Реферати українською » » СТАТИСТИКА


Реферат СТАТИСТИКА

Міністерство із податків і зборів Російської Федерації

У повітря все р про з сек. і і з до а я р про з у буд а р з тонн на е зв зв а я зв а л про р про в а я а до а буд м і це  


СТАТИСТИКА

 

КОНТРОЛЬНая робота

                                                                             Выполнила: студентка групи К4

                                                                                                                  Фак-та Управління

                                                                                                                                                  Могученко Ганна Павлівна   

                                                                                                                        Перевірив: Соколін В.П.       

    

Москва – 2001


Завдання 1

Потрібна визначити значення наступних показників:

1. Середня трудомісткість виробу

2  Середній рівень вироблення

3. Середній рівень оплати праці

4. Середній рівень фондовіддача

 

Рассчет в таблицях 1,2,3,4.

 

Методичні вказівки 

Расчёт середніх за результатами угруповання.

Дані до розрахунку та політичного аналізу середніх величин можуть бути в сгруппированном вигляді, коли кожному за значення усредняемого ознаки Х повідомляється частота його повторення. У таких випадках середній розмір розраховується за звичайним формулам середніх зважених (арифметичних або гармонійних). Якщо згрупованих даних вказується не конкретне значення ознаки Х з кожної групі, а лише інтервал його, то такому разі слід отримати середнє ознаки з кожної групі. А далі використовуються звичайні формули середніх зважених. Якщо ж середні значення ознаки в групах визначити за наявними даними не можна, їх заміняють умовно значеннями центру інтервалів. Через війну отримують ряд розподілу, аналогічний дискретному, де серед значень дискретного ознаки виступатимуть центри інтервалів аі, а ролі терезів ознаки Fі  - кількість елементів низки для інтервалу і.

Отже, розрахунок середньої арифметичній роблять за такою формулою


Показник собівартості є вторинним ознакою, оскільки він заданий на одиницю первинного ознаки (обсяг продукції, виражений абсолютної величиною) і то, можливо представлений як ставлення двох первинних ознак, саме витрат за виробництво тож обсяг продукції:

З = ЗП / ВП, де З — собівартість, ЗП — видатки виробництво, ВП —. обсяг продукції.

Отже, до розрахунку середньої собівартості в кожному підприємству слід обчислити середню зважену. Потрібно вибрати: арифметичну чи гармонійну?

Вибір виду середньої усредняемого ознаки виконується за такими правилам.

1. Якщо умови завдання дано чисельні значення чисельника і знаменника логічного формули показника, середній розмір обчислюється безпосередньо за цією формулою.

2. Якщо є низка даних із двом взаємозалежним показниками, одного з яких слід обчислити середню величину, і навіть відомі чисельні значення знаменника її логічного формули, а значення чисельника невідомі, але вдасться знайти як твори цих показників, то середня належна обчислюватись за такою формулою середньої арифметичній виваженої.

3. Якщо відомі чисельні значення чисельника логічного формули, а значення знаменника невідомі, але вдасться знайти як приватне від розподілу одного показника в інший, то середня обчислюється за такою формулою середньої гармонійної.

 Середню гармонійну застосовують для розрахунків тоді, коли як терезів використовуються не одиниці сукупності — носії ознаки, а твори цих одиниць на значення ознаки (т. е. m = X*f). До середньої гармонійної простий слід вдаватися у разі визначення, наприклад, середніх витрат праці, часу, матеріалів на одиницю продукції, однією деталь з двох (трьом, чотирьом тощо. буд.) підприємствам, робочим, зайнятим виготовленням одного разом ж виду продукції, одному й тому ж деталі, вироби.

Загальна вимога до формули розрахунку середнього значення у тому, щоб усе етапи розрахунку мали реальне змістовне значення. Отримане середнє має замінити індивідуальні значення ознаки в кожного об'єкта без порушення зв'язку індивідуальних і зведених показників. Інакше висловлюючись, середній розмір має становити те щоб при заміні кожного індивідуального значення усредняемого показника його середньої величиною ніхто не звертав зміни певний підсумковий зведений показник, пов'язані з усредняемым. Цей підсумковий показник визначальною для тому сенсі, що його зв'язку з індивідуальним значенням ознаки визначає спосіб розрахунку середнього розміру.

 

Розрахунок середніх через показники структури

Середні арифметичні і середні гармонійні може бути як простими, і зваженими. Вагомості в формулах середніх показують повторюваність даного значення ознаки.

Розмір середньої залежить немає від самих абсолютних значень терезів окремих елементів, як від пропорцій з-поміж них. Тож замість абсолютних значень для зважування можна брати ваги варіантів, виражені в частках одиниці чи відсотках. Припустимо, що потрібно обчислити середню величину для деякою сукупності варіантів (x1 + x2+...+ xn) з соответствующи ми частотами (n1 + n2+...+ nn). Відносини окремих частот n1, n2 тощо. буд. від суми частот представляють частки рi окремих варіантів із усієї сукупності чи удільні ваги цих варіантів (частковості).

Можна записати, що X = X1*p1+Х2* р2+...+Хп*рп=

Схожі реферати:

Навігація