Реферати українською » » Звіт з практики


Реферат Звіт з практики

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1. Загальна характеристика підприємства. 2

2. Загальна структура підприємства. 6

3. Характеристика персоналу підприємства. 9

4. Характеристика напрямів маркетингової діяльності підприємства. 12

5. Аналіз інвестиційної й інноваційної діяльності підприємства. 13

6. Аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства. 14

6.1 Аналіз потенціалу підприємства. 14

6.2 Аналіз стану коштів підприємства. 16

6.3 Аналіз фінансової стійкості. 18

6.4 Аналіз оборотності оборотних засобів. 19

6.5 Аналіз платоспроможності підприємства. 20

7. Характеристика напрямів взаємовідносин підприємства із зовнішнього середовищем. 28

ВЫВОД.. 30


1. Загальна характеристика підприємства

Украинско-британское спільне підприємство і «Компанія «... лтд» було створене 1995 році внаслідок реорганізації. Компанія є правонаступником фірми як суспільства з обмеженою відповідальністю «...». Порядок реорганізації, легалізації, і навіть діяльності підприємства полягає в Законах України “Про підприємництво” (07.02.91), “Про підприємства в Україні” (27.03.91), Про іноземні інвестиції (13.03.92) зі змінами, і навіть інших законах і підзаконних нормативні акти, що стосуються фінансово-господарської, інвестиційної і зовнішньоекономічної підприємств України.

Підприємство є юридичною особою за законодавством України. Права й обов'язки юридичної особи підприємством було придбано з його державної реєстрації речових. Має свій фірмовий знак (символіку), штамп, круглу печатку, які виконані українською, та інші реквізити, і навіть розрахунковий, валютний та інші рахунки банківських установах.

Організаційно – правової формою підприємства є підприємство з іншими інвестиціями вигляді суспільства з обмеженою відповідальністю. Тобто підприємство відповідає за зобов'язаннями лише доти свого майна. Учасники зазнають збитків лише доти свого вкладу. Підприємство і не відповідає по майновим зобов'язанням учасників.

Форма власності - колективна, розподілено між учасниками підприємства так: 65% статутного фонду належить британської компанії, а 35% має фізична особа, що є громадянином України.

Компанія «...» має самостійний баланс у валюті України та инвалютном рахунку й діє основі повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокупності.

Підприємство було створено насичення ринку товарами, надання послуг населенню, підприємствам, організаціям, і уч реждениям, виробництва товарів народного споживання, про дукции виробничого призначення.

Основною метою підприємства є отримання прибутку. Основних напрямів діяльності підприємства є:

- організація торгівлі промисловими і продовольствен ными товарами;

- проведення товарообмінних операцій, висновок бар терных угод;

- посередницька діяльність;

- закупівля і продаж оптових партій товару і продоволь ствия;

- надання платних послуг населенню.

Як-от:

1. Виробництво і реалізація товарів народного потребле ния, будівельних і опоряджувальних матеріалів, промислової продукції, товарів хозбытназначения, галантерейних з делий, автомобілів, швейно-трикотажных виробів, метав локонструкций, гончарних і керамічних виробів, про дукции народних промислів, виробів із дорогоцінних і з лудрагоценных металів і каміння, біжутерії і ювелірні вироби, продукції виробничо-технічного назна чения, дитячого харчування, хліба, рекламної продукції, художніх виробів, сувенірів, іграшок, нефтепро дуктов, паливно-мастильних матеріалів.

2. Розробка проектно-кошторисної документації, виконання кін структорских, дослідно-конструкторських, научно-иссле довательских і впроваджувальних розробок.

3. Наукове і/або прикладне обслуговування може й консультування вітчизняних і зарубіжних від суб'єктів господарської діяльності з фінансово-економічним проблемам, включаючи зовнішньоекономічну діяльність, зокрема:

a) комплексне обслуговування, зокрема з урахуванням представництва комерційних інтересів;

b) розробка чи експертиза коньюктурных прогнозів і/або маркетинг-планов;

з) підготовка чи експертиза інвестиційних проектів, техніко-економічних обгрунтувань комерційних пропозицій, оцінка комерційних ризиків інвестицій;

d) решта видів наукового й ужиткового обслуговування і консультування по фінансово-економічним проблемам.

4. Реалізація і/або придбання інтелектуальної власності і програмних продуктів, зокрема, в експорті й імпорті, у різноманітних областях, не заборонених чинним законодавством.

5. Впровадження власних і/або придбаних інвестиційних проектів, техніко-економічних та інших розробок самостійно і/або з іншими суб'єктами господарську діяльність всередині країни та там у різноманітних формах господарську діяльність, не заборонених чинним законодавством.

6. Сервісне обслуговування, надання інформаційних, рекламних, посередницьких послуг, зокрема, за принципами представництва, вітчизняних і зарубіжних від суб'єктів господарської діяльності.

7. Комплектація й устаткування підприємств комунального харчування, туризму й торгівлі, зокрема «під ключ».

8. Продаж і сервісне обслуговування власного устаткування й устаткування, отриманого імпорту, підприємствам комунального харчування, туризму й торгівлі.

9. Торгово-закупочная, торгово-посередницька, торгово-предпринимательская й інша торгова і комісійна діяльність. Оптово-розничная торгівля.

10. Організація власною торговою мережі. Відкриття фірмових крамниць та окремих секцій у державних і приватних крамницях та інших торгових підприємствах щодо реалізації за договірними цінами:

· промислові товари, продуктів;

· товари та вироби вітчизняного і імпортного виробництва, предметів антикваріату і витворів мистецтв, прийнятих для реалізації за умов комісії;

· торгівля на ринках і з лотків;

· торгівля нафтопродуктами і енергоносіями;

· торгівля лікеро-горілчаними і тютюновими виробами.

11. Повне чи часткове транспортно-экспедиторское обслуговування вантажів території України і її межами, здійснення зберігання, доопрацювання, післяпродажного сервісу, пакувальних робіт, приймання і здавання вантажів і багажу, виконання митних формальностей, виробництво операцій із експорту і імпорту транспортних послуг і товарів, минулих технологічну доопрацювання.

До того ж решта видів діяльності, передбачені Статутом підприємства.


2. Загальна структура підприємства.

загальні збори учасників

 

Генеральний Директор

 

Контрольно-ревизионная комісія

 

Виконавці

 


                                                                Рис. 1

Організаційна структура підприємства.

Рис. 2


3. Характеристика персоналу підприємства

Рис. 3


Штатний розклад наведено у відповідність із українського законодавства. Структура персоналу представлена схематично малюнку 3. Як очевидно з змісту малюнка, штат співробітників фірми досить великий. Він представлений Генеральним Директором – головним відповідальним обличчям для підприємства, координуючим всю діяльність його компанії, заступником директора в розвитку, бухгалтерами, службою безпеки, комерційним відділом, маркетингової службою, юридичної службою, службою інформації та відділом забезпечення.

Оскільки основними видами діяльності підприємства є оптової торгівлі, то найбільше працівників задіяно в комерційному відділі.

Підприємству зберегти штат консалтингової фірми, правонаступником якою вона є. На підприємстві працюють кваліфіковані фахівці з галузі маркетингу, зокрема кандидат економічних наук. Також фірма часто користується послугами консультантів у галузі маркетингу, які надаються з боку іноземних співзасновників.

Оплата співробітників виробляється відповідно до зі штатним розкладом по посадовим окладів. Форма зарплати, використовувана для підприємства, тимчасова, розраховується погодинно. Трудовым угодою встановлено відпрацювати 40 години на тиждень. Розмір оплати години залежить від різних категорій персоналу. Вочевидь, що управлінський персонал одержує менше за, ніж керівний, а обслуговуючий менше, ніж управлінський.

Також використовується відрядна система оплати, зокрема на працівників відділу інформації та кур'єрів.

Заробітну плату нараховується на початку кожного місяці, виплачується аванс на початку місяці, тож під кінець місяці виплачується залишок по заробітної плати.

З діючих нормативних актів здійснюються утримання з заробітної плати працюючих. Це:

1. Прибутковий податок

2. Пенсійного фонду – у розмірі % загальної нарахованої суми зарплати

3. Аліменти – після відрахування з нарахованої зарплати прибуткового податку - 25%

4. Отриманий аванс у цьому місяці

5. Профспілкові внески

6. Подотчетные суми, не повернуті своєчасно

7. Грошові нарахування (щодо недостач ТМЦ, розкраданням тощо.)

8. Інші утримання

На підвищення мотивації службовців проводяться різноманітні заходи. Приміром, запобігання запізнень передбачена система штрафів. Величина штрафу досить вагома, і це спонукає працівника йти до пунктуальності.

На підвищення ефективності роботи персоналу, керівництво фірми використовує також систему премій чи акордну систему оплати праці. Найчастіше це застосовується у комерційному відділі і маркетингової службі. Встановлюється загальна сума оплати праці у виконанні встановленого комплексу робіт у певний строк. Це скорочення терміну виконання.


4. Характеристика напрямів маркетингової діяльності підприємства.

         Компанія «...» має має досвід проведення різних маркетингових досліджень, і розробок. Підприємство має власну маркетингову службу, що виконує заведені завдання, як власних цілей, так сторонніх замовників. Тому цей вид діяльності знайшов себе у Статуті підприємства міста і приносить достатні прибутки здобуття права з лишком покрити видатки зміст чотирьох спеціалістів у галузі маркетингу.

         Маркетингова служба розробляє пропозиції щодо напрямам підвищення ефективності діяльності компанії, політику ціноутворення, шляху зниження собівартості послуг, наданих фірмою. Отже, прийняття всіх рішень діяльності підприємства, зокрема і з торгової діяльності формується з урахуванням великого маркетингового дослідження та стратегію розвитку підприємства.


5. Аналіз інвестиційної й інноваційної діяльності підприємства.

         Украинско-британское спільне підприємство і «Компанія ... лтд» - підприємство з іноземною інвестицією. Інвестицію до статутного фонду було здійснено як капітальних вкладень створення основний капітал, і навіть пов'язані з цим зміни обігового капіталу. До того ж сукупність технічних, технологічних, комерційних знань, оформленых як технічної документації, але з запатентованих.

         Іноземна інвестиція позитивно впливає господарську діяльність підприємства.

         Інноваційна діяльність підприємства полягає у створенні для підприємства фонду розвитку. Кошти цього фонду скеровуються в реконструкцію і технічне переозброєння діючих об'єктів, фінансування виробничих витрат, будівництва об'єктів невиробничій сфери, їхній вміст, встановлення соціальних пільг членам колективу та інші потреби.

         Можна відзначити те що, що це підприємство робить відрахування на до державного бюджету відповідно до Закону України «про державний бюджет».

         Компанія «...» ніхто інший інвестиційної чи інноваційної діяльності не веде. Надалі планується здійснення кількох інвестиційних проектів, але сьогодні це бачу зарано.


6. Аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства

Основними для аналізу фінансової складової діяльності підприємства є:

- підприємства - форма №1;

- звіт про фінансові результати та його використанні - форма №2;

- оперативні дані статистичного і бухгалтерського обліку.

6.1 Аналіз потенціалу підприємства

Потенціал компанії «...» можна охарактеризувати такими показниками:

- коефіцієнтом реальну вартість основних засобів на майнових питаннях підприємства;

- коефіцієнтом реальну вартість основних засобів і матеріальних ресурсів у майні підприємства.

Коефіцієнт реальну вартість основних засобів на майнових питаннях підприємства визначається за такою формулою:

 

Дор.о.с.про / Іб,

 

де    Зпро - вартість основних засобів, тис. грн;

         Іб - підсумок балансу, тис. грн.

Дор.о.с.(н)=(8783,7/ 17132,4) ∙ 100% = 51%

Дор.о.с.(к)=(8199,7/18066,1) ∙ 100% = 45%

Як бачимо, кошти на майнових питаннях підприємства зменшилися на 6%. Зниження рівня реальну вартість основних фондів сталося внаслідок впливу двох чинників: зменшення абсолютної вартості основних фондів за збільшення вартості нормувальних оборотних засобів (зросла вартість проїзду незавершеного виробництва). Зростання вартості незавершеного виробництва, у тому випадку не можна розглядати, як недолік діяльності компанії. Оскільки це зростання пов'язані з виконанням планових перехідних проектів, а чи не із зупиненням виконання незакінчених проектов[1]. Зменшення ж вартості основних фондів підприємства сталося внаслідок списання невикористовуваних, зношених машин і устаткування й це теж не можна зарахувати до чинників, негативно впливає на потенціал фірми. Отже, в аналізованому разі зниження рівня коефіцієнта Дор.о. зовсім не від свідчить про реальному зниженні потенціалу компанії.

Коефіцієнт реальну вартість основних засобів і матеріальних ресурсів у майні підприємства визначається за такою формулою:

Дор.о.м = (Зпро + Зм) / Іб,

де     Зм - вартість матеріальних ресурсів, тис. грн.

Дор.о.м(н)=[(8783,7 + 5353,7) / 17132,4] ∙ 100% = 82,52%

Дор.о.м(к)=[ (8199,7 + 5881,9) / 18066,1] ∙100% = 77,94%

 

 Значення коефіцієнта змінилося незначно (зменшилося на 4,58%). Критичний значення Дор.о.м. одно 0,5. Отже, з цим погляду вважатимуться, потенціал фірми цілком задовільний.


6.2 Аналіз стану коштів підприємства

Аналіз виконаємо за даними таблиці 1.1

Таблиця 1.1 - Стоимостная характеристика майна компанії «...», тис. грн.

Показники

Початок

року

Кінець

року

Відхилення
абсолютне отн. %
Усього коштів підприємства, тис грн. 17132,4 18066,1 933 5,4
Основні кошти й внеоборотные активи 8783,7 8199,7 -584 -6,6
в % до майна 51,2 45,3
Оборотні кошти 8344,7 9861,9 1517,2 18,18
в % до майна 48,7 54,5
Матеріальні його оборотні кошти 5353,7 5881,9 528,2 9,8
в % до оборотних коштів 64,1 59,6
Кошти і короткострокові цінних паперів 196,5 972,8 776,3 395
в % до оборотних коштів 2,4 9.9
Дебіторська заборгованість 456,4 518,2 61,8 13,5
в % до оборотних коштів 5,5 5,2
Власні кошти 14097,7 14347,1 249,6 1,7
в % до майна 82,2 79,4
Заемные кошти 3034,9 3719 684,1 22,5
в % до майна 17,7 20,5
Довгострокові позики 0 0
в % до запозиченим засобам 0 0
Короткострокові позикові кошти 0 0
в % до запозиченим засобам 0 0
Кредиторська заборгованість 3034,9 3719 684,1
в % до запозиченим засобам 100 100

Відповідно до даних таблиці 1.1, загалом вартість майна підприємства за досліджуваний період зросла на 933 тис. грн. Це збільшення, при зменшенні вартості основних фондів, обумовлено зростанням вартості оборотних засобів на 1517,2 тис. грн. Зростання вартості оборотних засобів, своєю чергою, пов'язані з збільшенням вартості матеріальних оборотних засобів на 528,2 тис. грн і надходження коштів у 776,3 тис. грн. Слід зазначити, зростання вартості матеріальних оборотних засобів практично повністю обумовлений зростанням вартості незавершеного виробництва, що і відзначалося вище, пов'язані з плановим нарощуванням витрат з перехідним проектам.

Помітно поліпшився за період і показник абсолютної ліквідності. Його розмір зросла з 6,4% до 26%. Отже, показник абсолютної ліквідності наблизився зі своєї величині до рекомендуемому рівню.

Разом про те, помітно погіршилися показники заборгованості підприємства. Так, дебіторська його заборгованість збільшилася на 13,5% і досягнув розміру 518,2 тис. грн, а кредиторська - на 22,5% і становить наприкінці звітного року 3719 тис. грн (проти 3034 тис. грн початку року). Зростання заборгованості обумовлений переважно загальноекономічним кризою, яка уразила економіці України.


6.3 Аналіз фінансової стійкості

Фінансова стійкість

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація