Реферати українською » Банковское дело » Аналіз послуги "лізинг" в банках України


Реферат Аналіз послуги "лізинг" в банках України

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ОДЕСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТім.І.І.МЕЧНИКОВА

>ІНСТИТУТМАТЕМАТИКИ,ЕКОНОМІКИ ІМЕХАНІКИ

>КАФЕДРАСВІТОВОГОГОСПОДАРСТВА ІМІЖНАРОДНИХЕКОНОМІЧНИХВІДНОСИН

>Реферат

на задану тему: Аналіз послуги "лізинг" у трилітрові банки України

СтуденткиМЕВ, 4 курсу, 1групи

>Лютой Аліси Миколаївни

>Одеса - 2010


Зміст

Запровадження

Що таке лізинг

Об'єкти і суб'єкти лізингу

Укладання

 

Запровадження

Попри України непросту економічну ситуацію, багато компаній все-таки зацікавлені у розширенні своєї діяльності. Звісно, деякі підприємства припиняють інвестиційні проекти чи взагалі зрікаються них. Але це, на щастя, відбувається повсюдно. Економічна активність хоч і зменшила темпи, не повністю згасла. За оцінками експертів, близько 50% основних засобів вимагають відновлення. Державні статистичні дані свідчать, що необхідний обсяг інвестицій у кошти становить 455 млрд. грн.

Оновлення виробничих потужностей можна забезпечити за рахунок здобути нові активів, і заміни старих. Кошти фінансування, такі як кредит чи придбання розстрочку, нині практично недоступні. Безумовно, основною причиною цього є криза банківського сектора залежать економіки та величезних ризиках неповернення коштів позичальниками. За цих умов у числі небагатьох (а то й єдиним) способом залучення фінансових активів залишається лізинг. У цьому ринку також є певні труднощі,т.к. більшість національних лізингових компаній залежить від кредитних коштів українських банків. Трохи краща ситуація у компаній, що належить міжнародним фінансовим групам, що можуть розраховувати на фінансової підтримки із боку материнських структур.

Ринок лізингу нової техніки і устаткування також переживає спад. З одного боку, договору лізингу нових активів укладаються переважно з перевіренимилизингополучателями, мають позитивну "лізингову історію". Нові клієнти отримують пропозиції з завищеними авансами, коротким терміном фінансування; лізингові можуть скористатися й іншими способи зменшення ризиків неповернення позикових коштів.

Найчастіше запорукою в лізингової угоді виступає предмет лізингу, у разі неплатоспроможності клієнта лізингової компанії доведеться понести чималі витрати, пов'язані зі збереженням і перепродажем такого предмета. Останнім часом багатьомкомпаний-заемщиков стає непосильним вантаж лізингових (чи кредитних) платежів. Тоді приймаються заходи для оптимізації платежів, як: відстрочка платежів з тілу кредиту, "кредитні канікули" та інших. Якщо після цього позичальник як і не справляється із зобов'язаннями, кредитор вилучає техніку.

Отже, особливо актуальним останнім часом став лізингбу техніки і устаткування. Сьогодні кожна лізингова компанія володіє "портфелем" вилучених у клієнтів предметів лізингу. Витрати з продажу такого предмета чималі, томулизингодатели зацікавлені у якнайшвидшої продажу чи повторної передачу лізинг.


Що таке лізинг

Лізинг - це комплекс майнових і основи економічних відносин, що виникають у після придбання у власність майна, і наступної здаванням його у тимчасове користування за певну платню.

Класичний лізинг носить тристоронній характер взаємовідносин:лизингодатель,лизингополучатель, продавець (постачальник) майна, а лізингова операція здійснюється за таку схему. Майбутнійлизингодатель потребує деякому майні, на придбання якого в нього немає вільних фінансових коштів.

Тоді він знаходить лізингову компанію, яка має достатніми фінансовими засобами, й поводиться до неї з діловою пропозицією про взяття лізингової угоди. Відповідно до цій угоді,лизингополучатель вибирає продавця, що займає потрібним майном, ализингодатель купує у власність і передаєлизингополучателю у тимчасове користування за обумовлену у договорі лізингу плату. Після закінчення договору залежність від умови майно повертаєтьсялизингодателю чи перетворюється на власність лізингоодержувача.

Що стосується реалізації дорогого проекту число учасників угоди збільшується. Це, зазвичай, відбувається поза рахунок залученнялизингодателем до угоді нових джерел фінансових коштів (банків, страхових компаній, інвестиційних фондів тощо.).

З погляду майнових відносин лізингова угода і двох взаємозалежних складових: відносин з купівлі - у продажу і відносин, що з тимчасовим використанням майна. З погляду зобов'язального права ці відносини можна реалізувати з допомогою два види договору: купівлі - продаж і лізингу (передачі майна у тимчасове користування).

лізинг банк україна комерційний

Якщо ж у договорі лізингу передбачена продаж майна після закінчення терміну договору, то відносини з тимчасовому використанню переходить до відносини купівлі - продажу, тільки тепер міжлизингодателем і користувачем майна.

Усі етапи лізингового процесу тісно пов'язані між собою. Так, відносини з тимчасовому використанню майна (договір лізингу) виникають тільки після реалізації договору купівлі - продажу. Можна сміливо сказати, що у лізингової угоді виконання одного договору створить стимули до виникнення наступній угоди, а учасники лізингового процесу тісно взаємодіють між собою різними етапах.

У першому етапі виготовлювач устаткування йлизингодатель, укладаючи договір купівлі - продажу, виступають як продавець і покупець. У цьому користувач майна, юридично не беручи участь у договорі купівлі - продажу, активним учасником цієї угоди, обираючи обладнання та конкретного постачальника.

Усі технічні питання реалізації договору купівлі-продажу (комплектність, строки й місце поставки, гарантійні зобов'язання, порядок приймання тощо.) вирішуються між виробником ілизингополучателем, на лізингодавця лягає обов'язок фінансового забезпечення угоди.

З другого краю етапі покупець майна здає його у тимчасове користування, виступаючи яклизингодатель. Проте відносини з другому договору не замикаються між користувачем ілизингодателем. Продавець майна, хоч і укладає договір купівлі-продажу злизингодателем, відповідає з якості устаткування перед користувачем.

Якщо важливість та чільну роль окремих складових комплексу лізингових відносин, то визначальними, ясна річ, стосунки про передачу майна у тимчасове користування. Відносинам з купівлі - продажу відводиться другорядна роль.

Основні риси й особливо, властиві лізингу, полягають у наступному:

1) переважного права вибору майна України та його виготовлювача (продавця) належить користувачеві;

2) продавець майна знає, що майно спеціально купується для здачі їх у лізинг;

3) майно безпосередньо поставляється користувачеві, минаючи власника, і законодавців береться в експлуатацію користувачем;

4) користувач майна разі виявлення дефектів спрямовує свої претензії не власнику, а безпосередньо продавцю, з яким ніякими стосунками не пов'язаний;

5)лизингодатель набуває майно задля використання, а спеціально передачі його у тимчасове користування;

6) всі терміни договору лізингу майно залишається власністю лізингодавця;

7) власник майна за передачу його у тимчасове користування отримує винагороду;

8) користувач майна достроково чи ж після закінчення терміна договору має право придбання їх у власність.

 

Об'єкти і суб'єкти лізингу

Об'єктом лізингу може бути будь-який рухоме і нерухомого майна, що входить за чинною класифікації до основних засобів, крім майна, забороненого до вільної зверненню над ринком. Залежно від об'єкта лізингу розрізняють лізинг устаткування й лізинг нерухомого майна.

З огляду на високу вартість, складності здійснення, довгий час підготовки лізинг нерухомого майна навряд чи знайде широке використання у нашій країні.

Передусім цікавий лізинг устаткування. Це і зарубіжної практикою, де на кількох частку лізингу устаткування доводиться переважна більшість всіх лізингових платежів.

Суб'єктами лізингу є:

власник майна (>лизингодатель) - обличчя, яке спеціально набуває майно для здачі його у тимчасове користування;

користувач майна (>лизингополучатель) - обличчя, одержавши майно у тимчасове користування;

продавець майна - обличчя,продающее майно, що є об'єктом лізингу.

>Лизингодателем то, можливо юридична особа, яке здійснює лізингову діяльність, тобто. передачу в лізинг за договором спеціально набутого при цьому майна, чи громадянин, займається підприємницької діяльності, які мають утворення юридичної обличчя і зареєстрований як індивідуального підприємця.

Як юридичної особи можуть виступати:

банки та інші кредитні установи, у статуті яких передбачено лізингова діяльність;

лізингові компанії - фінансові, які спеціалізуються лише з фінансуванні угоди (оплаті майна), чи універсальні, які надають як фінансові, а й решта видів послуг, пов'язані у реалізації лізингових операцій, наприклад технічне обслуговування, навчання, консультації та т.п.;

будь-яка фірма, в установчих документах якої передбачена лізингова діяльність, має достатньо фінансових коштів.

>Лизингополучателем то, можливо юридична особа у будь-якій організаційно - правової формі, яке здійснює підприємницьку діяльність, і навіть громадянин, займається підприємницької діяльності, без утворення юридичної обличчя і зареєстрований як індивідуального підприємця.

Продавцем лізингового майна то, можливо підприємство - виготовлювач, торгова організація чи інша юридична обличчя, і навіть громадянин, продають майно, що є об'єктом лізингу.

Суб'єктами лізингу можуть бути і підприємства з іншими інвестиціями, здійснюють своєї діяльності відповідно до Законом України.

Лізингові операції комерційних банків включають:

участь власними засобами для формування статутного капіталу лізингових компаній;

надання кредитів лізингової компанії з метою лізингових операцій;

купівля майна передачі їх у лізинг;

поглинання існуючих лізингових компаній, і створення банківських консорціумів, у яких діють лізингові підрозділи.

Аналіз послуги "лізинг", з прикладу кількох банків України

1.  АБ "Діамантбанк" пропонує в лізинг власну техніку (вантажні автомобілі, будівельну спецтехніку тощо.)

ПеревагиЛИЗИНГА від Діамантбанку:

без посередництва лізингових компаній;

без прив'язки до курсу іноземних валют;

без додаткових платежів чи комісії під час оформлення лізингу;

без додаткових втрат часу на реєстрацію МС, страхування тощо.;

без “ризиків власності" (на “ризики власності”, включаючи стягнення третини осіб, до закінчення лізингового угоди відповідає Банк; лізингове угоду може бути податковим запорукою лізингоодержувача, на лізингове майно може бути звернено стягнення третіх осіб).

ЛІЗИНГ від Діамантбанку гарантує:

безплатну розстрочку зі сплати страхових і реєстраційних платежів, податку з власників МС;

отримання Вами податковий кредит із ПДВ відразу з всієї вартості предмета лізингу;

просту процедуру передачі права власностілизингополучателю після сплати всіх лізингових платежів (в т. год. достроково);

професійні консультації співробітників Банку як підписання угоди, і після, протягом усього терміну лізингу.

Параметри:

Валюта кредиту - гривня.

Аванс - від 35%.

Мінімальний термін лізингу - 1 рік.

Максимальний термін лізингу - 3-4 року.

Подорожчання - від 12% на рік.

2.  >VAB БАНК пропонує 5 програм лізингу:

1. Швидкий лізинг

За програмою "Швидкий лізинг", Можете придбати в лізинг:

· легковики;

· комерційні автомобілі.

Умови

>Авансовийплатіж - від 35%вартостіоб'єкту (>залежно від країнивиробництва);

>Термінлізингу - від 1 до запланованих 4 років;

>Мінімальнеподорожчанняоб'єктулізингу;

Устандартний пакетлізингувключені: Платафінансування,реєстрація, оплата транспортногоподатку,проходження ТЕ вДАІ (для автотранспорту),адмініструваннястраховихвипадків,необмеженийпробіг/моторесурс.

Переваги

· Без довідки про доходи та фінансовихотчетов

· Безвідсоткова розстрочка за оплатою страхування автомобіля весь період лізингу

· Аванс оплачується лише вартість автомобіля, всі витрати з реєстрації, страхуванню, експлуатації входять у щомісячні лізингові платежі

· Гнучкість умов фінансового лізингу

· Оперативність прийняття рішень - протягом дня

· Комплексне обслуговування

· Можливість оптимізації витрат за техобслуговування шляхом включення вартості техобслуговування в щомісячні платежі

·VAB Сервіс - сервісна підтримка дорогою:

· адміністрування купівлі палива.

· адміністрування заміни шин.

· адміністрування ремонтів і тих. обслуговування та інших.

Відповідно до потребами клієнта підбирається об'єкт лізингу, умови постачання російської та страхування, здійснюємо платежі за реєстрацію,уплачиваем транспортний податок, проходимо ТЕ в ДАІ,администрируем страхові випадки та інші. Усе це дозволяє їм отримати і використовувати автомобіль із мінімальними витратами Ваших сил, часу та коштів.

2. Легкий старт

За програмою "Легкий старт", Можете придбати в лізинг:

легковики;

Умови

Авансовий платіж - від 25% вартості об'єкта (залежно від країни виробництва)

Термін лізингу - від 1 до запланованих 4 років

Аванс оплачується лише вартість автомобіля, все платежі по реєстрації, страхуванню, експлуатації входять у щомісячні лізингові платежі

Ставка фінансування 25% річних в грн.

Переваги

· Без довідки про доходи та фінансовихотчетов

· Безвідсоткова розстрочка за оплатою страхування автомобіля весь період лізингу

· Аванс оплачується лише вартість автомобіля, всі витрати з реєстрації, страхуванню, експлуатації входять у щомісячні лізингові платежі

· Гнучкість умов фінансового лізингу

· Оперативність прийняття рішень - протягом дня

· Комплексне обслуговування

· Можливість оптимізації витрат за техобслуговування шляхом включення вартості техобслуговування в щомісячні платежі

·VAB Сервіс - сервісна підтримка дорогою.

3. Лізинг СТАНДАРТ

За програмою "Стандарт" Можете придбати в лізинг:

легковики;

комерційні фірми та вантажні автомобілі;

техніку спеціального призначення;

устаткування.

Умови

Авансовий платіж - від 30% вартості об'єкта лізингу;

Термін лізингу - від 1 до 5 років залежно від об'єкта лізингу;

Аванс оплачується лише вартість об'єкта, всі витрати з реєстрації, страхуванню, експлуатації входять у щомісячні лізингові платежі;

Ставка фінансування - 25% в грн;

У стандартний пакет лізингу включені: Плата фінансування, реєстрація, оплата транспортного податку, збір у Пенсійного фонду, проходження ТЕ в в ДАІ (для автотранспорту), адміністрування страхових випадків, необмеженийпробег/моторесурс.

Переваги

Гнучкість умов фінансового лізингу

Аванс оплачується лише вартість автомобіля, всі витрати з реєстрації, страхуванню, експлуатації входять у щомісячні лізингові платежі

Безвідсоткова розстрочка за оплатою страхування автомобіля весь період лізингу

Оперативність прийняття рішень

Комплексне обслуговування

Можливість оптимізації витрат за техобслуговування шляхом включення вартості техобслуговування в щомісячні платежі

>VAB Сервіс - сервісна підтримка дорогою.

4. Індивідуальний лізинг

Приватним клієнтам ми пропонуємо фінансовий лізинг за умов, від стандартних.

Умови

· Ваші індивідуальні умови фінансового лізингу формуються виходячи з:

· результатів аналізу платоспроможності;

· об'єкта лізингу;

· наявності додаткових гарантій виконання зобов'язань (поручництво третіх осіб, ліквідну заставу, тощо.).

Можливість надаваних послуг фінансового лізингу на індивідуальних умовах визначається кожному за клієнта.

Переваги

· Персональний вибір для Вас кращих умов фінансового лізингу;

· Безвідсоткова розстрочка за оплатою страхування автомобіля весь період лізингу;

·VAB Сервіс - сервісна підтримка дорогою

5.EconomyLeasing

За програмоюEconomyLeasing Можете придбати в лізинг:

легковики;

комерційні автомобілі;

спецтехніку;

устаткування.

Умови

Авансовий платіж - від 20% вартості об'єкта (залежно від країни виробництва та об'єкта лізингу);

Термін лізингу - від 12 до 60 місяців;

Аванс оплачується лише вартість об'єкта, всі витрати з реєстрації, страхуванню, експлуатації входять у щомісячні лізингові платежі;

Ставка фінансування - 25% в грн;

Без витрат за реєстрацію.

Переваги

· Без витрат за реєстрацію!!!

· Можливість отримати лізинг без довідки про доходи та фінансовихотчетов;

· Аванс оплачується лише вартість об'єкта, всі витрати з реєстрації, страхуванню, експлуатації входять у щомісячні лізингові платежі;

· Безвідсоткова розстрочка за оплатою страхування автомобіля весь період лізингу;

· Гнучкість умов фінансового лізингу;

· Оперативність прийняття рішень - 3-5 днів;

· Комплексне обслуговування;

·VAB Сервіс - сервісна підтримка дорогою.

3.  "Райффайзен Лізинг Аваль"

"Райффайзен Лізинг Аваль" - універсальна лізингова компанія, що надає повний комплекс послуг лізингу клієнтам, які працюють у різноманітних галузях діяльності.

Нашими клієнтами може бути юридичних осіб, від приватні виробники до великих вітчизняних промислових груп, які працюють у різних галузях виробництва та послуг, у кожному регіоні України та мають стабільне фінансовий стан та постійний джерело доходів. На цей час компанія налагодила тісна співпраця з більш 500 клієнтами, стаючи нашими постійними партнерами.

Райффайзен Лізинг Аваль налагоджує і

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація