Реферати українською » » Кримінальну право


Реферат Кримінальну право

Система й ті види покарань. Сис-ма покарань – встановлений угол.законом, вичерпний перелік покарань, розміщених у певному порядку за ступеня їх тяжкості. Покарання (ст 44 КК): штраф - грошове стягнення, призначуване не більше, передбачених справжнім кодексом, у вигляді відповідному певній кількості мінімальних розмірів оплати праці, або у розмірі зарплатню (ст.46) розмір штрафу визначає суд, ухиляння від сплати може замінюватись обов'язковими, виправними роботами або; обов'язкові роботи – полягають у виконанні засудженим у вільний від основний раб. чи навчання час безплатних общ.полезных робіт (ст.49), не призначаються до інвалідів, чоловікам з 60 років, жінкам – з 50, вагітним;виправні роботи - це примусове залучення засудженого до праці терміном, вказаний у вироку зі стягненням у дохід д-ви відсотка від зарплатню (ст.50); обмеження по військової служби – це позбавлення можливості, терміном вказаний у вироку, підвищення на службі військового, вчинила прес-нии, з обов'язковим утриманням у дохід д-ви відсотки із грошового утримання (ст. 51); конфіскація майна - примусово, безплатне вилучення у власність д-ви всього або частини майна, явл. власністю засудженого (ст.52); обмеження свободи – зміст засудженого яке сягнуло на момент винесення вироку 18 років, в спец.учреждениях без ізоляції від об-ва, але за умов здійснення його нагляду (ст.53) – не призначається інвалідам 1, 2 групи, вагітним, жінкам з дітьми до 8 років, чоловікам після 60 і жінкам після 50; арешт – зміст засудженого умовах суворої ізоляції від об-ва (ст.54) не призначається неповнолітнім (16лет), вагітним; вміст у дисц.воинской частини – призначається військовим за призовом, контрактникам по долж. пересічного до сержантського складу від 3 міс. До 2 років;позбавлення волі на опред.срок – це примусова ізоляція засудженого від об-ва з обов'язковим приміщенням їх у виправне установа, виконуюче покарання як позбавлення волі (ст.56) в колонию-поселение, в исправ.колонию загального, суворого чи особливого режиму або у в'язницю терміном від 6 міс. до 20 років; довічне позбавлення волі – встановлюється лише як альтернативи страти скоєння особливо тяжких злочинів. Не призначається жінкам , до 18 років і чоловік. після 60 (ст.57); смертну кару – призначається як виняткова міра покарання лише особливо тяжкі прес-ния, які посягають життя НЕ призначається жінкам, особам до 18, чоловікам після 60. Можливо замінена гаразд помилування довічним позбавленням волі чи термін 25 років. Покарання можуть застосовується основні додаткові: штраф право займати опред.должность явл. і додатковими основними; й інші крім позбавлення звань і нагород, конфіскації имущ-ва кот-ые явл. допол. покараннями явл – основними.


Покарання та його мети. Поняття та її ознаки. Уг.наказание – передбачене уг.законом міра гос.принуждения, застосовується судом до осіб, винним у скоєнні прес-ния, і способствющая позбавлення чи обмеження прав таких осіб (ч.1ст.43). Ознаки: - покарання встановлюється лише уг.законом; - покарання призначається від імені д-ви і лише судом; покарання може бути призначена лише особі винному; - покарання включає у собі осуд діяння й особистості винного; - покарання тягне судимість исвзянные з нею наступні обмеження; - покарання носить публічний ха-р, т.к. оголошується на відкритому суд.заседании. Цілі: (ч.2с.43) покарання застосовується у цілях востановления соц.справедливость, виправлення засудженого і предуприждения скоєння нових прес-ий. Покарання немає метою прчинения физ.страданий чи приниження чел.достоинства. кожен вид уг.наказания переслідує 3 мети: 1 відновлення соц.справедливости, порушеною прес-ием; 2предупреждение прес-ий (утримання гр-н, кіт. засуджені від соввершения прес-ий шляхом залякування); 3 виправлення правопорушників. Цілі покарання досягаються різними шляхами: позбавлення злочинця физ.возможности здійснювати овые прес-ния; псих.воздействием на злочинця


Призначення покарання. Загальні початку призначення аказания (ст.60) – це критерії, кіт. повинен руководствоватьсясуд щодо призначення наказнания щодо кожного конкретного справі, кожному подсудимомоу індивідуально. УЗ передбачає такі загальні початку призначення покарання: а) дотримання меж санкції, встановленої особливою частиною КК; б) облік хар-ра і рівня общ.опасности досконалого прес-ия; до уваги особистості винного; р) облік обставин справи, пом'якшувальних і обтяжуючих покарання; буд) облік впливу призначеного покарання на виправлення засудженого і умови його сім'ї. Обставини пом'якшувальні чи обтяжуючі покарання – це такі обст-ва, кіт. не входить до числа признаковсостава прес-ия, характеризують меншу ступінь небезпеки досконалого прес-ияи особистість винного і враховуються судом, у разі обрання конкретної заходи уг.воздействия. Смягчающие (ст.61): а) совершениевпервые прес-ия невеликої тяжкості вследствии випадкового збігу обст-в; б) неповноліття винного; в)ьеременность; р) наявність малолітніх дітей у винного; буд) вчинення прес-ия з збігу важких жиз.обст-в або за мотивацію співчуття; е)соверешние прес-ия внаслідок физ.или псих. Принуждения або у силу матер., службової чи іншого зависимости;ж) вчинення прес-ия у разі порушення умовної правомірності необх.обороны, затримання особи, вчинила пре-ие, крайньої неоходимости, обгрунтованого ризику, виконання наказу чи распоряжения;з) протиправність чи омаральность поведенияпотерпевшего, з'явився визначенню прес-ия; і) явка з повинною, активне сприяння розкриття пре-ия і розшуку майна, видобутого внаслідок прес-ия; до) надання мед. й інший допомоги потерпілому одразу після скоєння пр-ия, добровільно е відшкодування имущ.ущерба і мораль.вреда, заподіяних внаслідок пр-ия, інші дії створені задля репарація шкоди заподіяної потерпілому. Коли Піночета призначили покарання можуть враховуватися як пом'якшувальних і обс-ва не предуусмотренные ч.1ст.64. якщо пом'якшувальні обст-во предусмотренно статтею як ознаки пре-ия, він сам не може повторно учитыватбся щодо призначення покарання.


Призначення наказния за наявності смяк.обст-в (ст.62). Зниження меж покарання до ѕ максим. Строку чи розміру найбільш суворого виду наказзания, можливе у разі; а) явка з повинною, активне сприяння розкриття пре-ия і розшуку майна, видобутого внаслідок прес-ия; б) надання мед. й інший допомоги потерпілому одразу після скоєння пр-ия, добровільно е відшкодування имущ.ущерба і мораль.вреда, заподіяних внаслідок пр-ия, інші дії створені задля відшкодування шкоди заподіяної потерпілому. Можливо лише за відсутність справі обтяжуючих обставин.

Обставини, обтяжуючі покарання. а) неодноразовість пр-ия, рецедив прес-ия; б) наступ важких наслідків внаслідок скоєння пре-ия; в) соверешение пр-ия у складі групи осіб, за попередньою змовою, организ.группы чи злочинного сообщества;г) особливо активна рольв скоєнні прес-ия; д)привлечение до здійснення прес-ия осіб, кот.страдают тяж.псих.растройствами або може сп'яніння, і навіть осіб, які досягли 18 (16);е) вчинення пр-ия по мотивацію нац., расовою, религ. ненависті чи ворожнечі вона з помсти, за правомірні дії інших, а також із метою приховати інше пре-ие чи полегшити його вчинення; ж) вчинення пр-ия стосовно особи або його близьких у зв'язку з здійсненням цією особою службової деят-ти чи виконання общ.долга; із) вчинення пр-ия щодо жінки изведомо для винного що у стані вагітності, соціальній та відношенні малолітнього іншого беззахисного чи безпорадного особи, або особи що у залежність від винного; і) соврешения пр-ия з особливою жорстокістю, садизмом, знущанням, і навіть мученияи для потерпілого; до) вчинення пр-ия з допомогою зброї, бойових припасів, взрывчатчх веществ,ядовитых та радіоактивних речовин, лікарських та інших химико-фармологических препаратів, із фіз чи псих примусу; л)совершение пр-ия в условияхчрезвычайного становища, стихійного чи іншого общ.бедствия, і навіть при масові заворушення; м) вчинення пр-ия з допомогою довіри, наданого винному через її служ.положения чи договору; зв) вчинення пр-ия з допомогою форми, чи док-ов від державної влади. За цих обст-ах суд зовсім не вправі визнати обтяжуючі покарання обстоятельтсва кіт. безпосередньо вказані в ч.1ст.63 УК.если обтяжуючі обст-ва передбачені відповідної ст. особливою частиною КК як признакак пре-ия, воно неспроможна повторно враховуватися щодо призначення покарання (ч.2ст.63). За наявності хоча самого обтяжливої обст-ва покарання може бути мінімальним.


Призначення більш м'якого покарання аніж за дане пр-ие. За наявності исключ.обст-тв, що з цілями і мотивами пр-ия, роллю винвоного, його поведінкою під час або після виконання пр-ия і др.обст-ми, які зменшують ступінь общопасности пр-ия, так само як за сприяння учасника групового пре-ияраскрытию цього пр-ия покарання може бути призначена нижче нижньої межі, передбаченого соотв.ст.особенной частини КК чи суд може призначити м'якший виду покарання, ніж передбачено цієї ст., або застосовувати допол.вид покарання, передбачений як обов'язкове. Исключ. може бути принаны як окремі смягч.обст-ва і сукупність таких обст-в. Зниження покарання нижче низшегопредела має співвідноситися із тяжкістю пр-ия. Призначення м'якшого покарання, обов'язково ін вердикті присяж.заседателей про Особливе поблажливість (ч.2ст.65).


Порядок визначення термінів покарання при пом'якшення покарання (ст.71). При частковому чи повному пом'якшення покарання за сукупністю пр-ий і сукупності вироків одному дня позбавлення волі відповідають: - 1 день арешту або зміст в дисц.воин.части; - 2 дня обмеження свободи; - 3 дня исправ.работ; - 8 годин обяз.работ. При частковому чи повному пом'якшення допл.наказаний як штрафу або позбавлення право обіймати опред.должность або відвідувати заняття опред.деятельностью, позбавлення воїн., спец., почесного звання, класного чину і гос.наград, конфіскації майна з основними видами покарань (позбавлення, обмеження свободи, арешт..) – виконуються самостійно.

Исчисление термінів покарання й залік покарання (ст.72).Для всіх термінових видів покарання (позбавлення право обіймати опред.должности чи заниматбся опред.деятельностью, исправ.работы, ограниччение по військової служби , обмеження свободи, арешт, вміст у дисц.воинс.части, позбавлення волі) встановлюється літочислення строків у месяцаз і роках, терміни обяз.работ – годинник. При заміні покарання або пом'якшення термінових видів покарання, а як і ін изачете покарання терміни покарання можуть обчислюватися в днях. Час содежрания особи під охороною до судового розгляду засчтывается судом вчасно покарання при засудженні: - до позбавлення волі (день день); - до обмеження свободы(день за 2); до исправ.работам й обмеження по воинс.службе (1-3); - до обяз.работам (день 8 годин). Час змісту особи під охороною до вступу суду в законну силуи час отбытиялишения свободи призначеного приговорм суду за пре-ие, досконале поза межами РФ у разі видачі особи виходячи з ст.13 КК зараховується 1 за 1. Коли Піночета призначили засудженому содержавшемуся під охороною до судового розгляду як основного виду, штрафу, позбавлення право обіймати опред.должность або відвідувати заняття опред.деятельностью суд враховуючи термін содежания під охороною, пом'якшує призначені наказние чи польностью звільняє його від відбування цього покарання. Вчасно змісту особи під охороною до суд.разбирательства включається: - час затримання за підозрою у скоєнні пр-ия; - час перебування під вартою як припинення; - час застосування принуд.мер мед.хар-ра; - період перебування під охороною у процесі суд.разбирательства; - час вмісту у мед.учреждении у зв'язку з виробництвом суд.мед.экспертизы; - час админ.ареста за діяння, визнана згодом пре-ием.


Оконченное пре-ие. Пр-ие з формальним складом не вимагає наступу шкідливих наслідків, тому момент їх завершення збігаються з моментом скоєння дій (бездіяльності)- розбій ст.162. Якщо склад пр-ия припускає можливість наступу общ.опасных наслідків – прест-ие вважається кінченим якщо дію (бездіяльність) зумовило реальну можливість наступу вказаних у законі наслідків. Протистояння, що пр-ие вважається завершеним із моменту пречечения діяння чи явкою винного з повинною (завершення прест.деяния). Продолжаемое прест-ие, складывающееся з тотожних дій вкладених у і той ж об'єкт і об'єднаних єдиним наміром визнається кінченим в останній момент скоєння винним останнього дії. Прест-ие з альтернативними діями (незаконне пробретение, зберігання, перевезення наркотиків – ст.228) є кінченим якщо проговорилася особа зробило хоча одне із передбачених його обьективной стороною дій. У окремих у силу підвищеної общ.опасности злочинної деят-ти (организюпреступность) вона визнається кінченим прест-ем більш раніше стадії у разі виникнення внаслідок змови згуртованої организ.группы має метою вчинення тяжких чи особливо тяжких злочинів!

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація