Реферати українською » » Еволюція Всесвіту


Реферат Еволюція Всесвіту

Дисципліна «КСЕ»

Тема: «Еволюція Всесвіту»

2004


СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження 3

1. Історичний розвиток поглядів на Всесвіту. 4

2. Початок Всесвіту 6

3. Народження сверхгалактик і скупчень галактик 11

4. Народження галактик 12

5. Будова Галактик і Всесвіту 15

Укладання 20

Список використаної литературЫ: 21

Запровадження

Світ, Земля, Космос, Всесвіт…

Тисячоліттями допитливе людство звертало свої думки на світ довкола себе, прагнуло осягнути його, вирватися межі мікросвіту в макросвіт.

Велична картина небесного бані, засіяного міріадами зірок, з прадавніх зірок хвилювала розум й уяву учених, поетів, кожного котра живе в Землі зачарованого любующегося урочистій і чудний картиною.

Процес еволюції Всесвіту відбувається дуже повільно. Адже Всесвіт в багато разів старше астрономії і взагалі людської культури. Зародження і еволюція життя землі є лише незначним ланкою в еволюції Всесвіту. І усе ж таки дослідження, проведені у нашому столітті, відкрили завісу, закриває ми далеке минуле.

Сучасні астрономічні спостереження свідчать, що початком Всесвіту, приблизно десять мільярдів років тому я, був гігантський вогненний кулю, розпечений і щільний. Його склад дуже проста. Цей вогненний кулю був у стільки розпечений, що перебував лише з вільних елементарних частинок, які стрімко рухалися, зіштовхуючись, друг з одним.

 Протягом десяти мільярдів багатьох років після “великого вибуху” найпростіше безформне речовина поступово перетворюватися на атоми, молекули, кристали, породи, планети. Народжувалися зірки, системи, які з величезної кількості елементарних часток отримують за дуже простий організацією. На деяких планетах могли виникнути форми життя.


1. Історичний розвиток поглядів на Всесвіту.

На світанку цивілізації, коли допитливий людський розум звернувся безпосередньо до позахмарним висот, великі філософи мислили уявлення Всесвіт, як про щось нескінченному. Давньогрецький філософ Анаксимандр (VI в. е.) ввів уявлення про певну єдиної безмежності, не що володіла ні якими звичними спостереженнями, якостями, першооснову всього – апейроне.

Стихії мислилися спочатку як полуматериальные, полубожественные, одухотворені субстанції. Уявлення чистоматериальной основі всього сущого в давньогрецької основі досягли своєї вершини у навчанні атомистов Левкиппа і Демокрита (V-IV ст. е.) про Всленной, що з бескачественных атомів і порожнечі.

Древнегреческим філософам належить ряд геніальних здогадок про побудову Всесвіту. Анаксиандр висловив ідею ізольованості Землі, у просторі. Эйлалай першим описав пифагорейскую систему світу, де Земля як і Сонце зверталися навколо якогось «гігантського вогню». Шаррообразность Землі стверджував інший пифагорец Парменид (VI-V ст. е.) Гераклид Понтийский (V-IV в е.) стверджував як і її обертання навколо своєї осі і доніс до греків ще більше давню ідею єгиптян у тому, що саме сонце може бути центром обертання деяких планет (Венера, Меркурій).

Французький філософ і вчена, фізик, математик, фізіолог Рене Декарт (1596-1650) створив теорію про еволюційної вихоровий моделі Всесвіту з урахуванням гелиоцентрализма. У своїй моделі вона розглядала небесні тіла, і їх системи у розвитку. Для XVII ст. його ідея була надзвичайно сміливою. По Декарту, все небесні тіла утворювалися внаслідок вихрових рухів, які відбувалися на однорідної на початку, світової матерії. Цілком однакові матеріальні частки перебувають у безупинному рух і взаємодії, змінювали свою форму й розміри, що призвело до наблюдаемому нами багатому розмаїттям природи.

Великий німецький учений, філософ Іммануїл Кант (1724-1804) створив найпершу універсальну концепцію эволюционирующей Всесвіту, збагативши картину її рівній структури та представляв Всесвіт безкінечною в особливому сенсі. Він обгрунтував можливості значну ймовірність виникнення такий Всесвіту тільки під дією механічних сил притягування й відштовхування і спробував з'ясувати подальшу долю цієї Всесвіту усім її масштабних рівнях – починаючи з планетної системних і закінчуючи світом туманності.

Ейнштейн зробив радикальну наукову революцію, запровадивши свою теорію відносності. Спеціальна чи приватна теорія відносності Ейнштейна стала результатом узагальнення механіки Галілея і електродинаміки Максвелла Лоренца. Вона описує закони всіх фізичних процесів при швидкості близьких до швидкості світла.

Вперше принципово нові космогологические слідство загальної теорії відносності розкрив видатний радянський математик і фізик – теоретик Олександр Фрідман (1888-1925 рр.). Виступивши в 1922-24 рр. він розкритикував висновки Ейнштейна у тому, що Всесвіт кінцева і має форму четырехмерного циліндра. Ейнштейн дійшов висновку виходячи з того про стаціонарності Всесвіту, але Фрідман показав необгрунтованість його вихідного постулату.

Фрідман навів дві моделі Всесвіту. Невдовзі ці моделі знайшли дивовижно точне підтвердження у безпосередніх спостереженнях рухів далеких галактик в ефект «червоного усунення» у тому спектрах.

У 1929 р. Хаббл відкрив чудову закономірність що була названа «законом Хаббла» чи «закон червоного усунення»: лінії галактик зміщених до червоного кінцю, причому усунення то більше вписувалося, що знаходиться галактика.

2. Початок Всесвіту

Всесвіт постійно розширюється. Той момент, від якого Всесвіт початку розширюватися, прийнято вважати її початком. Першу еру історія всесвіту називають “великим вибухом” чи англійським терміном Big Bang.

Насправді етапі, у перших миті “великого вибуху” вся матерія була сильно розпеченій і густий сумішшю частинок, складу і високоенергічних гамма-фотонов. Частинки у зіткненні з відповідними античастицами аннигилировали, але виникаючі гамма-фотоны моментально матеріалізувалися в частинки й античастинки.

Під розширенням Всесвіту мається на увазі такий процес, коли те саме кількість елементарних частинок і фотонів займають постійно зростаючий обсяг. На початковому етапі знають розширення Всесвіту з фотонів народжувалися частинки й античастинки. Цей процес відбувається постійно слабшав, що призвело до вимиранню частинок і складу. Оскільки анігіляція може статися за будь-якої температурі, постійно здійснюється процес частка + античастка

Схожі реферати:

Навігація