Реферати українською » » Шпора по трудовому праву


Реферат Шпора по трудовому праву

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Укладання трудового договору (контракту)

Трудової договір (контракт) залежить від письмовій формах. Прийом працювати оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації підприємства, установи, організації. Наказ (розпорядження) оголошується працівникові під розписку. Фактичне припущення на роботу вважається укладанням трудового договору, незалежно від цього, був чи прийом працювати належно своїх оформлений. Працівникові, запрошеному працювати гаразд перекладу з іншого підприємства, установи, організації з узгодженню між керівниками підприємств, установ, організацій, може бути відмовлено у укладанні трудового договору. Нова редакція ст. 18 КзпПр передбачає неодмінна висновок трудового договору письмовій формах. Трудової договір (контракт) в письмовій формах полягає при найманні працівників. Письмове оформлення трудових відносин осіб, раніше виданих працювати, роблять лише за згодою. Під час укладання трудового договору (контракту) рекомендується вказувати обов'язкові умови: місце роботи - найменування організації, куди приймається працівник; трудову функцію - роботу у відповідність до кваліфікацією за визначеною професії (посади), що повинен виконувати працівник; дату початку і дату його закінчення, якщо полягає терміновий трудового договору; обов'язки роботодавця щодо забезпечення охорони праці в підприємстві. Договір може містити та створює додаткові умови, конкретизирующие зобов'язання сторін і встановлювані в договірному порядку. Проте слід пам'ятати, що запровадження додаткових умов на повинен погіршувати становище працівника проти законодавством, угодою рівня й колективною договором. Законодавець не пов'язує дотримання письмовій форми з певним виглядом договору. Тому письмовий трудового договору (контракт) полягає і з постійними, і тимчасовими працівниками, по за основним місцем праці та при совместительстве, надомницами тощо. Сторонами трудового договору (контракту) є; - як роботодавця - організація будь-який форми власності, окремі громадяни; - як працівник - громадяни, досягли 15 років; учні, досягли 14 років, - у випадках і порядку, передбачених законодавством. У трудовому договорі доцільно вказувати структурне підрозділ (цех, відділення, відділ, лабораторія тощо.), у якому приймається працівник, що дозволить конкретизувати його трудові обов'язки, умови праці, належні пільги. У трудовому договорі (контракті) вказується найменування професії (посади), яку приймається працівник. Під час укладання з працівником трудового договору (контракту) тимчасово виконання певної роботи вказується, яка конкретно робота має бути виконано. Питання оплати праці час вирішуються у організації. . У трудовому договорі (контракті) вказується розмір доплат за суміщення професій чи посад. Під час укладання трудового договору (контракту) що неспроможні встановлюватися за згодою сторін трудового договору (контракту) такі умови: підставу звільнення; встановлення не передбачених законодавством дисциплінарних стягнень; запровадження до працівників повною матеріальною відповідальності, крім випадків, передбаченихВипробування прийому працювати

Під час укладання трудового договору (контракту) може бути зумовлене угодою сторін випробування із єдиною метою перевірки відповідності працівника поручаемой йому роботі. Умова про випробування має бути вказано у наказі (розпорядженні) про зарахування працювати. У період випробування працівники повністю поширюється законодавство про працю. Випробування не встановлюється прийому працювати: осіб, які досягли вісімнадцяти років; молодих робочих після закінчення професійно-технічних навчальних закладів; молодих фахівців із закінченні вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; інвалідів Великої Вітчизняної війни, вкладених у роботу у рахунок броні. Випробування не встановлюється також за прийомі працювати до іншої місцевість і за перекладі роботу в інше підприємство, в установа, організацію. Випробування прийому працювати належить до додатковим (факультативним) умовам трудового договору. Це може з'явитися лише з угоді сторін. Якщо боку у конкретній трудовому договорі (контракті) обмовили випробування, воно автоматично стає необхідною умовою. Випробування встановлюється незалежно від кваліфікації, і досвіду прийнятого працівника. Воно визначає придатність працівника до цієї роботі. На працівників у період випробування, у обсязі поширюється законодавство про працю. Наприклад, працівник, прийнятий роботи з випробувальним терміном, може розірвати трудового договору (контракт) за власним бажанням загалом порядку. Там, якщо умова про випробування був зазначено з тексту трудового договору чи наказі (розпорядженні) про зарахування працювати, то працівник вважається прийнятим без испытания.В ст. 21 КзпПр законодавець перераховує коло осіб, якою може бути встановлене випробування прийому працювати. З іншого боку, випробування не встановлюється прийому працювати тимчасових; осіб, вкладених у роботу після закінчення аспірантури з відкликанням з виробництва; особам, вступників на конкурсу на виборні посади; для керівників, обраних посаду.


                 

 


Термін випробування прийому працювати

Термін випробування, якщо інше встановлено законодавством, неспроможна перевищувати трьох місяців і, а окремих випадках, за узгодженням із відповідним виборним профспілковим органом,- шість місяців. У випробувальний термін не зараховуються період тимчасової працездатності, при інші періоди, коли працівник був відсутній на роботу з поважним причин. Конкретний термін випробування встановлюють самі боку трудового договору (контракту) прийому працювати. Однак це термін неспроможна перевищувати трьох місяців і, а окремих випадках за узгодженням із відповідним профспілковим комітетом - шість місяців. Отже, передбачених законодавством граничні терміни неможливо знайти збільшено чи продовжено навіть із угоді сторін. У випробувальний термін не включається період тимчасової непрацездатності працівника, і навіть інші періоди, коли працівник був відсутній у своїй роботу з поважним причин. Наприклад, відповідно до ст. 114 КзпПр був у закладах охорони здоров'я у зв'язку з здаванням крові для переливання, або він виконував державні чи громадські обов'язки. Не входить у випробувальний термін період, протягом якого працівник відповідно до ст. 76 КзпПр був у відпустці без збереження зарплати. У перелічених випадках протягом випробувального терміна продовжиться після перерви. Проте загальна тривалість випробування доі після цього перерви неспроможна перевищувати тих термінів, встановлені трудовим законодавством.

 


 


27. Термін трудового договору (контракту)

Трудові договори (контракти) полягають: 1) на невизначений термін; 2) визначений термін трохи більше п'яти; 3) тимчасово виконання певної роботи.

Термінове трудового договору (контракт) залежить від випадках, коли трудові відносини неможливо знайти встановлено на невизначений термін із урахуванням характеру майбутньої роботи, чи умов виконання, чи інтересів працівника, соціальній та випадках, безпосередньо передбачені законами. Законодавець все трудові договори з терміну їхні діяння ділить втричі виду. Перший вид - це трудового договору (контракт), укладений на невизначений термін (на постійну роботу). Так полягає звичайний трудового договору, боку договору зумовлюють місце роботи, трудову функцію працівника, тоді як у багатьох і розмір зарплати. Такий договір залежить від вона найчастіше.  Другим виглядом трудового договору (контракту) є терміновий трудового договору, що може бути укладено терміном трохи більше п'яти. Термінове трудового договору (контракт) то, можливо укладено терміном трохи більше п'яти: а) коли трудові відносини неможливо знайти встановлено на невизначений термін із урахуванням характеру майбутньої роботи, чи умов виконання; б) коли інтереси працівника вимагають укладання такого термінового договору; в) соціальній та випадках, безпосередньо передбачені законами. Різновидом термінових трудових договорів є тимчасово виконання певної роботи. Вони може бути трьох видів: а) трудового договору про тимчасової роботи; б) трудового договору про сезонної роботі; у трудовій договір для певної іншої, яка за своїм характером і обсягу повинна закінчуватися його виконанням. 
28. Під змістом трудового договору (контракту) слід розуміти сукупність умови. Залежно від порядку їхнього встановлення розрізняють два виду умов трудового договору: 1) похідні, встановлені законодавством. Про похідних умовах боку не домовляються, знаючи, що з укладення договору цих умов вже у силу законом і договору обов'язкові до виконання; 2) безпосередні умови - це ті умови, визначених угодою сторін. Умови, оговариваемые самими сторонами, своєю чергою діляться на необхідні та створює додаткові (факультативні). Трудове законодавство не пов'язує волю сторін договору виробленні цих умов. До необхідним умовам трудового договору (контракту) ставляться: йдеться про місце роботи; б) про трудовий функції, яку працівник виконуватиме, тобто. спеціальності, посади, кваліфікації, поєднанні професій; в) щодо умов оплати праці. Під час укладання термінового трудового договору - термін дії. Сторони трудового договору (контракту) крім необхідних можуть встановлювати та створює додаткові умови. Вони можуть бути дуже різноманітними не більше, допустимих чинним законодавством. До додаткових умов ставляться, наприклад, умови про надання позачергово місця у дошкільному установі, виділення земельної ділянки, встановити випробувального терміна прийому роботу і ін. Якщо боку беруть у зміст конкретного договору додаткові умови, всі вони автоматично стають обов'язковими їхнього виконання.29. Переклад в іншу роботу. Зміна істотних умов праці. Переклад в іншу роботу в тому самому підприємстві, у пихатій інституції, організації, і навіть переклад працювати інше підприємство, в установа, організацію або у іншу місцевість, хоча б разом із підприємством, установою, організацією, можлива тільки з дозволу працівника, крім випадків, передбачених у статтях 26 і 27 справжнього Кодексу. Не вважається переведенням іншу роботи й не вимагає згоди робітника переміщення його за тому самому підприємстві, у пихатій інституції, організації інше робоче місце, до іншого структурне підрозділ у тій місцевості, доручення роботи з іншому механізмі чи агрегаті не більше спеціальності, кваліфікації чи посади, зумовленої трудовим договором (контрактом). Адміністрація немає права переміщати працівника працювати, протипоказану йому за стану здоров'я. У зв'язку з змінами у організації виробництва та праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи з тієї ж спеціальності, кваліфікації чи посади. Про зміни істотних умов праці - систем і дрібних розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановленні чи скасування неповного робочого дня, суміщення професій, зміні розрядів і найменування посад та інших - працівник має стояти до відома пізніше як 2 місяці. Якщо колишні суттєві умови праці неможливо знайти збережені, а працівник незгодний на продовження роботи у умовах, то трудового договору (контракт) припиняється по пункту 6 статті 29 справжнього Кодексу

 Переклад - це й зміна істотних умов трудового договору. Саме назва "переклад в іншу роботу" показує, що переклад - це виконання іншої, не зумовленої трудовим договором, тобто, це зміна змісту трудового договору. Переклад в іншу роботу можлива лише з дозволу працівника, крім тимчасового перекладу через простою чи з через виробничу необхідність. Передбачений год. 2 ст. 26 КзпПр тимчасовий переклад працівника без його згодою для заміщення відсутнього працівника можливий за випадках, що його відсутність викликано хворобою, перебуванням у відпустці, у відрядженні та інші подібними причинами. Тимчасовий переклад на вакантної посади припустиме лише з дозволу працівника, крім випадків, коли така переклад обумовлений виробничою необхідністю. Переводом в іншу роботу, які вимагають згоди робітника, можна вважати доручення йому роботи, не відповідної спеціальності, кваліфікації, посади, або роботи, і під час якої змінюється розмір зарплати, пільги, переваги та інші суттєві умови, зумовлені під час укладання трудового договору (контракту). Усі переклади з їхньої терміну діляться на постійні й тимчасові. Тимчасові різняться з причин перекладу: по через виробничу необхідність - ст. 26 КзпПр, через простою - ст. 27 КзпПр, по через медичні показання. При часовому перекладі за працівником зберігається його основну роботу зосередили і лише тимчасово виконує іншу роботу. Згода працівника перевести в іншу роботу в тому самому підприємстві, у пихатій інституції, організації, соціальній та інше підприємство, установа, організацію або у іншу місцевість, хоча б разом із підприємством, установою, організацією має бути отримано адміністрацією в письмовій формах.

Якщо ж письмової згоди працівника перевести отримано був, але добровільно розпочав виконання іншої, таке переведення було можна вважати законним,


 32. Підстави припинення трудового договору (контракту) Підставами припинення трудового договору (контракту) є: 1) угоду сторін; 2) витікання терміну, крім випадків, коли трудові відносини фактично мають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення; 3) заклик чи надходження працівника на військову службу; 4) розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи працівника, з ініціативи адміністрації або за вимозі профспілкового органу; 5) переклад працівника, з його згодою, інше підприємство, в установа, організацію чи перехід на виборну посаду; 6) відмова працівника від перекладу працювати до іншої місцевість разом із підприємством, установою, організацією, і навіть відмови від роботи у зв'язку з зміною істотних умов праці; 7) вступ до чинність закону суду, яким працівник засуджений (крім випадків умовного засудження та відстрочки виконання) до позбавлення волі, виправними роботам за місцеві роботи або до іншого покаранню, що виключає можливість продовження даної роботи. Передача підприємства, установи, організації з підпорядкування одного органу на підпорядкування іншого не припиняє дії трудового договору (контракту). При зміні власника підприємства, так само як його реорганізації (злитті, приєднання, поділі, перетворення) трудові відносини, з дозволу працівника, тривають; припинення у випадках трудового договору (контракту) з ініціативи адміністрації можливе лише за скороченні чисельності чи штату .Трудової договір може бути припинений лише з підставах, зазначених у законі, і як, встановленому законодавством в кожному підставі. Припинення трудового договору припиняє дії трудових правовідносин працівника з роботодавцем. Цим воно відрізняється від усунення працівника з посади, коли лише припиняється виконання працівником його трудовій функції трудовому договору (контракту), із зупиненням, зазвичай, виплати під час усунення зарплати. Припинення трудового договору означає одночасно звільнення працівника. Вона має єдиний лад і підставу. Тому синоніми, але термін "припинення" належить до трудовому договору, а термін "звільнення" - до працівника. Припинення трудового договору, отже звільнення

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація