Реферати українською » » Сутність, особливості і інфляції до


Реферат Сутність, особливості і інфляції до

Страница 1 из 5 | Следующая страница
Ростовський державний університет

Волгодонский інститут Економіки, Управління і Права

Факультет: Економічний

Спеціальність: Менеджмент

Курс: 2

Студент: Ерзин Костянтин Олегович
Рецензія

Курсовой проект написано вищому теоретико-методологическом рівні, і заслуговує високої оцінки, проте висновок було б доопрацювати.

Ст.пр. Попова Г.І.

Методолог Привалова Н.Ф.
Оглавление

Запровадження 6

Глава 1.Определение інфляції 7

1.1.Сущность інфляції 7

1.2.Виды інфляції 8

1.3.Причины виникнення інфляції 9

1.3.1.Инфляция попиту 9

1.3.2.Инфляция пропозиції 10

Глава 2. Інфляція РФ 12

2.1.Сущность й особливо інфляції у перехідній економіці 12

2.2.Причины інфляції у Росії 15

2.2.1.Источники інфляції до 15

2.2.2.Кредитная емісія ЦБ – головне джерело інфляції 21

2.2.3.Причины кризи 17 серпня 1998 р. 23

Глава 3.Антиинфляционная політику держави 25

3.1.Концепция антиінфляційної політики 25

3.2.Оценка стабілізаційної політики уряду 27

Укладання 30

Список літератури 31

Додаток А 32

Додаток Б 33

Додаток У 34

Додаток Р 35

Додаток Д 36


Запровадження

          Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними й у практичних заходах з відновлення народного господарства й у теоретичних дослідженнях. Тому, попри пожвавлене обговорення зазначених питань, зі сторінок економічної преси, актуальність їх зменшується. Висока вартість аналізу інфляційних процесів, велику кількість діючих чинників ускладнюють вироблення правильної Грошової Політики.

          Як свідчить досвід нашої, і навіть інших країнах, перехід на ринкові відносини супроводжується швидким зростання цін, посиленням дії інфляційних чинників. Дуже важливо було правильно оцінити, чи є сам перехід на ринкові відносини причиною поглиблення інфляції або за цих питаннях накопичений раніше інфляційний потенціал отримує своє реальне вираз.

          Вочевидь, що за умови ринкових відносин можливості штучне стримування інфляції різко скорочуються. Разом про те непослідовність прийняття рішень по переходу до ринків, непродуманість деяких кроків погіршують наявні труднощі, посилюють інфляційні процеси.

          Досвід дуже багатьох країн показав, що тривалий функціонування централізованого планування, зазвичай, призводить до порушення збалансованості матеріальних й грошових потоків.

Інфляція – неминучий супутник довгострокового розвитку з гнучкими цінами. Підтримка рівня повної зайнятості без інфляції – мета державного регулювання ринкової економіки. Проте інфляція – складний та відстаючі по-різному виявляється соціально-економічний феномен, викликає суперечки та розбіжності серед економістів. Сутність і походження інфляції далеко ще не однаково трактуються представниками різних економічних шкіл. Поверхностное уявлення про причини інфляції веде до неправильним методів боротьби з цим явищем.


Глава 1.Определение інфляції

1.1.Сущность інфляції

Перевищення заходи у випусках паперової монети по суворої правді може бути інакше представляемо, як у вигляді непримітного викрадення частини з майна кожного.

(М. Моровинов, економіст, філософ і державний діяч Росії кінця XVIII в.)

          Інфляція – процес знецінювання паперових грошей, падіння їх купівельної спроможності внаслідок надмірного випуску (емісії) чи скорочення товарної маси зверненні за незмінної кількості випущених денег.[1]

Термін «інфляція» (inflatio) дослівно означає «здуття» як і термін було вперше використано для позначення «здуття» бумажно-денежной маси Північній Америці під час громадянську війну 1861-1865 років.

Сутністю інфляції є дисбаланс між сукупним пропозицією і сукупним попитом убік перевищення останнього, сформований одночасно усім ринках (на товарному, грошовому та ринок ресурсів).

Інфляція – це зростання рівня цін. Не означає, що все ціни ростуть. Навіть у періоди швидкого зростання деякі ціни можуть залишатися щодо стабільними, інші – навіть знижуватися. Наприклад, хоча у 1970-1980 рр. США спостерігався високий рівень інфляції, ціни на всі такі товари як відеомагнітофони, електронні годинник, і персональні комп'ютери понижались.[5]

Треба мати у вигляді, що ні будь-яке підвищення – інфляція. З поняттям інфляції годі було змішувати зростання цін, викликаний, наприклад, сезонними коливаннями попиту й пропозиції, природними катаклізмами І що дуже важливо, економічними циклами. Зростання цін, що відбувається через неможливість виконати спотворення оцінки ресурсів, товарів та послуг, порушує пропорції обміну і розподілу, а, по якимось іншим причин, інфляцією перестав бути. Тому, за оцінці інфляції необхідно очистити ціни від неінфляційних коливань. Тож якщо економіки щомісячний темп інфляції становить 7%, а ціни на всі сільськогосподарську продукцію сезонно знизилися, скажімо, на 1,5%, не можна стверджувати, що цей період інфляція становить 5,5% на місяць.

          Інфляція - це грошове явище, але він не обмежується знецінюванням грошей. Він пробирається у всі сфери економічного життя й починає руйнувати ці сфери. Від нього страждає держава, виробництво, фінансовий ринок, а навіть більше всіх страждають люди. Під час інфляції відбувається:

1) Знецінення грошей стосовно золоту;

2) Знецінення грошей стосовно товару;

3) Знецінення грошей стосовно іноземній валюті.

Інфляція зазвичай вимірюється за темпами приросту рівня ціни на рік і підраховується у відсотках:

P1 – P0

p= x 100%     

                                P0

де p - темп інфляції у відсотках протягом року, P1 – рівень цін даного року, P0 – рівень цін попереднього року. Як показник рівня цін використовується дефлятор ВВП, але як і можна використовувати індекс споживчих цін, і індекс промислових цен.[5]

1.2.Виды інфляції

          Класифікація видів інфляції іде за рахунок різним підставах.

1) Залежно від економічної системи держави виділяють:

а) відкрита інфляція – трапилося в ринковій економіці. У разі відносної гнучкості і мобільності цінового сигналу, перевищення сукупного попиту над сукупним пропозицією виявляється у зростанні рівня цін.

б) прихована (пригніченою) інфляція – й у економіки з регульованими цінами та проявляється у товарному дефіциті, погіршенні якості продукції, вимушеному накапливании грошей, розвитку тіньової економіки, бартерних угод. Розвивається внаслідок підтримки державою товарних цін нижче цін ринкового равновесия.[6]

2) Залежно від темпів розвитку виділяють:

а) помірна (повзуча) інфляція – темпи до 10% на рік. Це низький темп інфляції, у якому знецінення грошей настільки незначно, що угоди в номінальних цінах.

б) галопуюча інфляція – обмежена рамками від 10 до 100% на рік. Гроші знецінюються досить швидко, у ролі цін для угод використовують стійку валюту, або у цінах враховуються очікувані темпи інфляції на даний момент платежу. Інакше кажучи, угоди (контракти) починають індексуватися.

в) гіперінфляція – країни з розвиненою ринковою економікою визначається темпами понад 100% на рік. Країнам із нестійкою економікою цей критерій значно вища. Робочий показник гіперінфляції багатьом економістів – 1000% в год.[7]

          3) Залежно від співвідношення підвищення цін різноманітні товарних груп:

а) збалансована інфляція – ціни змінюються щодо одного напрямку і приблизно темпами.

б) незбалансована інфляція – ціни можуть коливатися разом з різну швидкість і разнонаправлено на міжгалузевому і внутрігалузевому рівні. У одних секторах ціни ростуть різними темпами, а інших можуть скорочуватися.

        4) Залежно від рівня ожидаемости виділяють:

а) непередбачена інфляція – доходи довільно перерозподіляються з допомогою одержувачів фіксованого доходу, кредиторів і власників заощаджень.

б) очікувана інфляція – обличчя і фірми можуть скласти заходи, аби знизити чи цілком виключити її негативні последствия.[8]

1.3.Причины виникнення інфляції

          Існує безліч причин, здатних змінити темпи приросту рівня цін. Як мовилося раніше раніше, інфляція – результат порушення рівноваги між попитом й пропозицією. Тож докладнішого вивчення впливу інфляційних чинників на економіку їх поділяють на дві категорії: на чинники, що лежать за сукупного від попиту й чинники, що лежать за сукупного пропозиції. І на цій основі економісти розрізняють два типу інфляції.

1.3.1.Инфляция попиту

Якщо рівновагу порушується із боку попиту, виникає «інфляція попиту». І тут інфляція викликається незадоволеним попитом на товари. Споживачі хочуть придбати більше продукції, ніж, можливо вироблено економікою. Виникає надлишок грошей стосовно кількості товарів, зростають ціни. Суть інфляції попиту іноді пояснюють однієї фразою: «занадто багато грошей полює за занадто малим кількістю товарів».

Що й казати призводить до що така інфляції?

1) Низький безробіття. Якщо безробіття високий, то, на збільшення сукупного попиту економіка відповідає збільшенням обсягу виробництва, залучаючи непрацюючі трудові та матеріальні ресурси за існуючими цінами. Принаймні подальшого збільшення попиту економіка наближається до рівня повної зайнятості, та був і долає його. Деякі галузі повністю використовують свої виробничі потужності не можуть відповідати подальше підвищення попиту свої товари збільшенням виробництва. Тому ціни растут.[6]

2) Сверхэмиссия грошей. Збільшення платоспроможності може виникнути через додаткової емісії грошей, здійснюваної державою надмірно. Причини сверхэмиссии, переважно, пов'язані дефіцит бюджету уряду та способами його погашення:

а) до інфляційному зростанню сукупного попиту наводить розширення державного сектора, що супроводжується збільшенням зарплати щодо залучення державних службовців.

б) фінансування військових замовлень і розширення ВПК. Гроші на оплату військових замовлень збільшують грошову масу, не підкріплену масою товарної, оскільки продукція в цьому секторі перестав бути об'єктом споживчого попиту. Складається тиск ціни у бік їхнього підвищення.

в) надмірне підвищення трансфертних платежів (пенсій, посібників, дотацій тощо.)

  3) Стимулирующая кредитно-грошова політика за Центральний банк у разі продажу облігацій на ринку. Відсоткову ставку знизиться з допомогою розширення грошової маси, а інвестиційні проекти реалізуються через певний лаг часу, у період якого і може відбутися інфляційний сплеск.

  4) Обесценение вітчизняної валюти країни з відношення до стійкою іноземній валюті. Це може відбутися, якщо висока частка іноземної валюти у складі грошового агрегату М2. Цей чинник під час падіння курсу вітчизняної валюти спрацьовує подібно додаткової емісії і може викликати інфляцію попиту.

Механізм розкручування інфляції попиту характеризується тим, спочатку збільшується грошова маса, та був – сукупний попит.[5]

1.3.2.Инфляция пропозиції

          Другий тип інфляції – інфляція пропозиції (інфляція витрат) – відбувається внаслідок скорочення сукупного пропозиції у зв'язку з подорожчанням витрат виробництва на одиницю продукції.

Основні джерела інфляції витрат:       

1) підвищення зарплати. Сильні профспілки тиснуть на підприємців, домагаючись підвищення зарплати. Повышаются витрати підприємців послуги праці, дорожнеча виробництва робить невигідним його розширення. Сукупна пропозицію починає скорочуватися, як і раніше, що сукупний попит залишається колишньому рівні, а де й зростає.

2) імпортована інфляція. Під імпортованої розуміється інфляція, яка проникає на що країни з-за кордону через ціни іноземних товарів. Тож якщо економіки країни широко використовують у виробництві імпортовані ресурси (енергоносії й технологія), їх різке подорожчання призведе до зростання витрат всередині країни та до зменшення сукупного виробництва з одночасному зростання цін.

3) монополізм фірм. Усі види монополій і олігополій утримують ціни з допомогою недовироблення продукції з порівнянню з конкурентним обсягом випуску. Відбувається завищена оцінка ресурсів стосовно їх граничною продуктивності, і навіть завищення ціни продукцію. Распространяясь у всій економіці, спотворені цінові сигнали з кожним виробничим циклом розвивають тенденцію до завищеному ціноутворення проти тим, якими повинні бути ціни при даному рівні розвитку.

4) адміністративне регулювання економіки. Наприклад, часту зміну правових норм, розпливчастість законодавства, ускладнення і часту зміну процедур реєстрацію ЗМІ й звітності фірм, посилення регламентації сфер підприємництва, роздрібнення ліцензій, скорочення термінів їх діянь П.Лазаренка та т.д. Усе це посилює адміністративні вади у зокрема і в трансакційні вади у цілому, отже, можуть призвести до підвищення рівня цін країни й до зменшення легального виробництва.

Механізм розкручування інфляції витрат характеризується тим, що спочатку внаслідок зростання витрат підвищується рівень цін, а лише потім розширюється грошова маса.

 

Реальний світ набагато складніше, ніж пропонує просте розподіл інфляції на два типу – інфляцію, викликану збільшенням попиту, і інфляцію, зумовлену зростанням витрат. Насправді важко розрізнити ці дві типу. Наприклад, припустимо, що різко зросли Витрати охорону здоров'я й, отже, збільшилися сукупні витрати, викликавши інфляцію попиту. Коли на ринках товарів хороших і ресурсів діють стимули, викликані підвищенням попиту, деякі фірми виявляють, що й вартість платні, матеріальні ресурси, і паливо ростуть. У власні інтереси змушені підвищити ціни зважується на власну продукцію, оскільки збільшилися витрати виробництва. Хоча у тому випадку явно спостерігається інфляція попиту, багатьом фірм вона здається як інфляція витрат.

Різниця між інфляцією витрат і інфляцією попиту в іншому. Інфляція попиту триває до того часу, поки існують надлишок сукупних витрат. Інфляція ж витрат автоматично сама себе обмежує: вона поступово зникає, тобто самовиліковується. Зменшення пропозиції реальний обсяг внутрішнього продукту і і зайнятість скорочуються, але це перешкоджає подальшому зростанню витрат.


Глава 2. Інфляція РФ

2.1.Сущность й особливо інфляції у перехідній економіці

Дія ринкового механізму господарювання можливе лише за наявності вільних цін, виступаючих індикатором співвідношення попиту й пропозиції, і таким чином - орієнтиром для суб'єктів ринкової економіки: домашніх господарств і фірм. Свобода економічної поведінки суб'єкта, зокрема у сфері ціноутворення, є основою дії законів ринку. Тому ключовим моментом економічних реформ по переходу до ринкових відносин є реформа державного ціноутворення, чи лібералізація цін.

Процес лібералізації цін завжди протікає дуже болісно для підприємств, і населення, особливо, якщо лібералізація проводиться різко, і швидко, як це було у Росії. Різко дестабілізується становище підприємств, порушується система платіжних відносин з-поміж них, падає рівень реальних доходів населення, загострюються соціальні протиріччя суспільстві. Інфляція знецінює результати праці, заощадження фізичних юридичних осіб, перешкоджає довгостроковим інвестиціям й економічному зростанню, а при обтяжуючих обставин призводить до краху реального сектору економіки. Висока інфляція руйнує грошової системи, що посилює відтік фінансових ресурсів у торгово-посередницькі операції, і прискорює «втеча» капіталу, призводить до витіснення у внутрішньому зверненні національної валюти іноземної, підриває можливості фінансування державного бюджету.

Розвиток російської економіки супроводжується високої відкритої інфляцією. Щорічні темпи приросту цін чотири роки поспіль перевищували 100%, що у традиційному значенні значно вищий рівня навіть так званої галопуючої инфляции.[11]

Після лібералізації цін Росії зрозуміли, на зміну державній валютній політиці цін далеко ще

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація