Реферати українською » » Ринкова інфраструктура у сучасній економіці. Біржова діяльність


Реферат Ринкова інфраструктура у сучасній економіці. Біржова діяльність

Страница 1 из 6 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ


БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра економічної

теорії


До У Р З Про У А Я Р А Б Про Т А

на задану тему: "Ринкова інфраструктура у сучасній економіці. Біржова діяльність"


Виконала: студентка ФБД,

2 курс, гр.ДБК – 2 Войтова А.В.


Керівник:

доцент, кандидат эк. наук Воробьёва Л. В.


МІНСЬК

2002


План:


Запровадження с. 3


 1. Ринкова інфраструктура: поняття, елементи, функції з. 4-10


 1. Біржова діяльність у ринкової економіки


 1. Біржа: її види й особливості діяльності, зі. 11-14


 1. Біржові операції, і їх функції з. 15-18


 1. Особливості і проблеми формування ринкової инфраструк-

тури Республіці Білорусь з. 19-24


Укладання із 25-ма


Список літератури з. 26-27


Запровадження

З переходом до нових економічним умовам, саме до ринковому господарювання, виникла потреба створення ринкової інфраструктури, яка забезпечив би вільний рух товарів та послуг над ринком. З іншого боку, важливо створити інфраструктуру, яка б повною мірою ринковим умовам, і, отже, треба створити такими інститутами, як біржі.

Біржі, будучи некомерційними організаціями, сприяють руху і зверненню цінних паперів, товарів. На біржах залежно від виду товару, попиту й пропозиції здійснюється встановлення ціни товари та курсів на цінних паперів. Біржі відбивають об'єктивну ситуацію на товарному, фондовому, валютному ринку і ринку праці.

Тому метою даної роботи є підставою виявлення і розкриття сутності інфраструктури ринку, призначення; визначення поняття та сутність біржі, її видів тварин і особливостей діяльності; операцій на біржах та його функцій. Також у роботі розглянуто розвиток інфраструктури ринку на Республіці Білорусь, її особливості і проблеми.

Для описи інфраструктури ринку було використано такі джерела, як "Введення у економіку" під редакцією А.Я.Лившица і И.Н.Никулиной, "Основи сучасної економіки" Козирєва В.М., "Курс ринкової економіки" під редакцією Г.И.Рузавина, "Ринкове реформування економіки Білорусі" Г.М.Лыча та інші.

Для написання глави про біржах використовувалися підручник Дегтеревой М.К. "Биржевое справа", оскільки він найповніше відбиває історію біржі від минулого до справжніх днів, розкриває поняття і діяльність бірж, і навіть "Товарні біржі" під редакцією Васильєва Г.А., Каменевой Н.Г. і "Фондові біржі – ринок цінних паперів" Звєрєва А.Ф.

Для описи ринкової інфраструктури в РБ використовувалися "Проблеми прогнозування соціально-економічного розвитку Білорусі": Збірник наукових трактатів і "Питання оподаткування нафтопереробки і фінансів", і навіть матеріали періодичної преси.

 1. Ринкова інфраструктура: поняття, елементи, функції

Як і об'єктивно існуюча система, ринок має власної інфраструктурою. Термін "інфраструктура" уперше використаний ще на початку нинішнього століття, у економічному аналізі для позначення об'єктів та житлових споруд, які забезпечують нормальну діяльність Збройних Сил. У 40-і роки у країнах під інфраструктурою стали розуміти сукупність галузей, сприяють нормального функціонування вироблених матеріальних благ та надаваних послуг. У фундаменті економічної літературі колишнього СРСР вивчення проблем інфраструктури почалося лише роки.

У сучасному ринкової економіки інфраструктура – це система взаємозалежних спеціалізованих організацій, обслуговуючих потоки товарів, послуг, грошей, цінних паперів робочої сили.1 Класифікація ринкової інфраструктури, її специфічне зміст визначається особливостями ринків, у яких функціонують дані елементи.

Коли дивитися на структуру ринку з погляду його об'єктів, слід виділити:

 1. товарний ринок, до складу якого споживчий ринок (продовольчих і непродовольчих товарів; побутових, транспортних, комунальних послуг в; житло, будинку невиробничого призначення);

 2. фінансовий ринок, куди входять:

 • ринок капіталу і інвестиційний ринок,

 • кредитний ринок,

 • ринок цінних паперів,

 1. ринок праці – економічна форма руху трудових ресурсів, коли він робоча сила звертається (продають, а купується) відповідно до законами ринкової економіки.2

Просуваючись до споживача, товар проходить кілька стадій: транспортування, складування, розміщення магазинах, доставку покупцям, нарешті, саму продаж. Тому на згадуваній товарних ринках здійснюються різні види діяльності, існують різноманітні типи підприємств. Діяльність різних інститутів товарних ринків забезпечує доведення товару від виробника до кінцевого споживача. Основна функція інфраструктури ринку товарів у тому, щоб пов'язувати друг з одним всіх сферах суспільної виробництва. Вона забезпечує рух товарних потоків в галузевому і регіональному напрямах, організує висновок контрактів про поставки товарів, збут продукції і на обслуговування споживачів.1

Ринок товарів та послуг представляють: товарні біржі; підприємства оптової і роздрібної торгівлі; ярмарки і аукціони; фірми, які займаються збиранням, обробкою й постачанням інформацією учасників ринкових відносин, рекламою, маркетингом; різні посередницькі компанії; сервісні служби й т. буд.

Товарні біржі – це постійно діючі організовані ринки, дозволяють зводити разом продавців і покупців, щоб забезпечити проведення операцій із купівлі-продажу товарів з конкретними якісними ознаками.2 Біржа перестав бути власником будь-якого товару, не веде торгів від імені і поза свої гроші. Торги біржі регулярні, усі фінансові операції гласны, контракти типові, продавці та покупці вільні у виборі одне одного.

Торговельне підприємства (торгова фірма) є господарське об'єднання, чинне у сфері товарного звернення. На відміну від товарних бірж торговими підприємствами купують товари власним коштом і продають від імені.

Однією з видів оптової торгівлі є торги. Торги (конкурентні

торги) — форма організації торгівлі, коли він покупець влаштовує конкурс продавцям, встановлюючи всі умови купівлі, і навіть характеристики товарів чи послуг.3 Ця форма торгівлі загалом відбиває звичайну ринкову

ситуацію, коли продавці виборюють покупця. Торги відіграють істотне значення під час укладання угод про поставки машин і устаткування, будівництві об'єктів «під ключ».

Товарний аукціон — це спеціально організовані, періодично діючі публічні торги в заздалегідь обумовлене час й у спеціально відведених місцях.1 Аукціони починають працювати з продукцією, чим ринку недостатньо. Головна мета – отримання максимального ціни за будь-якої товар. На аукціоні пропонуються товари як великими партіями (оптової торгівлі), і окремими виробами (роздрібна торгівля).

Оптові ярмарки — великі періодичні ринки, доступні всіх галузях виробництва, організовувані, зазвичай, щодо одного й тому самому місці, у визначений термін і певний час.2 B них беруть участь, переважно, оптово-посреднические і виробничі підприємства. Основне призначення оптових ярмарків полягає у налагодженні безпосередніх контактів між виробниками покупцями, зацікавлені у придбанні їх товарів із метою споживання чи наступної перепродажу.

Роздрібна торгівля здійснюється через роздрібні підприємства (магазини і їдальні роздрібні підприємства сфери послуг), і навіть через різноманітні форми внемагазинной торгівлі. Внемагазинная торгівля представлена системою посылочной торгівлі, прямий торгівлею вдома і торгівлею через автомати.

Слід зазначити, що елементи товарної інфраструктури ринку мають дуже важливою здатністю швидкого реагування на сигнали, які від попиту. Це дає можливість ринку досить оперативно справлятися з виникаючими диспропорціями і дефіцитами економіки, отже, підтримувати у ній необхідне рівновагу.

Фінансовий ринок – це ринок, у якому відбувається купівля-продаж грошей, обмін грошей сьогоднішніх на майбутні гроші. На цьому ринку взаємодіють суб'єкти під зав'язку суб'єкти із нестачею фінансових коштів, чи продавці та покупці грошей, чи, відповідно, кредитори і позичальники. Фінансовий ринок є ринок капіталів, що складається з двох частин: кредитного ринку та ринку цінних паперів.

Кредитний ринок – це ринок позикового капіталу; його функціонування забезпечується у вигляді банків, страхових компаній, різних фондів, здатних мобілізувати вільні кошти й перетворювати в кредити.

Ядро кредитної інфраструктури становить банківсько системо. Банки виконують дві основні функції. Перша - розрахунки між економічними суб'єктами у межах грошової системи країни. Друга - отримання прибуток від банківських операцій на основному у вигляді різниці між ціною залучення іноземних і розміщення фінансових ресурсів.1

Нині практично в усіх країнах з розвиненою ринковою економікою банківсько системо має дві рівня. Перший рівень утворює центральний (державний) банк, другий – комерційні, іпотечні (кредит під заставу нерухомості), інноваційні (кредитування нововведень), інвестиційні та інші, керовані центральним банком.

Центральний банк, займаючи чільне положення, виконує ряд функцій. По-перше, він городить всю повноту відповідальності за організацію та влитися стан грошового звернення до країні. По-друге, його стратегічним завданням полягає у створення умов для неінфляційного розвитку. Початкова страхова функція резервів зараз відійшла другого план, поступившись першість їх регулюючої функції. Центральний банк у вигляді кредитно-грошових інструментів (операції у ринку, ставка центрального кредиту, норма резервів) впливає на резерви і тим самим регулює пропонування грошей.2

Комерційні банки акумулюють тимчасово вільні грошові

кошти приватних осіб, компаній, банків, уряду, іноземних вкладників. Однак окрім приймання вкладів і перетворення на кредити виконують зустрічалися з більш ста інших банківських операцій. Наприклад, що з центральним банком вони регулюють масу грошей до зверненні, беруть участь у створенні банківських грошей.

Однією з інститутів кредитного ринку є і інвестиційні компанії, які займаються эмиссионно-учредительской діяльністю, тобто. проводять операції з випуску та розміщення цінних паперів. Вони притягують капітал шляхом продажу власних акцій або кредиту комерційних банків.

Сберегательные установи (взаимно-сберегательные асоціації, кредитні спілки) акумулюють заощадження населення і побудову вкладають грошовий капітал переважно у фінансування комерційного і житлового будівництва.

Страхові компанії, головна функція яких - страхування життя, майна, перетворилися на зараз у найважливіший канал акумуляції грошових заощаджень населення Криму і довгострокового фінансування економіки. Чільну увагу страхові суспільства зосередили на фінансуванні найбільших корпорацій у сфері промисловості, транспорту, й торгівлі.1

Пенсійні фонди, як і страхові компанії, активно формують страхової фонд економіки, який здобуває дедалі більшу роль процесі розширеного відтворення. Інвестиційні компанії виконують роль проміжної ланки між індивідуальним грошовим капіталом і корпораціями, функціонуючими в нефінансовій сфері. Інвестиційні компанії від ощадних установ тим, що й заощадження змінюються залежно від коливань курсів цінних паперів.2

Отже, у сучасних умовах спеціалізовані кредитно-фінансові інститути зайняли найважливіше місце над ринком позичкових капіталів, перетворившись на основний резервуар довгострокового капіталу на грошовому ринку.

На ринку цінних паперів продаються, передусім, частки участі у власності підприємства; це ринок власного капіталу, його основний інститут – фондової біржі. Головне завдання ринку цінних паперів як складової частини кредитно-фінансовій сфери – забезпечення найповнішого та швидкого просування вільних коштів підприємств, банків, комерційних організацій, заощаджень населення для залучення у створення передових технологій, розширення й технологічного переозброєння які діють підприємств.1

Фондова біржа – це спеціалізована біржа, організує і регулярно що здійснює операції з купівлі-продажу цінних паперів. B ринковому господарстві фондової біржі відіграє важливу роль: вона з'єднує власників заощаджень з майбутніми інвесторами. Завдяки біржі виробництво забезпечується капіталом. Вона дозволяє раціонально розподілити капітал між галузями та регіонами, веде емісійну діяльність, тобто. займається випуском нових акцій. Біржа значною мірою посилює маневреність діяльності підприємців, які мають можливість розподілити ризик, тобто. поєднувати надійні вкладення з відносно нижчим доходом з менш надійними, проте з вищим доходом. Фондова біржа тісно пов'язана з товарними ринками, банками.2

Проте із біржовим існує позабіржового ринок, у якому звертаються цінних паперів, які мають лістингу на фондових біржах.

Важливою частиною інфраструктури ринку є фінанси. Фінанси – це економічних відносин, що виникли під час розподілу, перерозподілу в грошової форми частини вартості національний продукт, створення і використання цій основі грошових фондів задоволення суспільних потреб.3

Фінансові відносини здійснюються відповідними установами (фінансовими органами, підрозділи податкової служби, банками та інших.). Сукупність фінансових відносин, інститутів, їх що реалізують, утворює фінансову систему. У неї входять: державні фінанси, фінанси підприємств, установ, організацій, позабюджетні фонди (пенсійний, державний, фонд зайнятості), державний кредит страхування.

Провідним ланкою є до державного бюджету. Він є сукупність фінансових відносин, виникаючих держави, фізичними і юридичних осіб щодо створення, розподілу, використання громадських фондів коштів.1 Бюджет складається з видаткової і дохідної частини бюджету. Витрати пов'язані з функціями держави: підтримку доходів населення, національна оборона, освіту й охорону здоров'я, виплати державного боргу перед. Доходи формуються з допомогою податків, різних зборів, державних позик (див. Додаток А).

У разі початку ринкової економіки у Білорусі держбюджет, відповідно до Закону «Про бюджетну систему РБ», включає бюджет республіканський і місцевих бюджетів. Починаючи з 1992 р. переважна більшість доходів бюджету формується з допомогою ПДВ, акцизів, податку з продажу і надзвичайного податку.

Отже, функціонування економічної системи, її рівновага й динаміка забезпечуються діяльністю ринкових інститутів – спеціалізованих організацій, які у рамках особливого ринку. B час ці інститути пов'язані між собою і злочини залежать друг від друга. Вони є основними посередниками між виробниками споживачами різних товарів та послуг, грають найважливішу роль кредитно-фінансовій системі, здійснюють операції з купівлі-продажу цінних паперів, з'єднують власників заощаджень з майбутніми інвесторами, забезпечують виробництво капіталом виконують багато інших функцій.

2. Біржова діяльність у ринкової економіки

2.1. Біржа: її види й особливості діяльності

Одне з найважливіших елементів ринкової інфраструктури, що дає систему підприємств і закупівельних організацій, які забезпечують рух товарів, послуг, цінних паперів, робочої сили в, є біржі.

Сучасні товарні біржі результат тривалої еволюції різної форми оптової торгівлі, і одночасно однією з видів організованого товарного ринку, тобто. ринку, функціонуючого за встановленими правилами, записаним у тих чи інших нормативні акти.1 Біржа є особливу форму організації ринку, має свою систему управлінських органів прокуратури та спеціальні правила ведення торгів. Її характерною рисою є моментальність зустрічі попиту й пропозиції, змінюваність ролей і різке прискорення процесу укладання угоди.

Для кращого розуміння особливостей роботи бірж їх слід класифікувати. Вирізняють товарні, фондові, валютні біржі біржі праці (основні показники діяльності бірж представлені у Додатку Б).

Товарна біржа здійснює купівлю-продаж не товарів як, а контрактів з їхньої поставку. Там продаються контракти лише з стандартизируемые види товарів, які можна продані партіями за зразками чи технічному опису. Коло товарів, які продаються на біржах, обмежений у основному сировиною і паливом. У тому числі: маслосемена, пшениця, овес, м'ясо і живий худобу, кави,

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Ринкова система
  Смоленська Промышленно-Эконамический Коледж Реферат: по Економічною теорії на задану тему:
 • Реферат на тему: Ринкова економіка
  Курсова робота На тему: азвитие ринкової економіки Зміст Запровадження: Циклічність економічного
 • Реферат на тему: Ринкові структури недосконалої конкуренції
  I. Вступ Конкуренція - це з найважливіших ознак ринкового хозяй- ства, визначальний його сутність.
 • Реферат на тему: СТАТИСТИКА
  Міністерство із податків і зборів Російської Федерації У повітря все р про з сек. і і з до а я р
 • Реферат на тему: США між кейнсианством і монетаризмом
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НОВОСИБИРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Реферат на уроках

Навігація