Реферати українською » » Огляд місця події


Реферат Огляд місця події

Страница 1 из 11 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 На початковому етапі розвитку кримінальної тактики (в 20-30-х рр.), як той час називалася криміналістичну тактика, радянська криміналістика не знала поняття “огляд місця події” (ЗМУ). Переказ кримінальної тактики у перших підручниках криміналістики обмежувалося визначенням мети огляду місця злочину: “Метою будь-якого огляду місця якихось злочинів є всебічне вивчення його обстановки для з'ясування по виявлених предметів і гарячих слідах події події, обставин , у яких вона відбулася, і ознак, які визначають особистість злочинця.”1

Поява поняття “ЗМУ” у радянській криміналістиці, пов'язані з іменами таких учених, як І.Н. Якимів, В.І. Громов, П.І. Тарасов-Родионов, А.І. Винберг. Найточніше їх визначення ЗМУ дали А.І. Винбергом: “ЗМУ - слідчі дії, спрямоване до вивчення механізму події, фіксуванню обстановки злочину щоб виявити, збереження та наступного вивчення слідів злочину, і навіть різних об'єктів, предметів, документів і майже іншого , має у справі значення доказів у цілях встановлення обставин події події.”2 І попри то ,вже саме визначення ЗМУ часто змінювалося, було завжди точним, саме поняття міцно увійшло вітчизняну криміналістику.

 За багатьма кримінальних справ ЗМЗ є початковою слідчим дією, визначальним напрям попереднього розслідування. Через війну крадіжок, грабежів, убивств, транспортних катастроф, та інших злочинів зазвичай залишаються різноманітні сліди, викликані діями злочинця, а окремих випадках та своїми діями потерпілих. До таких слідів ставляться: сліди рук і ніг людини, сліди застосування інструментів, і знарядь зламування, холодного чи вогнепальної зброї, кров, волосся тощо. буд. На місці події (МП) можуть різні речі, кинуті злочинцями: гармати злочину, предмети одягу, недопалки, шматки паперу тощо. Такі сліди і предмети при вмілому використанні їх можуть зіграти значної ролі у справі розкриття і розслідування злочину.

Було великим помилкою думати, що ЗМЗ є виявилося справою нескладною. Перед обличчям труднощів, що виникають у процесі огляду, можуть бути допущені різноманітні помилки. З іншого боку, треба бути готовий до з того що доведеться на досить напруженої психологічної атмосфері - наявність на МП трупа потерпілого, сльози й горі родичів загиблого, трагічна ситуація злочину можуть істотно ускладнити ЗМУ. Іноді доводиться виконувати брудну і неприємну роботу, наприклад, обстеження сміттєвих контейнерів, вилучення разложившихся трупів з землі, води та т.п.

Оцінюючи загалом рівень роботи з розкриття злочинів треба сказати, що професійне вміння слідчого, працівників органу дізнання та інших осіб, надають їм сприяти у проведенні цього унікального слідчої дії в достатній мірі ще виявляються.

Багато слідчі й оперативніші працівники ще слабко володіють знанням способів приховування злочинів, не звертають уваги можливості їх виявлення на МП, хоч як показало дослідження, злочинці за 30 я відсотках випадків із числа вивчених справ вживали заходів до того що, ніж залишати слідів дома злочину, й у 25,6 відсотках знищували сліди, гармати злочини і інші викривальні їх предмети.

Значним резервом поліпшити роботу з розкриття злочинів спочатку розслідування є забезпечення підвищення майстерності працівників слідства й дізнання, зокрема вміння шукати і визначити сліди. У зв'язку з цим, мета справжньої дипломної роботи залежить від розкритті практичних рекомендацій з ефективного і успішному проведенню ЗМУ.

У цьому дипломної роботі крім підручників із криміналістиці, застосовуються роботи з тактиці виробництва слідчих дій (у частині ЗМУ), методиці розслідування окремих видів злочинів, джерела періодики про тактику огляду за деякими категоріям злочинів. У визначенні термінів та понять використовувалися криміналістичні словники відомого вченого Белкина Р.С. Поруч із використанням Конституції Російської Федерації (РФ) і Уголовно-Процессуального Кодексу РРФСР (КПК РРФСР), було розглянуто становища Проекту нового КПК РФ (у частині регулювання ЗМУ). У цьому основне завдання в тому, щоб у основному використовувати літературу останніх (90-х рр.), особливо у частині техніко-криміналістичних коштів роботи з МП. Діяльність використана література не раніше 80-х рр.

Серед використаної літератури слід зазначити роботу “Огляд місця події” під загальним редакцією А.А. Леві (1979 р., 2-ое видання в 1982г.). Мабуть, можна сказати, як і до нашого часу немає більше повної та всебічної роботи з проведенню ЗМУ. У деяких із робіт, виданих 90-х рр., спостерігається пряме запозичення багатьох положень із роботи “Огляд місця події” А.А. Леві.

Слід зазначити й роботу О.Я. Баєва ”Тактика слідчих действий”(1995г.) Робота О.Я. Баєва написана простою, доступною мовою, ще, вони містять дуже багато прикладів практики. У порівняно невеличкий за обсягом роботі О.Я. Баеву пощастило досить повно й всебічно розкрити аналізовану тему, і зокрема ЗМУ.

ЗМУ - досить велика тема, яка, у принципі, може бути повністю розглянута межах однієї дипломної роботи. Тому наступна завдання полягало у цьому, щоб у можливій повноті розкрити аналізовану тему не більше даної роботи. У зв'язку з цим, матеріал у "справжній роботі викладено в такий спосіб, перші три глави ставляться до виробництва ЗМУ з кожного кримінальної справи. У четвертої главі розглянуті особливості виробництва огляду у справі про вбивства і зґвалтуваннях; крадіжках, грабежі, розбоях; дорожньо-транспортних пригодах, які мають найбільші труднощі практиці під час здійснення огляду із них. Дипломна робота містить дуже багато додатків, які допомагають усвідомити викладений матеріал.

Як одне з завдань, розглядалася можливість вироблення власних рекомендацій з проведення ЗМУ, пропозицій з врегулюванню порядку його виробництва, у Проекті нового КПК РФ.

І на побажання, хотілося сказати, що ЗМУ немає “ігнорування” стосовно собі, що з більшою “ввічливістю” ви підійдете його проведення, тим менше проблем виникне при подальшому розслідування з справі.

   ГЛАВА 1 СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА

1.1 Поняття, завдання й основні засади 

огляду місця події

Огляд місця події (ЗМУ) - це, зазвичай, невідкладна слідчі дії, спрямоване встановлення, дослідження і фіксацію обстановки місця події, слідів злочину, злочинця та інших фактичних даних, які у сукупності з іншими доказами дійти невтішного висновку про механізм злочину, тобто. змісті злочинну діяльність, та інших обставин розслідуваної події.

Місце події (МП) - загальне поняття, що використовується для позначення місця, у якому сталося криминалистически значиме подія. Як точніших назв практикуються: місце злочину, тобто. місце, де було виконано злочинне діяння; місце виявлення, тобто. місце, де знайшли предмети, пов'язані з криминалистически значущою подією; часто місце виявлення водночас є місцем злочину.4 Інакше висловлюючись, під МП розуміється як те місце, де сталося розслідувана подія, а й де здійснювалася його підготовка і виявлено її наслідки. В одній справі може бути кілька МП. Наприклад, у разі вбивства з розчленуванням трупа МП буде а саме місце, де відбулося вбивство, і місце, де виявлено частини розчленованого трупа (приміром, водойму, сміттєва звалище, вигрібна яма). Огляд кожної такої місця здійснюється за мері їх виявлення.

ЗМЗ є однією з перших слідчих дій, яким часто починається розслідування. Значення цього слідчої дії залежить від того, що у МП, зазвичай, залишаються численні скарги й різноманітні матеріальні наслідки злочину за вигляді різних слідів та інших. речові докази, необхідні розкрити злочин: труп людини з ознаками насильницької смерті, зломлений сейф, сліди рук чи ніг злочинця, автотранспорту, у якому зникли злочинці тощо. Навіть у випадках, коли злочином не залишено таких матеріальних наслідків, характер місця, де вона скоєно, обстановка, іноді мають важливого значення для перевірки показань потерпілих, свідків, обвинувачуваних, для з'ясування сутності та послідовності тих дій, які причетні до злочину.

 ЗМУ включає у собі такі етапи: 1. Підготовка до ЗМУ: а) підготовчі дії до виїзду на МП і б) підготовчі дії з прибуття на МП;

2. Проведення ЗМУ, фіксація її результатів: а) стадія загального огляду; б) стадія детального огляду; в)заключительная стадія огляду.

 Етапи ЗМУ докладно розглядаються в 2-ой (Підготовка до ЗМУ) і 3-ей (Проведення ЗМУ і фіксація її результатів) розділах даної дипломної роботи.

ЗМЗ є однією з видів слідчого огляду. Слідчий огляд залежить від безпосередньому виявленні і дослідженні об'єктів, які мають значення для справи, їх ознак, властивостей, гніву й взаєморозташування.5 Крім ЗМУ розрізняють також такі види огляду: огляд трупа; огляд предметів; огляд документів; огляд тварин і звинувачують їх трупів; огляд ділянок місцевості і приміщень, які є МП; огляд транспортних засобів. Різновидом огляду є огляд живих осіб.

Розрізняють початковий, повторний і додатковий огляди. Якщо огляд проводиться вперше, його прийнято називати первинним (початковою). У необхідних випадках доводиться проводити додатковий і повторний огляди. Додатковий огляд проводиться тоді, коли за первинному огляді було щось втрачено, недостатньо вивчені чи виявлено якісь обставини, потребують додаткового огляду об'єкта. Повторний огляд проводиться у разі, коли первинний огляд проводився некваліфіковано, без використання техніко-криміналістичних коштів, при несприятливі погодні умови ( при поганому висвітленні, в погану погоду). На момент проведення додаткового чи повторного огляду обстановка найчастіше буває порушена, і не може не зашкодити її результати. Проте, якщо ньому є необхідність, будь-коли слід відмовлятися від його проведення. Зрозуміло, він проводиться після усунення причин, які позначилися на результатах первинного огляду. Якщо, наприклад, первинний огляд проводив недостатньо кваліфікований слідчий, його заміняють або до огляду приваблюють фахівця-криміналіста, і якщо огляд проводився на нічний час і використання необхідних джерел кольору, то повторний огляд проводять днем чи із застосуванням належного висвітлення. Якщо ж первинний огляд проводився на несприятливу погоду, то повторний огляд проводиться коли він поліпшиться. За умови повторного ЗМУ вся обстановка МП вивчається наново, причому неприпустимі будь-які посилання дані попереднього огляду. Додатковий ЗМУ залежить від дослідженні окремих об'єктів чи елементів обстановки МП, які доти не оглядалися або ж оглядалися із недостатньою повнотою.6

При ЗМУ може бути встановлений наступний приблизний перелік обставин:

1. По суб'єкту злочину: а) число осіб, брали участь у скоєнні злочину;

б) приблизний вік учасників злочину (дорослі чи неповнолітні);

у тому фізичні дані (зростання, фізична сила тощо.);

р) стан здоров'я (наявність поранень, хвороб, фізичні вади) звички осіб, які вчинили злочин;

е) професія злочинця, наявність в нього певних навичок;

ж) дані, що характеризують особливості психіки осіб, які вчинили злочин (жорстокість, обережність, боязкість тощо.);

із) поінформованість про розпорядку роботи (якщо МП - установа або підприємство), чи життєвому побуті (якщо МП - квартира або житлової будинок).

2. По об'єкту злочину: але в було спрямоване злочинну зазіхання;

б) фізичні і психічне особливості потерпілого (якщо об'єктом зазіхання була особистість);

особливо предметів - їх родові та індивідуальні ознаки (якщо об'єктом зазіхання були речі).

3. По об'єктивної боці злочину: а) час і загальнодосяжний спосіб скоєння злочину;

 б) дії злочинців на МП;

в) обставини, супутні скоєння злочину;

р) наслідки злочину, наявність причинного зв'язку між діями злочинців і наступними наслідками.

4. По суб'єктивний бік злочину: а) свідомо чи необережно скоєно діяння;

 б) мотиви і цілі злочину.

 З іншого боку, при ЗМУ можна встановити обставини, які сприяли скоєння злочину.

ЗМУ визначається загальними й навіть приватними завданнями. Загальна завдання - отримання процесуально закріпленої інформації (фактичних даних) про обставини події події, об'єктах й осіб, мають стосунок, зв'язки і взаємодію. Мета, поставлена загальної завданням, досягається з допомогою рішення наступних взаємозалежних приватних завдань:

n виявлення даних про механізм події, взаємодії всіх що у ньому об'єктів й з: обстановки, злочинця, використаних їм знарядь і засобів, предметів зазіхання, потерпілого і використаних їм під час наданні протидії зазіханню знарядь і засобів;

n встановлення механізму следообразования, виявлення, вивчення, фіксація і вилучення слідів злочину, і навіть об'єктів, у яких при наступних спеціальних криміналістичних дослідженнях можуть бути встановлені сліди;

n даних, необхідні організації та проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.

У процесі вирішення завдань проводить ЗМУ вдається до уявному моделювання, відтворюючи у своїй уяві загальне полотно події події, механізм взаємодії усіх фізичних осіб та, у ньому які брали участь.

Рішення спільних цінностей і приватних завдань ЗМУ сприяє реалізації вимог кримінально-процесуального закону:

-встановити, мало чи те що подія злочинний характер;

-з'ясувати, за жодних обставин вона відбулася (час, місце, спосіб, характер заподіяного та інших. обставини);

-виявити винних осіб і мотиви їх дій;

-отримати даних про причинах злочини і умовах, які сприяли його здійсненню.

 Умови результативності вирішення завдань ЗМУ безпосередньо пов'язані з його принципами. До основних принципів ЗМУ ставляться: законність, своєчасність, повнота, планомірність (систематичність), об'єктивність.

Перший принцип, який можна назвати “принципом принципів”, вимагає, щоб аналізованих слідчі дії проводилося виходячи з й у точному відповідно до норм КПК РРФСР.

Своєчасність забезпечується безотлагательностью виїзду на МП, а, по прибуття туди незамедлительностью з початком огляду. Зволікання з оглядом тягне ряд негативних моментів, зокрема: і може бути змінена початкова обстановка МП: іноді оскільки його не можна зберегти (зіткнення автомашин призупиняє рух транспорту у цій ділянці дороги; припиняється робота підприємства, у якому сталося порушення правил технічно безпеки; коли збереження обстановки МП, де стався нещасний випадок, загрожує життя і здоров'я інших тощо.), а нерідко може бути змінена зацікавлені у приховуванні злочину особами, у цілях дезорієнтації слідчих органів; б) різні сліди (сліди рук, ніг, транспорту, й ін.) під впливом погодних умов (сніг, дощ тощо.) може бути в цілому або частково знищені. Деякі з слідів, наприклад, залишені Донецькій залізниці, можуть знищити проходить

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація