Реферати українською » » Суть комерційної діяльності на підприємстві


Реферат Суть комерційної діяльності на підприємстві

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМЯНЧУКА

 

 

 

 

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

із дисципліни “Основи комерційного бізнесу”

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

 

 

 

 

 

 


Перевірив:

 

 

 

 

 

 

 


РІВНЕ - 2004

1. Суть комерційної діяльності на підприємстві.

Коли таке комерція? Уміння перепродати дорожче? Якоюсь мірою так, але й не лише це. Поняття «комерція» значно ширше, более глибоке по змісту і умінню її здійснювати.

Комерція – вид торгового підприємництва чи бізнесу, але й бізнесу шляхетного, того бізнесу, що є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової економіки.

Комерція – слово латинського походження (від латів. commercium – торгівля). Однак треба матір на увазі, що термін «торгівля» має двояке значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства (торгівлю), в іншому – торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Комерційна діяльність зв'язана із іншим поняттям торгівлі – торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу із метою одержання прибутку.

Тлумачний словник В.І.Даля визначає комерцію як «торг, торгівля, торгові обороти, купецькі промисли». Інакше кажучи, ці поняття припускають здійснення актів купівлі-продажу із наміром купити дешевше, а продати дорожче. У широкому значенні под комерцією часто розуміють будь-яку діяльність, спрямовану на одержання прибутку.

Однак таке широке тлумачення комерційної діяльності не погодиться із раніше викладеним підходом до комерції як торговим процесам по здійсненню актів купівлі-продажу товарів.

Комерційна діяльність підприємства – более вузьке поняття, ніж підприємництво. Підприємництво – це організація економічної, виробничої і іншої діяльності, що приносити підприємцю дохід. Підприємництво може означати організацію промислового підприємства, сільського фермерського господарства, торгового підприємства, підприємства обслуговування, банку, адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, кооперативу й т.д. З всіх цих видів підприємницької діяльності лише торгова справа є в чистому виді комерційною діяльністю. Таким чином, комерцію варто розглядати як одну із форм (видів) підприємницької діяльності. У тієї ж година за деяких видах підприємницької діяльності можуть здійснюватися операції по купівлі-продажу товарів, сировини, заготовленої продукції, напівфабрикатів й т.п., тобто елементи комерційної діяльності можуть здійснюватися у всіх видах підприємництва, але й задля них визначальними, головними.

Отже, комерційна робота підприємства являє собою велику сферу оперативно-організаційної діяльності торгових організацій й підприємств, спрямована на здійснення процесів купівлі-продажу товарів для задоволення попиту населення і одержання прибутку.

Акт купівлі-продажу товарів базується на основній формулі товарного обігу – зміні форми вартості:

Р – Т  і  Т’ – Р’

 

З цого випливає, що комерційна діяльність підприємства – поняття более широке, ніж проста купівля-продаж товару, тобто щоб акт купівлі-продажу відбувся, торговельному підприємцю необхідно зробити деякі оперативно-організаційні й господарські операції, у тому числі вивчення попиту населення й ринку збуту товарів, перебування постачальників й покупців товарів, налагодження із ними раціональних господарських зв'язків, транспортування товарів, рекламно-інформаційну роботу зі збуту товарів, організацію торгового обслуговування й т.д.

Простий перепродажів товарів із метою одержання прибутку, чи інакше «вироблення» грошей із чогось, є власне кажучи спекулятивною угодою, що не представляє собою корисної комерційної діяльності (шляхетного бізнесу).

 

2. Зміст комерційної роботи та продаж товарів.

У нових умовах господарювання комерційна діяльність розглядається як визначальна основа торгового підприємства. Одночасно підсилюється увага до функцій й структури управління комерційною діяльністю підприємства. Система управління носити досить динамічний характер, спрямований на адаптацію структури комерційної діяльності до особливостей й тенденцій розвитку ринку.

При управлінні комерційною діяльністю виконуються функції процесу управління: планування, організація, облік й контроль.

Планування - одна із найважливіших функцій управління комерційною діяльністю торгового підприємства. Планування закупівель, товарних запасів й продажів зв'язано із динамікою торгових процесів й сприяє досягненню поставлених цілей торгового підприємства. Плани закупівель й продажів звичайно містять показники, що повинні бути досягнуті в результаті їхнього виконання. У планах відбивається зміст робіт, установлюється персональна відповідальність за їхнє виконання, намічаються терміни й визначаються методи контролю і аналізу ефективності виконання завдань.

Сутність організації як функції управління заключається в упорядкуванні, узгодженні, регламентуванні дій виконавців, що беруть доля в процесів закупівлі, продажі й просування товарів до споживачів. Організація управління включає також оперативне регулювання, под яким маються на увазі поточні управлінські рішення, інструкції, накази, розпорядження, указівки, вироблювані й прийняті суб'єктами управління відповідно до конкретної ринкової ситуації.

Облік як функція управління комерційною діяльністю являє собою документальне оформлення надходжень, приймання, реалізації товарів й їхнього руху в торговельному підприємстві. Завдяки обліку забезпечується схоронність матеріальних цінностей й коштів, контролю над торговими процесами й результатами комерційної діяльності.

Під контролем мається на увазі активне спостереження за виконанням управлінських впливів, перевірка дотримання документів, що регламентують комерційно-підприємницьку діяльність торгового підприємства. Контроль разом із обліком інформує підприємця про результативність торгових процесів й служити засобом коригувального впливу із боці органів управління на тихий, кому слід виконувати керуючі рішення.

У великих торгових підприємствах у процесі управління комерційною діяльністю реалізуються такі функції управління, як економічний аналіз показників комерційної діяльності, прогнозування попиту й продажів.

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Основні джерела здійснення комерційної діяльності підприємства.

Функції комерції обумовлені взаємодією із ринками, споживачами, конкурентами і іншими елементами зовнішнього середовища. Отримані вихідні дані із внутрішніх й зовнішніх джерел трансформуються в інформацію, на основі якої здійснюється комерційна діяльність у торговельному підприємстві (рис. 1). У міру становлення ринку передбачається проведення коректувань у системі управління комерційною діяльністю на основі всебічного аналізу діяльності торгового підприємства й факторів зовнішнього середовища.

У зарубіжній практиці виділяються два аспекти комерції:  один зв'язаний із діяльністю служби комерції, а інший - з забезпеченням взаємних інтересів між структурними підрозділами підприємства й комерційною службою. У рамках Першого аспекту діяльність служби комерції орієнтована однією із наступних варіантів: товари; функції; товарні ринки й покупці; товари й функції; функції й товарні ринки. З цого переліку переважають варіанти по товарах й по функціях.

Розглянемо структуру управління комерційним підрозділом у цих двох варіантах.

На рис. 2 зображена структура управління комерційною службою, у склад якої входять комерційні групи, спеціалізовані по товарній ознаці. У кожній групі зосереджена визначена номенклатура товарів. Ці групи здійснюють закупівлю й продажів товарів із урахуванням потреб покупців й скорочення витрат обігу.

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 2. Структура управління комерційною службою по товарній ознаці.

На рис. 3 представлена структура управління комерційним підрозділом, що діє по функціональній ознаці. Весь ланцюжок обігу продукції уявлень чотирма блоками, кожний із який наділений властивими йому функціями, у тому числі й комерційними. перший блок забезпечує закупівлю сировини для виготовлення продукції на своїх підприємствах, що потім надходить у продажів. Інший блок здійснює прямі закупівлі товарів у виробників для наступної реалізації. Третій блок зв'язаний з просуванням товарів, супроводжуваним складуванням й збереженням. Четвертий блок виконує операції по підготовці товарів до продаж й подачі до місць продаж. Усі товари, що надходять у продажів, групуються по однорідній ознаці. Комерційна діяльність координується й контролюється комерційним директором, що підпорядковується керівнику торгової фірми (компанії).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3. Структура управління комерційною службою по функціональній ознаці.

Важливою умовою ефективності управління комерційною діяльністю є її місце розташування й взаємозалежних дій в організаційній структурі підприємства. Ці ознаки визначаються сферою діяльності підприємства, його стратегічним курсом й обсягом реалізації продукції.

Існує кілька типів організаційної структури торгового підприємства:

Схожі реферати:

Навігація