Реферати українською » » Особливості тактики розслідування убивств


Реферат Особливості тактики розслідування убивств

Страница 1 из 18 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет

Кафедра криміналістики і прокурорського нагляду


Дипломна робота на задану тему:


“Особливості тактики розслідування убивств,

з наступним розчленуванням трупа”.Выполнил: студент V курсу

юридичного факультету

групи ПД - 931

Искалиев Р.Г.


Науковий керівник: професор, к.ю.н.

Казаков-Турбовский Є.І.

Рецензент:


Волгоград 1998

Зміст.

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 1

ВОЛГОГРАДСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1

Кафедра криміналістики і прокурорського нагляду 1

Зміст. 3

Запровадження. 5

Глава I. Уголовно-правовая і криміналістичну характеристика убивств з наступним розчленуванням трупа. 16

1 Поняття розчленованих і скелетированных трупів. 17

2 Уголовно-правовая і криміналістичну характеристика убивств з розчленуванням трупа 23

3 Порушення кримінальної справи щодо фактам виявлення частин розчленованого трупи й взаємодія органів, що у розслідуванні. 31

Глава II. Початкові слідчих дій у разі виявлення частин розчленованого трупа 44

1. Основні становища 44

2. Особливості огляду місця події та місця виявлення частин розчленованого трупа 47

3. Допит осіб, які виявили частини трупа, і навіть тих, хто щось знає про подію. 53

4. Встановлення особистості розчленованого трупи й його ідентифікація 61

5. Висування і перевірка версій 79

6. Встановлення місця скоєння вбивства і розчленовування трупа 83

7. Призначення судово-медичної експертизи частин трупи й повторний огляд частин трупа з участю судово-медичного експерта 89

Глава III. Наступні слідчих дій у справі про вбивства з розчленуванням трупа. 99

1. Обшук і огляд гаданого місця вбивства і розчленовування. 99

2. Затримання підозрюваного у вчиненні вбивства і розчленування трупа. Перевірка показань дома. 114

3. Вивчення особистості підозрюваного. Допит підозрілого й обвинувачуваного. 118

4. Проведення експертного дослідження виділень організму людини під час розслідування убивств з наступним розчленуванням трупа. 122

Укладання. 133

Список використаної літератури. 141

Додаток I. 144

Додаток II. 145

Додаток III. 146

Додаток IV. 148

Додаток V. 150

Додаток VI. 151

Додаток VII. 220

Запровадження.

Убивство, навмисне заподіяння смерті іншій людині, одна із найбільших видів злочинів. В Україні, у російському державі, де особистість кожної людини розцінюють як найцінніший і вирішальний капітал у світі, розслідування цієї категорій злочинів має приділятися особливу увагу. Не можна миритися зі становищем, коли вбивства залишаються нерозкритими, коли винуватці цих злочинів залишаються невиявленими. Факти нерозкритих убивств викликають цілком слушне нарікання із боку широкого загалу населення проти органів, провідних боротьбу з злочинами. Безрезультативные зусилля розкриття злочинів нерідко правильно пояснюються недостатньо уважним ставленням до діла органами слідства, недостатньо енергійної зусиль для їх розслідування чи неприпустимій недбалістю.

Усім працівникам органів слідства ж добре відомо, розслідування убивств з розчленуванням трупа представляє значні труднощі. Насамперед, це пояснюється різноманітними особливостями побутової обстановки, за умов якої слідчі органи доводиться робити розслідування цих злочинів.

Центральним об'єктом, у якому зосереджується увагу органу розслідування у початковий момент слідства у справам про вбивства з розчленуванням трупа, є розчленовані частини трупа вбитого чоловіки й та речовинна обстановка, у тому числі частини трупа виявлено. Природно, оскільки характер перших слідчих, і навіть пошукових дій зі розслідування убивств з розчленуванням трупа має своєрідні особливості, різко що відрізняють від техніки і тактики розслідування інших напрямів вбивств та від розслідування інших категорій злочинів. Наличность частин розчленованого трупа вимагає як виробництва їх огляду, а й дозволу цілого ряду питань з допомогою судово-медичної експертизи. При виявленні дома перебування частин розчленованого трупа, речові докази виникає потреба виробляти дослідження їх, звертаючись у своїй до фахівців у тому або інший області криміналістичних знань. Оцінюючи доказів, встановлених вже за часів першому слідчому огляді місця події, необхідно буває зробити чи інші лише гіпотетичні (гадані) дедуктивні висновки, підлягають перевірці. Причому такі припущення і версії будуються іноді виключно з урахуванням сукупності огляду всієї об'єктивної речовинної обстановки місця скоєння чи виявлення злочини і окремих об'єктів, знайдених цьому місці під час огляду.

У цьому перевірка тому чи тому версії, так само як як дослідження цих речовинних об'єктів, вони викликають дуже часто необхідність звернення до органів лабораторного дослідження із застосуванням також спеціальних науково-технічних методів і прийомів.

Винятково спеціальна обстановка, за умов якої починають своєї роботи органи розслідування з справам про вбивства з розчленуванням трупа, ставить слідчих органів прокуратури та виняткові труднощі: розмаїття питань, які вважається за необхідне дозволити слідчому, значно ускладнює весь процес розслідування. У цьому, розгортаючи слідство, органам розслідування припадати дуже часто вдаватися для використання методів розшукової порядку й до своєрідним тактичним прийомів, поєднуючи, в такий спосіб, свої слідчі заходи з роботою органів міліції та карного розшуку, що у такі випадки слідчим даються особливі доручення.

Первинним моментом чи приводом, яким слідчий орган вдається до розслідування, зазвичай є виявлення частин розчленованого трупа з ознаками насильницької смерті. У цьому завдання лише встановити факт вбивства, а й виявити, всебічно висвітлити всіх обставин, попередні і сопутствовавшие здійсненню цього злочину: що й при який обстановці мало статися у разі вбивство, та був розчленовування, за якими мотивів, з якими цілями воно скоєно, з допомогою яких коштів, способів чи знарядь позбавлений життя і розчленований убитий і, нарешті, хто був вбивці, скільки їх було як, як і обстановці вони напали на потерпілого чи застигли його, і навіть розчленовували труп вбитого.

Види убивств різні, по зовнішньої обстановці нескінченно різноманітні, і не буває легко у процесі розгорнутого слідства точно встановити кваліфікацію цього злочину, а тим паче знайти його совершителей і викрити їхні досить вагомими доказами.

Убивства різняться як у мотивів і спонуканням, за якими відбуваються, і зі способів, які використані його совершителями. Убивство може бути навмисним, але може бути скоєно і за обставин, що виключатимуть прямий умисел, але, зрештою, спричинило у себе розчленовування трупи й під час розслідування якого, від органів слідства потрібно наявність надзвичайно великий та дуже складною роботи, напруженої праці, прояви ініціативи й винахідливості, вдумливого ставлення до які встановлюються за фактам і доказам, швидкої орієнтування окремими деталях, куди може наштовхнутися слідство.

Розмаїття способів здійснення релігійної і приховування убивств, їх мотивів і цілей, специфічність використовуваних злочинцями знарядь і засобів, особливості місця й часу скоєння цих злочинів зумовлюють його присутність серед загальної про методику їхньої розслідування низки приватних методик, що відбивають специфіку розслідування убивств різних видів. До них, залежно від типовою кримінальну ситуацію, можна віднести вбивства, пов'язані із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин, колючо-ріжучих предметів, вбивства пов'язані з розчленуванням трупа, замасковані вбивства, вбивства, скоєні на транспорті, у боротьбі, по корисливим, хуліганських мотивів, вбивства на замовлення тощо

Свідомо вдаючись до якогось способом вчинення злочину, тобто до комплексу прийомів, вкладених у досягнення своє злочинної мети, або до способу його приховування, злочинці в водночас не діє довільно: вибір ними способу зумовлений низкою чинників, тобто таких фактичних обставини, які вможливлюють застосування певного способу, є умовою його застосування. Якщо з одним категоріям справ основне криміналістичне значення має тут спосіб скоєння злочину, то іншим на вирішальній ролі грає спосіб його приховування. Зокрема, у справі про вбивство з розчленуванням трупа, спосіб скоєння вбивства часто з'ясовується лише наприкінці слідства, інколи ж (при неустановлении особистості розчленованого трупа через закінчення довгий час з вбивства і розчленовування) і взагалі залишається невстановленим, тоді як усе припиняється. Спосіб ж приховування вбивства за даними справам грає на вирішальній ролі і значення.

В усіх випадках, коли план вбивства продумується заздалегідь, злочинець, обираючи спосіб скоєння вбивства, одночасно обмірковує і його приховування. У результаті стає в такий спосіб приховування, який найбільше придатний до цього способом вчинення вбивства. Спосіб приховування залежить від такого типу обставин, як вчинення вбивства місті чи селі, за місцем проживання злочинця, потерпілого чи нейтральній території; того що в злочинця транспортних засобів.

Чинниками, однаково що відносяться до скоєння прихованню вбивства, є: характер місцевості (відкрита місцевість чи населений пункт), наявність в злочинців особливих знань чи властивостей й інших1.

Злочинець або знищує чи приховує труп, або прагне завадити встановленню особистості вбитого по трупу. Найпоширенішим нині є вигублювання трупа. Але це трохи частіше зустрічається знищення лише голови, що становить для злочинця найбільшу небезпека, оскільки за ній впізнають потерпілого і зможуть виходити злочинця. Так само поширена, безумовно, приховування трупа. Щоправда, це від характеру місцевості. Якщо вбивство припадають на сільській місцевості чи малолюдному місці міста, то злочинець труп куди-небудь зариває (садом, лісом, городі, на пустирі), кидає в водойми.

Але якщо убивство припадають на місті, переважно великому, великому, на квартирі злочинця, то нерідко труп попередньо розчленовують, та був частини трупа ховають чи знищують; іноді частини трупа вбивці вивозять за місто, щоб там викинути в безлюдне, відокремлене місце. У місті, зазвичай, злочинець ховає частини тіла в мішок, а мішок кидає до кущів, канаву чи водойму тощо

Значно рідше, проте трапляються випадки розчленовування трупів й за умов сільській місцевості. До такого способу приховування вдаються, зокрема, жінки, якщо вони здійснили вбивство без співучасників - чоловіків, не бажаючи немає ані можливості, ні сил видалити труп з дому повністю.

Расчленив труп, злочинець викидає частини трупа, але старанно ховає голову трупа, кидаючи їх у невикористовуваний криницю, у водойму, болото чи закопуючи в землю, мурашник.

Убивство з розчленуванням трупа входить у велику групу справ, збуджуваних за ознаками вбивства зв'язку з виявленням трупа або його частин. Проте, дана категорія убивств, тобто із розчленуванням трупа, у цій категорії стоїть, оскільки інші вбивства з виявленням трупа розслідуються за однією певної методиці, від початку відрізнялася від розслідувань убивств з розчленуванням трупа.

За її методикою розслідування убивств з нашого криміналістичної літературі є низка спеціальних робіт і статей. Значну увагу цій вічній темі приділяється й у підручниках криміналістики. Однак у цих роботах переважно висвітлюються питання розслідування лише одним групи убивств - справ, збуджуваних у зв'язку з виявленням трупа потерпілого. Що ж до справ, збуджуваних у зв'язку з виявленням частин розчленованого трупа, то питання методики розслідування таких убивств висвітлені у літературі ще досить.

Тим більше що, справи ці порушуються і розслідуються за умов, істотно від звичайних. Проводячи розслідування щодо такому справі, слідчий немає даними ні про місце вбивства, ні про місце розчленовування, про способі, знаряддя та інших обставин скоєння злочину. У процесі слідства доводиться встановлювати факт вбивства і заходи до розшуку саме ті частин, одночасно шукати місце вчинення убивства і розчленовування.

Природно, всі ці додаткові завдання набагато ускладнюють роботу слідчого та вимагають їхнього успішного дозволу деяких рекомендацій.

Наведені міркування разом із незаперечної актуальністю посилення боротьби з цим виглядом вбивства, тобто із розчленуванням трупа, роблять, з погляду, своєчасним і з потрібною, зокрема і нам, написання, підготовку й захист даної роботи що з розслідуванням убивств з розчленуванням трупа.

Крім, хотілося б виділити, що у останнім часом, вбивства з розчленуванням трупа проти попередніми роками зростають. Крім убивств з розчленуванням трупа також помітна зростає у останні роки і кількість навмисних убивств. Виходячи із цього, хотілося б назвати порівняльну таблицю кількості скоєних убивств з розчленуванням трупа по Астраханській галузі загалом.

Отже, 1992 року по Астраханській Одеській області було скоєно 163 навмисних вбивства, в 1993 року - областю - 168, 1994 року - областю - 182, в 1995 року - областю - 131. За 5 місяців 1998 року у м. Астрахані скоєно 57 навмисних убивств.

Що ж до убивств з розчленуванням трупа, то 1992 й у 1993 рр. було виявлено по 1 расчлененному трупу. У 1994 року було 2 вбивства з розчленуванням трупа, а 1995 - 1996 рр. було скоєно по три вбивства з розчленуванням трупа. Це був дані про Астраханській області загалом.

Основні ж труднощі розслідування убивств з розчленуванням трупа полягають у тому, що з розслідуванні всіх різних видів убивств, на відміну розслідування інших категорій злочинів, немов у величезному вона найчастіше слідчому, як вище, доводиться вдаватися для використання спеціальних науково-технічних прийомів та способів дослідження.

А для використання методів научно-уголовной техніки у справі про вбивства з розчленуванням трупа, природно, передбачає в слідчого готівку відомої попередньої підготовки й оволодіння цілу низку спеціальних криміналістичних знань, без яких слідчий може бути безсилим у справі розкрити злочин і його виявиться безрезультатною.

Нині йде посилена підготовка кадрів кваліфікаційних слідчих, які б у всеозброєнні правових і соціальних криміналістичних знань братися до свою роботу із розслідування різноманітних справ, який би складності вони були б.

Приступать до роботі недостатньо підготовленим - це що означає даремно і користі справи витрачати сили на велике відповідальне справу боротьби з злочинами. ”Слідчий, подібно солдатові, може бути приготовлений до війни ще під час світу: в серйозних випадках по більшу частину буває пізно набувати потрібні пізнання нашвидку чи звертатися за такими до друзів» (Ганс Гросс).

Розраховувати на успішні результати своєї роботи себто повного розкрити злочин може лише те слідчий, який би добре освоїв процесуальний порядок розслідування й уміє застосовувати за всієї роботі норми КПК, який би знайомий з загальної методикою розслідування, володіє мистецтвом планування своєї

Страница 1 из 18 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація