Реферати українською » » Техніко-економічне обгрунтування доцільність створення спортивного молодіжного комплексу при МУ Молодёжный Центр


Реферат Техніко-економічне обгрунтування доцільність створення спортивного молодіжного комплексу при МУ Молодёжный Центр

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Анотація

Дипломна робота присвячена розгляду питання доцільність створення Спортивно-Молодежного комплексу при ДК «Будівельник» в г.Саров.

Теоретична частина дипломної праці полягає з:

1. описи:

· Спортивно-Молодежного комплексу,

· їхніх спортивних послуг, 

· постачальників

· споживачів

· конкурентів

2. Проведения:

· маркетингових досліджень

· маркетингово аналізу

Практична частина дипломної роботи є економічні

розрахунки:

· Необхідна фінансування на початкові витрати до створення СМК

· Розрахунок пропускну здатність спортивних залів

· Прогноз обсягу реалізації послуг

· Упорядкування кошторису витрат

· Звіт прибутки і збитках

· Розрахунок точки беззбитковості

· Розрахунок потреби у фінансуванні

· Упорядкування балансу грошових витрат і надходжень

· Упорядкування прогнозного балансу активів і пасивів СМК

· Висновки з отриманих результатів.

Розрахунки здійснювалися з допомогою Microsoft Excel.


Зміст

Аннотация------------------------------------------------------------------------------------------------3

Введение---------------------------------------------------------------------------------------------------5

Теоретична часть-----------------------------------------------------------------------------------10

            1.Описание организации---------------------------------------------------------------------10

                        1.1. Цілі СМК (Спортивно-Молодежный комплекс)-----------------------11

                        1.2. Діяльність СМК---------------------------------------------------------------12

                        1.3.Имидж СМК-------------------------------------------------------------------------12

                        1.4.Организационный план---------------------------------------------------------12

            2.Поставщики------------------------------------------------------------------------------------16

            3.Потребители-----------------------------------------------------------------------------------16

                        3.1.Повторные покупки--------------------------------------------------------------17

            4.Портфель послуг СМК-----------------------------------------------------------------------18

                        4.1.Анализ портфеля услуг----------------------------------------------------------19

                        4.2.Жизненный цикл спортивних услуг-----------------------------------------17?

            5.Цена услуг---------------------------------------------------------------------------------------21

            6.Маркетинговые исследования------------------------------------------------------------22

                        6.1.Исследование ринку з допомогою соціального опроса------------------23

                        6.2.Сегментация рынка---------------------------------------------------------------23

                        6.3.Интенсивность конкуренции---------------------------------------------------23

                        6.4.Описание чинників зовнішнього окружения----------------------------------25

            7.Маркетинговые анализы-------------------------------------------------------------------28

                        7.1. Аналіз оточуючої среды----------------------------------------------------28

                        Обгрунтування цілей і - оцінка пріоритетів (SWOT- матрица)------------29

            8.Потенциальные риски----------------------------------------------------------------------31

            9.План действий---------------------------------------------------------------------------------32

Практична часть------------------------------------------------------------------------------------33

            1.Начальные витрати СМК------------------------------------------------------------------33

            2.Спортивные зали та його пропускна способность------------------------------------34

            3.Прогнозируемый реалізацію услуг--------------------------------------------37

            4. Матеріальні затраты--------------------------------------------------------------------39

            5.Расчет фонду оплати труда----------------------------------------------------------------40

            6. Прямі інші расходы-------------------------------------------------------------------41

            7.Смета расходов--------------------------------------------------------------------------------41

            8.Отчет прибутки і убытках--------------------------------------------------------------42

            9.Точка безубыточности-----------------------------------------------------------------------43

            10.Баланс грошових витрат і поступлений-------------------------------------------44

            11.Потребность в финансировании---------------------------------------------------------45

            12.Прогнозный баланс активів і пасивів СМК--------------------------------------46

Заключение-------------------------------------------------------------------------------------------------47

Список литературы--------------------------------------------------------------------------------------49

Додаток №1-------------------------------------------------------------------------------------------50

Додаток №2-------------------------------------------------------------------------------------------55

Додаток №3-------------------------------------------------------------------------------------------56

Додаток №4-------------------------------------------------------------------------------------------57

Додаток №5-------------------------------------------------------------------------------------------60


Запровадження

Завдання справжньої дипломної роботи – техніко-економічне обгрунтування доцільність створення Спортивно Молодіжного Комплексу при Муниципальном установі «Молодіжний Центр» (колишній ДК «Будівельник»).

            Існуючий проект будівництва прибудови до Будинку «Будівників», у якій розміщений Спортивно-Молодежный комплекс (СМК), вміщує регулярні заняття фізичної культурою (ФК) і спортом більш 1500 людина, ще, планується створення 19 робочих місць. У проекті: двох поверхова прибудова із трьома спортивними залами, душовими, раздевалками і тренерськими кімнатами.

            Для будівництва прибудови (СМК) у проекті планується затратити 18 мільйонів карбованців з бюджету, і навіть 6 мільйонів обладнання приміщень (устаткування спортивних залів - 4 мільйона гривень і 2 мільйона на концертне устаткування).

            Стартові витрати великі, тому, як розпочати будівництво, необхідно розглянути актуальності створення СМК у районі вул. Куйбишева, д.19:

· Яка пропускну здатність буде в залів?

· Які послуги запропонують жителям р. Сарова, що вони краще таких послуг?

· Чи є попит для цієї види послуг?

· Скільки коштуватимуть абонементи чи квитки?

· Що змінитися з проекту?

Ця дипломна робота включає у собі аналіз ситуації, яка виникла сьогодні у р. Сарові в розвитку ФК і спорту організації активного дозвілля населення, опис майбутнього СМК, його соціальних функцій, аналіз сильних і слабких сторін організації, вплив чинників зовнішнього оточення і конкурентного середовища, визначення цілей СМК, аналіз ринку можливих споживачів, розробку фінансового плану, соціальну значимість даної.

Є дві серйозні передумови до створення СМК:

1) Сталося так, що міські структури працюють сьогодні здебільшого з дітьми і підлітками дошкільного і шкільного віку, навчаючись у основному організацією дозвілля підлітків, і всі спортивні клуби і секції переважно орієнтовані дітей і підлітків шкільного віку. Після закінчення школи, підлітки, звиклі проводити свій вільний час у клубах за місцем проживання, секціях, позбавлені можливості займатися улюбленою справою, чи навіть проводити час, - через брак відповідної бази. Багато школярів досягають результатів він, мистецтві, культури і т.д. і хочуть займатися далі, реалізуючи свій творчий хист в улюбленій справі, але й позбавлені такої можливості, тому втрачається сенс занять у гуртках і секціях, т.к. немає перспективи її подальшого розвитку.

     2. Проблеми здоров'я серед населення г.Сарова мають дедалі яскравіший відтінок. За даними відділу інформатизації міської адміністрації г.Сарова, смертність від різноманітних захворювань 1999 року становила:

Найменування захворювання

Кол-во в %

Сердечно – судинні захворювання 51,7
Онкологические захворювання 18,1
Захворювання органів травлення 4,6
Захворювання органів дихання 1,8
Травми і отруєння 13,2
Інші причини 10,6

Останні 7 років у цілому в місту смертність гострих серцево-судинних захворювань збільшилася майже 2 разу, причому у віці до 50 років спостерігається її п'ятикратне збільшення.

Серед чоловічого населення збільшилася кількість смертей від екзогенних причин (вбивство, самогубство, нещасні випадки тощо.). За 2 останніх років удесятеро побільшало смертей, є прямий наслідок вживання алкоголю

Наведені дані оптимізму не викликають. Понад те, можна дійти невтішного висновку, що відбувається поступова мистецька й фізична деградація населення і ще у сенсі слова його вимирання.

            Чим це викликано? Насамперед, кризою економіки. Негативні процеси, які у суспільстві, рідко ким не діють негативно. У результаті страждає як доросле населення, а й діти.

Здоров'я – мало усвідомлювана (тимчасово, до часу) більшістю людей, але вища і що відбувається життєва цінність. Серед категорій людського буття, як-от: зміст і щастя життя, творчу працю і відпочинок, інтереси і ідеали, гармонія і краса, - здоров'я перебуває в вершині. Ні здоров'я, й інше утрачає будь-який сенс.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що фізичний і психічний стану здоров'я визначають:

· індивідуальний спосіб життя - на 50%

· спадковість - на 20%

· умови довкілля - на 20%

· робота медиків всього на 10%.

З цього випливає висновок, що наполовину здоров'я залежить ми самих, від нашого життя.

            Тож поліпшення здоров'я населення необхідно шляхом активної пропаганди через пресу, радіо і телебачення переконати людей необхідності змінити характері і режим харчування, і навіть збільшити рухову активність. (Такий експеримент було проведено кілька десятиріч у одному з штатів США. Мета експерименту - поліпшити стан здоров'я жителів, не вдаючись по допомогу медикаментів. Через 5-10 років смертність від серцево-судинних захворювань (інфаркт міокарда, інсульт та інших.) у цьому штаті знизилася на 25 відсотків).

Соціально – економічний ефект фізичної культури та спорту

Зацікавленість працівників СМК у здоровому спосіб життя є головним соціальним значимістю. Чому здоров'ю надається дуже багато значення? По-перше це з основних показників життєвий рівень. Від здоров'я населення залежить: смертність, народжуваність, працездатність. 

Здатність до праці визначається наявністю професійних знань, відповідних умінь і навиків, сукупність фізичних і психічних зусиль і якостей людини. Разом за відповідного ставлення до праці вони забезпечують оптимальний рівень її продуктивності, тобто працездатність людини. Працездатність своєю чергою є хіба що відображенням такої міри, як стомлення. Залежність тут зворотна: що більше наростає стомлення, тим нижче стає працездатність. Нормальний фізіологічний процес – стомлення означає зниження функціональних можливостей організму, викликане виконанням розумової чи фізичної роботи. Зниження працездатності, чи стомлення, б'є по кількість і якість продукції, виробленої поза певні відтинки часу, або ж і під час спеціального завдання експерименті. Показником втоми може статися збільшення часу, затрачуваного на або ту виробничу операцію. Проте завжди основним результатом втоми стало зниження ефективності праці.

Багатовіковий досвід людства свідчить, що з підтримки високу працездатність необхідний щотижневий відпочинок. Більшість трудящих нашої країні мають два дні вихідних. І треба вміло використовувати. Якщо ті дні обмежитися пасивними заходами: читання, кіно, відвідання театру й т.п. – такий відпочинок нічого очікувати сприяти відновленню працездатності, а, навпаки, можуть призвести до розслабленості, свого роду м'язової детренированности. Понеділок тоді виявиться «важким днем», оскільки врабатывание у трудовій процес буде утруднено.

Безсумнівно, що фізкультурні заняття, позитивно впливаючи на людини, підвищують і ефективність його. Віддача від такого типу занять проявляється опосередковано через ряд складових:

· підвищення працездатності;

· скорочення економічного шкоди від втрат робочого дня при стомлюваності працівників чи хвороби; 

· поліпшення професійних рухових навичок;

· підвищення громадської активності;

· поліпшення трудовий дисципліни;

· зниження плинність кадрів;

· краще використання вільного часу.

Проте використання фізичних методів виховання, тренувань і загартовування у трудових колективах не вичерпується показниками економічну ефективність. Физкультурные заняття забезпечують підвищення загальної культури, широке оздоровлення, зниження захворюваності, збільшення середній тривалості життя і зростання інтелектуально – психічного потенціалу народу.

            Фізична культура покликана служити трудовий активності, а чи не відволіканню від виробництва та навчання. Проте багато хто спортивні організації проводять невиправдано велика кількість змагань, і зборів, що витрачаються витрачати величезні кошти, значну кількість людей відволікається з посади і навчання, як М.И. Калінін: «Спорт – добру справу, він зміцнює людини. Але спорт – це підсобна річ, і перетворювати їх у самоціль, в голе рекордсменство не годиться. Ми ще хочемо всебічно розвинути людини, що він вмів добре бігати, плавати, швидко і гарно ходити, аби в неї всіх адміністративних органів був у порядку, - словом, щоб було нормальним, здоровим, готовий до праці та оборони, щоб, паралельно всім фізичним якостям правильно розвивалися і розумові його якості».

            Пропагуючи здоровий спосіб життя завдяки спортивним занять, потрібно надати базу спортивних послуг, а без реалізації проекту СМК це пояснити неможливо, т.к. самотужки проекту МУ «Молодіжний Центр» зможе запропонувати лише заняття в басейні, танцювальний клас" і спортивний зал для занять великим тенісом.

            Також, реалізувавши проект СМК, МУ «Молодіжний Центр» матиме можливість залучення великої кількості народу до безплатним соціальних послуг, таких як працевлаштування, анонімний медичний огляд, юридична і психологічна допомога тощо.


Теоретична частина

1.Описание організації

Муниципальное установа "Молодіжний центр" є некомерційної організацією і розташовується за адресою м. Саров Нижегородської області вул. Куйбишева д.19 . (Про некомерційних організаціях ви можете прочитати при застосуванні №1)

            МУ "Молодіжний центр" (МЦ) створюється для систематизації роботи з молоддю міста, спрямованої виховання, освіту, допомогу у соціальній адаптації й оздоровлення покоління, від нього залежить наше майбутнє.

МЦ організується у структурі Управління у справах молоді і спорту (див. додаток №2).

Діяльність Центру фінансується з допомогою місцевих бюджетів, добровільних відрахувань громадських організацій, фондів, підприємств, установ і фізичних осіб, і навіть з допомогою власної госпрозрахункової діяльності Центру.

Діяльність Центру будується з урахуванням федеральної програми «Молодь Росії», і навіть з урахуванням цільових програм, затверджених виконавчим органом у справі молоді, розроблюваних відповідно до потребами молоді міста Київ і з завданнями соціальних служб, із якими співробітничає Центр, і Статуту МЦ.

Основними цілями роботи МУ "МЦ" є:

1. створення інформаційно-методичної бази основним сферам життєдіяльності молоді та створення консультаційної служби серед молоді;

2. організація культурних розваг молоді, проведення видовищних змагань, і заходів;

3. створення соціально-реабілітаційного центра.[1]

4. створення постійно-діючої молодіжної біржі праці.

5. підтримка молодіжних громадських організацій корисною і об'єднань.

МУ "МЦ" складається з 8 основних відділів ( див. додаток №3) Однією з відділів є відділ молодіжних спортивно-розважальних і спортивно-оздоровчих програм. Частина цього відділу - Спортивно-Молодежный комплекс (СМК), що створює умови для занять спортом, проведення змагань, і притягнення до фізично активному відпочинку переважно категорію осіб від 15 до 35 років.

Як об'єкт будівництва Спортивно-Молодежный комплекс представляє з себе прибудову до МУ"МЦ", що складається з швидко - споруджуваних конструкцій із боку басейну ДК "Будівельник" площею 2 000 кв. метрів, що включає у собі:

1.Универсальный ігровий зал (з трибуною на 1000 чол.) - 20 x 50 метрів

(1000 кв. м.(без трибуни)).

2.Тренажерный зал - 200 кв. метрів.

3.Зал східних єдиноборств - 200 кв. метрів.

4.Гардероб - 30 кв. м.

5.Раздевалки – 6шт. по10 кв. м.

6.Тренерские кімнати – 3шт. по 16 кв. м.

7.Туалеты – 2шт. по 16 кв. м.

8.Складские приміщення – 4шт. по 16 кв. м.

9.Вент. камера - 10 кв. м.

10.Электрощитовая - 10 кв. м.

11.Комната звукооператора - 16 кв. м .

12.Коридор - 30 кв. м.

13.Подсобные приміщення ігрового залу - 20 кв. м.

14.Вестибюль - 100 кв. м.

15.Душевые - 100 кв. м.

16.Дежурная кімната - 16 кв. м.

Ігровий зал прибудови з трибуною має висоту 8 м - розміри 30 x 50, ігровий зал 20 x 50, вхід до залу посередині трибуни, через коридор шириною 2 м, трибуни мають 4 драбини : з обох боків спортивного залу, і з краях центрального входу в спортивний зал, спортивний зал має дві запасних виходу, Решта приміщення заввишки 4 м. Тренажерный зал і залу східних єдиноборств розташовуються зліва і правих, відповідно, Центрального входу в ігровий зал і частина їхньої приміщень розташовується під трибунами, починаючись від висоти 3 м.. Входы в ігровий, тренажерна зала і залу східних єдиноборств, туалети, входи до 4 роздягальня (дві роздягальня прохідні в міні - зали, 2 - роздягальня ігрового залу), гардероб, чергова кімната.

У коридорі, до залі, розташовуються 2 роздягальня - прохідні, 4 тренерські кімнати. (див. додаток № 4)

1.1.Цели Спортивно – Молодіжного Комплексу

1. Залучення молоді до ведення здорового життя.

2. Досуговая зайнятість молоді.

3. Залучення клієнтів в СМК.

1.2.Деятельность Спортивно – Молодіжного Комплексу

n Розробка тренувальних програм за видами спорту, культивируемым у місті.

n Пропаганда здорового життя, що з відділом спортивно-оздоровчих програм, реклама й випуск рекламної продукції ( приваблювання клієнтів).

n Розробка, спільно з провідними тренерами, програм підготовки міських команд до змагань.

n Розробка план - графіків міських змагань, ув'язка графіків з обласними, російськими, і міжнародними змаганнями.

n Упорядкування планів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація