Реферати українською » » Ринкова система


Реферат Ринкова система

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Смоленська Промышленно-Эконамический Коледж

Реферат:

по Економічною теорії

на задану тему: "Ринкова система"

                          

студента 2 курсу, групи 9411

 Фарафонов Дмитра Вікторовича.

р. Смоленськ 2000 рік

План

    1. Ринкова система та її місце економіки нашої країни й інших країнах.

    2. Види ринків.

    3. Проблеми початку ринку у Росії.

    Напередодні ХХI в. Україна початку перехід до ринкової економіки, господарському ринковому механізму. Багато економічних проблеми нам припадати вирішувати вперше. Прощаючись з адміністративно-командної системи у економіки та господарстві, ми цим лише створюємо передумови для ринкового господарства, становлення якого може статися у відразу. Відомо, що зародження ринкових відносин розпочався ще при розкладанні первіснообщинного ладу. Але свого найбільшого розквіту товарно-грошові відносини досягли за капіталізму. Звісно, потрібно повторювати все етапи і перипетії, на які багата історія ринку. Ми можемо скористатися досвідові інших держав. Але складність завдання у тому, що досі пір ніхто у світі не перекладав ринкові рейки настільки величезний господарський комплекс, яким є наша економіка. Ні історичних аналогів цього процесу. Але є гнучко реагує на вимоги часу ринковий механізм сучасного суспільства.

    Слід підкреслити, що немає економічної системи без слабин і недоліків. І централізовано планована економіка, і вільна ринкової економіки неминуче є недосконалі інститути, яким одночасно властиві переваги та недоліки. Щоб осягнути, як функціонує ринкової економіки, слід визнати існування п'яти фундаментальних питань, куди кожна економічна система повинна знаходити відповіді. Саме ці питання: а) У яких межах (скільки) варто використовувати наявні ресурси? б) Як кажуть їхні виробляти? р) Серед слід насіння соняшнику розподілити? буд) Чи здатна система адаптуватися до змін у споживчих смаки, у структурі наявних й у технології виробництва? Чи становить собою ринкова система найкращий спосіб перебування відповіді поставлені вище фундаментальні питання? Наукового відповіді таке питання немає. Сам собою факт, що є багато альтернативних способів розподілу рідкісних ресурсів, те є багато різних економічних систем, служить яскравим свідченням розбіжність у оцінках ефективності ринкової системи.

    Різні економічні системи світу різняться між собою за своїми ідеологіям, і навіть зі свого підходу вирішення проблеми економіки. Корінні відмінності такі: а) між приватної і громадській власністю на ресурси, і б) між використанням як координаційної механізму ринкової системи та централізованого планування. Слід наголосити такі економічні системи: чистий капіталізм, командну економіку, чи комунізм, авторитарний капіталізм, ринковий соціалізм, традиційну економіку, чи засновану на звичаї.

    Основне економічна перевага ринкової системи залежить від її постійному стимулюванні ефективності виробництва. Економіка продукує те, які потребують споживачі, шляхом застосування найефективнішою технології. Ринкова система функціонує і коригується автоматично внаслідок індивідуальних, децентралізованих рішень, а чи не централізованих рішень уряду.

    Проти ринкової системи висувається кілька критичних аргументів: та її контрольний механізм та конкуренція з часом слабшають, б) властиві ринкової системи нерівність доходів, нездатність враховувати колективні потреби та наявність зовнішніх вигод і витрат перешкоджають виробництву такого набору товарів та послуг, який, передусім, необхідний суспільству, в) конкурентна ринкова система має не гарантує повної зайнятості і стабільного рівня цін. Економіка США врахувала важливі елементи істини в критиці ринкової системи. Ринкова система американського капіталізму відрізняється від конкурентної ринкової системи тим, що перший характеризують: а) нечисленність від конкурентів і наявність бар'єрів по дорозі вступу певні ринки і б) урядове втручання у економіку, яке ставить метою виправити великі дефекти ринкової системи. Американську економіку можна охарактеризувати як змішаний капіталізм.

    Мета економістів кожної країни у тому, аби домогтися такого поєднання капіталізму і соціалізму, що забезпечить життєздатність і належну ефективність економіці цієї країни у межах її історико-культурних традицій.

    У реальної буденної дійсності економічні системи розташовуються десь між крайнощами чистого капіталізму й посилення командної економіки.

    Економіка Сполучених Штатів ближчі один до чистому капіталізму, але з більш істотними відзнаками, т.к. уряд грає активну роль економіці, сприяючи її стабільності та зростання, забезпечуючи її деякими товарами і послугами, які виробляються у недостатньому обсязі чи взагалі не поставляються ринкової системою. Американський капіталізм породив могутні економічний організації у формі великих корпорацій і сильних профспілок. Здатність цих двох потужних блоків маніпулювати роботою ринкової системи та спотворювати її нормальне функціонування свої інтереси створює додаткові підстави для урядового втручання у економіку. Югославської економіці ринкового соціалізму були властиві громадська власність на ресурси, і одночасно зростаюча опора на вільні ринки, що мали мета організувати і координувати економічну діяльність. Економіка Швеції також є гибридную систему. Попри те що що це 90% господарську діяльність зосереджено там у приватних фірмах, уряд енергійно бере участь у забезпеченні економічної стабільності й у перерозподілі доходів. Натомість японська економіка відрізняється дуже розвиненим плануванням і "координацією" економічної діяльності уряду та приватного сектору.

    У відомий період нашій країні фактично існувала командна економіка, характеризуемая громадської власністю попри всі матеріальні ресурси, і колективне прийняття економічних рішень у вигляді централізованого економічного планування. Колишня економічна система має не виправдала себе і, "перестрибнувши" реформи М.С.Горбачева, цілеспрямовано пішла до ринків, ринкової економіки, громадянського суспільства, до капіталізму. Говорячи про роль ринкової системи нашій країні поки що, хочеться навести такий теза з підручника С.Л.Брю, К.Р.Макконела "Економікс": "Багато економічно відсталих країнах поширені корупція і хабарництво. Податкова система зазвичай довільна, несправедлива, громіздка, стримує стимули до роботи та інвестуванню. Політичні рішення звичайно приймаються, з міркування міжнародного престижу, а чи не з метою заохочення економічного розвитку... Урядовці мають звичку набивати кишені з закордонних фондів допомоги. А політичні лідери, зі свого боку, схильні надавати монопольні привілеї своїм ...прибічникам.

    Основним ознакою всіх економічно відсталих країн є низький прибуток душу населення. Сім'ї мало мають ні можливості, ні стимулів відкладати заощадження. Понад те, низькі доходи означають низький попит. Через війну мізерні ресурси з одного сторони, і відсутність ресурсів з іншого боку перешкоджають інвестуванню в фізичний і дуже людський капітал. Це означає, що продуктивності праці залишається низькою. Позаяк питома вироблення визначає дохід кожного працівника, те й особистий дохід кожного працівника низький." Мимоволі замислюєшся: щодо нашої чи країні триває мова?

    Криза економіки Росії "переплюнув американську "велику депресію" 1929-1933гг. У обох кризи попри всі розбіжностях чимало спільного. Обидва - це кризи методів регулювання економіки. "Велика Депресія" ознаменувала крах колишньої моделі економіки та породила (у межах одному й тому ж економічної системи) нову модель, з більшою соціальної орієнтацією і безліччю "вбудованих" регуляторів, дозволяють зменшувати глибину й соціальних наслідків циклічних криз. Російський криза - криза системи, що пояснює його велику глибину й труднощі подолання.

    Складно однозначно визначити який вплив на пошатнувшуюся економіку Росії надасть ринкова система. Чимало економістів Росії і близько розвинених країн дають різні прогнози і вбачають різні тенденції у розвитку нашої країни. Але очевидним: неможливо повернутися тому до суто командної економіці. Головне - знайти вірні шляху до просуванні до економічного прогресу, виробити науково обґрунтовану концепцію економічного розвитку Росії.

    2. Ринок - та інституція, чи механізм, який зведе разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів та послуг. На ринку є закономірна взаємозв'язок між ціною і попитом, і навіть між ціною й пропозицією.

    Попит змальовується у вигляді графіки, що демонструє кількість продукту, яке споживачі готові може купити за певною ціні із можливих протягом визначеного періоду часу цін. Відповідно до Закону попиту, споживачі зазвичай купують дуже багато продукту за ціною, ніж у високої. Зв'язок між ціною і обсягом попиту негативна, чи зворотна, а попит графічно змальовується як низхідній кривою.

    Зміни у одного чи більш із основних детермінант попиту - споживчих смаків, числа покупців над ринком, грошових доходів споживачів, ціни поєднані товари та споживчих очікувань - викликають зрушення ринкової кривою попиту. Її усунення вправо означає підвищення, а усунення вліво - скорочення. Зміна в попиті слід відрізняти через зміну величини попиту, причому останнє тягне у себе пересування від однієї точки в іншу на фіксованою кривою попиту результаті зміни ціни аналізованого продукту.

    Пропозиція описується шкалою, яка б показала кількості продукту, які виробники готові пропонувати на продаж над ринком протягом визначеного періоду перспективами кожного із можливі цін, якою цей товар може бути проданий. Закон попиту стверджує, що, за інших рівних умов, виробники пропонують на продаж більше продукту по високі ціни, ніж у низькою. Через війну зв'язок між ціною і обсягом пропозиції пряма, а крива попиту - висхідна.

    Зміна ціни ресурси, технології виробництва, податків чи дотацій, ціни інші товари, очікувань інших цін чи числа покупців над ринком викликає зрушення кривою попиту продукт. Її усунення вправо означає збільшення обсягу пропозиції, а усунення вліво - скорочення пропозиції. На противагу цьому, зміну ціни цього продукту веде зміну величини пропозиції, тобто до пересуванню від однієї точки в іншу на постійної кривою пропозиції.

    У разі конкуренції взаємодія ринкового від попиту й ринкового пропозиції коригує ціну доти, коли величина від попиту й величина пропозиції збігаються. Це рівноважна ціна. Відповідне кількість (продукту) - це рівноважний кількість. Здатність ринкових сил синхронізувати рішення про продаж й покупки, щоб виключалися потенційні надлишки і нестачі продукту, називається "врівноважуючої функцією" цін.

    Зміна або попиту, або пропозиції тягне зміну рівноважної ціни, і рівноважного кількості (продукту). Зв'язок між зміною величини пропозиції з що випливають звідси зміною рівноважної ціни зворотна, але зв'язок між зміною величини пропозиції з равновесным кількістю (продукту) пряма.

    Концепції пропозиції з попиту поширюються ще й ринку ресурсів.

    Маркетинг - це сукупність сформованих у світі методів вивчення ринків, виявлення ідей, нових потреб та його матеріалізації як нових товарів, маркетинг - це інструмент вмілої, гнучкою організації системи виробництва та збуту товарів, проведення рекламних заходів; маркетинг - це підприємницька філософія. Завдяки маркетингу виявляються потреби ринку, попит окремих груп покупців, формується перетворення купівельної спроможності регіону на конкретний попит даний товар чи послугу; маркетинг - це інтегрована цільова філософія виробників, повністю, орієнтована на споживача, з його примат на споживчому ринку.

    Орієнтуватися на споживача - отже вивчати не виробничі потужності, а потреби ринку нафтопродуктів та розробляти плани задоволення. У цьому товари та - це лише задля досягнення мети. З позицій інтегрованого маркетингу координуються всі види діяльності, що з товарами і послугами: фінансування, виробництво, конструювання, дослідження і розробки, управління запасами і маркетинг. Мета маркетингу - створити умови для пристосування виробництва до суспільного попиту, вимогам ринку, розробити системи організаційно-технічних заходів із вивченню ринку, інтенсифікації збуту, підвищення їх конкурентоздатності товарів для одержання максимального прибутку.

    Нині 90% компаній промисловості, торгівлі, і сфери послуг у США, ФРН та Великобританії на тій чи іншій формі здійснюють ринкові дослідження. Активне використання методів маркетингу (особливо як-от способи узгодження виробництва та збуту, дослідження купівельного попиту, використання досягнень НТП для відновлення асортименту та сталого вдосконалення продукції, реклама) сприяє зростанню конкурентоспроможності над ринком.

    Виниклі ще за доби класичного капіталізму різні види ринків, торгували своїми особливими товарами, нині цілком розвинулися в цілісну ринкову систему, що складається з ринків споживчих товарів, коштів виробництва, праці, наукових розробок, інвестицій, цінних паперів, іноземних валют.

    Сьогодні ринок споживчих товарів у Росії більше, ніж наполовину складається з імпорту різних країн: чи це країни третього світу чи економічно розвинені капіталістичні країни. Це кількома причинами: спад вітчизняних; кращу якість, дизайн і термін експлуатації імпортних товарів; різноманітний асортимент імпортних товарів хороших і ін. соціально-економічні причини. У процесі економічної реформи було зроблено певні крок до насичення ринку споживчих товарів. Підприємства оборонного комплексу стали "на рейки" конверсії, уряд Російської Федерації стимулює перспективні підприємства, робить "вливання" в промисловість, вдається до кроків прискорення структуризації ринку споживчих товарів.

    Товарна біржа - центральне ланка інфраструктури товарного ринку; установа, у якому здійснюються оптові угоди з купівлі-продажу товарів за зразками та стандартів, з урахуванням попередньої біржовий експертизи. Розрізняють спеціалізовані й універсальні товарні біржі. Членами товарної біржі звичайно є великі підприємства міста і фірми - постачальники та покупці значних партій товару, банки. У нашій країні організована Російська товарно-сировинна біржа.

    Ринок праці -

    У багатьох країнах світу широко розвинений ринок науково-технічних розробок. Провідні позиції у ньому займають, дрібні й середні фірми, які першими беруть він ризик освоєння новітньої техніки і технології, впроваджують НДДКР на замовлення інших гігантських компаній, і держави. У такі малі фірми загалом впроваджують на долар витрат у 17 разів більше нововведень проти великими підприємствами. Вони вже утворюють понад 90% нових технологій. Перебудова організації наукових досліджень про призвела до того, що впродовж останніх 100 років період із моменту природничонаукового відкриття до його практичного використання у багатьох галузях скоротилася більш як удесятеро. Через війну зближення термінів радикальних змін у природознавстві й лазерній техніці вони набули характеру науково-технічної революції

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Ринкова економіка
  Курсова робота На тему: азвитие ринкової економіки Зміст Запровадження: Циклічність економічного
 • Реферат на тему: Ринкові структури недосконалої конкуренції
  I. Вступ Конкуренція - це з найважливіших ознак ринкового хозяй- ства, визначальний його сутність.
 • Реферат на тему: СТАТИСТИКА
  Міністерство із податків і зборів Російської Федерації У повітря все р про з сек. і і з до а я р
 • Реферат на тему: США між кейнсианством і монетаризмом
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НОВОСИБИРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Реферат на уроках
 • Реферат на тему: Заощадження та інвестиції
  Зміст Запровадження 2 1. Заощадження у суспільстві та чинники їх що визначають 3 2. Інвестиції, їх

Навігація