Реферати українською » » Статистический аналіз демографічного розвитку Росії на етапі


Реферат Статистический аналіз демографічного розвитку Росії на етапі

Страница 1 из 4 | Следующая страница

КУРСОВАЯ РОБОТА

ПО КУРСУ «СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА»

Статистический аналіз демографічного розвитку РФ на етапі

Зміст

Запровадження

2

1 Демографія й методи її дослідження

1.1. Завдання демографії

1.2. Методи дослідження


4

4

2 Демографічна статистика

2.1. Інформація населення

2.2. Основні демографічні показники

2.3. Розрахунок загальних коефіцієнтів природного руху на РФ 2000 р.

2.4. Приватні демографічні показники

2.5. Методи дослідження, застосовувані в демографічної статистиці

3 Аналіз демографічного розвитку РФ в 1992-2000 рр.

4 Демографічне прогнозування


7

9

 

11

 

12

 

14

 

17

23

Додатка

25

Список використаної літератури

26


Запровадження

Соціальна статистика є одним з найважливіших додатків статистичного методу. Вона надає кількісну характеристику структури суспільства, життя й агентської діяльності людей, їхніх взаємин із державою і право, дає змоги виявити і виміряти основні закономірності поведінці людей розподілі благ з-поміж них. Статистический аналіз явищ і процесів, які у соціального життя суспільства, здійснюється з допомогою специфічних для статистики методів – методів узагальнюючих показників, дають числове вимір кількісних і якісних характеристик об'єкта, перетинів поміж ними, тенденцій зміни. Ці показники відбивають соціальне життя суспільства, що як предмет дослідження соціальної статистики.

Складна і багатогранна за своєю природою соціальна життя суспільства є систему відносин якісно різні, різних рівнів, різного якості. Будучи системою, ці відносини взаємозв'язані й взаємозумовлені. До найвагоміших напрямів дослідження, у соціальної статистиці ставляться: соціальна, і демографічна структура населення і ще її динаміка, рівень життя населення, добробут, рівень здоров'я населення, культура й освіту, моральна статистика, думку, політичне життя. Що стосується кожної сфери дослідження розробляється система показників, визначаються джерела інформації та існують специфічні підходи для використання статистичних матеріалів цілях регулювання соціальної обстановки у країні й регіонах.

На відміну від інших наук демографія має точної дати народження. Вона веде свій початок із січня 1662 р., як у Лондоні побачила світ книга англійського купця і капітана, ученого-самоучки Джона Граунта (1620 – 1674) мала довше назва: «Природні і політичні спостереження, перелічені в доданому змісті і зроблені з урахуванням бюлетенів про смертності. Стосовно управлінню, релігії, торгівлі, зростанню, повітрю, хворобам та інших змін названого міста. Твір Джона Граунта, громадянина Лондона». Ця книга послужила початком не однієї, а відразу трьох наук: статистики, социалогии і демографії.

Слово «демографія» створено з цих двох грецьких слів: «демос» – народ і «графо» - пишу. Якщо це словосполучення буквально, він буде означати «народоописание», чи опис населення.

У ХХІ столітті становлення демографії як науки відбувався за двох напрямах. З одного боку, її предмет поступово звужувався, точніше, конкретизировался, з іншого - розширювався коло, які впливають щодо цього чинників, які демографія включала на полі на свій розгляд. На середину 1960-х рр. більшість фахівців стали обмежувати предмет демографії питаннями природного руху населення. Розрізняють два виду руху: природне, і механічне (міграційне).

Природний рух населення – це безупинне зміна чисельності та структури населення внаслідок народжень, смертей, шлюбів і розлучень. У природне рух населення включаються ще й зміни статево-віковою структури населення через тісний взаємозв'язок її змін з усіма демографічними процесами.

У першій половині 90-х Україна вступив у стадію демографічної катастрофи. Ця катастрофа виражається насамперед у безпрецедентно низьку народжуваність (рівень сьогодні вдвічі нижча, ніж у роки Великої Великої Вітчизняної війни), на вельми рівні розлучень (яким РФ сьогодні другою місці після США), у досить низькою тривалість життя населення, особливо чоловічого і сільського. З 1992 року населення Росії не зростає, а скорочується, причому дуже все швидше. За з 1992 р. час він скоротилося на 2 млн. людина, чи 1,3%. Однак цьому слід врахувати, що спад населення деякій мірі компенсувалася міграційним протокою населення з-за кордону. за рахунок ж природного зменшення населення, тобто. перевищення числа померлих над числом народжених, країна зменшилася цей період насправді на 4,2 млн людина.

Демографічні процеси розвиваються під впливом інших соціальних процесів: економічних, політичних вимог і інших. Натомість, і демографічні процеси є впливають перебіг від інших громадських процесів. Приміром, низький рівень народжуваності веде до підвищення відсоткової частки пенсіонерів світі початку й загострення проблеми «батьків та дітей». Коливання рівня народжуваності через певний час виявляється у відповідних (чи протилежних) коливаннях рівня зайнятості ринку праці, рівня злочинності, конкурсів між абітурієнтами на час вступу в навчальні заклади і т.п.

До цього часу в усіх країнах, мають подібну з нашої демографічної ситуації і намагаються якось її виправити, застосовуються переважно заходи матеріальної підтримки родин зі допомогою різноманітних допомог і пільг. Як свідчить нинішній історія, ефективність ці заходів невелика. Необхідні глибші цілеспрямовані зміни у культурі, в усьому спосіб життя суспільства про те, щоби підвищити престиж сімейному житті, престиж сім'ї з кількома дітьми, що сьогодні принизливий. І тому необхідна спеціальна сімейна політика, широкомасштабні програми культурного, Не тільки економічного порядку.                                   

                                       


1. Демографія й методи її дослідження.

Справжньою метою дослідження для будь-який науки розкриття законів (причинно-наслідкових зв'язків) розвитку на тій галузі буття, що становить її предмет. Натомість, пізнання законів розвитку немислимо без попереднього встановлення закономірностей, тобто. об'єктивно існуючих, повторюваних, стійких перетинів поміж явищами, цього розвитку. Т.о.    предметом демографії є закони природного відтворення населення.

Населення в демографії - це сукупність людей, самовідтворювана у процесі зміни поколінь.

1.1  Завдання демографії.

 1) вивчення тенденцій і внутрішніх чинників демографічних процесів; 2) розробка демографічних процесів; 3) розробка заходів демографічної політики.

1. Для виявлення справжніх тенденцій демографічних процесів треба оцінити достовірність статистичної інформації та вибрати підходящі кожному за випадку показники. Різні показники, залежно від і індивідуальних властивостей, можуть геть по-різному характеризувати напрям і інтенсивність однієї й тієї самого процесу. Не менше значення має тут вивчення чинників демографічних процесів. Чинник є статистично бачимо відбиток причини.

2. За підсумками вивчення тенденцій демографічних процесів і причинно-наслідкових зв'язків демографічних процесів коїться з іншими громадськими процесами демографи розробляють прогнози майбутніх змін чисельності та структури населення. На демографічні прогнози спирається планування народного господарства: виробництва товарів та послуг, житлового і комунального будівництва, трудових ресурсів, підготовки кадрів фахівців, шкіл й дитячих таких закладів, шляхів та коштів транспорту, военно-призывного контингенту та інші.

3. За підсумками пізнання реальних тенденцій демографічних процесів, з урахуванням становлення і причинно-наслідкових зв'язків із зарубіжними громадськими процесами, з урахуванням демографічних прогнозів і планів визначаються цілі й заходи демографічної та політики.

1.2 Методи дослідження.

Демографія у дослідженні свого предмета – природного відтворення населення – використовує різні методи, основні із яких об'єднає з їхньої характеру у трьох групи: статистичні, математичні і соціологічні. Об'єктами спостереження демографії не є окремі люди і, а згруповані за правилами, однорідні у певній відношенні сукупності покупців, безліч подій. Такі сукупності називаються статистичними фактами. Демографія намагається встановити і виміряти об'єктивно існуючі взаємозв'язку між статистичними фактами, що стосуються її предмета, використовуючи при цьому методи, також розроблені в статистиці, скажімо методи кореляційного і факторного аналізу. У демографії використовують і інші статистичні методи, зокрема вибірковий і індексний методи, метод середніх величин, методи вирівнювання, табличний та інші.

Процеси відтворення населення пов'язані між собою часом простими, іноді досить складними кількісними співвідношеннями, що зумовлює застосування багатьох математично методів для виміру одні демографічно характеристик за даними про інші характеристиках. У демографії широко використовуються математичні моделі населення, з допомогою яких основі фрагментарних і неточних даних можна здобути доволі цілковите і достовірне уявлення про істинного стані відтворення населення. До розряду математичного моделювання в демографії ставляться імовірнісні таблиці смертності, в тому числі демографічні прогнози, які представляють одне із видів математичного моделювання.

У останню століття (в нас у країні, але в Заході півстоліття) в демографії дедалі активніше використовуються соціологічні методи дослідження з так званого демографічного поведінки, тобто. суб'єктивних установок, потреб, думок, планів, прийняття рішень, дій зі відношення до демографічним аспектам життя людей, сімей, громадських груп.

Усередині демографії стихійно виділяються такі галузі, як:

- демографічна статистика   - найстарша галузь демографії; її приватним предметом вивчення статистично закономірностей відтворення населення. У завдання демографічної статистики входить розробляються методи статистичного спостереження та виміру демографічних явищ і процесів, збирання та первинна обробка статистичних матеріалів про відтворенні населення. У наступному розділі даної курсової роботи описані основні демографічні показники та детально розглядаються методи аналізу демографічних явищ з допомогою спільних цінностей і спеціальних коефіцієнтів природного руху населення.

- математична демографія; яка розробляє і застосовує математичні методи вивчення взаємозв'язків демографічних явищ і процесів, моделювання і прогнозування. Серед демографічних моделей - імовірнісні таблиці смертності, брачности, народжуваності, моделі стаціонарного і стабільного населення, имитационные моделі демографічних процесів тощо. п.

-   історична демографія; що вивчає стан і надасть динаміки демографічних процесів історія країн і народів, і навіть історію розвитку самої демографічної науки.

-   етнічна демографія; досліджує етнічні особливості відтворення населення. Етнічні особливості побутового способу життя народів, звичаї, традиції, структура сімейних відносин істотно впливають до рівня народжуваності, на середню тривалість життя, стан здоров'я.

- економічна демографія; досліджує економічних чинників відтворення населення. Під економічними чинниками розуміється вся сукупність економічних умов життя суспільства, і впливом геть теми зростання населення, рівень народжуваності, смертності, брачности тощо.

-    соціологічна демографія; вивчає вплив соціологічних соціально-психологічних чинників на вольові, суб'єктивні дії людей демографічних процесах.


2.  Демографічна статистика.

 

Демографічна статистика (статистика населення) - частина демографії, наука, що займається збиранням, обробкою й аналізом інформації про відтворенні населення.

2.1   Інформація населення.

Основні джерела інформацією демографії:

1) Переписи населення, проведені регулярно, зазвичай разів у 10 років;

2) Поточний статистичний облік демографічних подій (народжень, смертей, шлюбів, розлучень), здійснюваний безупинно;

3) Поточні регістри (списки, картотеки) населення, також функціонуючі безупинно;

4) Вибіркові і спеціальні обстеження. Наприклад, микропереписи, проведені посередині міжпереписного періоду. Перша така було здійснено в 1985 р., друга - у лютому 1994 р.

1. Визначення переписом населення, дане експертами ООН:

«Перепис населення – це загального процесу збору, узагальнення, оцінки, аналізу та публікації демографічних, економічних та соціальних даних про всім населенні, проживавшем визначений час країни чи його чітко обмеженою частини.» *

 Хоч він і називається традиційно переписом населення (чи демографічної переписом), насправді перепис показує низку структур населення, виходять поза межі предмета демографії (етнічна і социально-классовая структура, розподіл населення за території Франції і міграція, розподіл населення за галузям народного господарства і з занять, безробіття, становище у занятті та інших.). Для проведення перепису створюється спеціальний підрозділ органів державної статистики. У його функції водить методологічна і технічна підготовка перепису, організація її безпосереднього проведення, обробка результатів і їх публікація. У нашій країні таким підрозділом є правління переписів і обстежень Державного Комітету Російської Федерації за статистикою.

   У переписах населення вивчаються такі питання:

- чисельність і розміщення населення за країни, по міським головою й сільським типам населення, міграція населення;

- структура населення за підлозі, віку, шлюбному станові й існувати родинним станом;

- структура населення за національну приналежність, рідному і розмовної мови, за громадянством;

- розподіл населення за рівнем освіти, за найважливішими джерелами засобів існування, за галузями народного господарства, по занять і за становищем в занятті;

- число і структура сімей за цілим комплексом соціальних характеристик;

- народжуваність;

- житлові умови населення.

Щоб уникнути перепусток та подвійного рахунки, при переписах розрізняють категорії людей залежність від характеру проживання на цій території наявне і сталий населення.

ПН=НН+ВО-ВП

НН=ПН+ВП-ВО

У РФ правової базою щодо переписів населення служать постанови уряду, спеціально прийняті за поданням статистичних органів певний час перед кожної переписом, іноді кілька років, іноді – місяців.

28 грудня 2001 року Державна Дума прийняла проект Федерального закону «Про Всеросійської переписом населення». У 2002 року перепис нашій країні буде проводитися за 9 по 16 жовтня.

2. Поточний облік подій природного руху населення – народжень, смертей, шлюбів, розлучень – грунтується на реєстрації ці подій. При реєстрації демографічних подій записи актів громадського стану у спеціальних книгах виробляються у двох примірниках, один зберігається в архіві, а другий передається в статистичні органи в обробці і узагальнення його відомостей. Однак ці відомості навіть у сумарному вигляді не характеризують інтенсивності демографічних процесів. Обсяг демографічних подій залежить від кількості населення, що ці події продукує. Совокупности демографічних процесів треба порівняти з відповідними їм сукупностями населення (число народжень – із кількістю жінок певного віку і її шлюбного стану, померлих – з чисельністю населення відповідного статі, віку, національності тощо. буд.). Дані про кількість та професійно-кваліфікаційний склад населення дають перепису. Т. про. Дані поточного обліку демографічних подій утворюють нерозривне єдність із даними переписів населення.

3.    Поточні регістри (списки, картотеки) населення ведуть різні адміністративні державні органи. Ці картотеки створюються до виконання конкретних завдань і звичайно охоплюють в усіх населення, і деякі його групи (жителів мікрорайонів, категорії, підлягають соціальної опіки, тощо. буд.). В усіх цих регістрах значиться юридичне населення, що може не збігатися цілком згодна з фактичним населенням (готівковим чи постійним, як це визначено в переписах населення). Тому дані списків населення мають обмежений застосування.

4. Вибіркові і спеціальні обстеження дозволяють з меншими витратами, ніж перепису,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація