Реферати українською » » Економічна суть і роль державного бюджету


Реферат Економічна суть і роль державного бюджету

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

Алматинский Університет Технології і Бізнесу

Факультет: «Економіки і Технології»

Кафедра: «Фінанси»

Курсова робота на задану тему:

«Економічна суть і стала роль державного бюджету»

Выполнил: студент 3-го курсу

очного відділення спеціальності

Фінанси і Кредит – 99

відділення Банківська Річ

Зелих Єгор

 

Керівник: к.э.н. проф.

Надиров М. Н.

Алмати 2001 рік


Зміст

Запровадження............................................................................................................................. 3

Глава I. Економічна суть і стала роль державного бюджету................................ 5

1.1 Державного бюджету як економічна категорія.................................... 5

1.2 Роль бюджету розподілі сукупного суспільного продукту і національної доходу......................................................................................................................... 10

1.3 Функції бюджету.................................................................................................... 13

 
Глава II. Проблеми збалансованості і незбалансованості державного бюджету........................................................................................................................................... 14

2.1 Дефіцит бюджету.................................................................................................. 15.

2.2 Різні теоретичні підходи до проблеми бюджетного дефіциту та бюджетної політики............................................................................................................................ 16

2.3 Державний борг.............................................................................................. 18

2.4 Надлишок бюджету................................................................................................... 19

2.5 Мультипликатор збалансованого бюджету................................................... 20

Глава III. Сучасне стан державного бюджету Республіки Казахстан 22

3.1 Склад прибутків і витрат державного бюджету.................................... 22

3.2 Баланс бюджету та взагалі дефіцит бюджету................................................................. 25

3.3 Бюджетна система і бюджетний устрій................................................. 27

3.4 Бюджетний процес................................................................................................. 29

3.5 Шляхи вдосконалювання і розвитку державного бюджету.................. 33

Укладання...................................................................................................................... 35

Список використовуваної літератури............................................................................. 36

 

 


Запровадження

При перехід до ринкових відносин істотно змінюються роль і значення держави у управлінні соціально-економічними процесами. На відміну від адміністративно-командних методів управління у умовах ринку державне втручання у економіку має бути досить обмежений характері і бути спрямованим, передусім, влади на рішення таких глобальних проблем, як забезпечення безперебійного функціонування ринкового механізму цілому, розвиток продуктивних сил, зміцнення обороноздатності країни, і навіть економічна підтримка й соціальний захист найбільш вразливих верств населення за допомогою раціонального і розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національної доходу країни.

Найважливішим інструментом державного регулювання економічних процесів, вирішення соціальних, політичних, виробничих, екологічних завдань за умов ринку виступає бюджетний механізм.

Саме шляхом бюджетного перерозподілу валового внутрішнього продукту і національної доходу держава прагне досягти створення такої структури громадського виробництва та народногосподарських пропорцій, які адекватні ринковому механізму господарювання. З допомогою бюджетного механізму можливо вплив держави щодо розвиток таких макроекономічних процесів, як підйом країни, зміцнення соціальної сфери, прискорення темпів науково-технічного прогресу, корінне переоснащення матеріально-технічної бази виробництва, розвиток інноваційних процесів, зниження безробіття і підвищення зайнятості.

Державне регулювання економіки може здійснюватися з урахуванням змін пріоритетів бюджетної політики, що дедалі більше повинна переходити від рішення оперативних і поточних завдань до розробки та послідовної реалізації довгострокових і цільових програм, що охоплюють різні сфери суспільної діяльності.

Розвиток бюджетного механізму умовах ринку має відбуватися у бік дедалі більше ефективного впливу бюджету на господарську кон'юнктуру і культурний рівень ділову активність підприємців, демонополізацію економіки, розвитку її приватного сектору, приватизацію виробництва та ін. З допомогою таких фінансових важелів, як податки, державні інвестиції, бюджетні кредити, обсяги бюджетного фінансування створюються передумови впливу держави щодо різні сторони господарювання, сприяючи прискореному оновленню основних виробничих фондів, розвитку АПК, інфраструктури громадського виробництва, створення нової механізму фінансування науки, охорони здоров'я, культури, вдосконаленню державної фінансової системи підготовки й перепідготовки кадрів, розвитку структури робочих місць ринку праці.

Провідну, визначальну роль її формуванні та розвитку економічної структури будь-якої сучасної суспільства грає регулювання, що здійснюється на рамках обраної владою економічної політики. Однією з найважливіших механізмів, дозволяють державі здійснювати економічний і соціальний регулювання, є фінансовий механізм - фінансову систему суспільства, головним ланкою якої є до державного бюджету. Саме з допомогою фінансової систем держава утворює централізовані і впливає формування децентралізованих фондів коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених за державні органи функцій.

Економічні і політичні реформи, проведені початку дев'яностих років, теж годі було й торкнутися сферу державних фінансів, й у першу чергу, бюджетну систему. Державного бюджету, будучи головним засобом мобілізації і витрати ресурсів держави, дає політичної влади реальну можливість впливати на економіку, фінансувати її структурну перебудову, стимулювати розвиток пріоритетних секторів економіки, забезпечувати соціальну підтримку найменш незахищених верств населення.

Вочевидь, що теперішній успіх економічного реформування нашій країні значною мірою залежить від цього, у яких напрямах піде перетворення фінансової систем суспільства, наскільки бюджетна політику держави відповідатиме би вимогам часу.

Вивчення бюджетною системою, бюджетного процесу, теоретичних і законодавчих підвалин життя і реальної практики функціонування бюджетного механізму отримало нині як ніколи актуальними.


Глава I. Економічна суть і стала роль державного бюджету

1.1  Державного бюджету як економічна категорія.

 

Бюджет є важливим ланкою фінансової систем країни. Відбиваючи зміст процесів виробництва та розподілу громадської продукту і національної доходу, бюджет є економічну форму освіти та ефективного використання основного централізованого фонду коштів держави.

У бюджеті щорічно централізується частина грошових доходів підприємств та населення. Аккумулированные кошти розподіляються й закони використовують фінансування витрат з здійсненню функцій держави. за рахунок бюджетних коштів задовольняються загальнодержавні потреби, фінансуються окремі сфери діяльності – оборона, управління, охорона громадського порядку та безпекою держави, фундаментальна науку й ін. З іншого боку рахунок бюджету задовольняються і колективні потреби через фінансування освітянських витрат, охорону здоров'я культури і мистецтво.    

Структура бюджету залежить, передусім, від неї державного будівництва. У країнах мають унітарна пристрій, бюджетну систему має хіба що двох ярусное побудова – державний і місцевих бюджетів. У країнах із федеративним державним пристроєм є проміжне ланка – бюджет штатів, земель і лобіювання відповідних їм адміністративних утворень.

Державного бюджету – це централізований фонд грошових ресурсів, що має уряд країни на фінансування державної машини, Збройних Сил, виконання необхідних соціально-економічних функцій. Бюджет є й потужним важелем державного регулювання економіки, впливаючи вони можуть проводити господарську кон'юнктуру, здійснювати антикризові заходи. Бюджет сучасної держави є складний многолистовой документ, який відбиває розмаїття його функцій. Це річний план державних витрат і вибір джерел їх фінансового покриття.

Проект бюджету щорічно обговорюють і приймається законодавчим органом.

Бюджет - складна економічна категорія. Як економічна категорія, до державного бюджету є систему економічних відносин, утворюють суспільстві у процесі формування, і розподілу і використання централізованого грошового фонду країни, покликаного забезпечити задоволення суспільних потреб. Інакше кажучи

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Економічна таблиця Ф Кенэ
  на уроках Історія Економічних Учений» на задану тему Економічна таблиця Ф. Кэне» Ведучий викладач:
 • Реферат на тему: Економічна таблиця Франсуа Кенэ
  МОСКОВСЬКА АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІКИ Й ПРАВА РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА По курсу: «ІСТОРІЯ
 • Реферат на тему: Економічна теорія
  Міністерство загального характеру і професійної освіти Російської Федерації Вологодский
 • Реферат на тему: Економічна теорія
  Економічна теорія не є набір уже готових рекомендацій, Які застосовуються безпосередньо в
 • Реферат на тему: Економічна теорія
  СОДЕРЖАНИЕ. Глава 1. Зародження економічної теорії. ………………………..………. 3 Глава 2. Економічні закони та

Навігація