Московський державний авіаційний інститут (Технічний університет) >РЕФЕРАТ про введення в авіакосмічна техніку. >SR-71 «>BlackBird»  стратегічний розвідник.    

(Читати…)

>Contents 1 The >Noise >Problem 2 >Effects of >Noise 2.1 >Hearing >Loss 2.2 >Noise >Interference 2.3 Sleep >Disturbance 2.4 >Noise >Influence on Health 3 >Noise >Sources 3.1 >Jet >Noise 3.2 >Turbomachinery >Noise 4 >Noise >Measurement and >Rules 4.1 >Noise >Effectiveness Forecast (>NEF) 4.2 >Effective >Perceived >Noise >Level (>EPNL) 5 >Noise >Certificat...

(Читати…)

>Дальневосточний державний університет. >Владивостокский інститут міжнародних відносин країн АТР. Факультет міжнародних відносин. >Авиаракетно-космическая промисловість США (реферат) >Виполнил: студент, Кандинський А. А. (грн. 1117 а); Перевірив: професор, Бровка П. Ф. Владивосток 2001 Зміст: 1. >Авиаракетно-космическая промисловість (загальна >характеристика)………….3 2. Авіаційна...

(Читати…)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ На всі етапи створення нових виробів – від проектування до виготовлення, доводиться вирішувати різноманітні геометричні завдання. У одних областях ці завдання грають підпорядковану роль, за іншими – функціональні якості вироби вирішальним чином залежні від зовнішніх форм окремих вузлів та поглиблен...

(Читати…)

>Межконтинентальная балістична ракета Р-7 (>8К71) / Р-7А (>8К74)/SS-6 (>Sapwood) >Тактико-технические характеристики     Стартова маса, т 283,0

(Читати…)

> >: >r >r, > > > > >g >r.  1.1 >Хариъи >боръун >мейдана >еялмяси >сябябляри >вя >онун >мцасир >проблемляри. >Мцасир >инкишаф >мярщялясиндя >игтисади >вя >сосиал >ислащатлар >програмларинин >щяйата >кечирилмяси >цзря >бюйцк >хяръляр >иля >баели >дахили >ресурсларин >чатишмамазлиьини >щисс >едян >юлкя, >бир >гайда >олараг >дювлят >бцдъяси >вя >тядиййя >балансинин >кясири >проблеми >иля >гаршилашир. >Йаранмиш >вязиййятдян >чихиш...

(Читати…)

Зміст       Запровадження___________________________________________ 1     Методичні питання використання дистанційної інформації___________________________ 3     Оптимальні терміни дистанційної зйомки річок, ставків і водоймищ_________...

(Читати…)

>РЕФЕРАТ>ГРАЖДАНСКИЕ І ВІЙСЬКОВІ ЛІТАКИ НА МІЖНАРОДНОЇ >АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ >ВЫСТАВКЕ ">ФАРНБОРО-92" >СОДЕРЖАНИЕ стор. Запровадження 4 Російські та українські літаки і вертольоти 5 Зарубіжні цивільні літаки 12 Зарубіжні військові літаки 12 Укладання 13 ЗАПРОВАДЖЕННЯ >Авиационно-космическая виставка у Фарнбо...

(Читати…)

Основні дані літака >Ил-62м(>Д-30КУ) >ПАРАМЕТР >ВЕЛИЧИНА >РАЗМЕРНОСТЬ Екіпаж (>пилоти+бортпроводники) 5 >Чел. Максимальна >комерческая навантаження (>Gгр.)

(Читати…)

року міністерство освіти України Державний аерокосмічний університет імені >Н.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Кафедра 402 >РЕФЕРАТ на задану тему :   >Ионно-плазменние двигуни з високочастотної >безелектродной іонізацією робочого тіла >Виполнил : ________ Юрченко С.А. 1999-03-03 Харків 1999 р. Зміст...

(Читати…)

Назад 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33 Вперед

Навігація