Реферати українською » » Аналіз рентабельності з допомогою програми Олімп


Реферат Аналіз рентабельності з допомогою програми Олімп

Московський Державний Університет 
Економіки, Статистики і Информатики

Контрольна робота
з дисципліни
«Многомерные статистичні методи»

 

Виконала студентка:

Групи ЗСС-301

Елисеенкова Олена

№ залікової книжки: 99183

Москва 2001.


Зміст

Економічна завдання_____________________________________________ 3

Методика багатовимірного статистичного дослідження_________________________ 4

Кореляційний і регресійний аналіз.____________________________________ 4

Компонентный аналіз.______________________________________________________ 5

Інтерпретація результатів дослідження_____________________________________ 7

Укладання_________________________________________________________________ 17

Список використаної літератури__________________________________________ 18


Економічна завдання

У цьому працювати з допомогою пакета прикладних програм «Олімп» досліджувана вплив кількох незалежних чинників однією залежний. У разі розглядається залежність рентабельності (%) від наступних чинників:

- Трудомісткість одиниці виробленої продукції (чел./час);

- питому вагу робітників у складі промислово-виробничого персоналу;

- питому вагу покупних виробів;

- коефіцієнт змінності устаткування (число смен/1 верстат);

- премії і винагороди одному працівникові в % до заробітної плати (%);

- питому вагу збитків шлюбу (%).

Проведемо аналіз змістовного сенсу досліджуваних ознак.

Рентабельність - цей показник валовий чи чистого прибутку до середньорічному обсягу основних та оборотних фондів. Продуктивність праці відбиває окупність витрат за виробництво цієї продукції чи послуг, допомагає визначити зиск із даного виробництва.

Трудомісткість одиниці виробленої продукції - це витрати робочого дня виробництва одиниці виробленої продукції. Показник трудомісткості є зворотним показнику продуктивність праці.

Питома вага робітників у складі промислово-виробничого персоналу - чинник, визначальний склад промислово-виробничого персоналу. Питома вага робочих (%) має впливом геть продуктивності праці, щоправда менше, ніж інші чинники.

Питома вага покупних виробів (%) має впливом геть прибуток, отримані від виробництво продукції або послуг.

Коефіцієнт змінності устаткування показує скільки змін працює один верстат. Він дає змогу оцінити окупність обладнання та його продуктивність.

Премії і винагороди одному працівникові в % до заробітної плати ставляться до групи економічних чинників. Вплив даного чинника на продуктивності праці очевидно. Зрозуміло, що передвиборне збільшення матеріальну зацікавленість працівника створює стимул підвищення якості і продуктивності виконуваної роботи, тобто спостерігається пряма залежність. Збільшення частки нестабільних елементів зарплати, чи, інакше кажучи, премій і винагород належать до найтиповішим формам та принципами оплати праці та матеріальним стимулюванням. Цей чинник є компонентом зовнішньої мотивації праці, що надає дуже сильний вплив на продуктивності праці.

Питома вага збитків шлюбу – це вагу одиниці обсягу шлюбу. Вона допомагає визначення кількості шлюбу цієї продукції і що відбулися як наслідок втрати. Дає можливість вчасно виправляти помилки, пов'язані, наприклад, з несправністю устаткування.


Методика багатовимірного статистичного дослідження

Кореляційний і регресійний аналіз.

У економічних дослідженнях часто вирішують завдання виявлення чинників, визначальних рівень добробуту і динаміку економічного процесу. Таке завдання найчастіше вирішується методом кореляційного і регресійного аналізу.

Термін «кореляція» стався від латинського «correlation» - співвідношення. Термін «регресія» також латинського походження і означає зворотне рух. Нині у цей термін вкладається цілком іншого змісту.

Дві випадкові величини мають кореляційну зв'язок, якщо математичне очікування а такою змінюється залежно через зміну інший. Метод математичної статистики, вивчав зв'язок між явищами, називається корреляционным аналізом. Основними завданнями кореляційного аналізу є оцінка сили зв'язку й перевірка статистичних гіпотез про наявність про силу кореляційної зв'язку.

Існують такі види кореляційної зв'язку.

1) Щодо кількості змінних, включених в кореляційну модель, розрізняють:

Схожі реферати:

Навігація