Реферати українською » Банковское дело » Інструменти фондової торгівлі, процес їхнього функціонування і можливі шляхи розвитку


Реферат Інструменти фондової торгівлі, процес їхнього функціонування і можливі шляхи розвитку

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Теоретична глава.Теоретико-правовие основи функціонування фондових бірж

1.1 Фондова біржа як центральне ланка ринку цінних паперів

1.2 Досвід функціонування фондових бірж розвинених країн

1.3 Правові основи функціонування бірж РФ

2. Практична глава. Аналіз стану фондових бірж й розвитку ринку цінних паперів у Росії

2.1 Історія формування ринку цінних паперів до наприкінці ХХ століття

2.2 Аналіз сучасного ринку цінних паперів і функціонування фондових бірж

2.3 основні напрями підвищення ролі фондової біржі російському ринку цінних паперів

Укладання

>Глоссарий

Список використаних джерел

Список скорочень

Додаток

Запровадження

Ефективне розвиток ринкової економіки, вимагає існування розвиненого ринку. Російський фондовий ринок є одне із ринків. Він характерний наявністю великої кількості акціонерних товариств. Однією із визначальних ривків розвитку ринку є біржі.

Технологічна революція в біржовому справі призвела до того, що традиційне уявлення про біржову торгівлю як "про локалізованої у певному місці (біржовому залі) не цілком відповідає реальності.

Біржа на етапі це що й електронна торгова система, у якому із сучасних зв'язку вводяться накази клієнтів, реєструється укладання угод, і визначаються зобов'язання учасників торгівлі.

Об'єднання ринку благотворно позначилося на показниках його динаміки, і це забезпечене розробкою та впровадженням у Росії інформаційно-комунікаційних систем і терміналів віддаленого доступу, що було природним продовженням загальносвітовій тенденції розширення доступу приватних інвесторів до світових фінансових ресурсів.

Такі перетворення усунули колишні обмеження з кількості учасників торгівлі, породили конкуренцію між біржами, визначили зростання у розвиток сучасних технологій біржовий торгівлі, і сприяли необхідності підготовки кваліфікованих професійних посередників.

Актуальність вивчення функціонування природи фондової біржі, ринку цінних паперів, обумовлена практичної значимістю цього питання нашій країні під час формування загальнодержавного ринку і нових економічних структур. Розвиток ринку цінних паперів дозволяють капіталу мобільно концентрувати потрібні кошти на вирішення різних питань економіки нашої країни.

Питаннями сутності, поняття, ролі й місця фондових бірж розглядалися в працях: В.В. Глухова,Д.Н.Таганова,К.А.Улибина, Ю.І.Фединского,Р.Т.Юлдашева,Ю.М. Бахрамова.

Питання функціонування ринку цінних паперів досліджувалися на роботах: О.Н.Буренина, О.С.Чеснокова, Б.І. Альохіна, А.М. Лаврова, В.В. Остапенко, В.С.Торкановского, Г.П. Чернікова, Є.В. Михайловій,Л.И. Серебрякової, М.Гайнетдинова,М.Ю. Алексєєва,В.Т.Мусатова,О.А.Кролли,О.А.Молчановой, С.В. Павлова, М.М.Чистякова,Я.М.Миркина та інших авторів.

Питання розвитку ринку цінних паперів та місце на фондову біржу, їхнього впливу у формуванні стабільної економіки з погляду був приділено належної уваги. Розуміння природи цих питань дасть можливість грамотно застосовувати фондові інструменти, які сприятимуть вдосконаленню держави загалом.

зважаючи на викладене, дана тема дослідження даної бакалаврської роботи є підставою актуальною й вимагає її подальшого розгляду.

Основний метою бакалаврської роботи є дослідження теоретичних аспектів функціонування фондових бірж, механізм формування та функціонування ринку цінних паперів, аналіз ролі й діяльність провідних фондових бірж у Росії.

Відповідно до поставленої метою, основне завдання дослідження, є:

досліджувати процес виникнення та розвитку фондової біржі як регулятора економіки;

визначити місце й ролі фондової біржі на фінансовому ринку;

розглянути, і узагальнити досвід організації та функціонування ринку цінних паперів в розвинених країн;

оцінку місцеві й підвищення ролі різних фондових інструментів у системі ринкового господарства;

проаналізувати взаємозв'язку фондових бірж;

визначити подальші шляху розвитку ринку цінних паперів у Росії;

оцінку перспективи використання і нових видів цінних паперів.

Об'єкт дослідження - фондовий ринок, фондові біржі, цінних паперів, які звертаються ними.

Предметом бакалаврської роботи є інструменти фондовій торгівлі, процес їх функціонування й можливі шляхи розвитку.

Статистична і емпірична база бакалаврської роботи полягає в інформації, котра міститься в оглядах і звітах низки найбільших фондових бірж Росії, США, Англії, Японії, соціальній та періодичних виданнях. Дані цифри запозичені із офіційних джерел, опублікованих у періодичної преси, мережі Інтернету.

Структура бакалаврської роботи. Робота складається з запровадження, двох глав (у главі по три підрозділу), укладання, бібліографічного списку використаної літератури, списку скорочень і додатків.


1. Теоретична глава.Теоретико-правовие основи функціонування фондових бірж 1.1 Фондова біржа як центральне ланка ринку цінних паперів

У радянські часи грошовий попит постійно перевищував товарне пропозицію як коштів виробництва, і предметів споживання. Надлишок грошових доходів через фінансово-кредитну систему перетворювалася на накопичення значних фінансових ресурсів підприємств у формі невикористовуваних коштів фондів розвитку, фінансового розвитку та ін.

Підприємства, отримавши волю використанні цих коштів, шукали можливість їх докладання. Поява біржових структур стало однією з напрямів вкладення надлишкових грошових ресурсів.

У разі ринкової економіки всяка грошова сума спроможна давати відсоток, і, навпаки, всякий регулярно який повторювався дохід, що може бути переданий, сприймається як відсоток із капіталу і їх отримує ціну, рівну прибутку,капитализированного зі звичайного рівня відсотка. Вилучити свій капітал акціонер може, продавши акції, свої претензії з прибутку. Ця можливість досягається в особливому ринку - на фондову біржу. Один із головних функцій фондової біржі залежить від мобілізації капіталу: через біржі компанії отримують капітал шляхом продажу акцій і облігацій, через біржу уряду розміщують свої позики, біржа здійснює посередництво між позичальниками і позикодавцями тощо. Біржа сприяє переміщенню капіталу з однієї сфери застосування до іншої, що викликано відмінностями доходу,приносимого цінними паперами їх власниками.

Фондова біржа - це організований ринок з торгівлі стандартними фінансовими інструментами, створювана професійними учасниками ринку для взаємних оптових операцій.

Ознаки класичної фондової біржі:

централізований ринок, з фіксованою місцем торгівлі, тобто. наявністю торговельний майданчик;

цьому ринку є процедура відбору найкращих товарів (цінних паперів), відповідальних певним вимогам (фінансова стійкість і великі розміри емітента, масовість цінних паперів, як однорідної і стандартного товару, масовість попиту, чітко вираженаколеблемость цін тощо.);

існування процедури відбору кращих операторів ринку на ролі членів біржі;

наявність тимчасового регламенту торгівлі цінними паперами і стандартних торгових процедур;

централізація реєстрації операцій та розрахунків з ним;

встановлення офіційних (біржових) котирувань;

нагляд за членами біржі (з позицій їхньої фінансової стійкості, безпечного ведення бізнесу і дотримання етики ринку).

Функції фондової біржі:

створення постійно чинного ринку;

визначення цін;

поширення інформації товари та фінансових інструментах, ціна й умови звернення;

підтримку професіоналізму торгових оборотів і фінансових посередників;

вироблення правил;

індикація стану економіки, її товарних сегментів і ринку.

З виникненням нашій країні акціонерних товариств - в господарську практику ввійшов новий інструмент - акції. Одночасно розширювалася роль та інших цінних паперів - облігацій. Донедавна мали ходіння лише державні облігації. Разом про те, щоб акції та облігації зуміли виконувати їх основної функції, пов'язану з мобілізацією вільних коштів підприємств, організацій, банків, населення - необхідно забезпечити можливість їх вільної купівлі та організації продажу.

>Ценная папір є документ, який висловлює пов'язані з нею майнові і немайнові права, може самостійно звертатися над ринком і "бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод, є джерелом отримання регулярного чи разового доходу. Отже, цінних паперів виступають різновидом грошового капіталу, рух якого опосередковує наступне розподіл тих матеріальних цінностей.

>Ценная папір - це форма існування капіталу, яка від його товарної, продуктивної і Радою грошової форм, яка може передаватися замість нього, звертатися над ринком як товар і давати дохід. Це окрема форма існування капіталу поруч із його існуванням в грошової, продуктивної і товарної формах. Суть її у тому, що з власника капіталу сам капітал відсутня, але є всі права нею, що й зафіксовані у формі цінних паперів. Остання дозволяє відокремити власність із капіталу від самої капіталу і включити останній ринковий процес у таких формах, у це необхідне самої економіки.

Цінні папери фактично є юридичні документи, які свідчать про праві їх власника з доходу чи частину майна фірми. Купуючи цінний папір, інвестор чи може розраховувати, принаймні, на два виду доходів: інвестиційний й додатковий курсовий. Інвестиційний дохід - це прибуток від володіння цінними паперами (званий також дивідендом).Курсовой дохід - це дохід, отриманий у результаті купівлі папери за ціною із наступною перепродажем з іншої, вищу ціну.

Поняття цінних паперів багатогранно, оскільки самі економічних відносин, що виявляються нею, дуже складні, плюс вони постійно видозмінюються і розвиваються, що знаходить своє вираження в усі нові форми існування цінних паперів.

Учасники ринку цінних паперів - це фізичні особи чи організації, які продають чи купують цінні папери або обслуговують їх обіг й розрахунки із них; це, хто вступає між собою у певні економічних відносин щодо звернення цінних паперів.

Є кілька основних груп учасників ринку цінних паперів залежно від своїх функціонального призначення.

Федеральний закон "Про ринок цінних паперів" встановлює, що емітент - це юридична особа, група юридичних, пов'язаних між собою договором, чи органи державної влади органи місцевого самоврядування, які мають від імені зобов'язання перед інвесторами цінних паперів у здійсненні прав, засвідчених цінної папером.Эмитент поставляє на фондовий ринок товар - цінний папір, якість визначається статусом емітента,хозяйственно-финансовими результатами своєї діяльності.Эмитент сам оперує цінними паперами, здійснює їх викуп чипродажу[1].

Закон "Про ринок цінних паперів" визначає інвестора як особа, якому цінних паперів належать на праві власності (власник) чи іншому речовому праві (власник). Інвесторів можна класифікувати за низкою ознак, серед найбільш вагоміший статус, можна буде виділити індивідуальних, інституціональних і професіоналів ринку. Залежно від України цілі інвестування можна назвати стратегічних партнерів і портфельних інвесторів. Стратегічний інвестор припускає отримати власність і розраховує отримувати прибуток від використання цієї власності, що не перевищуватиме прибуток від простого володіння акціями. Він має зберігати своїм завданням розширення сфери впливу, одержання контролю перерозподілу власності.Портфельний інвестор розраховує тільки прибуток від належних йому цінних паперів.

Фондові посередники - це торговці, щоб забезпечити зв'язок між емітентами і інвесторами над ринком цінних паперів - це брокери ідилери[2]:

брокером вважають професійного учасника ринку цінних паперів (фізична особа чи організацію), котрий займається брокерської діяльністю. Відповідно до законом "Про ринок цінних паперів" брокерської діяльністю вважається вчинення цивільно-правових оборудок із цінними паперами як повіреного чи комісіонера, чинного з урахуваннямдоговора-поручения чи комісії або доручення скоєння такихсделок[3]. Брокерська діяльність фондовий ринок складає основі ліцензії, а брокер отримує дохід з допомогою комісійних, стягнутих від суми угоди, хоча найчастіше він поєднує своєї діяльності з консультуванням клієнтів над ринком цінних паперів. Брокерська фірма включає у собі трохи більше 25 людина;

дилером називається професійний учасник ринку цінних паперів (фізична особа чи організація), здійснюєдилеровскую діяльність. Відповідно до законом "Про ринок цінних паперів"дилеровской діяльністю вважається укладання угод купівлі-продажу цінних паперів від імені і поза свої гроші шляхом публічного оголошення цін купівлі й (чи) продажу певних цінних паперів з зобов'язанням купівлі й (чи) продажу певних цінних паперів оприлюдненими обличчям, що забезпечує дорадництво, цінами. Доход дилера складається з різниці продажу і купівлею. Виступаючи у ролі оператора ринку, дилер оголошує ціну продажу і купівлею, мінімальне і забезпечити максимальне кількість купованих і (чи) які й паперів, і навіть термін, протягом якого діють оголошені ціни. На російському ринку ролі дилера може бути інвестиційній компанії, функції якої є вкладення засобів у цінних паперів, здійснення операцій із ними від імені, зокрема шляхом їх котирування.

андеррайтер - це учасник торгівлі цінними паперами нових випусків, здійснює гарантоване розміщення цінних паперів. Заодно він одержує вигоду від емітента відповідно до договором генеральну знижку, у якій закладено дилерський спред, тобто. відмінність між ціною купівлі й ціною продажу;

джобери - цеучение-аналитики грошового ринку. Вони фахівці по кон'юнктури ринку цінних паперів. Вони допомагають правильно оцінити гідність вже випущених цінних паперів, допомагають емітенту здійснити нові курси цінних паперів, дають разові консультації, вирішують складні проблеми ринку цінних паперів. Послугами джоберів користуються брокери і дилери. Джобберська фірма, приймаючи замовлення, створює групу аналітики й журналісти видає консультацію, що є комерційною таємницею. Часто джоберська група приваблює різних фахівців із боку у тому, щоб детально вивчити той чи інший вид цінних паперів, котрий звертається над ринком цінних паперів; вона як на замовлення, а й вивчає необхідну інформацію самостійно, якщо передбачає, що цю інформацію може знадобитися і можна буде вигідно продати;

активних учасників можна розділити на спекулянтів іарбитражеров.Спекулянт - та людина, що прагне одержання прибутку рахунок різниці в курсової вартості цінних паперів. Якщо спекулянт прогнозує зростання ціни папери, він відіграватиме для підвищення, тобто. купить папір надії продати згодом у вищу ціну. Таких спекулянтів часто називають биками. Якщо спекулянт прогнозує падіння ціни папери, він грає на зниження, тобто. займе папір і продасть їх у надії викупити у майбутньому за нижчою ціні. Таких спекулянтів називають ведмедями.Арбитражер - та людина,извлекающее прибуток з допомогою одночасної купівлі-продажу одному й тому ж папери різними ринках, якби них спостерігаються різні ціни. Наприклад, сама й той самий акція продається двома біржах. Оскільки кожна біржа це самостійний ринок, то певні моменти часу ціна акції ними може відрізнятися.Арбитражер продає папір того біржі, де дорожче, і купує там, де дешевше. Розбіжність у цінах становить прибуток. Через війну дійарбитражеров ціни на всі різних ринках стають однаковими. Обличчя, яке здійснює подібні операції, має розташовувати хорошими системами зв'язку з різноманітними ринками. За сучасних умов арбітражні операції часто здійснюються з допомогою спеціально запрограмованих комп'ютерів. Підсумовуючи, можна сказати, що одне теж обличчя може бути як спекулянтом, іарбитражером;

>хеджер - та людина,страхующее на терміновому ринку свої фінансові активи чи угоди на ринку;

однією з професійних учасників ринку цінних паперів може бути управляючі компанії незалежно від конкретної юридичної форми їх організації, але

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація