Реферати українською » » Кадрова стратегія


Реферат Кадрова стратегія

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РФ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

По дисципліни «Управління персоналом»

Выполнил: Савченка Я. М.

Гр. 42

Керівник: Дубровська Т. У. 

К.э.н., доцент

КРАСНОЯРСК 2000


СОДЕРЖАНИЕ

Вводные зауваження 3

Розділ 1. Опис досліджуваної фірми                                                                                               4

Розділ 2. Опис стратегії фірми 6

Розділ 3. Стратегія розвитку персоналу фірми.

Розділ 4. Процедури відбору персоналу у будівельну фірму (з прикладу відділу реалізації)


Вводные зауваження

Управління персоналом – зовсім на нова наука, але з тим, у нашій країні їй доки приділяють уваги. Втім, це дивовижно – управління персоналом організації – галузь все-таки стратегічного, а чи не оперативно керувати (зрозуміло, коли говорити саме про управління персоналом, а чи не віданні кадрового діловодства). А наш бізнес із початку свого існування взяв орієнтацію на короткострокову прибуток мінімуму витрат. З цієї установки вкладення людський капітал, довгострокові з визначення, розглядаються чимось сверхординарное, як вважають, – те що можна робити останнє. Чимало сприяє формуванню цієї думки і безмежність російського ринку робочої сили в.

Проте минуле десятиріччя реформ показало, що це думка помилково. І, і що найважливіше, керівництво більшості банків стало це розуміти. Свідчення того – поява величезної кількості повідомлень про всілякі курсах із управління персоналом для керівників компаній, і навіть швидке зростання ринку рекрутингових послуг.

Тому напрям, обраний як основне для даної роботи, набуло зараз особливе значення. Ми намагатимемося показати зв'язок між загальної стратегією фірми і її кадрової політикою, а основне завдання, які перебувають маємо щодо поставлених питань, вважатимемо такі:

1. Визначити стратегію досліджуваної фірми;

2. Визначити стратегію розвитку персоналу досліджуваної фірми;

3. Розглянути процедури відбору персоналу до відділу реалізації досліджуваної фірми.


Розділ 1. Опис досліджуваної фірми.

Фірма – Видавничий Будинок «Нова тиждень».

Напрям бізнесу – видавнича діяльність.

Организационно-правовая форма – суспільство з обмеженою відповідальністю.

Опис продукту фірми.

Газета «Нова Тиждень» - газета безплатних оголошень. Періодичність: щотижня. День виходу: понеділок. Полосность – 32А3 (дві зошити по 16А3). Наклад – 9000 прим. Поширення:

Розпечать: 4400 прим.

Край: 1380 прим.

Власні точки: 450 прим.

Інші розповсюджувачі: 2770 прим.

Зростання продажів протягом останніх місяці: +3% на місяць.

Ціна роздрібна – 3 крб. 00 коп.

Газета: «Газета з програмою» - газета для телеглядачів. Періодичність: щотижня. День виходу: середовище. Полосность – 16А3. Наклад – 5100 прим. Поширення:

Розпечать: 2800 прим.

Власні точки: 300 прим.

Інші розповсюджувачі: 2000 прим.

Зростання продажів протягом останніх місяці: +8% на місяць.

Ціна роздрібна – 2 крб. 00 коп.

Газета «Свіжий сканворд» - розважальна газета. Періодичність: разів у два тижні. День виходу: п'ятниця. Полосность – 8А3. Наклад – 12000 прим. Поширення:

Розпечать: 8900 прим.

Край: 1000 прим.

Власні точки: 500 прим.

Інші розповсюджувачі: 1600 прим.

Зростання продажів протягом останніх місяці: +3% на місяць.

Ціна роздрібна – 3 крб. 00 коп.

 

 


Розділ 2. Опис стратегії фірми.

Аналіз стратегічного становища фірми у галузі.

Аналіз проводиться відповідно до методикою У. З. Ефремова[1], відповідно до яку слід вирішити наведені нижче питання. За підсумками відповіді них будується модель інтерпретації, через яку визначається стратегічне становище фірми і даються рекомендації по її подальшого розвитку.

Табл. 1. Опросник для аналізу стратегічного становища фірми

Опросник для аналізу стратегічного становища фірми (ред. У. З. Єфремов)
ПИТАННЯ ТАК НЕМАЄ

МАКРОУСЛОВИЯ

політичні умови
Чи є політичні умови для рівності конкурентних можливостей? +
Ефективна чи законодавчу базу, з урахуванням якій у змозі здійснюватися регулювання цього виду бізнесу? +
Чи можливо нормальний розвиток цього бізнесу за умов існуючої внутрішньоекономічної політики? +
Чи сприяє міжнародна політична інфраструктура нормального розвитку цього виду бізнесу? +
Чи високий політичний ризик цього виду бізнесу? +
економічних умов
Благоприятен з бізнесу загальний рівень ділову активність країни? +
Благоприятны чи фінансово-кредитні умови країни? +
Чи можливо нормальний розвиток цього бізнесу за рівня податків, ставці рефінансування і банківському відсоток? +
Чи можливо нормальний розвиток бізнесу за рівня інфляції? +
Чи високий ризик виробничо-комерційних операцій фірми? +
соціальні умови
Благоприятна чи структура суспільства у розвиток цього виду бізнесу? +
Чи можливо нормальний розвиток попиту вироблені товари за рівня і структурі розподілу доходів (споживання й нагромадження) у суспільстві? +
Благоприятны чи сформовані у суспільстві структура і динаміка споживчих переваг (потреб, смаків, моди)? +
Благоприятны з розвитку бізнесу сформовані у суспільстві стереотипи ставлення людини-спеціаліста до освіті, праці, відпочинку, сім'ї, уряду й т.д.? +
Чи високий рівень соціального ризику цього виду бізнесу? +
Технологічні умови
Благоприятны з розвитку бізнесу сформовані країни умови доступу до новітніх технологій у галузі? +
Благоприятна з розвитку бізнесу що склалася у країні транспортна інфраструктура? +
Чи може забезпечити розвиток бізнесу що склалася у країні науково-дослідна і опытно-конструкторская інфраструктура? +
Велике чи відставання вітчизняної технології найкращих зарубіжних зразків? +
Велика чи ймовірність технологічного ризику бізнесу? +

МИКРОУСЛОВИЯ

Оцінка виробничо-технологічного системи
Обеспечиваются чи адекватні умови для ефективного взаємодії всіх згаданих чинників виробництва? +
Велики чи затримки у виконанні окремих стадій виробництва конфлікти за виробничі ресурси? +
Чи високий рівень використання відмітних здібностей організації у производственно-технологическом процесі? +
Висока чи ймовірність зупинки виробничого процесу через збій у його найслабшій ланці? +
Ефективна чи застосовується модель організації виробничого процесу? +
Оцінка фінансово-економічної системи
Чи організацію финансово-устойчивой і політично незалежної? +
Чи організацію платоспроможної, ліквідної і рентабельною? +
Чи ефективної систему управління фінансами організації? +
Чи задовільним рівень віддачі вкладених інвестицій? +
Чи фінансово-економічну систему загалом відмітною здатністю організації? +
Оцінка системи управління
Ефективна чи організаційну структуру управління? +
Ефективна чи система планування производственно-комерческой діяльності? +
Ефективна чи система стимулювання у створенні? +
Ефективні чи системи контролю та регулювання у створенні? +
Чи систему управління у цілому відмітною здатністю організації? +
Оцінка системи підготовки виробництва й маркетингу
Ефективні чи прийняті організації методи вивчення потреб і структури ринку, реклама й фізичні методи просування товару ринку? +
Ефективна чи система ціноутворення? +
Ефективні чи торгово-сбытовые ланцюжка? +
Чи існує організації, і якщо так, то чи ефективна система НДДКР? +
Становлять чи системи підготовки виробництва й маркетингу основу конкурентних переваг організації? +
Оцінка корпоративної культури
Визначається чи робота організації її стратегією? +
Чи відповідають формальні відносини у організації її організаційну структуру? +
Чи ефективний стиль управління і виконання організації? +
Чи є загальні цінності, об'єднувальні людей, що працюють у організації? +
Чи є корпоративна культура основою конкурентних переваг організації? +

РИНКОВІ УМОВИ

Потенціал ринку
Висока чи частка найімовірніших покупців серед усіх, ким зорієнтований товар? +
Положительна чи тенденція зміни цієї частки? +
Висока міру прихильності покупців одного продавцю? +
Чи дуже відрізняється потенціал ринку на найвужчому сегменті від самої широкого сегмента? +
Висока чи чутливість ринку до реклами? +
Структура ринку
Локально-концентрированный ринок (спеціалізація на вузькому типі клієнтів на вельми обмеженому географічному регіоні)? +
Локально-диференцированный ринок (широкий тип клієнтів на вельми обмеженому географічному регіоні)? +
Глобально-концентрированный ринок (спеціалізація на вузькому типі клієнтів в географічно необмеженому регіоні)? +
Локально-диференцированный ринок (всі можливі типи клієнтів в географічно необмеженому регіоні)? +
Глобальний ринок (всі типи клієнтів в географічно необмеженому регіоні)? +
Вік ринку
Ринок перебуває у фазі зародження? +
Ринок перебуває у фазі розвитку? +
Ринок перебуває у фазі зрілості? +
Ринок перебуває у фазі скорочення? +
Ринок перебуває у фазі розкладання? +
Еластичність попиту
Чи високий рівень локальної чутливості поведінкової реакції покупця зміну ціни на всі ринку? +
Чи високий рівень постійної еластичності попиту ринку? +
Чи високий рівень перемінної еластичності попиту ринку? +
Чи дуже залежить еластичність попиту від стадії життєвого циклу ринку? +
Чи дуже відрізняється еластичність попиту цьому ринку від еластичності на суміжних з нею ринках? +
Ключові чинники успіху ринку
чи є серед КФУ такі, які виникають під тиском сприятливих зовнішніх умов, але яких ми сьогодні немає? +
чи є серед КФУ такі, пов'язані з наявністю таких відмітних здібностей, якими ми сьогодні не володіємо? +
чи є серед КФУ такі, створених під впливом таких микроусловий, які ще доки створені у організації? +
чи є серед КФУ такі, які залежить від сильніших, ніж в нас позицій організації у галузі? +
Висока серед КФУ частка таких, які швидше за все організація зможе забезпечити? +

ОТРАСЛЕВЫЕ УМОВИ

Структура і динаміка конкуренції у галузі
Структура конкуренції найближена до чистої? +
Структура конкуренції найближена до монополістичній? +
Структура конкуренції найближена до олігополії? +
Структура конкуренції найближена до монополії? +
Структура на цілком нову і у ній конкуренції? +
Загроза потенційної конкуренції у галузі
Высоки чи виробничо-технологічні бар'єри входу у галузь? +
Высоки чи фінансово-економічні бар'єри входу у галузь? +
Высоки чи маркетингові бар'єри входу у галузь? +
Високо чи ставлення числа потенційних конкурентів до діючих «гравців» галузі? +
Висока чи ймовірність сильного погіршення конкурентних позицій організації за умови входження до галузь всіх можливих конкурентів? +
Залежність від покупців
Широке чи вибір у покупця? +
Висока чи можливість, що покупець знає продукцію організації? +
Висока чи можливість, що, знаючи продукцію організації, покупець приймає її до уваги? +
Висока чи можливість, що, приймаючи продукцію організації до уваги, покупець розглядає можливість її придбання? +
Висока чи можливість, що, розглядаючи можливість придбання продукції організації, покупець зупинить у ньому свій вибір? +
Залежність від постачальників
Висока чи частка вартості постачання у вартості виробленої організацією продукції? +
Висока міру свободи організації під час виборів постачальника? +
Чи може постачальник диктувати виробничо-технологічні умови поставок? +
Чи може постачальник диктувати фінансово-економічні умови поставок? +
Чи здатна організація отримати контроль над постачальником? +
Тиск товаров-заменителей
Чи високий питома вага витрат на товары-заменители у бюджеті споживача продукції? +
Чи є в виробників товаров-заменителей переваги перед організацією в производственно-технологическом відношенні? +
Чи є в виробників товаров-заменителей перевагу у плані віку ринку? +
Чи є в
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація