Реферати українською » » Основи ринкової економіки (Шпаргалка)


Реферат Основи ринкової економіки (Шпаргалка)

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Шпоры по " основи ринкової економіки".


Етапи розвитку економічної науки.

Економіка походить від слова означает-ведение домашнього хоз-ва.В широкому понятии-это громадська наука, яка рассма-тривает економічну, політичну системи в приделах д-ви.

Економіка включає у собі такі поняття:

1 засіб заробити грошей життя; 2 національне багатства і способи його збільшення; 3 діяльність людей на производстве;4 вибір форм власності розподіл та вторинного перерозподілу товарів; 5 деньги,капитал;6 питання пов'язані з ценообразованием,безработицей і производством;7 економічні закони д-ви (производство,обмен і розподіл товарів).

Розвиток економічної науки відбувалося протягом веков,экономика включала у собі такі напрями:

1 напрям мерканилизма,его представники считали,что джерело богатства,в торгівлі;

2 класична политэкономия,представители считали,что джерело багатства в виготовлених працею товарох;

3 политэкономия,изучала політичний і економічний пристрій д-ви;

4 вульгарна политэкономия:её представники прибрали з науки все цінне і залишили лише теорію додаткової вартості.

Робоча сила-это розумові і її фізичне здібності человека,а як і фахових знань і зарубіжний досвід.

Предмети труда-это то,из чого виконують товары-сырьё.

Засіб труда-это то,с допомогою чого людина впливає на предмети труда.(оборудование,инструменты)

Підприємницький талант-это здібності у обмежених ресурсах максимально забезпечити виробничій потребі.

У економіці сущ. така класифікація ресурсів:

1 матеріальні ресурсы:земля,природные ископаемые,финансы;

2 людські ресурсы:труд,предпринимательский талант;

Матеріальних ресурсів як і ставляться предмети і кошти праці.

Економіка прагне щоб її закони відповідали эконо-ческим процессам,а економічні закони є розвиток

і функціонування всієї економічної системы,а як і зв'язку в произ

водственной сфері, і показати як змінюються одні величини стосовно іншим.

Предметом економіки являются:производственные відносини кото-рые творяться у процесі про-ва,обмена та споживання матеріальних

благ,товаров і услуг;кроме цього розглядається поведінка людей процесі використання ресурсів для матеріальних благ.

Моделі сучасної економіки.

Кожна модель экон.рассматривает такі елементи как,рынок,соц.защи-та і характерних лише для даних районів всіх областей.По цьому чистому вигляді окремих моделей несущ.Сущ.4модели экон: 1Командова-ние административное.Эта модель сущ. у колишніх соціалістичних країн і її елементами были:а)отрицательная власність на средст-во виробництва; б)плановое розвиток экономики;в)планы доводили,

центролизование, до кожного предприятия.(через міністерства та ведом-ства); г)рабочие закріплювалися окраїнними районами і профессиям;д)рекомендация підприємств проводилася у недостатньому кол-ве.2 Ринкова экономи-ка.Часная власність підприємств і сис-мы ринку регулювання экон.процессов гос-ва.Основными хар-ми цієї моді-

чи являются:а)высокопроизводительный працю на пред-ях;б)работники їхня зарплатня становить відповідно до витраченим трудом;в)конкуренция на внутрішньому, а світовому рынке.3 Змішана экон.сущ.в країнах Запад-ной Європи після 2 світової войны.Предприятия мали госсобственно-сть і централізоване планирование.4 Економіка угод сущ.в странах(Дания,Швеция і т.д.)Характерным є досягнення согла-

шений при розмещении всіх ресурсів.

Наприкінці 80г.20в.начала утворюватися соціальна рын.экон. і її елі-

ментами являются:а)справедливое винагороду за труд;б)соблюдение техніки безопасности;в)правовая захист работников;г)общественное значення праці.


Товар, його властивості.

1. Розвиток товарного виробництва. Товарное пр-во зародилося у стані глибокої давнини первісному общинному ладі. У феодальному ладі товарне виробництво було эфективной формою хоз-ния, а найбільше розвиток одержало при капитаизме, коли окремо выдилилась робоча сила і засіб пр-ва. 2. Товар та її св-ва.

Товар - це продукт праці виробленої обмінюватись інші товари. Товар має двома властивостями : а) потребительная вартість, тобто. це здатність товарів задовольняти потреба суспільства. З цією свій-

ством пов'язана світова вартість. При якої товари обмінюються в певній пропорції. б) вартість створюється громадським і показує заборони суспільства до виробництво товарів. в) двойствен-

ный хар-р праці. Вартість і споживацька вартість обуславли-

вают двоїстий характер праці т.к працю працівника є одночасно конкретним і абстрактним. Конкретним - явл-ся працю кіт створює ужиткові речі одягу та т.д. на задоволення потреб людей. Абстрактним- явл-ся працю, витрати розумової, фізичної енергії людини. р) величина вартості товарів . Стои-

мость визначається вартістю яка абстрактним працею.

Величина вартості залежить від робітника часу кіт. необхідне пр-ва товарів. І тому існують поняття суспільно необходи-

мых витрат праці. Тобто. робочого дня необхідне виготовлення

товару за наявності хороших умов пр-ва. Общественно необхідне

робочий час відображає середню завантаженість робочого через інтенсивність праці.

Гроші. Їх функції.

1. Понатие грошей. Як відомо гроші є засобом відображення вартості товару. У процесі історичного поступу суспільства коли виробництво та обмін товарів стали постійними, то кожної сфери стали появлятся самі ходові товари. (дорогий хутро, збіжжя та т.д.) тобто. загальний еквівалент. Розширення (поняття) торгівлі поступово спричинило створення єдиного товару - золота, та був срібла. Отже ці метали і з'явилися грошима. Тобто. особливим товаром, які висловлюють вартість всіх товарів. 2. Функції грошей. 1. Міра вартості.

Грошове вираз вартості товару визначає її ціну. Щоб виміряти вартість товару треба знати яке кіл- возолота в умовних одиницях закладено у кожному товарі і це і називається масштабом цін.

У Росії її паперові гроші вперше уведено підрозділи до 1769 р. і называ-

лисій асигнаціями, а Китаї же вони з'явились о 12-й столітті. Ця фун-ция грошей виконується з допомогою доведення вартості товарів грошей,

тобто. ціноутворенням. 2. Засіб накопичення скарбів і багатства.

Коли гроші починають вилучатися з обороту, всі вони накопичуються люди, і потім відбувається накопичення багатств і скарбів. 3. Средст-

у платежу. Відбувається виплата зарплати, видача кридита, степендии, пенсії т.д. 5. Світові гроші. Раніше у міжнародну торгівлю розрахунок виробляли з допомогою золота, а час золото поступово витісняється національними валютами економічно - силь-

ных гос-тв.

Ринок. Його інфраструктура. 1.Поняття ринку. Ринок так можна трактувати у вузькому і широкому значенні: у вузькому - це форма економічного обміну. У широкому - це система господарювання реша-

ющая важливі питання сфери громадського пр-ва, обміну, распреде-

ления та споживання товарів. Умовами виникнення вільного ринку стали громадське поділ праці і наявність товаро-произво-дителей. Основныими рисами вільного ринку явл-ся:1.доступность споживачам всіх товарів. відсутність талонів карток на товари;

2.большое у конкурентов;3.умная інформація учасників ринку про можливість запропонувати товаров,цене нею і попиті на товары;4.свобода реали-зации товарів хороших і услуг;5.выбор товарів споживачам. 2.Функції ринку.

1.Общественное розподіл праці. Споживач вибирає постачальника, враховуючи кач-во товара,его ціну й терміни поставки.2.Информационная.

Інформації про попиті на товар,его пропозиції і цене.3.Регулирование галузевого і територіального поділу труда.4.Экономический от-бор.В результаті конкуренції про-во звільняється з экономически-слабых пре-ий.5.Стимулирующая.Участники ринку матеріально заинте-рисованы у виробництві товаров,через їх попит цену.6.Координаци-

онно-контролирующая.Эта функція підвищує рівень произ-ва,увели-

чениепроизводительности праці за одночасного зниження ціни товари.3.Структура ринку. Існують такі структурні риси класифікації рынков:1.По економічному призначенню объектов(ры-

нок ресурсов,рынок продуктов,рынок труда,денежный рынок);2.По тер-

риториальному подходу(внутренние і його зовнішні рынки);3.По конкретних видів товарів хороших і услуг(пром. і прод. товары,а страхование,юридические консультації та кредит).4.Условия діяльності ринку. 1.Экономичес-

кие(право власності підприємств, вільне ценообразование,конкуренция,налогооблажение,кредит,валютная політика та підприємницька деятельность);2.Социальная.(пен-

сионное забезпечення, захист від безробіття і соціальний допомогу де-тям і молодёжи);3.Правовые і социально-психологические.(право на за-

бастовку,на що у управлінні пред-ем,образование,проф.подготовка і соц.ответственность особистості перед трудовим колективом).

Закони ринкового хоз-ва.Т.к.произ-во товарів хороших і їх розподіл яв-ляется безпрерывным процессом,то зміна в общ.произ-ве происхо-дит постоянно,и регулюються вони законом вартості(1закон),который регулює произ-во та обмін товарів у відповідність до їх суспільної вартістю. Цього закону чи діє у 3-х функциях:1.Регулирует товар-ное произ-во(распределение всіх ресурсів за галузями пром-ти);2.разви-тие произ-ых сил общества(автоматизация произ-ва,расширение произ-ых площ, і мощностей);3.Диффирициация товаровиробників

(одні товаро-ли обогащаются,другие розоряються). З ціною товару непо-средственно пов'язані попит ипредложение.Это явище пояснюється зако-ном попиту й пропозиції(2закон),который регулює величину товару взависимости від співвідношення попиту й пропозиції. Ціна товару може бути однією уровне,потому что,произ-во развивается,а рух ціни коливається біля вартості товара.Т.к. над ринком попит товару перетворять вартість цену,то це означает,что діє закон цін.

Необхідність початку ринку. Шляхи початку ринку. У эконо-мике сущ. 3 шляху початку рынку:1.Эволюционный-означает поэтап-ное запровадження ринкових відносин її тривалість 10-15 років. Вільні ціни на всі большенство товаров.Частичные гос-ные дотації. Соціальні гарантії високому рівні.Економічні наслідки:

Зниження произ-ва,низкий рівень безработицы,чрезмерная інфляція.

2.Шоковая терапия-это одночасне запровадження всіх умов рынка.На-личие дефіциту товаров.Свободные ціни на всі все товары.Сокращение то-варов.Сокращение фінансування науку й соц. програм.Экономичес-кие наслідки:Масова безробіття 1-2человека.Значительный спад произ-ва,а иногда-банкротства. 3.Административное регулирование-кон-троль цін із боку гос-ва.Сохранение гос-ной власності пред-ий і стимулювання підприємництва.Економічні после-дствия:Тимчасовий стримування инфляции.Увеличение дефіциту товарів хороших і обмеження підприємництва лише малими пред-ми.

Перебудова адміністративної в ринкову системи.Перехід до ринків можна поділити 3 стадии:1.Подготовительная-конкуренция пред-ий,установление провособственности,ликвидация структур управ-ленческого апарату в экономике.2.Реформирование экономики-созда-ние грошово-кредитної системы,создание економічного стимулиро-вания предпринимательства.3.Творческая-обновление функції денег,со-

Будинок бюджетно-податковій системы,ценообразование і соц. захист на-

селища.

Конкуренция-важное відмінність ринку.Конкуренція-змагання чи суперництво в чём-либо. Важливим засобом конкуренції є низькі ціни на всі товари. Існують 2 виду конкуренции:1.Внутретрас-левая-це кон-ция між пред-ями однієї отрасли,которые випускають однакову продукцию.За її збут й отримання прибыли.Этот вид кон-ции стимулює произ-сть праці Н.Т.Р. 2.Межотраслевая-це кон-ции між різними галузями пром-ти за прибуткове використання фина-нсов.Методы конкуренції: Цінова-зниження ціни товары.Сезонная розпродаж.Не цінова-сервизное і дуже якісне обслуговування потре-бителя.

Зарплата.Нормирование праці.Зарплата-це частина національного до-хода що йде для особистого споживання громадян, і залежить від результатів витраченого ними труда,его у і кач-во. Однією з елементів соц. за-щиты є мінімальна зарплата,т.е.установленный держ-

Вом розмір зарплат, нижчих якого оплата вестися за,фактически отра-ботанное час неспроможна. Форми зарплати.Сущ.2 форми зарплати:

1.повремённая;2.сдельная.Повремённая оплата(оклад)-за фактично от-работанное час. Відрядна-від норм выработки(сдельно-примеальная,

акордная). Тарифна система.Вона вклычает у собі такі элементы:1.то-рифно-квалификационный справочник;2.торифные ставки і сетки;3.схе-

ми должносных окладів.Нормування праці. Воно визначає необхо-

димые витрати робочого дня виконання певній роботи за нормальної організації труда.Формой висловлювання заходи праці яв-ляется норма праці,яка расчитывается на конкретні умови про-из-ва.Предметом нормування праці є тривалість трудових процесів у времени,аоб'єктом фізично й розумова діяльність людей.Норми витрат праці класифікуються так:1.по назначению(ча-сам,выработки);2.по періоду действия(длительные,сезонные);3.по сфері

применения(отраслевые,межотраслевые);

4.по методу обоснования(статистические і технічні обгрунтовані);

5.по кол-ву людей,труд яких нормируется(индивидуальные і коллек-

тивные).

Ціноутворення. У экон. Взависимости галузі пром-ти ціни де-лятся на:1.оптовые(на пром. товары);2.закупочные(на сельхоз.прод-ю);

3.тарифы(бытовые і коммуникальные эл.энергии);4.розничные(на това-

ры які відпускаються населению);5.фексированные(устанавливаются гос-вом

деякі види товарів мають соц.значение-кварт.плата,эл.энер-

гия і др.);6.регулируемые(увеличение їх обмежується гос-вом,путём

запровадження межового уровня);7.договорные,свободные (ставлять взависимости попиту та пропонування товару без обмеження разме-ра прибутку. Ціна товару складається з таких елементів: 1. Собівартість

- це підприємства на пр-во і товаров;2.Прибуток -

це частина дахода підприємства пренадлежащая ему(стимулирование праці працівників, купівля оборудования,сырья;3.Акцизний збір - це прямий податок входить у ціну высокоприбыльных товаров.(товарные вироби, автомобілі, спиртні напитки);4.Податок на додану стои-

мость - це дохід, встановлений цінах на більшість товаров(иск-

лючения: квартплата, дитяче харчування, медикаменты);5. Транспортні витрати - оплачують двома шляхами: з допомогою підприємства-виготовлювача або побутових организаций;6.Торговельна націнка - явл-ся источни-

кому обчислення, витрат торгуючих організацій корисною і забезпечує їм нір-

мальную рентабельність, (окупність) . Взаємодія від попиту й пропозицію товару веде до встановлення ціни рівноваги чи рыноч-

іншої ціни, тобто. ціни товару коли він він справді виміняний за власний кошт.

Власність і її економічний зміст.Власність-це головне економічна категорія що дає відносини для людей які виражають певну форму присвое-

ния матеріальних благ і коштів виробництва. Сущ. такі історичні форми власності: 1. Племенная - відповідала не розвиненою стадії ін- ва, коли жили полюванням, землеволодінням тощо.

2.Общинная - володіння рабами, з недостатнім розвитком приватної власності на рабів, землю розвиваються кошти пр-ва чи соответствующие.3 Капи-

талистическая - розвиток. пром. капитализма(машины, устаткування),

призвело до концентрації багатства в окремих осіб чи сімей, а

також відбувалося бурхливий розвиток конкуренції промисловості. Образовалось два класу: клас найманих працівників і клас капиталис-

тов.4.Государственно-социалистическая - підприємства були собствен-

ности держави й кошти пр-ва перебувають у власності д-ви.

Нині сущ. дві форми власності: приватна і гос-нная,

Об'єктами права власності явл-ся робоча сила, корисні ископае-

мые, майно й одержують результати интелектуального праці. Интелектуальная власність має три виду: 1.Частная власність- ліцензія чи патент.2.Общегосударственная - це знання перебувають у распоряже-

нии го-ва(комерческая тайна,особенности технологии).3.Промежуточная форма- що дає науково технічну інформацію.

Разгосударствование і масова приватизація.На початку 80-х гг.20в. результати змагання двох систем: капитолистической і соціалістичною про-явились окончательно.Страны які змогли обмежити збільшення

гос.сектора в экон. і зберегти часный сектор,достигли високих показа-телей экон-го роста.В умовах ринку в багатьох країнах стали повы-шать роль приватного сектора(малый бизнес)и вести разгос-ние і при-цию.

Разгос-ние-це перетворення держвласності в частную(коллектив-

Ная,индивидуальная,семейная)или в змішану форму власності.

Для большенства пред-ий і галузей необходимо:1.обеспечение деяте-льности;2.низкорентабельных отраслей,которые не викликають впливу на предпринимателей(транспорт,связь,энергетика);3.научно-техническое перетворення старих отраслей(судостроение,угольная пром-сть тощо.)

шляхом субсидії і спец. произ-ва.;4.помощь особливо важливим отраслям(ато-

мная енергетика і эл.отрасль);5.охрана довкілля з урахуванням безпечної технології произ-ва.Приватизація-це продаж або беспла-

тная передача державної власності з держсектора в частный,когда з'являються нових форм колективного володіння. При-

ватизация є виведення д-ви з тих сфер дея-ти,где

успішно може функціонувати приватне произ-во. Основні завдання приватизації:1.развитие конкуренції, та підвищення ефективності гос-сектора;2.создание ринку цінних бумаг;3.привлечение трудящих до

управлінню пред-ями;4.привлечение приватного капіталу культуру,обра-

зование і медицину. Відповідно до чинним законодательст-

вом,приватизация в Україні ведеться з урахуванням таких принципів:закон-

ности,преобладании прав трудового коллектива,обеспечение рівності правий і соціальної захищеності громадян, у приватизации,приватизвция гос-го майна на платній основе.Приватизацию робити трьома шляхами:1.отказ від владения(госсобственность передається чи про-

дається іншим владельцам-акционеры,частные фірми і т.д.);2.метод до-

нтрактов(гос-во укладає угоду з приватної фірмою щодо постачання товаров,оборудования і т.д.),но объязательно з элемлнтом конкуренції між фирмами;3.система ваучеров(гос-во підвищує громадянам їх за-

купательскую способность)ведётся це у вигляді сертифікатів і ваучери виконують роль денег.Их застосовують при оренді жилья,покупке жилья,в медицині.

Національний дохід.Національний дохід-узагальнюючий показник економічного розвитку страны,в якому відображається рівень розвитку продуктивних сил общества,его экон. структура.Н.д.-частина

валового нац. продукту. Якщо з вартості валового нац.прод. відняти вартість оборудования,транспорта,топлива,сооружений,то залишиться вартість створення поточного року. По натурально-вещественной фор-

ме нац.доход складається з маси виробничих протягом року предметів пот-ребления і тех.средств произ-ва,которые погодяться витримувати произ-ные отноше-

ния і буде использованны задля потреб рослинного воспро-ва.

Джерелом збільшення нац.дохода явл.труд зайнятих працівників у сфе-

ре матеріального произ-ва. Н.д. суспільства піддається первинному розподілу і перераспределению,в результаті формуються первич-

ные і кінцеві доходи суспільства.Первинне розподіл н.д. проис-ходит в галузях промисловості на пред-иях,т.е. там де зараз його утворює-

ся. Через війну н.д. ділиться на 2 частини:1.-в розпорядженні працівників пред-ий;2.-поступает в гос-ый бюджет. Кінцевою стадією руху н.д.

явл.его споживання,що відбувається під час розподілу коштів за фондам:1фонд-фонд накопичення-використовується належала для розширення обсягів приз-ва,для

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація