Реферати українською » » Упорядкування Бизнес-Плана


Реферат Упорядкування Бизнес-Плана

Страница 1 из 4 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДІЛ. Розробка бізнес-плану. ......................................................................................................... 5

1.1 Джерела бізнес ідей............................................... 5

1.2 Хто й чому зацікавлений у здійсненні інвестиційних бизнес-поектов?................................... 5

1.3. Мета і завдання бізнес-плану..................................... 6

1.4. Структура і послідовність розробки бізнес-плану...................................................................... 7

1.5. Конкурентна стратегія фірми............................ 10

II. Аналітичний розділ. Бізнес-план підприємства........................................................................ 12

2.1. Цілі бізнес-плану і завдання бізнесу..................... 13

2.2. Підприємство й його продукція. Інвестиційні наміри......................................................................... 14

2.2.1. Відомості про підприємстві...................................... 14

2.2.2. Інвестиційний задум................................... 14

2.2.3. Характеристика продукції (послуг) підприємства........................................................................................... 16

2.3. Аналіз ринку збуту і стратегія маркетингу..... 18

2.4. Організаційний план.......................................... 22

III. Розрахункова частина проекту.................................... 25

3.1. План виробництва.................................................. 25

3.1.1. Розрахунок обсягу випуску продукції.................... 25

3.1.2. Розрахунок обсягу обороту.......................................... 26

3.1.3. Розрахунок вартості закуповуваного устаткування. . 28

3.1.4. Розрахунок витрат виробництва. .......................... 28

3.2. Розрахунок прибутків і рентабельності виробництва 29

3.3. Фінансовий план. Графік погашення кредитних коштів............................................................................... 29

IV. Економічна частина проекту. Аналіз ризиків і - оцінка економічного ефекту......................

4.1. Розрахунок показників банківського і комерційного ризику................................................................................. 31

4.2 Розрахунок рентабельності інвестицій........................ 31

4.3. Розрахунок терміну окупності кредитних коштів..... 31

V. Графічна частина.................................................... 32

5.1. Графік беззбитковості. .................................... 32

Висновки.................................................................................... 33

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ........................................................ 34

 

1.  Розробка бізнес-плану

1.1   Джерела бізнес ідей.

Джерел нових ідей є безліч. Найбільш корисними є такі:

Споживачі. Шукаючи нових ідей підприємці діляться всім більшої уваги думці споживачів, оскільки кінцевою метою виробництва будь-якого нового товару або ж послуги – це і є задоволення запитів споживачів. У цьому одні підприємці намагаються просто відстежувати усі цікаві думки, висловлювані друзями, родичами, колегами у неформальній обстановці, інші – організують спеціальні канали зворотному зв'язку з споживачами.

Продукція конкурентів. Підприємець повинен також дуже ретельно ставитися товарів і послугам, запропонованим іншими фірмами. Через війну такого аналізу нерідко з'ясовується, що той чи інший товар чи послугу можна поліпшити, і це ідея лягає основою бізнесу.

Думки працівників відділу збуту і видача торговельних представників. Завдяки своєму знання потреб ринку торгові працівники нерідко можуть також посприяти в маркетингу нової ідеї, або продукції.

Публікації федерального уряду та нових законів. Існують архіви патентного бюро, у яких реєструються всі винаходи і ідеї принципово нових продуктів. Хоча власними силами запатентовані ідеї захищені законом, їх вивчення нерідко може наштовхнути налаштувалася на нові, навіть більше цікаві думки. Існує ціла ряд періодичних видань, у яких публікується інформація за останніми патентів.

Науково дослідницькі та досвідчено конструкторські розробки (НДДКР). Лабораторії НДДКР, зазвичай, добре оснащено й тому представляють великі змогу пошуку нову продукцію.

1.2    . Хто й чому зацікавлений у здійсненні інвестиційних бизнес-поектов?

У успішному завершенні проекту й його ефективної експлуатації зацікавлені усі його учасники, реалізують в спосіб свої індивідуальні інтереси, саме:

? Інвестори цьому випадку отримують повернення вкладених капіталів передбачені дивіденди;

? Замовник проекту (власник, клієнт) отримує реалізований проект й доходи її використання;

? керівник проекту й його команда отримують платню за контрактом, додаткове винагороду результатами роботи і одержаного прибутку, і навіть підвищення професійного рейтингу;

? органи виконавчої влади отримують податки від усіх учасників, і навіть задоволення громадських, соціальних і екологічних потреб й виконання вимог на даній території;

? споживачі отримують що їм товари, продукти і комунальні послуги, плату які відшкодовує Витрати проект і утворить прибуток, отримувану активними учасниками проекту;

? інші зацікавлені сторони отримують задоволення власних інтересів.

Моніторинг під час розробки й реалізації бізнес проектів дозволяє легше подолати перешкоди і перешкоди, пов'язані з цими зовнішніми і внутрішніми чинниками, притаманними затяжного перехідного періоду у Росії, як:

? Нестабільна економіка;

? Дефіцит і обмеженість засобів і ресурсів;

? Інфляція та зростання вартість проекту;

? Возрастающая складність реалізації проекту;

? Поява й пожвавлення конкуренції;

? Соціальні ж проблеми і вимоги;

? Екологічні зміни й підвищити вимоги;

? Проблеми споживчого ринку;

? Возрастающие вимоги до якості робіт.

Якщо ці зраді нения не аналізуються і беруться до управлінні бизнес-проектами, це призводить до таких негативним результатам, як:

? Зниження доходів населення і прибутків учасників;

? ? Перевищення раніше встановлених вартості, тривалості і термінів закінчення;

? Збільшення штрафів за порушені зобов'язання;

? Підвищення встановлених лімітів споживання трудові і материально-сырьевые ресурси;

? Запізнення із технологій;

? Відставання у реалізації і практичному використанні результатів наукових і дослідно-конструкторських розробок;

? Відставання у період випуску нова продукція на споживчий ринок зі всіма що випливають із цього;

? Поспішність і непродуманість в прийняття прийняття рішень та неминуча розплата;

? Зниження ефективності інвестицій і підвищення термінів окупності проектів;

? Зростання негараздів визначенні рівних термінів досягнення мети бізнес-проекту.

1.3    . Мета і завдання бізнес-плану.

Поняття цілей проекту. Мета будь-якого проекту – це доказовий результат і задані умови реалізації спільної справи. Необхідно розрізняти «мети – результати» (доказовий результат) і «мети – образ дій» (умови реалізації). Разом ці компоненти становлять мети проекту, які виникають з урахуванням потреб, необхідності, бажань, ідей т. п.

З аналізу наведених вище визначень можна отримати роботу кілька корисних висновків щодо мети проекту:

? визначення (перебування) мети проекту з своєму значенням та змісту можна порівняти із виставою завдання;

? під час перебування мети, як і за постановці завдання, не можна обмежуватися формулюванням лише абстрактно бажаного результату проекту, а необхідно знайти запитання:

? як і точності повинен бути результат проекту (характеристики результату проекту);

? які умови повинні враховуватися при реалізації проекту (вимоги, і обмеження)?

Перебування мети проекту рівнозначно визначенню проекту й становить важливий етап з розробки концепції проекту. Після перебування мети проекту розпочинають пошукові та оцінці альтернативних способів досягнення проекту.

Для можливості визначення рівня досягнення мети проекту необхідно вибрати відповідні критерії. За підсумками цих критеріїв можна розцінювати альтернативні рішення з досягнення цілей проекту. Отже, можна назвати, що мети проекту мають бути визначено: вони повинні мати ясний сенс; результати, одержувані під час досягнення мети, повинні прагнути бути вимірні, а задані обмеження й підвищити вимоги би мало бути здійсненні. Тобто мети має перебувати в «області допустимих рішень» проекту.

При управлінні проектами зазвичай область допустимих рішень задля досягнення цілей проекту обмежується часом, рамками бюджету, які виділяються ресурсами і потрібним якістю отриманих результатів. Можуть бути й решта обмежень. Слід зазначити, що якось сформульовані цілі нічого не винні розглядатися чимось незмінне. Отже, у реалізації проекту під впливом змін - у оточенні проекту чи залежність від прогресу проекту й одержуваних проміжних результатів мети проекту можуть у змінах. Тому целеполагание потрібно розглядати, як безперервний динамічний процес, у якому аналізується ситуація, тенденції й за необхідності здійснюється коригування цілей.

Процес визначення цілей бізнес проекту. Визначення цілей сприймається як творчий процес, що можна розділить на послідовні процедури:

? Визначення покажчиків мети;

? Визначення можливих цілей проекту;

? Опис цілей проекту.

Визначення покажчиків мети вимагає вивчення різних джерел, які можуть містити потрібну інформацію:

? Вимоги до бізнес-проекту;

? Замовлення на бізнес-проект;

? Цілі підприємства, котрій здійснюється проект;

? Оточення підприємства.

Визначення покажчиків можна як попереднє обстеження, після якого з знайденим покажчикам то, можливо розпочато активний пошук цілі й її формулювання.

Для визначення мети проекту використовуються різні як індивідуальні, і групові методи. Оскільки пошук мети – процес творчий, то не існує суворо регламентованих підходів. Можна тільки відзначити деяких закономірностей і спільні підходи.

У індивідуальної роботі використовуються, переважно, логічні методи. Тут є небезпека одностороннього розгляду напрями пошуку цілей проекту.

У груповий роботі більше використовуються інтуїтивні методи, які ведуть для отримання широкого спектра цілей проекту, до цих методам ставляться:

? Мозговий штурм;

? Запис ідей;

? Творча конфронтація;

? Спеціальне структурування та інших.

Опис цілей проекту визначає сутність проекту. Якщо проекті враховувалися і ризикові міркування, то опис бізнес-проекту входить:

? Угоду про результат бізнес-проекту;

? Визначення чи заяву про наміри щодо терміну здійснення бізнес-проекту та її бюджету;

? Угоду про дозвіл можливого конфлікту між результатом, термінами і витратами.

Готову опис цілей проекту є підвалинами подальшої роботи над проектом.

1.4    . Структура і послідовність розробки бізнес-плану.

 

Перед упорядкуванням бізнес-плану треба переконатися у перспективності бізнес-ідеї. Серйозні інвестори вимагають, щоб бізнес-план їм видавався особисто керівником підприємства, що потребує його активної участі з розробки бізнес-плану навіть тоді залучення зовнішніх розробників. Підвищує шанси у пошуках партнерів, і інвесторів його присутність серед складі підприємства команди, що розробляє бізнес-план та готовою його реалізувати.

Не треба жаліти часу на первинний збирання та аналізують інформацію, оскільки найімовірніше вам доведеться досягти кількох варіантів бізнес-плану щодо різноманітних інвесторів. Дуже важливо було дати проекту стисле назва, яке потім може з'явитися на зовнішньої вивісці підприємства, в рекламних матеріалах, на упаковці тощо., житиме спільно з бізнесом. Хороше назва має відповідати вашому роду занять, вказувати на ваш бізнесовими або місце розташування, викликати позитивні емоції як у титулі бізнес плану, і, можливо, згодом скрізь, де він може попадатися у вічі тому, хто може спричинити потребу вашого починання.

Бізнес-план складається з таких розділів:

Резюме.

Гранична простота і мінімум спеціальних термінів. У цілому нині резюме має відповісти майбутнім інвесторам чи кредиторам фірми (зокрема і його акціонерам) на двоє ключових запитань: "Що отримають при забезпечення успіху цього плану?", і "Який ризик втрати ними грошей?". У розділі визначаються пріоритетному терміновому порядку всі напрями діяльності фірми, цільові ринки з напряму і важливе місце фірми цих ринках. За кожним напрямку встановлюються мети, яких фірма прагне, стратегії її досягнення, які включають перелік необхідних заходів, визначаються відповідальні особи. У цьому розділі поміщається інформація, дає уявлення фірму, і навіть всі необхідні дані, що характеризують її комерційної діяльності.

 Розділ "Підприємство й його продукція".

У розділі описуються все товари та, що їх виготовляє фірма. У розділі треба дати опис усіх існуючих і нових товарів та послуг, запропонованих фірмою, відповівши ми такі питання:

1). Які товари (послуги) пропонуються фірмою? 

2). Назва товару.

3). Які потреби покликані задовольняти запропоновані товари, послуги?

4). Наскільки мінливий попит на дані товари (послуги)?

5). На яких ринках, і як її продають?

6). Чому споживачі віддають перевагу даним товарам (послуг) фірми? Що становить їх основна перевага? У чому їхні недоліки?

7). Які ціни, якими продаються товари (послуги)? Які видатки виробництво? Яку прибуток принесе продаж одиниці кожного товару (послуги)?

  Розділ "Аналіз ринку збуту і стратегія маркетингу".

Цей поділ спрямовано вивчення та дозволяє підприємцю чітко уявити, хто купуватиме його товар і його ніша над ринком. Тут необхідні запитання:

1). На яких ринках діє або вона буде діяти фірма? Які типи ринків використовуються фірмою?

2). Які основні сегменти цих ринків за кожним видом товару (послуги)?

3). Що впливає попит на товари (послуги) фірми у кожному з цих сегментів?

4). Яка реакція ринку налаштувалася на нові товари (послуги)?

Після відповіді цих питань у даному розділі подати:

? Оцінку потенційної ємності ринку; 

? Оцінку потенційного обсягу продажу;

? Оцінку реального обсягу продажу.

З іншого боку потрібно здійснити оцінку сильних і слабких сторін конкуруючих товарів (послуг) і назвати випускають їх фірми, визначити джерела інформації, що вказують те що, які товари є конкурентоспроможними, порівняти конкуруючі товари (послуги) за ціною, характеристикам, обслуговування, гарантійним зобов'язанням та інших істотним ознаками. Слід показати чесноти та вади конкуруючих фірм, визначити сферу кожного конкурента над ринком, показати, хто має максимальну і ціну, чия продукція найбільш якісна.

Особливу увагу слід приділити маркетингу. Маркетинг застосовується при таких умовах: Насыщении ринку товарами, тобто. при перевищенні пропозиції над попитом (ринок покупця); Гострою конкуренції, посиленні боротьби за покупця; Вільних ринкових відносин, тобто. можливості без адміністративних обмежень вибирати ринки збуту і забезпечення, встановлювати ціни, вести комерційну політику й т.д.; Ось проблеми, що їх розглянуті у цьому підрозділі:

Визначення від попиту й можливості ринку. У цій частині розділу слід обгрунтувати попит товару (послугу). Конкуренція та інші зовнішні чинники. На діяльність фірми впливатимуть зовнішні чинники, які вона здатне контролювати лише незначною мірою або взагалі здатне робити це. Стратегія маркетингу. Визначивши відповідного ринку та її можливості, необхідно зупинитися у тому, як запланований бізнес використовуватиме ці можливості так. Має бути представлена стратегія маркетингу, пояснює, як бізнес організує проведення своїх планів у життя задля досягнення бажаного обсягу продажу. Стратегія збуту і розподілу. Необхідно визначити, як бізнес має наміру довести свої товари та до споживача.

Стратегія ціноутворення. Ціна товару повинен мати наскрізний зв'язок із його якості. Важливо, щоб ціни належним чином відбивали рівень якості й фірми, і його хоче створити для своєї продукції. Реклама, зв'язки з громадськістю, просування товару. Підприємці, наприклад, можуть встановлювати контакти із місцевими засобами інформації.

  Розділ "Організаційний план".

 Організаційний план розробляється лише за створення нової підприємства.

Тут слід привести організаційну структуру підприємства, у якій чітко визначено посадові інструкції провідних менеджерів, їх роль управлінському процесі, і навіть окреслюється здійснюватиметься взаємодія служб і підрозділів.

У розділі Персонал і управління варто навести інформацію про менеджерах і охарактеризувати їх управлінські можливості.

План виробництва відбиває виробничий процес. Якщо окремі операції доручаються субпідряднику, це мають бути вказано.

Доцільно уявити виробничий процес з указівкою її структури по трудомісткості.

 Розділ "План виробництва".

Під час написання слід вирішити такі питання:

1) Де виготовлятимуться товари - на чинному або знову утворюваному підприємстві?

2) Наскільки

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація