Реферати українською » » Види підприємницької діяльності. Попит і пропозиції


Реферат Види підприємницької діяльності. Попит і пропозиції

Страница 1 из 2 | Следующая страница

П Л А М .


  1. Запровадження.


  2. Зміст й ті види підприємницької діяльності.


  3. Попит і пропозиції.


  4. Укладання.


  1. Запровадження


Кілька слів “підприємництво” і “ринок” пов'язані з нерозривними узами. Найстрашніше стисле і ємне визначення ринкової економіки звучить просто : ”Економіка вільного підприємництва” . Ринкова, капіталістична економіка завжди характеризувалися як світ бізнесу. А бізнес, і підприємництво - власне один і той ж. Перехід російської як будь-який інший економіки до ринкових відносин неминуче пов'язане з становленням та розвитком підприємництва. Отож, кажучи про економіки загалом і про ринкової економіки зокрема, неминуче доводиться концентруватимуть свою увагу на підприємництво, як невід'ємна складова частини економічної діяльності.


  1. Зміст й ті види підприємницької діяльності.


Предпринимательству властиві спільні риси будь-якій економічній діяльності. У той самий час він характеризується певним змістом, спрямованістю, послідовністю процедур, проведених підприємцем. Розглянемо загальну схему підприємництва, що дає уявлення у тому, як він здійснюється.


Власники, Ф Т Споживачі

власники Предпри- товара-конечного

чинників перед- ниматель продукту предпри-

принимательской Дф Дт нимательской

діяльності діяльності


Мал.1 Загальна схема підприємництва.


Підприємець покликаний задовольнити запити певного кола споживачів на кінцевому продукті, продаючи їм товар Т і одержуючи при цьому грошову виручку Дт. Кінцевий продукт підприємницької діяльності, реалізований споживачеві як товару може бути різноманітним. Усе це то , чого потребує споживач І що продасть йому підприємець: Будівлі, споруди, житло, майнові цінності, споживчі товари, інформація, інтелектуальний продукт, гроші, валюта, цінних паперів, всі види послуг, будівельні та іншу роботу.

Щоб реалізувати товар, треба її мати. Тому підприємець набуває, отримує чи сам виробляє товар та здійснює його просування на продаж споживачеві, покупцю. Процес отримання підприємцем продукту, необхідного споживачеві, вимагає реалізації наявності ряду факторів підприємницької діяльності. Усе це те, що використовує підприємець своєї діяльності , тобто засоби і звернення товарів у вигляді робочої сили в, матеріальних, інформаційних, фінансових ресурсів, що використовуються виробництва, транспортування, продажу товарів. Частково підприємець може сам мати такими чинниками. Якщо ж вона ними не має, то набуває чинники Ф в їхніх власників, власників за гроші Дф і з допомогою виробляє , отримує, не бракує й продає споживачеві товар Т.


У найпростішому разі, коли чинники самі й є потрібні споживачеві товари, підприємець набуває їх і продає споживачеві. У ситуації він працює торговим посередником між власником товарів хороших і споживачем. Відповідно до розглянутої, схема підприємництва то, можливо представленій у вигляді логічного формули : ДФ - Ф - Т - ДП. Підприємець набуває за гроші Дф кошти підприємницької діяльності Ф, потім перетворює в товари Т і реалізують їх, одержує у результаті гроші Дт. Виручені, отримані у результаті гроші Дт мають бути більшими грошей Дф, витрачених на чинники, про те, щоб мати прибуток.

Підприємницька діяльність організується в такий спосіб, щоб усе дії здійснювалися певну час, при цьому підприємництву необхідний високий рівень організації. Тривалість операції надає значний вплив їхньому ефективність, прибутковість. Зазвичай ніж коротше період угоди, то вище її ефект для підприємця. З одного боку, знижуються витрати, з другого - збільшується оборотність коштів і тому менше грошей пов'язується у спілкуванні. Отже, і є підстави стверджувати, як і час є чинником підприємництва.

Підприємницька діяльність представляє сукупність послідовно чи паралельно, одночасно проведених операцій. Кожна бизнес-операция - це одне завершений цикл підприємництва. Стосовно цієї операції припустимо застосовувати термін “бизнес-сделка”. У цьому угода розуміється зовсім як таємний протизаконний змова. У бізнесі під угодою розуміється заснований на письмовому договорі чи усному угоді взаємодія двох або кількох суб'єктів господарювання, осіб, у інтересах отримання взаємної вигоди.


Залежно від змісту підприємницької діяльності та її через відкликання основними стадіями відтворювального процесу розрізняють різновиди підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове, посередницьке, страхове.


Підприємництво називаєтьсявиробничим, коли самого підприємець безпосередньо, використовуючи як чинників гармати й предмети праці, виробляє, товари, послуги, роботи, інформацію, духовні цінності для продажу споживачам, покупцям, торговим організаціям. Отже функція виробництва, у цьому виді підприємництва - основна, визначальна.


У комерційному підприємництво підприємець виступає у ролі комерсанта, торговця, продаючи готові товари, здобуті ним в інших осіб, споживачеві, покупцю. У цьому підприємництво чинником Ф є сам товар Т , а прибуток підприємця утворюється шляхом продажу товару за ціною, перевищує ціную придбання. Зазначимо, що й товар купується на засадах, то торговельно-комерційне підприємництво годі було називати спекуляцією на цьому підставі засуджувати. Тільки коли спостерігається протизаконна, з порушенням правил торгівлі перепродаж, можна казати про забороненою, злочинної спекуляції.


Фінансове підприємництво є особлива форма комерційного підприємництва, у якому як предмет купівлі-продажу виступають гроші й цінних паперів, продавані підприємцем покупцю чи надані то кредит.


Посредничеством називають підприємництво, у якому підприємець сам він не виробляє і продає товар, а виступає у ролі посередника, зв'язувальної гнізда у процесі товарного обміну, в товарно- грошових операціях. Головне завдання і є предметом підприємницької діяльності посередника - з'єднати дві зацікавлені у взаємній угоді боку. Тож є підстави вважати, що посередництво полягає у наданні послуг кожної з цих сторін. За надання таких послуг підприємець отримує дохід, прибуток.


Страховое підприємництво у тому, що підприємець гарантує страхувальникові майна, цінності, життя за певну платню компенсацію можливої шкоди внаслідок непередбачуваного лиха. Страхування майна, здоров'я, житті є особлива форма фінансово-кредитного підприємництва, яка полягає у те що підприємець отримує страховий внесок, виплачуючи страховку лише за певних обставинах. Оскільки можливість появи таких обставин невелика, то решта внесків утворює підприємницький дохід.


При розмаїтті видів тварин і способів здійснення підприємництва будь-який підприємницької операції властиво наявність певних процедур, виконуваних у певній послідовності. Для підприємництва характерні й досить типові товарно-грошові відносини між учасниками здійснення операції.


Изучим проведені підприємцем дії й стосунку, що у ході здійснення підприємництва, з прикладу однієї операції (угоди) .


Розглянемо принципову схему підприємницької операції, де зображені її і виникаючі з-поміж них у процесі операції зв'язку, відносини, товарні і грошові потоки, обміни (рис. 2).


Зображена схема представляє деталізовану загальну схему підприємництва, зображену вище на мал.1.


Щоб реалізувати операцію, яка полягає відтак у продажу споживача, покупцям товару Т за гроші Дт, підприємець, як згадувалося , повинен спочатку мати чинниками, засобами підприємницької діяльності. Частково є підстави в нього у наявності, частково мусить набувати їх. Основним чинником підприємництва як й іншого виду є і робоча сила. Поруч із своєю працею підприємець приваблює робочої сили РС як найманих працівників, яким сплачує їхню самовіддану працю грошову винагороду, зарплатню Др ( Включаючи відрахування на соціальне страхування працівників).У багатьох видів підприємництва до виконання підприємницької операції потрібні матеріальні ресурси як сировини, матеріалів, енергії, готових товарів. Купуючи відсутні матеріальні ресурси М в їхніх власників, підприємець сплачує їм кошти Дм, тобто отримує матеріали за гроші. Іноді матеріальні ресурси купуються шляхом бартерного обміну. При комерційному підприємництво придбані матеріальні ресурси можна вигляді готового товару.


Третій найважливіший вид необхідні підприємництва чинників, коштів представляють основні фонди як будинків, споруд, приміщень , машин, устаткування, апаратури, обчислювальної й організаційної техніки . Отсутствующие у підприємця основні фонди Оф доводиться набувати, орендувати в їхніх власників за гроші До.


Для проведення більшості підприємницьких операцій потрібна інформація як відомостей, даних, креслень, технологій, проектів, знань, документів. Інформація нашого часу теж не стоїть грошей. Щоб самому отримати відсутню інформацію І, підприємець має сплатити ми за неї гроші Ді.


Поруч із згаданими чинниками підприємцю можуть знадобиться роботи й послуги , що він неспроможний выплнить самотужки. За надання послуг У треба сплатити гроші Ду. Проводячи підприємницьку операцію, підприємець витрачає і власні ресурси як своєї робочої сили в, матеріалів, коштів, інформації. Це внутрішні витрати, але вони стоять грошей, загальна сума яких дорівнює Двн.


Крім усіх зазначених ресурсів немає і форми їх отримання підприємцю найчастіше доводиться вдаватися придбання окремих ресурсів у борг, у вигляді позики. Адже йому потрібні ресурси, кошти ще до його того, як вони відшкодовано, окупляться внаслідок продажу товарів хороших і отримання грошової виручки Дт. Отже підприємцю необхідний початковий капітал. Якщо такої капіталу немає, то доводиться його запозичати.


Запозичення може відбутися у натуральній, речовинної і Радою грошової формах.


Надання підприємцю коштів підприємницької діяльність у вигляді будинків, приміщень, устаткування, машин, інших напрямів матеріальних ресурсів на час і за умов стягнення плати називають орендою. Іноді договір оренди полягає з правом наступного викупу орендарем орендованого майна.


Частіше запозичення відбувається у формі отримання грошового кредиту у власників коштів, скажімо у банку. Отримавши кредит, потім доведеться повернути його у сумі Дв, перевищує Дк, тобто сплатити відсотки позичку Дс. Вочевидь що

Дс = Дв -Дк


У результаті підприємець несе грошові витрати Дз за проведення операції, визначених шляхом підсумовування всіх витрат

Дз = Др + Дм + До + Ді + Ду + Двн + Дс

Якщо підприємець здійснює операцію успішно, й отримує виручку за проданий товар Дт, перевищує витрати Дз, то результаті операції утворюється прибуток Пр, обрахована

Пр = Дт - Дз


Проте, цей прибуток яку називають валовий прибутком чи доходом, не дістається підприємцю повністю. Він здобуває тільки п'яту частину її, бо треба ще сплатити податки, внести платежі фінансовим органам у сумі Дн. Це, як ми знаємо раніше вивченого, із цивілізованого життя різноманітні податки, платежі, такі як на додану вартість, податку з прибутку тощо. Розмір податків і платежів залежить від виду підприємницької діяльності, використовуваних ресурсів, наданих пільг. У результаті чиста, залишкова прибуток ПРч, яку підприємець у результаті операції, дорівнює

ПРч = Дт - Дз - Дн


Підприємництво зазвичай вважається доцільним, якщо валова прибуток становить менше 20% від рівня витрат.


З чого починається підприємництво ?


Насамперед слід переконатися, що ви можете стати хорошим бізнесменом, маєте необхідні цього схильностями, здібностями, завзятістю і ініціативою. У принципі так, потенційним бізнесменом може стати кожен, при цьому непотрібні особливі таланти.


Проте не всім слід ставати бізнесменом. Якщо ви хоч не маєте витримкою, високої працездатністю, умінням як вигравати, а й програвати, коли ви любите спокійну, розмірене життя, хто хорошого бізнесмена годі.


Отже, бізнес має починатися з самопізнання, встановлення своєї психологічної схильності до цієї бурхливої діяльності.


Далі вам слід вибрати вид підприємництва, яким доцільно зайнятися. Тут уже чітко важливі здатності, а й знання, наявність хоч невеликого досвіду. Однією з видів підприємництва є виробничий. Крім цього є комерційний, фінансовий, торговий бізнес, посередницька, брокерська, і маклерська діяльність.

Избирая той чи інший вид бізнесу, необхідно встановити види товарів та послуг, що стануть об'єктом підприємницької діяльності.


Далі майбутньому підприємцю слід визначити, чи виставлятиме він виступати як фізична особа, займатися індивідуальним бізнесом чи оформити своєї діяльності як юридична особа, зареєструє підприємство з певним назвою , відкриє розрахунковий рахунок у банку. Щоб зареєструвати підприємство, треба аби в неї були засновники як фізичних чи юридичних.

Перш ніж створити, й зареєструвати підприємство, офіційно відкрити свою справу, треба вибрати організаційно-правову форму підприємства. Це то, можливо приватне юридичне підприємство, товариство, кооператив, акціонерне товариство і т.п.


Для розгортання підприємництва необхідний стартовий капітал. Це чинники підприємницької діяльності, кошти підприємництва , гроші. Як стартового капіталу можна використовувати кредит, позики чи статутний фонд, який вносять засновники підприємства.


У своєму прагненні продати свій товар одержати прибуток за умов вільної ринкової економіки виникає економічне змагання, змагання, що називається конкуренцією.


Конкуренція виникає як над ринком товарів та послуг, а й у ринку праці та робочої сили в. Тут працівники конкурують, щоб зайняти і зберегти у себе робоче місце. На ринку капіталу його власники виборюють отримання кращих джерел його ефективного докладання. Конкуренція має місце між підприємцями , фірмами, а, по великим рахунком - навіть між галузями, територіями та іноземними державами.


Конкуренція слугує однією з найважливіших способів підвищення ефективності економічної роботи. Конкуренція є цивілізованої форми боротьби за виживання. Прагнення обійти конкурента, не відставати нього створює потужний стимул економічного прогресу, продуктивність праці.


Конкуренція є комплексне поняття. Нині економічна наука розрізняє низка видів конкуренції.

Укладена конкуренція представляє ідеальний образ конкуренції, коли він продавці та покупці мають настільки широкої свободою поведінки, що жодного їх неспроможний диктувати іншому що, як, за яку ціну купувати. Покупцю не подобається, скажімо, товар чи ціна в однієї продавця - він іде до іншого. Продавець не хоче продавати свій товар за ціною, запропонованої одним покупцем, чекає іншого. Адже за умов досконалої конкуренції, та продавців, і покупців, і товарів - безліч. Лише на самій такому ринку геть діє закон попиту й пропозиції, встановлюється рівноважна ціна на товари.


До досконалої конкуренції, як до ідеалу, можна лише наближатися у повній ж мері вона досяжним. Насправді будь-якому ринку має місце недосконала конкуренція.


Реальна конкуренція буває недосконалої з низки причин.


По-перше, кожен із продавців намагається зробити чи уявити свій товар, як особливий, найкращий ніж в інших. У результаті відбувається хіба що продаж різних товарів, і продавці не конкурують між собою у повною мірою. Ряд продавців має “своїх” покупців. У результаті виникає особлива форма монополізму

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація