Реферати українською » » Соціально - економічна еволюція Росії: про результати 2000 і сценаріях найближчого майбутнього


Реферат Соціально - економічна еволюція Росії: про результати 2000 і сценаріях найближчого майбутнього

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міжнародний Університет Бізнесу і Нових Технологій

(інститут)

МУБиНТ

Кафедра економічної теорії

КУРСОВАЯ РОБОТА

з макроекономіки

Соціально – економічна еволюція Росії:

 про результати 2000 і сценаріях найближчого майбутнього

Курсова робота захищена: ________________________

Ярославль 2001 р.

Зміст

ЗАПРОВАДЖЕННЯ................................................................................................. 3

Глава I економічний розвиток, зростання і структурні зміни 5

1. економічний розвиток ................................................................. 5

1.1 сутність економічного розвитку........................................... 5

1.2 показники рівня економічного розвитку.......................... 9

2. Економічне зростання............................................................................ 9 2.1 типи економічного зростання............................................................................ 10

3. Моделі економічного зростання........................................................ 12

     3.1 кейнсианская модель................................................................. 12

     3.2 неокласична модель........................................................... 13

     3.3 форми політики зростання.............................................................. 15

  Глава II Соціально-економічний розвиток................................. 17

1. Еволюція Росії.............................................................................. 17

1.1 Щодо новизни реформ Росії.................................................................. 17

2. Результати 2000 р ....................................................................................... 20

3. Сценарії майбутнього.......................................................................... 25

     3.1 сценарій «продовження реформ» ........................................ 28

     3.2 сценарій стагнація.................................................................... 30

     3.3 сценарій «зміна курсу у бік національних инте-ресов Росії»........................................................................................................ 33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................... 39

Список літератури................................................................................ 41 ........................................................................................................................

                                       

Запровадження

Проблеми, раскрываемые у роботі, стосуються соціально – економічній області: 

- як розвивалася економіка Росії, які було зроблено помилки під час проведення реформ

- підсумки 2000 року

- які шляху її подальшого розвитку існують є, яка перебуває на грані змін.

Мета курсової роботи залежить від аналізі економічного розвитку та економічного розвитку і залежності між перші й соціально – економічної еволюцією країни. Діяльність викладено факти переходу Росії від планової економічної системі до ринкової. Але тут має місце запропонувати Росії подальші шляху формування економіки.

Відповідно до метою роботи було поставлені і вирішені такі основні завдання, такі як

- досліджений теоретичний матеріал у якому розглянуті питання економічного розвитку та економічного зростання.

- проведено аналіз шляхів розвитку економіки Росії, конкретніше ряд проведених реформ

- аналізуючи попередній матеріал підбито підсумки 2000 року у деяким показниками

- запропоновані сценарії найближчого майбутнього

Тобто. розглянуті шляху виходу з положення, у якому цей час перебувати Росія.

Із часу початку реформ, можна оцінювати результати: успіхи і провали, що насамперед дали позитивний ефект, які провалилися через спотворення в російських умовах, і було помилковим від початку.

Еволюційний перехід до ринкової економіки – це система заходів економічної політики і сукупність господарських процесів, результатом якого є заміна планів (15 – 20 років). Надалі йтиметься саме звідси.

 

I.економічний розвиток, зростання і структурні зміни.

1.  економічний розвиток

1.1 Сутність економічного розвитку

«економічний розвиток є багатофакторний процес, який відбиває як еволюцію господарського механізму, і зміну цій основі економічних систем. Разом про те це суперечливий і трудноизменяемый процес, яка може відбуватися прямолінійно, за висхідною лінії. Саме розвиток відбувається нерівномірно, включає періоди спаду і зростання, кількісні і якісних змін економіки, позитивні й негативні тенденции.»/1/ Мабуть, економічного розвитку має розглядатись за посередньо- і довгострокові періоди часу.

«Є кілька циклів економічного розвитку, серед яких найбільшого значення мають довгохвильові цикли, які виражають довгострокові коливання економічної активності з періодом близько 50 років люди, отримавши назва «цикли Кондратьєва»; нормальні, промислові цикли з періодом від 8 до 12 років і маленькі цикли, чи «цикли Китчина», стали охоплювати 3-4 року. Це термін, кторый необхідний масового відновлення основних фондів. У у перших двох циклах відзначається чотири фази: спад, депресія, пожвавлення та підвищення виробництва - і ще дві точки: пік піднесення та пік спаду.» /9/

1.2 Показники рівня економічного розвитку

 При визначенні рівня економічного розвитку потрібне встановлення точку відліку. Багато країн порівнюють свій з США. «Різноманітне поєднання факторів виробництва і умов розвитку різних країн Демшевського не дозволяє оцінювати рівень економічного розвитку з певною погляду. І тому використовується ряд економічних показників:

1) ВВП чи НП душу населення;

2) Галузева структура національної економіки;

3) Виробництво основних видів своєї продукції одну особу (рівень розвитку окремих галузей);

4) Рівень і якість життя населення;

5) Показники економічну ефективність.» /7/

Усі показники у більшої або меншою мірою пов'язані між собою.

        Ця низка показників розглянемо докладно:

Провідним показником під час аналізу рівня економічного розвитку є показники ВВП душу населення. Ці показники покладено основою міжнародних класифікацій, подразделяющих країни на розвинені і ті. Іншим показником, що застосовуються у міжнародній практиці, є галузева структура економіки. Її аналіз проводиться з урахуванням показника ВВП, підрахованого за галузями. Спочатку вивчається співвідношення між великими народногосподарськими галузями матеріального і нематеріального виробництва. Це співвідношення виявляється за часткою обробній промисловості.

Важливе значення має тут дослідження структури окремих галузей.

Виробництво основних видів своєї продукції душу населения.Эти показники засадничими розвитку національної економіки; вказують будувати висновки про можливостях задоволення потреб країни у цих основних видах продукції.

Рівень життя населення значною мірою характеризується структурою ВВП з використання. Особливо важливий аналіз структури приватного кінцевого споживання. Більша частина в споживанні товарів тривалого користування та надання послуг свідчить про рівні економічного розвитку.

«Аналіз життя населення супроводжується аналізом двох взаємозалежних показників: «споживчий кошик» і «прожиткового мінімуму», а як і:

- стан трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти буде населення, споживання душу населення основних продуктів харчування калоріях, в протеиновом змісті, частка витрат освіту в ВВП);

- розвитку сфери послуг (число лікарів, число лікарняних ліжок, забезпеченість населення житлом, побутовими приладами й т. д.)»/8/

Група показників економічну ефективність характеризує рівень економічного розвитку, оскільки показує якість, стан і культурний рівень використання основного і обігового капіталу країни, трудових ресурсів.

«Можна виділити:

а) продуктивності праці (по в промисловості й сільського господарства, щодо окремих галузям і видам виробництва);

б) капіталомісткість одиниці ВВП чи конкретної продукції;

в) фондовіддача одиниць основних фондів;

р) матеріаломісткість одиниць ВВП чи конкретних видів продукції.

Застосовуються показники порівняльної конкурентоспроможності, розроблені:

- питомі витрати на зарплатню (для одиницю продукції)

- нормалізовані питомі витрати на робочої сили

- рівень повних питомих витрат за основними елементами доданій вартості, тобто. показники питомих витрат всіх первинних факторів виробництва

- порівняльний рівень оптових цін промисловості

- порівняльний рівень експортних цін промислові товари.» /4/ Цю систему досить достовірно відбиває конкурентоздатність у міжнародну торгівлю.

2.  Економічне зростання

«Економічне зростання- на збільшення обсягів товарів та послуг, вироблених за певний період.» /3/

Збільшення сукупного виробництва розраховується у відсотках стосовно попередньому періоду.

Економічне зростання може вимірюватися в натуральних вартісних показниках. Зіставлення обсяги виробництва в фізичних одиницях (тоннах, кілометрів тощо. буд.) дозволяє уникнути що викликаються інфляцій. Проте чи можливо зіставити колишні види товарів та послуг. Тому застосовується вартісне вимір, очищене від подальшого зростання цін.

Основними показниками служать:

Збільшення річного обсягу ВВП (ВНП, НП)

Збільшення частки ВВП, що припадає душу населення країни

«Економічне зростання залежить тільки від загальних тенденцій, обумовлених посередньо- і довгостроковими циклами, а й від рівня розвитку народного господарства країни, форми політичною системою, характеру проведеної економічної політики і т.п.»/8/

2.1 Типи економічного зростання.

«Якість і темпи економічного зростання залежить від його типу. Вирізняють екстенсивний і інтенсивний типи.

Екстенсивний тип зростання грунтується на залученні у виробництві додаткових ресурсів при сохраняющемся рівні технологій і якості самих ресурсів.» /3/

«Інтенсивний тип – зростання виробництва з допомогою вдосконалення технологій, підвищення якості ресурсів, зростання продуктивності тощо. буд.» /3/

Обидва типу зростання існують одночасно, домінуючи друг над іншому різними тимчасових етапах. Переважна більшість тієї чи іншої типу обумовлюється існуванням різних комбінацій факторів виробництва.

Реальний обсяг вироблених товарів та послуг – це результат застосування факторів виробництва, до яких належать: працю, земля і природні ресурси, капітал, підприємницька здатність, НТП.

2.2.Факторы економічного зростання.

Економічне зростання досягається шляхом додаткових витрат факторів виробництва, які взаємозалежні.

Оскільки економічного зростання є одним із найважливіших цілей суспільства, можна припустити, що наявні у суспільстві ресурси буде залучено у виробництво та чим більше країни ресурсів, тим більша будуть темпи зростання. Однак у реальному житті застосування нових додаткових ресурсів призводить до їхнього подорожчання і наслідком цього є зростання витрат, роблячи невигідним збільшити виробництво. Суто механічному збільшення використовуваних ресурсів протистоїть дію цього закону убутній віддачі факторів виробництва, тобто. у разі зростання застосування чинника його гранична продуктивність убуває.

Надлишок вільних ресурсів негативно впливає економічного зростання. «Зростання трудових ресурсів у африканських чи азіатських країнах, не що супроводжується зростанням капіталу, вимагає збільшення витрат за соціальних програм. Одержуваний дохід витрачається споживання, а рівень заощаджень і вітчизняних інвестицій недостатній на шляху зростання.» /8/

Надлишок капіталу, приймаючи форму надлишкових потужностей, стимулює розвиток інфляції витрат виробництва, зниження доходів населення і уповільнення економічного зростання.

Країни, багаті на природні ресурси, зазвичай, починають торгувати ними, перетворюючись на сировинну базу світової економіки, чи застосовують застарілі матеріаломісткі технології, поступово відстаючи в технічному розвитку від передових країн. Держави, які мають значних запасів природних ресурсів, змушені розробляти ресурсозберігаючі технології, розвивати наукомісткі виробництва та галузі обробній промисловості.

Отже, для економічного зростання необхідно як наявність ресурсів, а досягнення їх ефектною комбінації.

«Кожен ресурс постійно змінюється залежно з інших ресурсів, а також соціально – економічного розвитку суспільства, і виконує різні функції у впливі на економічного зростання. Він вимірюється різними показниками – ціннісними і натуральними (табл.)» /2/

Чинники Кількісний показник даного ресурсу Спосіб кращого використання коштів і підвищення ефективності Показники ефективність використання
Природні ресурси Различный кожному за виду Найповніші вилучення, комплексна й глибока переробка сировини, захист від руйнацій природи Материалоем-кость продукції
Трудові ресурси Чисельність працездатного населення, його кваліфікація Удосконалення освіти, охорони здоров'я, поліпшення організації праці Продуктивність праці
Підприємницькі способнос-ти Освіта, талант, працьовитість Постійне вдосконалення Максимизация прибутку
Основний капітал Ціна одиниці виробничої потужності Удосконалення технології, організація виробництва Фондоотдача, якість продукції
ентеепу та використання досягнень Витрати на одиницю результату Розвиток сфери НДДКР, краще використання результатів Максимизация прибутку, нові товари та, поліпшення охорони навколишнього середовища
Сукупний попит Обсяг гроші Боротьба інфляцією, регулювання попиту банківської системи Соціально – справедливий розподіл доходів

3.  Моделі економічного зростання.

«Ресурси, розглянуті в таблиці, є ресурси безпосереднього на економічного зростання. Вони описую многофакторную модель економічного зростання. Модель полягає в накопиченні капіталу при незмінних витратах, приводящем до зменшення кінцевого гранично продукту. Існує ін. модель – двухфакторная. На відміну від попередньої у ній враховується НТП. Заснована на інвестиціях, манливих зростання віддачі капіталу, які у теорії та практично заперечують закон – тенденцію норми прибутку до зниження.» /10/

3.1 Кейнсианские моделі.

Проблема кейнсіанської теорії – чинники, що визначають рівень кваліфікації і динаміку національного доходу, його розподіл.

Основний ідеєю є роль попиту забезпеченні макроекономічного рівноваги. Вирішальним елементом попиту служать інвестиції, котрі за засобам мультиплікатора збільшують прибуток. Всім моделей кейсианского напрями характерна залежність між заощадженнями і інвестиціями

3.2 Неоклассические моделі.

У неокласичної моделі враховується два чинника, взаємодіючих між собою. Модель є досконалої лише за досконалої конкуренції. Ідея ось у чому: оптимальність ринкової системи, аналізованої як саморегулюючий механізм, дозволяє найкраще використовувати виробничі чинники економіки загалом. “Найвідоміші моделі:

- факторная модель Кобба – Дугласа

- проста односекторная модель економічної динаміки Р. Солоу

- модель короткострокового економічного рівноваги Дж. Кейнса

- модель динамічного рівноваги Харрода – Домара.”/7/

Діяльність розглядатиметься одне з моделей – модель Харрода – Домара

 Модель Харрода – Домара.

Розробка теорії розвитку і оптимального співвідношення факторів виробництва здійснювалися представниками різних наукових напрямів. У працях Р.Харрода та О Домара було закладено основи неокейнсианской теорії зростання. Вони розробили динамічну модель рівноваги за умов досягнення повної зайнятості. «Передбачалося, що у економіці з урахуванням технічного вдосконалення капіталу існує стала можливість зростання. Коли цьому етапі сукупний попит забезпечує повну зайнятість, то, на наступний етап може виявитися недостатнім при цьому. Тож підтримки повної зайнятості сукупний попит повинен збільшуватися пропорційно економічного зростання.

Головну роль неокейнсианских моделях грає взаємозв'язок «інвестиції – сукупний прибуток». Вплив інвестицій з доходу й випуск продукції розкривається з допомогою поняття мультиплікатора. Вплив доходу до рівня інвестицій розглядається з допомогою числового коефіцієнта – акселератора.» /3/

«Акселератор – це числової коефіцієнт, який відбиває вплив зміни рівня сукупного доходу (виробництва) до рівня индуцированных, чи похідних, інвестицій:

I t

Y t-1 – Y t-2

v-акселератор, I t  - рівень виробничих інвестицій у час t , Y t –1  -рівень сукупного доходу на час t –1, Y t-2  - рівень сукупного доходу на час t-2.” /7/

“У структурі інвестицій, можна виділити автономні і похідні інвестицій. Причинами автономних інвестицій є зміни чисельності населення, наукові і технічні винаходу і відкриття, різні внутринние і його зовнішні неекономічні чинники та .т. буд. Причиною виробничих є зміна обсяги виробництва і сукупного доходу.” /3/

“Принцип акселерації ось у чому, за зміни доходу відбувається зміна рівня інвестицій, причому у більшою мірою, ніж яка викликала його зміна дохода.”/2/

 

“Народне господарство – складна система, що складається з багатьох макроекономічних елементів, пов'язаних дру з одним. Сотношение між тими елементами і становить економічну структуру. Вирізняють соціальну, галузеву, відтворювальну, регіональну і зовнішньоторговельну стрктуры.”/13/

4.  Форми політики економічного зростання.

Держава повинна учитыватьновые особливості економічного зростання під час виборів політики та розвитку народного господарства, яка може виконати стимулюючу чи стримуючу роль.

Політика стимулювання полягає в теоретичних положеннях:

- економічне зростання у умовах постійного збільшення є головним і із єдиним джерелом підвищення рівня життя. Він розв'язує проблеми невідповідності наявних потреб суспільства;

- економічного

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація