Реферати українською » » Організація виробництва та підприємництва


Реферат Організація виробництва та підприємництва

Страница 1 из 2 | Следующая страница

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

ПО ПРЕДМЕТУ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВИРОБНИЦТВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА»


Виконала: студентка 3-Б


Перевірив:


СОДЕРЖАНИЕ:


ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………3


1. Загальна характеристика ЗАТ «КНЗ». Организационно-правовая форма …..4


2. Організаційна структура підприємства …………………………………..5

3. Спеціалізація і склад отраслей……………………………………………6


4. Майнові взаємини на предприятии……………………………….7


5. Основна виробничо-господарська діяльність підприємства. Результати роботи ЗАТ «КНЗ»………………………………………………..10


ЗАКЛЮЧЕНИЕ…..…………………………………………………………………………….15

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………..16

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………………..17


Запровадження.

З переходом від централізованій системі господарювання до ринкової гостро постало питання конкуренцію. У конкурентному середовищі, що є середовищем підприємства, підприємство має робити тільки те, що він може продати або взагалі щось виробляти.

Сучасна комерційну діяльність означає глибоке знання ринку, яку здійснювався за оцінками і цього докладного аналізу. Необхідний ряд технічних методів, спрямованих задоволення у найкращих психологічних умовах споживачів й у найкращих фінансові умови для дистриб'юторів природничих чи штучно викликаних потреб.

Аби жити і процвітати, підприємству необхідно продавати своєї продукції, тому треба знати, що продавати і до кого.

Величезну роль збільшенні частки чистий прибуток підприємства, збуту і зменшення витрат виробництва грає вибір цінової стратегії підприємства міста і стимулювання збуту.

У цьому контрольної роботі дається виробничо-господарська характеристика ЗАТ Катайский помповий завод.


1. Загальна характеристика ЗАТ КНЗ. Организационно-правовая форма.

Катайский помповий завод створили з урахуванням евакуйованого 1941 року Милитопольского насосно-компрессорного заводу. Після закінчення випуску продукції потреб фронту (міни) ,завод перейшов на випуск насосів, що є основний продукцією й у час,

Займаючись випуском насосів протягом півстоліття, колектив заводу нагромадив великий політичний досвід їх виробництва та постійно веде цілеспрямовану роботу з підвищення якості. У 1972-му році котра першою Курганської області було визнаний гідним Знака якості насос Катайского насосного заводу.

За високий науково-технічний рівень цін та якість насоси ЗАТ «КНЗ» неодноразово нагороджувалися дипломами і медалями міжнародних виставок:

- Диплом міжнародної виставки «Химия-82»

- Диплом і золота медаль міжнародної Познаньской ярмарки

У 1994 року за високу якість продукції заводу вручена нагорода міжнародного клубу лідерів торгівлі ( місто Мадрид),

Підтвердженням високої якості та надёжности насосів із маркою «КНЗ» є і те, що вони працюють у 39 країн світу:

- 20 країн Азії

- 19 країн Європи

Насоси працюють практично в усіх галузях народного господарства Росії:

- Паливно-енергетичний комплекс

- Нефтехимическая промисловість

- Целюлозно-бумажная промисловість

- Легка промисловість

- Житлово-комунальне господарство

- Сільське господарство (меліорація)

У зв'язку з переходом від централізованій системі до ринкової завод був акционирован відповідно до Указом Президента РФ від 1 липня 1992 року № 721 «Про організаційних заходи з перетворенню державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств у акціонерні товариства»,

Відповідно до Статутом основна мета діяльності ЗАТ «Катайский помповий завод» є отримання прибутку. Статутний капітал становить 1473 тис. рублів. Він разделён на 1400000 штук звичайних акцій акцій становить 1 карбованець.

Чисельність працівників заводу постійно знижується. У 1996 року становила 2086 людина, а 1997 року – 2014 людина, 1998 року – 1908 людина.

2. Організаційна структура підприємства.

Нині ЗАТ «КНЗ» має наступним технічним потенціалом:

  • три механічних цеху основного виробництва;

  • чавуноливарний цех;

  • блок допоміжних ділянок у складі: кузнечно-котельного, пакування й консервації, інструментального, электроремонтного, ремонтно-механічного цехи і ділянки ТНС.

Перший, і другий цеху спеціалізуються на виготовленні хімічних, конденсатных, нафтових та відцентрових насосів різних типорозмірів. У основу організації виробництва покладено принцип предметно-замкнутой спеціалізації. Цех № 3 спеціалізується з виробництва консольных насосів для перекачування води. У основу організації ліг принцип по детальної спеціалізації, заснований на груповому методі обробці деталей.

ЗАТ «КНЗ», отримавши врешті приватизації юридичну і економічне самостійність, зіштовхнувся з дуже серйозними труднощами. Ці труднощі часто пов'язані із явним недоліком керівники підприємства досвіду і навиків стратегічного мислення. Це призводить часто до імпульсивності та непередбачуваності тих управлінські рішення, які мають переважно оперативний, у разі тактичний характер.

Організаційна структура підприємства у попередні з акціонування років зазнала змін. Приміром, створили відділ маркетингу. Пізніше статус відділу одержав підвищення з твердженням посаді заступника генеральний директор з комерційних питань.

Попри ряд проведених у організаційну структуру підприємства змін, основний принцип вертикальної координації залишився й утрудняє обміну інформацією і зміцнити взаємодію між окремими підрозділами.

Формальна організаційна ієрархія має абсолютну вплив у визначенні способу реалізації основних процесів для підприємства. Основні внутрішні процеси регламентуються відповідно до функціональним принципом, за яким організаційну структуру встановлює пріоритети формальних і ієрархічних процедур всім внутрішніх процесів на фірмі.

У результаті, зазвичай, підрозділи підприємства працюють ізольоване друг від друга, підпорядковуючись вимогою формальної структури. Відсутність зв'язку й координації між підрозділами призводить до неефективності, що негативно позначається на всі аспекти діяльності підприємства міста і, особливо, на маркетингової діяльності.


3. Спеціалізація і склад галузей.

Нині завод є велике підприємство повного машинобудівного циклу , має у своєму складі ливарне, ковальське, зварювальне, термічне, гальваническое, механічне і механоскладальне виробництва .

Виробнича інфраструктура включає у собі інструментальне і ремонтно - механічне виробництва , автомобільний і залізничному транспорті , ТЕЦ , під'їзні шляху , склади та інші об'єкти , щоб забезпечити життєдіяльність підприємства .

ЗАТ «Катайский помповий завод» випускає відцентрові насоси для перекачування :

- чиста До , КМ , БЦ , БЦС

- конденсату в парових мережах КC

- світлих нафтопродуктів НК

- перегрітої води КГВ , НКУ

- морської води в системах судів НЦГ

- скраплених газів НЧ

- побутових й управління промислових стічні води РМ , СВК

- хімічно активних і нейтральних рідин ХМ , Х , Х-Д , МО , АХ .

Усі насоси випускаються відповідно до Міжнародними стандартами ИСО 2858 , йде підготовка документів для атестації заводу з міжнародному стандарту ИСО 9001 . Насоси для хімічних виробництв можуть бути виготовлені у взрыво - і пожаробезопасном виконанні . Насоси прості в обслуговуванні і надійні в експлуатації .

Крім основний продукції завод випускає велику номенклатуру товарів народного споживання . Перелік товарів народного споживання складається з 28 найменувань . Однак ж із окремому договору завод поставляє велику номенклатуру запасними частинами до насосам .

Завод постійно веде роботу з удосконалення конструкцій насосів і поліпшення їх характеристик , навіщо заводу є експериментальна і випробувальна база . Також приділяють значну увагу розширенню номенклатури насосного устаткування й товарів народного споживання .

Представлені до випуску на ЗАТ «КНЗ» насоси інших насосних заводів , це у частковості заводу « Ливгидромаш», що у місті Ливны Орловської області й ін..

Оскільки насоси поставляються майже у галузі народного господарства, то споживачі насосів є в усіх районах Росії :

  • центральний район - 20%

  • волго-вятский - 12%

  • центрально-чернозёмный - 16%

  • урал - 18%

  • сибір - 16%

  • далекий схід - 12%

4. Майнові взаємини для підприємства.

Структуру активу і пасиву балансу, і його зміна за 1999 рік доцільно у вигляді таблиць 1 і 2.

Таблиця 1


Аналіз структури активу балансу


Статті активу балансу

На початку року, тис. крб.

Частка у структурі, %

У найгіршому разі року,

Тыс. крб.

Частка у структурі, %

Відхилення

1.

Майно всього

313667

100

330361

100,00

-16694

1.1.

Иммобилизованные активи

225455

71,87

217338

65,75

8117

1.2.

Оборотні активи

88212

28,12

110824

33,54

-22612

1.3.

Збитки

68138

8,07

2199

0,66

-2199

1.2.1.

Запаси

59413

18,94

84191

25,48

-24778

1.2.2.

Дебіторська

Заборгованість

28773

9,16

26568

8,04

21665

1.2.3.

Кошти

66

0,02

65

0,01

1


З таблиці 1 видно, що здебільшого майно перебуває у формі іммобілізованих активів. Сума оборотних активів початку року недостатня підтримки роботи, що одній з причин зупинок виробництва (через відсутність коштів на закупівлю матеріалів). Позитивним моментом вважатимуться підвищення розміру оборотних активів й збільшення його частки до 33,54%. Зниження збитків підприємства міста і незначне зменшення обсягів коштів є ще підтвердженням робочого стану підприємства.

Таблиця 2

Аналіз структури пасиву балансу


Статті пасиву балансу

На початку року, тис. крб.

Частка у структурі, %

У найгіршому разі року, тис. крб.

Частка у структурі, %

Відхилення

Темп зростання

1

Джерела майна

313667

100,00

330361

100,00

-16694

1,05

1.1.

Власний капітал

234677

74,81

218006

65,99

16671

0,9

1.2.

Заемный капітал

78990

25,19

112355

34,00

-33365

1,4

1.2.1.

Дивиденты й інші пасиви

3601

1,13

29

0

3572

0

1.2.2.

Короткострокові

508

0,64

260

0,07

248

0,5

1.2.3.

Кредиторська заборгованість

74881

23,87

112006

33,92

-37185

1,4


Джерела майна підприємства також збільшився у 1,05 разу. Це було рахунок збільшення позикового капіталу, зокрема зростання кредиторську заборгованість. У її позикового капіталу зросла більш ніж півтора разу було. Ці зміни погіршать показники ліквідності, оскільки ростуть найбільш термінові зобов'язання підприємства. Наблюдаемое зменшення довгострокових кредитів мабуть пов'язані з труднощами підприємства у їх отриманні.

При розрахунку ліквідності балансу (таблиця 3) було зроблено коригування статей балансу: у сумі збитків зменшено сума капіталу і резервів.

Оцінка кредитоспроможності підприємства проводиться шляхом аналізу ліквідності балансу. Ліквідність балансу окреслюється ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення що у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

Таблиця 3

Аналіз ліквідності балансу

Актив

На початку року, тис. крб.

У найгіршому разі року, тис. крб.

Пассив

На початку року, тыс.руб

У найгіршому разі року, тыс.руб

Платежный

Надлишок чи недолік


А1: найліквідніші активи


66


65

П1: найбільш термінові зобов'язання


75443


112095

-75377


-112030

А2: швидко реалізовані активи


28769


26633

П2: короткострокові пасиви


508


260


28261


26373

А3: повільно реалізовані активи

59708


84420

П3: довгострокові пасиви


0


0


59708


84420

А4: важко реалізовані активи


225098


216981

П4: постійні пасиви


234651


217929-9553


-948

Разом:

313641

328099

Разом:

313641

328099
З таблиці 3 видно, що у найбільш терміновим зобов'язанням підприємство має більшу суму платіжного нестачі, яка протягом року значно зросла через зростання кредиторську заборгованість. Це засвідчує тому, що у сьогодні підприємство неспроможна погасити свої зобов'язання перед постачальниками, бюджетом, працівниками підприємства міста і інші кредитори - підприємство неплатежеспособно.


Таблиця 4

Оцінка ліквідності і втрати фінансової стійкості підприємства


Показник

Норматив

початку

1997 року

У найгіршому разі

1997 року

початку

1998 року

наприкінці

1998 року

Маневренность власних оборотних засобів

0

-0,03

-0,01

-0,01

0,00

Коефіцієнт покриття загальний

K>2

0,87

0,75

0,75

0,71

Коефіцієнт швидкої ліквідності

k>1

0,35

0,31

0,31

0,40

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

k>0,2

0,00

0,00

0,00

0,00

Частка обігових коштів у активах

-

0,08

0,15

0,15

0,20

Частка виробничих запасів у поточних активах

-

0,60

0,58

0,58

0,44

Частка власних обігових коштів у покритті запасів

k>0,5

-0,24

-0,57

-0,57

-0,93

Коефіцієнт покриття запасів

k>1

-0,75

-0,76

-0,76

-1,13

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

k>0,6

0,90

0,79

0,79

0,72

Коефіцієнт фінансової залежності

K<1,4

1,12

1,26

1,26

1,40

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

k>0

-0,01

-0,06

-0,06

-0,11

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

K<0,4

0,10

0,21

0,21

0,28

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

-

0,01

0,01

0,01

0,00

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

-

0,01

0,01

0,01

0,00

Коефіцієнт структури залученого капіталу

-

0,07

0,02

0,02

0,01

Коефіцієнт співвідношення залучених і власні кошти

K<0,4

0,12

0,26

0,26

0,40

З таблиці 4 видно, що відповідають нормативам лише коефіцієнти, що характеризують автономію підприємства: частка власні кошти у сумі джерел коштів велика. Коефіцієнти ліквідності підприємства значно менше нормативів, що говорить разом із низьким показником забезпеченості власними засобами про незадовільною структурі балансу. Причому у період спостерігається подальше зменшення показників ліквідності і втратити фінансове стійкості підприємства. Підприємство неплатежеспособно, та її стан можна оцінити як що.

5. Основна виробничо-господарська діяльність. Результати роботи підприємства.

Виробництво насосів 1998 року зросло 6,1 % проти 1997 роком, і з урахуванням комплектів ЗІП “КМ” на 10 %

Таблиця 5.

Технико-экономические показники роботи

ЗАТ «КНЗ» за 1997-98 рр.


Показники

Ед.

ізм.

1997 р.

1998 р.

%

1.

Реалізована продукція


млн. р.

90281

112391

124,5

2.

Обсяг вироблену продукцію

млн. р.

94564

126491

133,8

3.

Випуск насосів.

прим.

28544

31400

106,1

4.

Запасні частини

млн. р.

4367

7763

177,8

5.

ТНС

млн. р.

788

840

106,6

6.

Балансова прибуток

млн. р.

23288

28432

122,1

7.

Чисельність всього,

в т. год. ППП

чол.

2014

1613

1908

1553

94,7

96,3


Як очевидно з таблиці 5 обсяг товарної продукції 1998 року зріс на 33,8 % , при порівнянні з 1997 р. у чинних цінах. Середня ціна одиниці насосного устаткування зросла на 26,1 % .

У 1998 року вироблено 31.400 прим. насосів , зокрема 2.751 прим. комплект ЗІП “КМ” , за плану виробництва 31.100 прим.

Показники обсягів продажів і структури виробництва та реалізації продукції вартісному вираженні за 1997-1999 роки наведені у таблиці 6.

Таблиця 6

Випуск і реалізація продукції


1997

Рік

1998

рік

1999

Рік


Тыс.руб.

%

тис крб.

%

тис. крб.

%

Основна


Продукція (насоси)

85190,4

90,2

113900,2

90

103900,2

85,5

Запасні частини

4367,7

4,6

7763,4

6,1

7264,3

5,9

ТНС

787,9

0,8

838,9

0,6

1001,1

0,8

Прочая

4218

4,4

4817,9

3,3

9500,6

7,8

Разом випущено

94564

100

126490,8

100

121666,2

100

Реализовано всього

90281,8

95,5

111100,5

87,8

107737

88,5


З таблиці 6 видно, що структура виробництва змінюється. До 1999 року обсяг своєї продукції збільшується. За період із 1997 року у 1999 рік обсяг виробництва зріс у 1,29 разу. Обсяги виробництва відповідають объёмам реалізації продукції. Так обсяг реалізації продукції із 1997 року у 1999 рік зріс в 1,18 разу. Це пов'язано з успіхом маркетингових зусиль, приведення обсягу виробництва до обсягу портфеля попередніх замовлень, робота під конкретні договору.

Оцінка рентабельності підприємства виготовляють основі показників поданих у таблиці 7. Показники рентабельності говорять про ефективності (прибутковості) роботи підприємства. Негативні показники рентабельності говорять про збитковості підприємства.

Таблиця 7

Показники рентабельності

Показник

У 1997 р.

1998 р.

в1999 р.

Рентабельність продукції

36,9

36,4

16,9

Рентабельність основний діяльності

38,3

37,6

15,2


Основною причиною збитковості виробництва є низька завантаження, обсяг виробництва. При існуючому обсязі виробництва, підприємство не покриває постійних витрат.

Розрахунок завантаження виробничих фондів для підприємства немає через нерегулярності роботи. По приблизною оцінці планово-економічного відділу завантаження устаткування становить лише 10-15% від оптимальної величини. Низька завантаження устаткування є наслідком зниження обсяги виробництва через брак замовлень техніку та фінансових проблем підприємства.

Таблиця 8

Стан основних фондів наприкінці 1999 року, тис. крб.


Показник

Основні фонди

ПП фонди

Початкова вартість

195728

180646

Знос

77173

71818

Залишкова вартість

118555

108828

Відсоток зносу

39,4

39,7


З таблиці 8 видно, що значний знос основних фондів підприємства (майже 40%), тобто велика необхідність капітальних капіталовкладень у відновлення фондів, переоснащення виробництва.

На думку Експертної інституту РСПП у сьогоднішній Російської промисловості найважливішим доказом ефективності роботи підприємства можна вважати вміння домагатися продажів. І ефективності можна казати лише стосовно тих підприємств, які утримали ринок та активно ведуть продажу. Отже, ЗАТ «КНЗ» необхідно розробити маркетингову стратегію, заходи щодо залучення споживачів і збільшення обсягу продажу.

Чисельність працівників підприємстві досягала своєї максимальної величини 1987 року. Останні десятиліття обсяги виробництва значно скоротився, і кількість персоналу стала надлишкової. Завод не проводив масових скорочень. Здебільшого кількість персоналу скорочується з допомогою добровільного догляду працівників, невдоволених яка виникла заводі ситуацією (табл. 9).

Таблиця 9

Чисельність які працюють у групам за 1997 і 1999 роки


1997

Рік

1999

Рік

Групи

Чел.

%

Чел.

%

Промисловий персонал

1600

78,8

1540

85,5

Робітники

1171

57,6

1160

64,4

Службовці,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація