Реферати українською » Банковское дело » Місце кредитних операцій у діяльності комерційних банків


Реферат Місце кредитних операцій у діяльності комерційних банків

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

1.1 Кредитні операції банків та їхнього види

1.2 Регламентація кредитного процесу комерційного банку

Глава 2 ПЛАНИКРЕДИТОВ ТА ЇХНІОРГАНИЗАЦИЯ НАПРИМЕРЕ Банку “Держава”

2.1 Загальні інформацію про банку “Держава” і різноманітні види кредитування

2.2 Місце кредитних операцій на фінансовій системі

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Комерційний банк в сучасне час стає майже головним елементом банківської системи. Перехід до ринкових відносин на початку 90 років зумовив бурхливий розвиток приватного бізнесу. Розвиток торгово-посередницьких операцій спричинило потребу у кредиті буде. З'явилися перші комерційних банків — інноваційні, які почали розвивати кредитні відносини з приватним бізнесом. Саме тоді в комерційних банків був невеликий досвіду у кредитномуделе[1].

Кредитні операції банків діляться на активні і пасивні:

-активніоперации(в цьому випадку банк є кредитором й у своє чергу розміщає кошти у формі депозитів.

-пасивніоперации(в цьому випадку банк є дебітором тобто. стороною бере кредит та приймаючі кошти у формі депозитів. Між пасивними і активними операціями комерційного банку існує тісний зв'язок. У ринковій економіці банк виконує свій головний функцію - посередництво у кредиті, що він здійснює шляхом перерозподілу коштів, тимчасово що у процесі кругообігу фондів підприємств і надходження доходів приватних осіб. Комерційні банки виконують роль посередників між господарськими одиницями і секторами,накапливающими тимчасово вільні кошти, і тих учасниками економічного обороту, які тимчасово потребують додатковому капіталі.

Метою згаданої роботи є підставою виявлення ролі з урахуванням наявного матеріалу місця кредитних операцій на системі комерційного банку.

У написанні роботи сформувалися такі:

ознайомитися з правовим регулюванням кредитного процесу; розглянути на конкретному банку, які кредитні операції виробляє він; розглянути види кредитних операцій;

Глава 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

1.1 Кредитні операції банку та його види

Сьогодні комерційний банк у розвинений ринкової економіки здатний запропонувати клієнту велику кількість різноманітних банківських продуктів і рівнем послуг. Однією з таких видів послуг служать кредитні операції.

Кредитні операції це- відносини між кредитором і позичальником з надання першим останньому певної суми коштів за умов платності, терміновості івозвратности.[2] Банківські кредитні операції ділять на дві основні групи:

- активні, коли банк виступає від імені кредитора, видаючи позички;

- пасивні, коли банк виступає у ролі позичальника (дебітора), залучаючи гроші від клієнтів - і інших банків за умов платності, терміновості, повернення. Виділяються і ще дві основні форми здійснення кредитних операцій: позички і депозити. З зазначених характеристик, можна умовно підкреслити різницю між кредитними і позичковими операціями, кредитом іссудой. Кредит - ширше поняття, має грошову природу яка передбачає наявність різних форм організації кредитних відносин.

Кредитні відносини - це економічних відносин виражені перерозподілу коштів на певних умов.

Позика ж є лише з форм організації кредитних відносин, виникнення яких супроводжується відкриттям позичкового рахунку. З іншого боку, кредитні відносини можуть бути організовані у рамках банківського кредиту, а й як комерційне кредитування, як у обличчі та позичальника, і кредитора виступають підприємства, а кредитні відносини з-поміж них оформляються векселем.

Активні кредитні операції складаються, по-перше, з позичкових операцій із клієнтами, і операцій із надання міжбанківського кредиту; по-друге, з депозитів, розміщених за іншими банках. Під пасивними розуміють таких операцій банків, у яких відбувається збільшення коштів, що є на пасивних рахунках чи активно-пасивних рахунках частини перевищення пасивів надактивами(в балансі РФ активно-пасивних рахунківнет).Пассивние операції відіграють істотне значення для комерційних банків, саме з допомогою банки набувають кредитні ресурси на грошових ринках. Існує4-и форми пасивних операцій комерційних банків:

-внесок у статутнийфонд(продажа паїв і акцій першим власникам)

-відрахування з прибутку банку формування або збільшення фондів

-депозитніоперации(средства ,отримані від клієнтів)

->внедепозитние операції

Пасивні операцій дозволяють залучати в американські банки кошти, перебувають у обороті. А нові ресурси створюються банківської системи у результаті активних кредитних операцій. З допомогою у перших двох форм пасивних операції формується перша велика група ресурсів - власні ресурси. Наступних два форми пасивних операцій утворюють другу велику групу ресурсів- позикові, чи залучені, кредитніресурси.[3]

Ведучи мову про пасивних кредитних операціях - у першу чергу, необхідно сказати про депозитних операціях.Депозитними називаються операції банків із залученням коштів юридичних і фізичних осіб в вклади, або визначені терміни, або до запитання. Перед депозитних операцій звичайно припадає переважна більшість їх пасивів.

Як суб'єктів депозитних операцій можуть виступати:

- державні підприємства міста і організації;

- державних установ;

- кооперативи;

- акціонерні товариства;

- змішані підприємства з участю іноземного капіталу;

- партійні та громадські організації та фонди;

- фінансові та страхові компанії;

- інвестиційні і трастові компанії та фонди;

- окремі фізичні обличчя і об'єднання цих осіб;

- банки та інші кредитні установи.

Об'єктами депозитних операцій є депозити - суми коштів, які суб'єкти депозитних операцій вносять до банку, на певний часоседаемие на рахунках банку з діючого порядку здійснення банківських операцій.

 По термінів депозити прийнято підрозділяти на дві групи:

- депозити до запитання;

- термінові депозити (зі своїми різновидами - депозитними і ощаднимисертификатами).[4]

Депозити до запитання - це вартість поточних, розрахункових, бюджетних та інші рахунках, що з скоєнням розрахунків чи використанням, і навіть вклади до запитання.

Термінові банківські депозити - це кошти, внесені до банк фіксований у договорі термін. Ними власникам виплачується зазвичай вищий від, ніж за депозитами до запитання і, зазвичай, є обмеження з дострокового вилученню, а деяких випадках і поповненню вкладу. Термінові банківські депозити поділяються -на умовні (депозит зберігається до будь-якого події), з попереднім повідомленням про вилучення коштів (коли клієнт в заздалегідь обумовлені терміни

має подати заяву на вилучення) та власне термінові депозити.

Власне термінові депозити за термінами зберігання поділяються на

депозити з терміном:

- до 30 днів

- від 31 до 90 днів

- від 91 до 180 днів

- від 181 дні 1 року

- від 1 року по 3 років

- понад 3 років.

До не депозитним джерелам залучення ресурсів ставляться: отримання позик на міжбанківському ринку; угоду щодо продажу цінних паперів зі зворотним викупом, облік векселів й одержання позичок у центрального банку; продаж банківськихакцептов; випуск комерційних паперів; отримання позик над ринком євродоларів;

1.2 Регламентація кредитного процесу комерційного банку

Кредитні операції комерційних банків є об'єктом посиленого уваги з боку органів банківського нагляду та тілабанков.Соответствено,кредитний процес комерційного банку регламентується як нормативними актами БанкуРоссии,так і внутрішніми актами самихбанков(кредитнаяполитика).Требования банку Росії є первинними, оскільки банк будує своє внутрішнє політику з них. До важливим нормативних актів Банку Росія мусить віднести таке:

-Інструкція від 16 січня2004г.№110-И (>ред.от 08.11.2010) “Про обов'язкових нормативи банків”;

-Становище від 26 березня 2004г.№254-П (ред. від 04.12.2009, з ізм. від 03.06.2010) ”Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати з позик”;

-Становище від 31 серпня 1998 р.№54-П(ред. від 27.07.2001) ”Про порядокпредоставления(размещения) кредитними організаціями коштів та йоговозврата(погашения) ”;

-Становище від 26 червня 1998 р.№39-П(ред. Від 26.11.2007) “Про порядок нарахування відсотків зоперациям,связанним з допомогою і розміщенням коштівбанками,и відображення зазначених операцій із рахунках бухгалтерськогоучета”[5]


Глава 2 ПЛАНИКРЕДИТОВ ТА ЇХНІОРГАНИЗАЦИЯ НАПРИМЕРЕ Банку “Держава”

2.1 Загальні інформацію про банку “Держава”

Повне назва

російською: "Акціонерний комерційний банк "Держава" відкрите товариство"

англійською:Joint-StockCommercial Bank ">DERZHAVA"

Короткий назва

російською: АКБ "Держава" ВАТ

англійською:JSCB ">DERZHAVA"

Дата реєстрації

5 березня 1994 року.

Ліцензії

· Генеральна ліцензія за проведення банківських операцій № 2738 від16.06.2004г.

· Ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів за проведення брокерської діяльності від 13.12.2000 р. № 077-03808-100000

· Ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів за проведення дилерської діяльності від 13.12.2000 р. № 077-03868-010000

· Ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів за проведення діяльності з управлінню цінними паперами від 13.12.2000 р. № 077-03913-001000

· Ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів за проведення депозитарної діяльності від 27.12.2000 р. № 077-04374-000100

· Ліцензія біржового посередника, коїть товарні ф'ючерсні і опціонні угоди біржову торгівлю від 07.07.2009 р. № 1397

Інформації про включенні банку реєстр банків-учасників системи страхування вкладів

Банк 16 грудня 2004 р. входить у реєстр банків - учасників системи страхування вкладів під номером 308.

Статутний капітал

50 868 000 рублів

Капітал (кошти)

1 211 000 000 рублів (за станом 01.10.2010 р.)

Валюта балансу

10 300 000 000 рублів (за станом 01.10.2010 р.)

Прибуток

256 600 000 рублів (за 9 міс. 2010 року)

>Аудитор

2008 - 2010 рік ТОВ "Фінансові і бухгалтерські консультанти", член Міжнародної асоціаціїPKF

2001 - 2007 роки - ЗАТ "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Належність до банківських та інших організаціям, членство в валютних, фондових біржах

· Член Асоціації РосійськихБанков (АРБ)

· Член міжнародної платіжної системи VISA International

· Член Міжнародної міжбанківської системи телекомунікаційS.W.I.F.T.

· Член фондовій БіржіММВБ

· Член секції валютного, термінового ринкуММВБ

·Дилер над ринкомГЦБММВБ

>Кол-во співробітників

169 осіб у 1 жовтня 2010 р.

Реквізити

>к/c: 30101810700000000675
ІПН: 7729003482

>ОГРН: 1027739120199

Свідчення про внесення в Єдиний державний реєстр юридичних, серія 77 № 007636106, виданоМежрайонной інспекцією МНС Росії № 39 по р. Москві «28» серпня 2002
>БИК: 044552675
SWIFT:DERZRUMM

Кредитна політика банку Держава будується з урахуванням дотримання таких загальноприйнятих принципів кредитування як терміновість, повернення, платність і забезпеченість. У виборі перспективних напрямів розміщення коштів Банк, з пріоритету високої фінансової надійності і дійсних можливостей залучення ресурсів, орієнтувався тих галузі й сфери матеріального виробництва й торгівлі, які вирізняються високою швидкістю господарського обороту, порівняно низькою капіталоємністю і стійким рівнем попиту їхні товари та.Заемщиками Банку були юридичні і особи, що є власниками і/або учасниками середнього та великого бізнесу.

У подальшим розглянемо основні види кредитування надані банком “Держава” як фізичним, і юридичних осіб.

Кредитування на покриття короткострокових касових розривів (овердрафт).

>Овердрафт-ето кредит «до запитання», який має фіксованого терміну повернення. За наявності боргу овердрафту, вона автоматично погашатися рахунок коштів, вступників на банківські рахунки позичальника. Максимальний термін безупинної боргу договору - 30 днів.

Сума кредиту

Ліміт за овердрафтом залежить від наступних показників:

- Від фінансового становища імені клієнта й його хист своєчасно у обсязі виконувати свої зобов'язання в поверненню основний суми боргу і нарахованих відсотків;

- Від розміру кредитових оборотів (трохи більше 50% від розміру чистих кредитових оборотів протягом місяця).

Валюта кредитування

>Овердрафти надаються лише у рублях.
Переваги

-можливо відкриття ліміту овердрафту з кредитових обертів за інших комерційних банках.

% за кредитами

- Відсоткові ставки встановлюються індивідуально кожному за позичальника.

- Нарахування відсотків виробляється щомісяця на фактичний залишок боргу.

- Відсотки виплачуються щомісяця за останній робочого дня місяці.

Цільове використання Оплата платіжних документів позичальника не більше відкритого ліміту.
Забезпечення кредиту ·Кредитовий оборот по розрахунковому рахунку позичальника, який відповідає вимогам Банку: надходжень від покупців/ замовників (кінцевих споживачів продукції/ послуг, реалізованихЗаемщиком), торговавиручка(овердрафт). При оформленніВКЛ такі види застави: готову продукцію, товари, сировину, матеріали, напівфабрикати; автотранспорт; устаткування, машини, механізми, технологічні лінії; житлова і нежитлова нерухомість; заставу цінних паперів, акцій, часткою; дебіторська заборгованість.
· Погашення боргу

Заборгованість за зобов'язанню можливо погашати двома шляхами:

- автоматичне безакцептне списання із рахунку позичальника принаймні наявності у ньому вільного залишку (овердрафт, п.1.1.);

- Списання зі подружжя складає підставі розпорядження Клієнта (>ВКЛ, п.1.2, п. 1.3.).

Інвестиційне кредитування.

- Кредит чиневозобновляемая кредитна лінія з впровадження графіка вибірки і складення графіка погашення

- Кредит для придбаннявнеоборотних активів під заставу купованоговнеоборотного активу

-Ломбардний позикупокупку/капремонтвнеоборотних активів

Валюта кредиту Кредити видають у будь-який валюті за вибором позичальника.
Сума кредиту Мінімальна сума кредиту становить 10 000 000 рублів (чи еквівалент у іншій валюті). Максимальна сума кредиту залежить від фінансово-економічних параметрівкредитуемого проекту.
% за кредитами Відсоткові ставки встановлюються індивідуально кожному за позичальника. Нарахування і сплата відсотків виробляється щомісяця чи інший узгоджений термін.
Забезпечення кредиту · Банк застосовує гнучкі підходи до оформлення забезпечення за кредитами. Як застави за кредитами розглядаються належать позичальнику, власникам бізнесу і/або іншимлицам:готовая продукція, товари, сировину,материали,полуфабрикати; автотранспорт; устаткування, машини, механізми, технологічні лінії; житлова і нежила нерухомість; заставу цінних паперів, акцій, часткою.
Предмет застави Предмет застави може бути застрахований на одній із які рекомендуються банком страхових компаній. Забезпеченням можуть бути також поручництва юридичних і фізичних осіб. Використовується комбінування застав і поручительств.
Терміни кредиту Кредити видаються терміном до 3 років. Що стосується кредитування під заставу ліквідної нерухомості у Москві можливо збільшення терміну кредитування.

Банк активно здійснює операції з кредитування клієнтів.

Надаючи кредит ми фінансуємо:

· Придбання, будівництво і ремонт об'єктів нерухомості;

· Придбання часток на бізнесі, цінних паперів;

· Надання позик компаніям, власником яких є;

· Ваші споживчі мети.


Терміникредитвоания до 5 років (погашення за встановленим графіку);
Розмір кредитування до 150 млн. рублів;
Валюта кредитування рублі, долари США, євро;
Джерела погашення доходи, продаж активів;
Забезпечення житлова чи комерційна нерухомість у Москві чи Московській області; земля в Московській області; заставуакций/долей компанії.

2.2 Місце кредитних операцій на фінансовій системі

Виходячи з розуміння, що фінанси є

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація