Реферати українською » » Створення власного підприємства (хімчистки)


Реферат Створення власного підприємства (хімчистки)

Страница 1 из 4 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ


Запровадження


1 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ ФИРМЫ


2 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН


3 РАСЧЁТНЫЙ ПОДІЛ


3.1 План виробництва та реалізації


продукції та послуг


3.2 План за працею і збільшення заробітної платі


3.3 План за собівартістю,


прибутків і рентабельності


3.4 Фінансовий план


3.5 Сводка техніко-економічних показників


Висновок


Література


ЗАПРОВАДЖЕННЯ


Нині нашій країні бурхливе процес формування й вдосконалення роботи діючих підприємств і закупівельних організацій з різноманітною формою власності.

Планування займає центральне місце у механізмі господарського управління, як спосіб досягнення цієї мети з урахуванням збалансованості і послідовності виконання всіх виробничих операцій. У ринковій економіці бізнес-план є робочою інструментом, що використовуються в усіх галузях підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, як її керівник збирається досягти своєї мети. Передусім підприємство прагне підвищити розмір прибутку. Правильно проробленого бізнес-плану дозволяє фірмі розширити сфери впливу фірми, скласти довгострокові плани її розвитку, вибрати раціональний шлях розвитку.

Отже, будь-яке неспроможна уникнути планування своєї діяльності на певний термін.

Планирование-процесс формування цілей і завдань, визначення пріоритетів, засобів і методів її досягнення.

Плануючи, підприємець з'ясовує:

- потреба з перспективи в матеріальних, трудових і надходження ресурсах;

- джерела отримання цих ресурсів;

- ефективність використання тих ресурсів.

У процесі планування підприємець вивчає роботу конкурентів, вибирає цільове сегментування, прораховує ризики та шляху їхнього попередження. Основним плановим документом є бізнес-план.

Бізнес-план – це документ планового характеру, у якому спланована вся діяльність фірми на найближчу перспективу і перспективу відповідно до потребами ринку виробництва і можливостями отримання ресурсів.

Бізнес-план дозволяє вирішити низку завдань:

- визначити напрям діяльності фірми і вибрати цільові ринки;

 • сформулювати мети фірми і вибрати відповідальних осіб за реалізацію мети;

 • вибрати товар чи послугу, які пропонуватися фірмою;

 • розрахувати витрати виробництва послуги і її реалізації;

 • оцінити матеріальні і можливості фірми;

 • передбачити труднощі й можливості ризику.

Отже, бізнес-план відповідає ми такі питання:

Чи варто вкладати гроші у цю відповідальну справу?

Чи буде це державне діло дохід?

Ретельна розробка бізнес-плану дозволяє зменшити витрати ресурсів немає і підвищити якість роботи. Якщо плані допущені просчёты, то, часто, усе веде до банкрутства підприємства.

Бізнес-план необхідний як керівнику фірми та її працівникам, а й банкам, постачальникам, фінансовим організаціям.

Базуючись на всьому вищесказаному, кожен підприємець повинен доходити висновку про важливість складання бізнес-плану для своєї фірми за умов ринку.


 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ФИРМЫ


Нині підприємницької діяльності може займатися будь-який громадянин, визнаний дієздатним і більше 18 років.

Сьогодні у світі немає загальноприйнято го визначення підприємництва. Американський учений, професор, Роберт Хизрич визначає "підприємництво як процес створення чогось нового, що володіє вартістю, а підприємця — як людина, який витрачає усе це протягом необхідного часу і сили, перебирає весь финансо вый, психологічний і соціальний ризик, одержуючи у нагороду гроші й задоволення досягнутим".

Англійський професор Алан Хоскинг стверджує: "Инди видуальным підприємцем є обличчя, який проводить справа власним коштом, особисто займається управлінням бізнесом й має відповідальність забезпечення необхідними коштами, самостійно приймає рішення. Його вознаг раждением є отримана внаслідок предпринима тельской діяльності прибуток і задоволення, до торое він має від заняття вільним підприємець ством. Але водночас він має прийняти він весь ризик втрат у разі банкрутства його підприємства".

Існує ще чимало різних варіацій на задану тему "Підприємництво", але ці можна накинути у одну спільну:

Підприємницька діяльність - це діяльність, спрямовану отримання прибутку, метою котрої є насичення ринку товарами і послугами.

Отже, підприємець – що це, хто націлений отримання прибутку понад середній рівень шляхом найповнішого задоволення потреб з урахуванням реалізації власних знань, умінь, прогнозів, той, хто прагне зробити прорив у тій чи іншій сфері економічної діяльності - у створенні нову продукцію і технології, у виробництві чи маркетингу, і, отримати додатковий прибуток на власний ризик та передбачення.

Однією з основних умов здійснення підприємницької діяльності є госу дарчий реєстрація її суб'єктів. Підприємства створюють у відповідність до Цивільним кодексом РФ і Законом України "Про власність". Надаючи реги страции загальнообов'язковий характер, держава переслідує як мети контролю над законністю створення, реорганізації та ліквідації предпри ятии, а й повного первинного обліку учасників підприємницької діяльності, і навіть збирання цих про їхнє правовому, майновому і организа ционном становищі.

Нині у Росії первинна регістру ция більшості суб'єктів підприємництва ввозяться заявительном порядку, предусмат ривающем можливість відмови від нею по формальному підставі: невідповідність учреди тільних документів вимогам законодавства.

Підприємництво у різних економічних областях різниться за формою і за змістом операцій та способам їх здійснення. Підприємець може сам виробляти товари та, набуваючи лише чинники виробництва. Він він може набувати готові товари та перепродувати його споживачеві. Нарешті, підприємець може лише з'єднувати у виробників і споживачів, продавців і покупців. Залежно від забезпечення і спрямованості підприємницької діяльності, об'єкта докладання капіталу й отримання конкретних результатів, розрізняють такі види підприємництва: виробниче, коммерческо-торговое, фінансово-кредитне, посередницьке, страхове.

Виробниче підприємництво.

Підприємництво називаєтьсявиробничим - коли самого підприємець безпосередньо, використовуючи як чинників гармати й предмети праці, виробляє, товари, послуги, роботи, інформацію для наступної реалізації споживачам, покупцям, торговим організаціям. У широкому значенні слова виробниче підприємництво є створення будь-якого корисного продукту, необхідного споживачам, який володіє здатністю бути проданим чи виміняним інші товари.

Отже, всі види товарів, робіт, послуг для певних споживачів виробляються суб'єктами виробничого підприємництва.

Цей вид підприємництва завжди матиме високі економічні показники, т. до. населення потребує продукції і на послугах.

Комерційне (торгове) підприємництво.

Підприємець виступає у ролі комерсанта, торговця, продаючи готові товари, здобуті ним в інших осіб, споживачеві (покупцю). Особливістю торгового підприємництва є безпосередні економічні зв'язки України із оптовими і роздрібними споживачами товарів, робіт, послуг. Комерційне підприємництво охоплює всі види діяльності, які безпосередньо ставляться до обміну товару за власний кошт.

Финансово-кредитное підприємництво.

Фінансове підприємництво є особлива форма комерційного підприємництва, у якому як предмет купівлі-продажу виступають валютні цінності, національні гроші й цінних паперів (акції, облігації та інших.), продавані підприємцем покупцю чи надані то кредит. У цьому мають на увазі як продаж і купівля іноземної валюти, а непередбачений коло операцій, охоплюючий усе різноманіття продаж і обміну грошей, інших напрямів коштів, цінних паперів інші гроші, іноземної валюти, цінних паперів. Финансово-кредитное підприємництво належить до найскладніших. Для організації фінансово-кредитного підприємництва утворюється спеціалізована система організацій: комерційних банків, фінансово-кредитні компанії.


Посредническое підприємництво.

Посредничеством називають підприємництво, у якому підприємець сам він не виробляє і продає товар, а виступає у ролі посередника в товарно-грошових операціях. Посередник - та людина що представляє інтереси виробника чи споживача, однак самі такими не що є.

Страховое підприємництво.

Страховое підприємництво у тому, що підприємець відповідно до законодавством і договором гарантує клієнту відшкодування збитків внаслідок непередбачуваного лиха: втрати майна, цінностей, здоров'я, життя та інших видів втрат за певну платню під час укладання договору страхування. Страхування у тому, що підприємець отримує страховий внесок, виплачуючи страховку лише за певних обставинах.

Нині розвитку виробництва та малим підприємствам приділяється велика увагу, розроблена навіть федеральна програма на підтримку їм.

Усе це робиться оскільки малі підприємства мають низку переваг:

-мають упрощённую організаційну структуру;

- самостійні виборі стратегію розвитку підприємства міста і її реалізації

- здатні відіграти істотну роль створення нових робочих місць, забезпеченні зайнятість населення;

 • насичують ринок необхідними товарами і послугами.

Мною планується виробничо-комерційна фірма "Світ фарб". Цей вид підприємництва має великі перспектив щодо майбутнє, т. до потреба населення наданої послузі буде постійна, щоправда, не виключена можливість її зниження.

Організовуючи своєї фірми, ставлю собі такі цілі:

- зростання прибутку стосовно вкладеному капіталу;

- поліпшення якості наданих послуг;

- збільшення обсягу продажів;

- досягнення високих темпи зростання;

- збільшення частки послуги над ринком.

Фірма має муниципально-унитарную організаційно-правову форму. Фірма створена на асигнування місцевого бюджету та мого стартового капіталу. Фірма не наділена правом власності на закріплене з ним майно. Діє виходячи з статуту, який дозатверджується власником майна, майно передається в господарське ведення чи оперативне управління. По зобов'язанням відповідає своїм майном, за зобов'язаннями власника її майна відповідальності не несе. Статутний фонд підприємства повністю оплачується власником до державної реєстрації речових. Можливо реорганізовано чи ліквідовано у разі банкрутства.

У планується розширити район дії, урізноманітнити надані послуги і збільшити їх кількість. У процесі функціонування фірма придбає широке коло постійних клієнтів - і вабитиме нових. Кілька років тому можливо відкриття філій фірми інших містах. Моє підприємство має потенціал подальшого розвитку, що може бути збільшений розширенням маркетингової діяльності.


Типова схема виробничої структури

підприємстваФАБРИКА КРАШЕНИЯ


Обслуживающие

ділянки

Основні ділянки

Допоміжні ділянки

Приёмные пункти

Ділянка сортування

Ремонтно-механический ділянку
Ділянка комплектовки і відвантаження виробів (экспедикция)


Цех (ділянку) фарбування

Транспортне господарство

Ділянка обробки

Паро-силовое господарство
Складское господарствоМалюнок 1. Схема виробничої структури

підприємства


2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН.


Маркетинг- комплексна система організації виробництва, збуту і надання послуг, орієнтована задоволення потреб конкретних споживачів й одержання прибутку з урахуванням досліджень, і прогнозування ринку , вивчення внутрішньої і до зовнішньої середовища підприємства, розробки стратегії і тактики поведінки ринку з допомогою маркетингових програм.

У цих програмах закладено заходи щодо поліпшити якість послуг, вивченню споживачів , від конкурентів і конкуренції , щодо забезпечення цінової газової політики, формуванню попиту ,стимулюванню збуту і комерційній рекламі, організації технічного сервісу і асортименту експонованих послуг.

Маркетинг як породження ринкової економіки в певному сенсі філософією виробництва та надання послуг , повністю що була умовам та санітарним вимогам ринку, які у постійному динамічному розвитку під впливом широкого спектра економічних політичних , науково-технічних і соціальних, чинників.

Підприємства розглядають маркетинг як задля досягнення цілей, фіксованих даний період щодо кожного конкретного ринку та її сегментам , з найвищої економічної ефективністю.

Але це стає реальним тоді , коли виробник має можливістю систематично коригувати свої плани відповідно до змінами ринкової кон'юнктури , маневрувати власними матеріальними і інтелектуальними ресурсами, щоб забезпечити необхідну гнучкість у вирішенні стратегічних партнерів і тактичних завдань , з результатів маркетингових досліджень. За цих умов маркетинг стає фундаментом для довгострокового та оперативної планування діяльності підприємства , роботи колективу , а управління маркетингом ставати найважливішим елементом системи управління підприємством.

Маркетинг має забезпечити підприємство новими рушійними ідеями напрями роботи і високоефективного розвитку підприємства, і навіть виробляти стратегію і тактику втілення досягнення цих ідей, тоді як менеджмент покликаний забезпечувати їхню досягнення.

Основна мета маркетинга-влияние ринку, забезпечення такого попиту, який дав можливість скоротити виробничі витрати і збільшити прибуток підприємства.

Перш, ніж виробляти продукт треба зазначити чи потрібен він взагалі, тобто. знати потреб ность у цьому чи іншому продукті. Далі потреба вихлюпнеться в попиті. Ні попиту, годі було орієнтувати про дукт цей ринок, а досліджувати інші, де є ніша незадовільно летворенного попиту, який фірма може удовлетво рить.

Маркетинг включає у собі такі елементи:

 1. маркетингові дослідження;

 2. разработкак ринкових програм;

 3. допомогу у забезпеченні збуту;

 4. допомогу у визначенні ціни на всі продукцію, реклама і пропаганда.

До завдань маркетингу входить задоволення бажань споживача.

Задовольнити запити споживачів - непросте завдання. Насамперед необхідно добре вивчити споживача, тобто. запитання : хто купує, скільки, яку ціну, з ка дідька лисого метою, задоволення яких потреб, де покупа ет. 0беспечить, якщо це потрібно, сервіс. І тому проводять маркетингові дослідження. Вивчити всіх покупців продукту неможливо, та й непотрібно. Доцільно знайти той сегмент споживачів, кото рый забезпечить основний збут (схема 2). Відомий закон Парето, соглас але 20% споживачів забезпечують 80% продажів. За дача - визначити , хто ці споживачі, що є ука занные 20%. Для визначення цьогорічних використовують сегментування споживачів, чи сегментування ринку, що одне те. Фірма ділить споживачів деякі групи (сегмен ти), які мають однаковою реакцією до дій маркетинго вого характеру, т. e. однаково належить до продукту, його дизай ну, кольору, упаковці, ціні, доставці, сервісу.

Сегментирование споживачів проводять за ряду призна ков. Наприклад: по соціально-економічним чинникам (підлогу, вік, розмір сім'ї, освіту, належність до зі циальному класу, рівень доходу). По географічним призна кам. По культурно-історичним ознаками.

З іншого боку, необхідно враховувати психологічні чинники поведінки споживачів: існують покупці, купую щие товари у великих і малих кількостях, покупці, кото рые люблять новинки й ті, хто їх відкидає чи ставляться нейт рально.

Важливо вірно знайти цільової ceгмент споживачів, до торые виявляють зацікавлення товару і готові купити його. Неправильне сегментування призведе до непродуманному витраті ресурсів, і фірма не одержить необхідне прибуток.

Відсутність сегментації чи його неправильна орієнтація можуть призвести до істотним втрат у бізнесі.

Для з'ясування попиту послугу – фарбування одягу використовуємо цільової маркетинг. Спочатку виробляємо аналіз маркетингової середовища, що включає у собі такі етапи:

 1. Вивчення постачальників, конкурентів, споживачів.

Аналізуючи цей етап виконуються такі функції: аналіз цінової газової політики, вивчення спросов і від пропозицій, аналіз роботи конкурентів.

При аналізі ринку слід звернути увагу до противників та суперників (конкурентів), які можна як прямими, а й непрямими.

І тому з'ясовуються найближчі фірми-конкуренти, виробляється аналіз їхній економічне становище, з'ясовуються пріоритети у розвитку, переймається досвід роботи, нові й т. буд.

Порівняльний аналіз ринкових стратегій наводиться в таблиці.


Таблиця 1.


Аналіз роботи конкурентів


Найменування конкурента Кол-во продукції Якість продукції

Рівень

обслуговування

Асортимент ціна знижки Доп. умови
1 2 3 4 5 6 7 8

ДП Вятская хімчистка


Еврочистка


Магазин


Світ фарб

Середнє


Середнє


велике


велике

Середнє


Високе


середнє


високе

Середній


Високий


високий


високий

Широке.


Ограничен


обмежений


широкий

Висока


Висока


Високий

а


знижена

Ні


Ні


сезонні


сезонніМоя фірма видається виграшно, хоча багато хто показники конкурентів сходяться. На моєму підприємстві виробляється зниження цін, і вводять нові послуги. З іншого боку, мою фірму виграшніше розташована, робить сезонні знижки.

 1. Вивчення економічної середовища. Визначається купівельна потреба суспільства, безробіття, середній рівень

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація