Реферати українською » » Підходи до економічного районування України


Реферат Підходи до економічного районування України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ

ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Реферат

із дисципліни: «Розміщення продуктивних сил України та закордонних країн»

на задану тему:

Підходи до економічного районування України

студентки I курсу

обліково-фінансового факультету

спеціальність фінанси

денного відділення

групи 0104а

Кузнецової Наталії Олексіївни

Консультант:

Черноіванова Олена Миколаївна

Донецьк 1999


Зміст.

I. Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

II. Основна частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1. Проблема регіоналізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

2. Схеми економічного районування України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

3. Сучасне економічне районування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

III. Висновок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

IV. Додаток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8


I. Вступ

Створення незалежної української держави супроводжується помітними змінами в галузевій структурі виробництва й розміщення продуктивних сил, розселенні населення й розвитку міст, в переорієнтації колишніх загальносоюзних зв’зків на внутрі- й міжреспубліканські. На руїнах колишнього СРСР почали формуватися територіально-виробничі комплекси багатьох держав, у тому числі й територіально-виробничі комплекс України. Посилюється увага до збалансованості розв’язання цілого ряду нових наукових й прикладних проблем, серед які одне із центральних місць займає проблема вдосконалення адміністративно-територіального улаштую та економічного районування. Самим поширеним одну годину є розмежування України на дев

Схожі реферати:

Навігація