Реферати українською » » Бюджетна політика РБ


Реферат Бюджетна політика РБ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження ---------------------------------------------------------- 3

 1. Поняття бюджету та взагалі бюджетної політики Республіки Білорусь у -----------------------------------------------------------5

1.1. Поняття державного бюджету ---------------------------- 5

1.2. Бюджет як історична категорія ----------------------------- 6

1.3. Бюджетне пристрій Республіці Білорусь ------------------ 8

1.4. Державного бюджету Республіки Білорусь у --------------10

1.5. Бюджетна політика Республіки Білорусь у --------------------13

2. Формування державного бюджету

Республіки Білорусь у ------------------------------------------16 2.1. Формування доходної частини державного бюджету та взагалі податкова політика Республіка Білорусь ---------------------- 16

2.1.1. Поняття доходів, їх види --------------------------------------- 16

2.1.2.Формирование доходної частини державного бюджету Республіки Білорусь у ----------------------------------------------------- 17

2.1.3. Податкова політика Республіки Білорусь у ------------------- 21

2.2. Державні витрати ------------------------------------------ 25

2.2.1. Поняття витрат, їх класифікація --------------------------25

2.2.2. Структура і динаміка видатковій частині бюджету Республіки Білорусь у ----------------------------------------------------------------------27

2.2.3.Политика державних витрат ---------------------------31

3. Дефіцит державного бюджету -------------------35

3.1. Основні види бюджетних дефіцитів --------------------------35

3.2. Способи фінансування дефіциту державного

 бюджету ----------------------------------------------------------------------37

3.3. Проблеми фінансування дефіциту державного бюджету Республіці Білорусь ---------------------------------------- 40

 

Укладання -------------------------------------------------------43

 

Список літератури --------------------------------------------45

                                Запровадження

Провідну, визначальну роль її формуванні та розвитку економічної структури будь-якої сучасної суспільства грає регулювання, що здійснюється на рамках обраної владою економічної політики. Однією з найважливіших механізмів, дозволяють державі здійснювати економічний і соціальний регулювання, є фінансовий механізм - фінансову систему суспільства, головним ланкою якої є до державного бюджету. Саме з допомогою фінансової систем держава утворює централізовані і впливає формування децентралізованих фондів коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених за державні органи функцій.

Економічні і політичні реформи, що проводилися Білорусі зі початку дев'яностих років, теж годі було й торкнутися сферу державних фінансів, й у першу чергу, бюджетну систему. Державного бюджету, будучи головним засобом мобілізації і витрати ресурсів держави, дає політичної влади реальну можливість впливати на економіку, фінансувати її структурну перебудову, стимулювати розвиток пріоритетних секторів економіки, забезпечувати соціальну підтримку найменш незахищених верств населення. Вочевидь, що теперішній успіх економічного реформування нашій країні значною мірою залежить від цього, у напрямі піде перетворення фінансової систем суспільства, наскільки бюджетна політику держави відповідатиме би вимогам часу.

Метою згаданої роботи є підставою аналіз стану і розгляд бюджетної політики, її динаміки, основних та напрямів і методів. Завдання – пошуку шляхів вдосконалення бюджетної політики, дозволяють ефективно впливати економічну активність, інвестиційну політику, вдосконалення структури економіки, в розвитку пріоритетних деяких галузей і соціальної сфери.

Виходячи із зазначеного, як і того, що бюджетна політику держави включає у собі вироблення і підходів із формування основних дохідних джерел, визначення пріоритетів у фінансуванні державних витрат і регулювання дефіциту бюджету, моя курсова робота складається з трьох глав. У першій главі розкривається поняття бюджету, його сутність, аналізується бюджетний устрій РБ, динаміка і структура державного бюджету нашої країни. У Главі 2 проводиться аналіз дохідної та видаткової частини бюджету, бюджетної політики у цих напрямах. Поруч із теоретичним аналізом даються статистичні матеріали. У Главі 3 розглядаються основні види бюджетних дефіцитів, шляху їхнього фінансування, показується роль бюджетного дефіциту як індикатора економічній безпеці країни.

Що може служити матеріалом на дослідження? Передусім, це конкретні показники бюджету, відбиті до закону про бюджет Республіки Білорусь у на 2000 рік, різні статистичні матеріали, надані Міністерство фінансів та Міністерством статисти та аналізу. Нарешті, це які у останнім часом монографії і відстежуючи публікації в періодичних виданнях, присвячені досліджуваним проблемам, серед яких, що у 1999 року роботи міністра фінансів РБ Корбута Н.П. «Реалізація бюджетної політики держави у перехідний час», «Економіка і фінанси затяжного перехідного періоду у Білорусі», монографія Т. Б. Образковой «Податки та його реальний вплив економіку» та інших. Важливість і актуальність аналізованої проблеми підтверджується авторитетними економістами, посвящающими їй чималу частину власних досліджень. Підтверджується він і самої життям: адже більшість із що стоять нині перед державою негараздів у тій чи іншій мірою зумовлюються триваючим кризою бюджету. Саме тому проблемі вдосконалення бюджетної політики слід приділити своє достойне місце і під час вивчення фінансової науки.

      Я вибрав цієї теми курсової роботи, по-перше, вона близька й цікава мені, що экономисту-теоретику, а по-друге, тому що вважаю її життєво важливою для економіки кожної країни. Від ефективності проведення бюджетної політики залежать реалізація програм економічного та розвитку, стійкість фінансового стану країни, регулювання економічних процесів, які забезпечують зростання обсяги виробництва, розвиток здорової конкурентного середовища переважають у всіх секторах економіки, соціальний захист населення.

  1. Поняття бюджету та взагалі бюджетної

       політики Республіки Білорусь у

                   

                1.1. Поняття державного бюджету

 

Перш що розмовляти про бюджетному устрої РБ , виявляти його чесноти та вади необхідно визначити, що, власне, є держави. У узагальненому вигляді таким є план прибутків і витрат держави щодо рік, складений формі балансу і за чинний закону. У будь-якій країні до державного бюджету - провідне ланка фінансової систем, єдність основних фінансових категорій: податків, державних витрат, державний кредит - у тому дії. Проте, оскільки є частиною фінансів, бюджет можна назвати на окрему економічну категорію, яка відображатиме грошові відносини держав з юридичними і фізичними особами щодо перерозподілу національного доходу (частково і національної багатства) у зв'язку з освітою і формуватимуться використанням бюджетного фонду, призначеного фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, потреб оборони та управління .

Саме з допомогою бюджету держава має можливість зосереджувати фінансові ресурси на вирішальних ділянках соціального та розвитку, з допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями, територіями, сферами суспільної діяльності. Жоден з ланок фінансів не здійснює такого многовидового і багаторівневого перерозподілу коштів, як бюджет. Разом про те, відображаючи економічні процеси, які у структурних ланках економіки, бюджет дає чітку картину того, як вступають у розпорядження держави фінансові ресурси від різних господарюючих суб'єктів, показує, чи розмір централизуемых ресурсів держави обсягу його потреб. Саме бюджет, показуючи розміри необхідних державі фінансових ресурсів немає і реально наявних резервів, визначає податковий клімат країни; саме бюджет, фіксуючи конкретні напрями витрати коштів, відсоткове співвідношення витрат за галузям і територіям, є конкретним вираженням економічної політики держави. Бюджет виступає інструментом регулювання і стимулювання економіки, інвестиційної активності, підвищення ефективності виробництва, через бюджет здійснюється соціальна політика.

      Отже, за правильного підходу бюджет об'єктивно може бути просто засобом державного економічного регулювання, може реально проводити зростання економіки та соціальної сфери, прискорення темпів науково-технічного прогресу, оновлення й вдосконалення матеріально-технічної бази громадського виробництва. Але тут важливо наголосити, що прояв властивих бюджету властивостей, його використання кронштейна як інструмента і розподілу і контролю можна тільки у процесі людської діяльності, що знаходить своє вираження у створюваному державою бюджетному механізмі, що є конкретним вираженням бюджетної політики, відбиваючим націленість бюджетних відносин влади на рішення економічних та соціальних завдань.

           1.2.  Бюджет як історична категорія


 Отже, основним ланкою фінансової систем кожної країни є до державного бюджету, що з змістом і значимістю у економічній, політична і соціальна життя суспільства. Як невід'ємний елемент загальнодержавних фінансів, бюджет і його діє там, де існує держава й розвинені товарно-грошові відносини. У цьому важливим є розгляд бюджету як історичної категорії. 

     Так, на початкових щаблях розвитку людського суспільства держава мав можливість значну частину видатків покривати з допомогою надходжень від державних господарств, майн, використання рабської праці тощо. буд. Примусові збори з громадян здійснювалися тільки у виняткових випадках.

При феодалізмі потреби правителів спочатку задовольнялися з допомогою доходів від власних маєтків, але в міру зростання витрат встановлювалися обов'язкові податі із своїх громадян.

У разі зростання продуктивних сил, виникнення міст, розширення обміну почали розвиватися товарно-грошові відносини. На цьому етапі розвитку з'являється можливість покривати всевозрастающие витрати грошовими податками, митними та інші зборами з товаровиробників і окремих особистостей. Загальнодержавні витрати стали спрямовуватися ось на підтримку окремих прошарків населення, і навіть в розвитку транспорту, промисловості, торгівлі, освіти й охорони здоров'я. Для обгрунтування потреби у ресурсах, їх конкретного напрями, з'ясування можливості фінансового забезпечення державних витрат, починають складати окремі кошторису витрат і доходів. З розвитком коло прогнозованих роком витрат, джерел покриття збільшується, збільшується кількість розрізнених кошторисів. І окремі кошторису витрат і надходжень намагаються поєднати у загальну кошторис прибутків і витрат, щоб матимуть можливість розрахувати свої фінансові ресурси. Так було в кінці 17века в Англії робиться спроба скласти єдину загальну кошторис прибутків і витрат, яка одержує назву бюджет.

Наприкінці 18 – початку 19 століття майже всі держави Європи мали свій бюджет, що відбивали доходи і скарбниці нинішнього року. За розмірами бюджету, його структури і збалансованості судили про економічний потенціалі держави, змозі їх фінансових ресурсів, платоспроможності.

Білорусь, позбавлена державної самостійності, вони мали свого бюджету, проте брала участь у формуванні доходів державного бюджету Росії. Більшість доходів надходила як непрямих податків. Взагалі, обкладанню піддавалися не доходи, а майно. І все-таки бюджетні надходження біля Білорусі, у 1913 року становили 85,6 млн. крб., зокрема частку державного бюджету доводилося 78,8%. Витрати визначилися сумі 61,2 млн. крб., у тому числі асигнування з державного бюджету склали 70,4%.1

Після утворення БРСР в 1919 року, бюджет республіки не складався через військових дій і окупації. Перший бюджет підготували в 1921 року, але виконаний із величезним дефіцитом. за рахунок емісії покривалося 92% усіх витрат.

З утворенням в 1922 року СРСР, Державного бюджету БРСР увійшов до складу бюджетною системою держави. основні напрями бюджетної політики БРСР визначалися рішеннями і постановами центрального уряду.

І з здобуттям незалежності бюджет РБ отримує нове призначення, відбуваються певні зміни його структуру, змісту прибутків і витрат. У дохідну базу бюджету повністю стали зараховуватись оборот і прибутковий податок з населення. Вперше у бюджеті республіки з'явилися такі доходи, як засобу від викупу, акціонування, прибутки від зовнішньої економічної діяльності. У зв'язку з цим дохідну базу бюджету вдалося організувати кілька розширити.

Проте, попри істотне збільшення доходів бюджету РБ, забракнуло покриття усезростаючих витрат. Офіційно була запланована дефіцит бюджету сумі 3,7 млрд. рублів, що становить приблизно 11,6% всім расходам.2

Швидке зростання видатків бюджету була викликана як інфляційними процесами, а й переорієнтуванням напрями бюджетних ресурсів налаштувалася на нові пріоритети й потреби, необхідністю самостійного забезпечення внутрішньої і до зовнішньої безпеки.

У наступні роки у структурі і змістовності бюджету РБ відбувалися суттєвіші зміни у зв'язки України із створенням новою податковою системи, прийняттям нових законів і законодавчих актів. На змісті і структурі бюджетних прибутків і витрат істотно позначилися кризові явища економіки, розлад грошового звернення, соціальна напруга у суспільстві.

      1.3. Бюджетне пристрій Республіці Білорусь

 

Бюджетне пристрій є сукупність таких елементів як організація та принципи побудови бюджетною системою, бюджетного процесу, стосунки між численними видами бюджетів, сукупність бюджетних прав.

Взагалі, за кордоном світу бюджетний устрій відрізняється особливостями залежно від державної устрою, територіально-адміністративного розподілу, рівня розвитку та інших специфічних чорт конкретної держави.

Бюджетна система, що є засновану на економічні відносини і правових нормах сукупність бюджетів окремих адміністративно-територіальних утворень кожної держави, посідає чільне місце у бюджетному устрої. Бюджетні системи різних країн вирізняються своєю структурою, кількістю окремих видів бюджетів, бо в що свідчить залежить від їх державного устрою і її територіального розподілу.

У колишньому у Радянському Союзі бюджетний устрій базувалося на принципі демократичного централізму. Традиційно Державного бюджету складалася з союзного бюджету, бюджетів союзних республік і бюджету державного соціального страхування. Більша частина надходжень централізувалася у союзному бюджеті, та був розподілялася між республіками й.

Нині бюджетну систему Республіки Білорусь у включає у собі республіканський бюджет, бюджет р. Мінська і місцевих бюджетів. Наша бюджетну систему полягає в принципах єдності, самостійності всіх бюджетів, їх повноти, реальності й гласності. Принцип єдності означає зосередження з держбюджету усіх витрат й цінності одержуваних доходів; держава повинен мати лише одне бюджет. Це забезпечує встановлення ефективного контролю над фінансами із боку законодавчих органів.

Вимога єдності доповнюється принципом повноти, що передбачає врахування з кожної статті всіх витрат і надходжень.

Принцип правдивості, і реальності спрямований проти фальсифікації бюджетних розписів, на дотримання затверджених статей витрат.

Принцип гласності зобов'язує уряд публікувати бюджет, його основні витрати і джерела доходів.

Отже, все принципи побудови бюджетною системою взаємозв'язані й доповнюють одне одного, вони своє правове свій відбиток у Конституції нашої республіки і спеціальних законах: « Про бюджетну систему РБ» та інших законодавчі акти.

Упорядкування, розгляд, затвердження Кабміном і виконання бюджетів всіх рівнів є бюджетний процес, від якої великою мірою залежить вплив бюджету на громадські процеси.

Сукупність юридичних норм, регулюючих бюджетний устрій, утворює бюджетне право. Розвиток бюджетного права пов'язані з придбанням незалежності Білорусі, розширенням прав місцевих рад народних депутатів, виконанням регіональних програм, фінансуванням заходів із підвищення життя населення.

Усі названі елементи бюджетного устрою функціонують у тому єдності та взаємозв'язку і забезпечують проведення єдиної бюджетної політики держави через республіканський і місцевих бюджетів.

        1.4. Державного бюджету Республіки Білорусь у


Отже, до державного бюджету, будучи основним фінансовим планом держави, головним засобом акумулювання фінансових коштів, дає політичної влади реальну можливість здійснення владних повноважень, дає державі реальну економічне й політичне влада.

          Як уже відзначалося вище, зі здобуттям

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація