Реферати українською » » Метрологія, стандартизація і сертифікація


Реферат Метрологія, стандартизація і сертифікація

Московський автомобільно-дорожній інститут

(державний технічний університет)

Кафедра: Будівництво й експлуатація доріг.

Курсова робота

з дисципліни:

«Метрологія, стандартизація і сертифікація»

Выполнил: Перевірив:

Група 3ВАП4 Викладач

Молчанов Д.Н. Жустарева Є.В.

Москва

2003 рік


Зміст.

Частина 1: Організація статистичного контролю за якістю дорожньо-будівельних робіт.

Частина 2: Статистичне опрацювання результатів вимірів:

1) визначення статистичних характеристик вибірки;

2) визначення абсолютних і відносних похибок, оцінка впливу числа вимірів на точність визначених статистичних характеристик;

3) интервальная оцінка параметрів розподілу;

4) виняток результатів розподілу;

Частина 3: Перевірка гіпотези підпорядкування вибірки нормальному закону розподілу.


Частина 1

Організація статистичного контролю за якістю будівельних робіт.


Визначення потрібної кількості вимірів.

Дорога 2-ї категорії, модуль пружності грунту II

Необхідна мінімальне достатню кількість вимірів

   де,

t – нормоване відхилення

Kb – коефіцієнт варіації

d - відносна похибка

Составляем схему.

Bуч – 15 м     

Lуч – 200м

Нормированное відхилення (t) – 1,97

Kb – 0,30

d - 0,1

Вибираємо 35 випадкових чисел і наносимо їх у схему ділянки вимірів, потім для скорочення обсягом робіт їх виберемо 5 і знайдемо їх координати.

Значення:

86; 51; 59; 07; 04; 66; 15; 47; 64; 72; 56; 62; 8; 53; 32; 94; 39; 76; 78; 02; 69; 18; 60; 33; 93; 42; 50; 29; 92; 24; 88; 95; 55; 37; 34.


1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12

 
20

Bуч 15 м

 
21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

9

 
40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

6

 
60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

3

 
80

0

 
81

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Lуч – 200 м

 

Висновок: контролю модуля пружності на автомобільною дорогою 2-ї категорії необхідно провести 35 вимірів. Схема ділянки виміру представлена на мал.1. Координати точок вимірів такі:

1) x1=55; y1=1,5

2) x2=105; y2=7,5

3) x3=65; y3=13,5

4) x4=55; y4=1,5

5) x5=145; y5=1,5


2. Визначення потрібної кількості вимірів.

Дорога 2-ї категорії, модуль пружності грунту III

Необхідна мінімальне достатню кількість вимірів

   де,

t – нормоване відхилення

Kb – коефіцієнт варіації

d - відносна похибка

Составляем схему.

Bуч – 12м

Lуч – 200м

Нормированное відхилення (t) – 1,65

Kb – 0,30

d - 0,1

Вибираємо 25 випадкових чисел і наносимо їх у схему ділянки вимірів, потім для скорочення обсягом робіт їх виберемо 5 і знайдемо їх координати.

Значення:

56; 46; 8; 53; 32; 94; 37; 76; 78; 02; 69; 18; 60; 33; 93; 42; 50; 29; 92; 24; 88; 95; 55; 84; 3.


1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12

 
20

Bуч 12м

 
21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

9

 
40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

6

 
60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

3

 
80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Lуч – 200 м

 

Висновок: контролю поперечного ухилу на автомобільною дорогою 2-ї категорії необхідно провести 25 вимірів. Схема ділянки виміру представлена на мал.1. Координати точок вимірів такі:

1) x1=155; y1=7,5

2) x2=145; y2=7,5

3) x3=65; y3=13,5

4) x4=125; y4=7,5

5) x5=115; y5=10,5


Частина 2

Статистичне опрацювання

результатів вимірів.


2.1. Визначення основних статистичних характеристик вибірки.

N = 20

2.1.1. Розмах

1,31

2.1.2. Середнє арифметичне значення

2.1.3. Середнє квадратичне відхилення

2.1.4. Дисперсия

2.1.5. Коефіцієнт варіації

0,1644>0,15 – неоднорідна вибірка


2.2. Визначення основних статистичних характеристик вибірки.

N = 10

2.2.1. Розмах

1,22

2.2.2. Середнє арифметичне значення

2.2.3. Середнє квадратичне відхилення

2.2.4 Дисперсия

2.2.5. Коефіцієнт варіації

0,1487<0,15 - однорідна вибірка


2.3. Визначення основних статистичних характеристик вибірки.

N = 5

2.3.1. Розмах


1,31

2.3.2. Середнє арифметичне значення

2.3.3. Середнє квадратичне відхилення

2.3.4 Дисперсия

2.3.5. Коефіцієнт варіації

0,3076>0,15 - неоднорідна вибірка


2.4. Визначення абсолютна і відносної похибок вибірки. Оцінка впливу числа вимірів на точність визначення статистичних характеристик.


Висновок: При вибірці N=10 середньоарифметичне значення має тут низьку похибка, інші значення похибок достатньо високі (понад п'ять%). При вибірці N=5 середньоарифметичне значення також має низьку похибка, інші значення похибок високі (понад 50 відсотків%), а дисперсія понад сто%. У цілому нині, можна зрозуміти, що з N=10 менших відсоток похибок, аніж за N=5.

Враховуючи сказане, можна сказати, що зі збільшенням числа вимірів точність визначення характеристик зростає, як наслідок, похибки зменшуються.


Контрольна карта N = 5


Контрольна карта N = 10


Контрольна карта N = 203. Интервальная оцінка параметрів розподілу.

1. Визначити кордону довірчого інтервалу для одиничного результату виміру за такою формулою для N = 20 всім рівнів Pдов.

  

2. Побудувати криву .


3. Визначити кордону довірчого інтервалу для істинного значення

 для N=20; 10; 5 всім рівнів Pдов.

 

4. Графічно зобразити інтервали для N=20; 10; 5 при Pдов. = 0,9

Висновок: З зменшенням кількості вимірів кордону довірчого інтервалу розсовуються (для істинного значення випадкової величини).


5. Виняток результатів, які грубі похибки.

Выборку із 20 вимірів перевірити на наявність результатів із огріхами

методом «».

X20=2,084 Xmax = 2,75

Xmin=1,44

t=3

Pдов.=0,997

Неравенства є вірними, отже, у цій вибірці (N=20) немає величин, містять грубу похибка

2. Перевірити вибірки з 5-ти і десятьох вимірів на наявність успіхів у похибками методом Романовського для 3-х рівнів довірчій ймовірності. Визначити у якому рівні довірчій ймовірності виникає потреба коригувати вибірку.

      Для N=10    

                                   Для N=5    

Висновок: в вибірках при N=10; 5 немає значень, містять грубу похибка, отже не потрібно коригування даних попри всі рівнях довірчій ймовірності Pдов.


Частина 3

Перевірка гіпотези підпорядкування вибірки нормальному закону розподілу.


1. Побудова гистограммы експериментальних даних.

2. Побудова теоретичної кривою.

3. Вычисление

4. Оцінка згоди експериментальних і теоретичних даних

при

при

Висновок: Гіпотеза не відхиляється, т.к. існує можливість те, що розходження між теоретичними і експериментальними даними - випадковість, обумовлена недоліком числа вимірів чи недостатньою точністю вимірів.


Інтервал Кордони інтервалу

Середина інтервалу

Частота

Нижня Верхня
1 1,05 1,28 1,165 1 -0,900 0,810 2,70 0,01 0,551 0,449 0,365
2 1,28 1,51 1,395 3 -0,670 1,347 2,01 0,051 2,811 0,189 0,013
3 1,51 1,75 1,63 9 -0,435 1,703 1,30 0,164 9,040 -0,040 0,000
4 1,75 1,98 1,865 20 -0,200 0,800 0,60 0,325 17,915 2,085 0,243
5 1,98 2,21 2,095 18 0,030 0,016 0,09 0,393 21,663 -3,663 0,619
6 2,21 2,44 2,325 19 0,260 1,284 0,78 0,275 15,159 3,841 0,973
7 2,44 2,67 2,555 8 0,490 1,921 1,47 0,116 6,394 1,606 0,403
8 2,67 2,9 2,785 2 0,720 1,037 2,16 0,029 1,599 0,401 0,101

Сума

80 8,918 2,7178

1,7312 1,00 0,229 12,623

2,065 0,00 0,398 21,939

2,3988 1,00 0,229 12,623


Схожі реферати:

Навігація