Реферати українською » » Уголовно-исполнительное право у системі права, його предмет, функції і системи


Реферат Уголовно-исполнительное право у системі права, його предмет, функції і системи

                          РГПУ імені А.И.Герцена

                                 Юридичний факультет

Реферат на задану тему: УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ПРАВА, ЙОГО ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ І СИСТЕМА.

Виконала:                                                                  

студентка 4 курсу 2группы

Финистов О.В.

                                         С-Пб, 2004

Уголовно-исполнительное право – одну з найважливіших галузей права, засіб протидії злочинності, особливо у такому її крайньому прояві, як рецидивная злочинність. Це був єдиний галузь, регулююча виконання всіх кримінальних покарань, передбачених кодексом Російської Федерації.

Уголовно-исполнительное право – це самостійна галузь російського права, регулююча суспільні відносини, що у процесі змін і щодо виконання й відбування всіх видів кримінальних покарань.

Уголовно-исполнительное право характеризується власними предметом і методом правовим регулюванням, також системою норм. Традиційно вважалося, що предмет цієї галузі права – врегулювання порядку і умов виконання (відбування) кримінальних покарань, що з застосуванням заходів виправно-трудового впливу. Це прямо випливало із ст. 2 ВТК. До цих видам покарань ставилися позбавлення волі, посилання, висилка, виправні роботи. Проте на початку 90-х рр. з кримінального законодавства було вилучено такі види покарань й відчуття міри кримінально-правового впливу, як посилання, висилка, направлення у виховно-трудової профілакторій, умовне осуд до позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці. Одночасно з ВТК було вилучено розділи і глави, регулюючі порядок їхнього виконання. У 1984 року було винесено Положення про порядок і правових умовах виконання кримінальних покарань, які пов'язані з заходами виправно-трудового на осуждённых. Через війну предмет правовим регулюванням виправно-трудового права істотно змінився: воно все менш залишалося виправно-трудовим. З прийняттям Уголовно-исполнительного кодексу (ДВК) завершилося формування предмета галузі. У його предмет відповідно до год. 2 ст. 2 ДВК входить встановлення:

Схожі реферати:

Навігація