Реферати українською » » Угоду між загальноросійськими профспілками об'єднаннями роботодавців України та урядом на 2000-2001 р


Реферат Угоду між загальноросійськими профспілками об'єднаннями роботодавців України та урядом на 2000-2001 р

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Уряд Російської Федерації
Віце-прем'єри Уряди

РОСІЙСЬКА ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМІСІЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ВІДНОСИН

ГЕНЕРАЛЬНЕ УГОДА МІЖ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРОФСОЮЗОВ, ОБЩЕРОССИЙСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ І УРЯДОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА 2000-20001 РОКИ

Ми, що нижче підписалися повноважні представники загальноросійських об'єднань профспілок, загальноросійських об'єднань роботодавців України та Уряди Російської Федерації, іменовані надалі Сторонами,
діючи відповідно до Конституцією Російської Федерації та Федеральним законодавством,
визнаючи, що умовами постійного розвитку і досягнення гідного життя населення мають стати стабілізація та підвищення вітчизняної економіки,
керуючись необхідністю збереження згоди у суспільстві, забезпечення державних мінімальних соціальних стандартів, і гарантій всіх громадян Росії,
прагнучи розвитку колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин,
зобов'язавшись домовленостей, досягнуті під час тристоронніх колективних переговорів і консультування, і визнаючи їх як правового акта,
уклали виходячи з Федерального закону "Про Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин" і Закону Російської Федерації "Про колективних договорах і угодах" справжнє Генеральну угоду (далі іменується - Угоду), що б узгоджені позиції Сторін по основних принципів регулювання соціально-трудових відносин на федеральному рівні у ході проведення соціально-економічної політики у 2000-2001 роках та спільні дії з його реалізації.

I. У сфері економічної політики

1. З метою реалізації справжнього Угоди Сторони зобов'язуються спільні зусилля домагатися стабілізації і зростання економіки, зміцнення економічного і фінансового стану організацій шляхом здійснення наступних заходів:

1) формування федерального бюджету з урахуванням її орієнтації в розвитку вітчизняного виробництва й піднесення економіки, вдосконалення системи міжбюджетних відносин суб'єктів Російської Федерації у сфері збалансованого розвитку регіонів і країни загалом;
2) підвищення життя населення як необхідна умова досягнення соціальної стабільності, громадської підтримки реформування і створення позитивних трудових і підприємницьких мотивацій, збереження освітнього й культурного потенціалу російського суспільства до основі єдності культурного і освітнього простору країни;
3) проведення промислової політики, які забезпечують:
активно підтримують вітчизняних виробників з метою зростання обсягів виробництва вітчизняних товарів, ефективності праці, якості продукції і на конкурентоспроможності російської в промисловості й транспорту;
дійову захист інтересів вітчизняних виробників на внутрішньому та зовнішніх ринках з урахуванням російського законодавства та Міжнародних норм;
сприяння реструктуризації і реформування управління суб'єктів господарювання відповідно до принципами та умовами ринкової економіки;
активізацію прогресивних структурних зрушень на економіці, підтримку структурних змін у промисловості, у поєднані із заходами щодо регулювання перерозподілу робочої сили в між галузями і виробництвами;
дотримання гарантій використовувати з залученням зарубіжних і вітчизняних інвестицій у розвиток реального сектору економіки, зокрема створення комплексної захисту прав інвесторів і здійснення заходів для підвищення інвестиційної активності населення;
підтримку науково-технічних і інноваційних проектів на основі, фінансування фундаментальних науково-дослідницьких робіт;
здійснення заходів для сприянню розвитку малого середнього бізнесу як збільшення обсяги виробництва і нових робочих місць у умовах ринкової економіки;
4) державну підтримку агропромислового комплексу, спрямовану відновлення й розвиток сільськогосподарського виробництва та підвищення його ефективності;
5) зміцнення фінансового стану російських організацій та підприємств з допомогою:
підтримання оптимальної співвідношення карбованці і іноземної валюти;
недопущення нерегульованої емісії, загрожує істотним зростання цін, зниженням платоспроможності і курсу рубля;
раціоналізації податкової системи, маю на увазі зниження податкового навантаження на безпосередніх товаровиробників;
розробки заходів для підвищення збирання податків і платежів до бюджету і соціальні фонди;
завершення реформування податкової системи, спрямованої в розвитку підприємництва, активізації інвестиційної діяльності;
вдосконалення державного регулювання цін, і тарифів продукції і житлово-комунальні послуги природних монополій;
запобігання подальшого поглиблення цінових диспропорцій у різних секторах економіки;
встановлення заходів захисту ключових галузей економіки від іноземних несприятливого впливу іноземної конкуренції, та забезпечення потреб внутрішнього ринку, у разі критичного нестачі товарів у ньому, із регулювання відповідно до чинним законодавством виробництва таких товарів;
формування та розміщення на основі замовлень продукції і комунальні послуги для державних потреб;
своєчасного формування, розміщення акцій і фінансування державного оборонного замовлення;
вдосконалення механізму реструктуризації боргу платежах у бюджети всіх рівнів;
6) реалізація програми вирішення кризи неплатежів, вдосконалення механізму реструктуризації накопиченої заборгованості (боргів) федерального бюджету перед підприємствами і міжнародними організаціями та його боргу платежах у федеральний бюджет і державні позабюджетні фонди;
7) вдосконалення системи механізмів цінового регулювання у сфері природних монополій з метою обмеження зростання цін тарифів з їхньої продукцію.
2. При наданні фінансову допомогу рахунок коштів федерального бюджету суб'єктам Російської Федерації враховувати заборгованість по заробітній платні працівникам бюджетних установ, включаючи заборгованість по обов'язкових платежах у державні позабюджетні фонди, не допускаючи значних розривів серед суб'єктів Російської Федерації.
Забезпечити використання казначейської системи виконання бюджетів высокодотационных суб'єктів Російської Федерації, і навіть суб'єктів Російської Федерації, систематично не які забезпечують своєчасну виплату поточної заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Підготувати та зробити пропозиції про зміну порядку надання фінансову допомогу рахунок коштів федерального бюджету бюджетам суб'єктів Російської Федерації (і з бюджетів суб'єктів Російської Федерації - бюджетам муніципальних утворень) з урахуванням упорядкування розмежування видаткових повноважень між органами структурі державної влади (федеральними і суб'єктів) і органами місцевого самоврядування і закріплення під сумнів їхню виконання дохідних джерел, достатніх для реалізації конституційні права громадян, у сфері освіти, медичного обслуговування, доступу до культурних цінностей у державних установах, фінансованих з бюджетів всіх рівнів.
3. Завершити роботу з підготування проекту федерального закону про державних мінімальних соціальних стандартах, домогтися прискорення його прийняття.
4. Сприяти розвитку системи іпотечного кредитування у цілях підвищення доступності житла населенню.
5. Створити систему заходів, сприяють соціальним інвестиціям заощаджень громадян, у найважливіші соціальних програм - у житлове будівництво житла, соціально-культурних і побутових об'єктів, додаткове обслуговування, освіту й відпочинок, недержавне пенсійне забезпечення.
6. Сторони вважають за необхідне забезпечити:
зростання ВВП:
2000 року на 1,5 відсотка,
2001 року - на виборах 4 відсотка;
підвищення рівня зайнятість населення;
утримання інфляції:
2000 року - лише на рівні до 18 відсотків,
2001 року - лише на рівні до 10-12 відсотків.

II.

Оплату праці, доходи і доходи рівень життя населення

7. З метою проведення узгодженої цінової політики щодо забезпечення зростання реальної зарплати, відновленню роллю у досягненні високопродуктивного праці, формуванні доходів населення:
1) забезпечити в майбутній період випереджаючі темпи зростання доходів населення, порівняно зі зростанням величини прожиткового мінімуму, навіщо:
створити макроекономічні умови на відновлення стимулюючої ролі заробітної плати підвищення її частки в валовому внутрішньому продукт і грошових доходів населення;
виконати модельні розрахунки структури споживання різних груп населення цілях їх використання за здійсненні заходів соціальної реформи з підвищенню доходів населення і ще забезпечення адресної соціальної підтримки відповідно до чинним законодавством;
синхронізувати заходи з підвищення доходів населення з етапами проведення реформ у сфері (соціальне страхування, житлово-комунальна реформа, пенсійне забезпечення, зміна обсягів медичних послуг і у сфері освіти, фінансованих з бюджетів, системи соціальних виплат);
2) розробити заходи задля забезпечення своєчасної виплати поточної зарплати, стипендій і допомоги в організаціях незалежно від форми власності і вибір джерел фінансування, у тому числі:
посилення державного та громадського контролю (з участю галузевих федеральних і територіальних органів управління і лобіювання відповідних органів профспілкових об'єд-нань і профспілок) за виділенням та використанням коштів у оплату праці, виплату стипендій і допомоги з бюджетів всіх рівнів;
забезпечення реальної равнообязанности підприємця перед працівниками по заробітної плати і для державою із податків та інших обов'язкових платежах.
Здійснити підготовку законодавчих чи інших нормативних правових актів у цілях підвищення відповідальності роботодавців України та засновників бюджетних установ, представників держави у акціонерних товариствах забезпечення своєчасної виплати зарплати;
3) розробити зважену та реалізувати спільну програму з скорочення боргу заробітної плати, зокрема з урахуванням реструктуризації боргів організацій до бюджету і поетапну ліквідацію системи неплатежів економіки країни.
Розробити пропозиції щодо проведенню реструктуризації заборгованості бюджетів суб'єктів Російської Федерації і до місцевих бюджетів перед державними позабюджетними фондами з метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати погашення боргу ній.
Рекомендувати органам структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації вжити заходів задля забезпечення погашення накопиченої боргу заробітній платні працівникам установ бюджетних установ, зокрема переданих ведення органів місцевого самоврядування, включаючи заборгованість цих організацій по обов'язкових платежах у державні позабюджетні фонди, пізніше першого кварталу 2000 р;
4) здійснити комплекс заходів для поетапного протягом 2000-2001 років наближенню мінімальної відстані оплати праці до величині прожиткового мінімуму. Як першочергових заходів задля забезпечення підвищення за мінімальну оплату праці:
звільнити мінімальну зарплатню від виконання невластивих їй функцій технічного нормативу щодо розмірів стипендій, допомог і інших соціальних виплат, і навіть інших платежів і внесків. Сприяти прискорення ухвалення федерального закону "Про порядок встановлення розмірів соціальних виплат громадянам Російської Федерації", що передбачає встановлення розмірів соціальних виплат в вартісному вираженні незалежно від мінімальної відстані оплати праці;
запровадити нові принципи індексації за мінімальну оплату праці, у яких її строки й розміри визначаються з урахуванням співвідношень між мінімальним розміром оплати праці та величиною прожиткового мінімуму, установлюваного законом про федеральному бюджеті на рік, з економічних можливостей бюджетів всіх рівнів, показників індексу споживчих цін, і рівня інфляції, динаміки середньої зарплати.
Забезпечити узгодження у складі тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин параметрів оплати праці під час проекту федерального бюджету на 2001 рік.
8. Провести 2000 року індексацію тарифних ставок (окладів) єдиної тарифної сітки з праці працівників бюджетної сфери з урахуванням зростання споживчих цін, і економічних можливостей держави.
Підготувати пропозиціями щодо законодавчому надання тарифним ставками (окладів) Єдиної тарифної сітки з праці працівників бюджетних установ статусу соціальних державні стандарти у сфері оплати праці, забезпечуваних по всій території Російської Федерації рахунок коштів бюджетів всіх рівнів.
9. Провести 2000 року роботу з удосконалення систем оплати праці, включаючи такі заходи:
завершити розробку системи тарифного регулювання заробітної плати у організаціях позабюджетного сектору економіки з урахуванням тарифних коефіцієнтів, які враховують складність виконуваних робіт і кваліфікацію працівників. Провести підготовчу роботу з включенню тарифного регулювання в практику укладання колективних договорів і угод;
продовжити для вдосконалення галузевої і міжгалузевий нормативної бази шляхом внесення зміни й доповнення в Єдиний тарифно-квалификационный довідник робіт і будь-яких професій робітників і в Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і кількість службовців;
рекомендувати для формування систем оплати праці організаціях позабюджетного сектору економіки встановлювати розміри оплати праці керівника залежність від ефективності роботи громадських організацій і рівня середньої заробітної плати у організації.
10. Підготувати пропозиції з удосконалення порядку обчислення середнього заробітку.
11. Розробити проект федерального закону, регулюючого засоби захисту працівниками своїх прав у разі затримання виплати зарплати.
12. Підготувати нормативний правової акт про основних напрямах державної політики у сфері оплати праці.

III. Розвиток ринку праці та гарантії зайнятість населення

13. Відзначаючи, що необхідної підвалинами вирішення питань зайнятості є ефективний розвиток країни економіки, ув'язка заходів соціально-економічного розвитку, бюджетній і податковій політики України з заходами з підтримки зайнятість населення розробки річних і середньострокових програм соціально-економічного розвитку Російської Федерації Сторони вважають за необхідне:
1) розробити зважену та використовувати економічні важелі у сфері податкової, бюджетної системи і кредитної політики задля забезпечення функціонування ефективно діючих робочих місць і нових робочих місць (зокрема у сфері малого індивідуального підприємництва), які включають у собі:
уточнення переліку податкових пільг для організацій, котрі вкладають кошти в розширення виробництва, й у інноваційно активних підприємств, що реалізують вітчизняні наукомісткі технологій і соціально орієнтовані проекти;
стимулювання банків, які виділяють кредити в розвитку виробництва;
розвиток кредитної кооперації;
2) включити до Федеральної програмі сприяння зайнятість населення на 2000 і 2001 роки активну політику зайнятості як пріоритетну напрям господарську діяльність;
3) сформувати у І кварталі 2000 р. галузеві і регіональні програми сприяння зайнятості, не допускаючи у своїй створення організаціях робочих місць із заробітною платою нижче прожиткового мінімуму у регіоні;
4) забезпечити федеральну, галузеві і регіональні програми сприяння зайнятості реальним фінансуванням і здійснювати контролю над ефективним використанням коштів фонду зайнятості;
5) у першому півріччі 2000 р. заходи щодо запобігання нелегального найму іноземних працівників і значного посилення контролю над використанням іноземної робочої сили в.
14. Під час проведення конкурсів інвестиційних проектів вважати однією з найважливіших критеріїв їх оцінки створення нових робочих місць і збереження наявних.
15. Під час розробки галузевих тарифних угод і колективних угод обов'язковому порядку передбачати заходи, створені задля забезпечення зайнятості працівників та його професійну підготовку, і навіть розробку планів розвитку персоналу організацій.
16. Підготувати першому півріччі 2000 р. пропозиції з подальшого вдосконаленню законодавчої бази для у сфері зайнятість населення, в розвитку суспільних робіт, передбачивши вирішення питань тимчасової, сезонної зайнятості учнів і, працевлаштування випускників загальноосвітніх і фахових навчальних закладів.
17. Підготувати першому півріччі 2000 р. пропозиції з розвитку
системи матеріальної підтримки безробітних громадян.
Вжити заходів щодо скорочення заборгованості попередніх років за виплаті допомоги безробітним.
18. Посилити роботу з запобіганню критичних ситуацій ринку праці окремими галузях, і регіонах.
Сторони намагаються домогтися запобігання застійного характеру безробіття і допустити перевищення рівня загальної безробіття, розрахованого за методикою Міжнародної організації праці, 2000 року більш 14 відсотків й у 2001 року - більш 13,5 відсотків.

IV. Соціальне страхування, соціальний захист,
галузі соціальної сфери

19. Сторони вважають за необхідне забезпечувати виконання прав громадян Російської Федерації на соціальний захист й у цих цілях зобов'язуються:
1) визначити пріоритетні напрямки соціальних реформ, послідовність підготовки необхідних законодавчих і нормативних актів за реалізацією;
2) зміцнювати систему обов'язкового соціального страхування як жодну з основних форм соціального захисту працюючих громадян;
Виробити узгоджені пропозиції щодо підготовці проектів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація