Реферати українською » Банковское дело » Кредитування в ВАТ "Альфа-Банк"


Реферат Кредитування в ВАТ "Альфа-Банк"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

 

Звіт про проходженні переддипломної практики

Кредитування на ВАТ "Альфа-Банк"


Зміст

>1.Общая характеристика ВАТ «Альфа-Банку»

>2.Организация кредитування у ВАТ «>Альфа-Банке»

>3.Анализ операцій із кредитування ВАТ «Альфа-Банку»

Список використовуваних джерел


>1.Общая характеристика ВАТ «Альфа-Банку»

Альфа-Банк заснований 1990 року. Альфа-Банк універсальний банком, що забезпечує все основні види банківських операцій, представлених над ринком фінансових послуг, включаючи обслуговування приватних і корпоративних клієнтів, інвестиційний банківський бізнес, торгове фінансування і управління активами.

На 1 вересня 2010 року клієнтська база Альфа-Банку становить близько 39 тис. корпоративних клієнтів - і 4,3 млн фізичних осіб. У самій Москві, Росії за кордоном відкрито 331 відділення і філія банку, зокрема дочірній банк Нідерланди і фінансові дочірніми компаніями до й Великобританії.

Торішній чистий прибуток Банковій групи «Альфа-Банк» , куди входить ВАТ «>АЛЬФА-БАНК» та її дочірніми компаніями, з урахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності (>МСФО) протягом першого півріччя 2010 року становив 296 млн доларів.

За звітний період сукупні активи Банковій групи «Альфа-Банк» зросли на 4,3% з 21,6 млрд доларів наприкінці 2009 р. до 22,6 млрд доларів на 30 червня 2010 р., причиною чого стали відновлення російської економіки після світової кризи позитивний імідж Альфа-Банку, що дозволило залучити нових клієнтів, як і корпоративному сегменті, і у сегменті роздрібного бізнесу. Залишки на клієнтських рахунках Банковій групи «Альфа-Банк» зменшилися на 5,1% до 13,0 млрд доларів (наприкінці 2009 р. вони становили 13,7 млрд доларів). Це сталося результаті зменшення залишків на клієнтських рахункахАмстердамском Торговому Банку (входить у Банківську групу «Альфа-Банк») на 25%, тоді як іАльфа-Банке спостерігався їх помірний зростання. Сукупний капітал становило 6,9% і становить 2,9 млрд. доларів (2,7 млрд доларів наприкінці 2009 р.) завдяки одержаного прибутку основної діяльності.

Сукупна позичкова заборгованість Банковій групи «Альфа-Банк» зросла на 1,2% з 15,0 млрд доларів наприкінці 2009 р. до 15,1 млрд доларів на 30 червня 2010 р., у своїй зростання кредитного портфеля Альфа-Банку з 13,6 млрд доларів до 14,1 млрд доларів було скориговано зменшенням кредитного портфеля Амстердамського Торгового Банку приблизно 15% за ж період.

Частка створенихпровизий на можливі втрати з позик стосовно величині кредитного портфеля знизилася на 0,6% завдяки значному поліпшити якість кредитного портфеля. Невеликий зниження зумовлено консервативної політикою Банковій групи «Альфа-Банк» у частині створенняпровизий. У абсолютному вираженні провізії знизилися із першого 504 млн доларів 31-ий грудня 2009 р. (10,1% від величини кредитного портфеля) до 1 441 млн доларів на 30 червня 2010 р. (9,5% від величини кредитного портфеля). Частка простроченої позичкової заборгованості (позички з простроченням платежу по основному боргу чи відсоткам від однієї дні й більше) в сукупному кредитному портфелі Банковій групи «Альфа-Банк» знизилася на кінцю першого півріччя 2010 р. проти кінцем 2009 р. внаслідок погашення й ефективної реструктуризації більшу частину простроченої заборгованості. На 30 червня 2010 р. частка простроченої позичкової заборгованості становила 12,1% (1 826 млн доларів простроченої заборгованості від 15 136 млн доларів сукупного кредитного портфеля), 31-ий грудня 2009 р. частка простроченої позичкової заборгованості становила 24,2% (3 701 млн доларів простроченої заборгованості від 15 281 млн доларів сукупного кредитного портфеля).

Чиста відсоткова маржа від позичкових операцій зросла на 12,1% до 640 млн доларів (за 6 місяців 2009 р. вона становить 571 млн доларів). Зростання відбулося внаслідок значноснизившихся відсоткових витрат, переважно з допомогою низьких відсоткові ставки по міжбанківських кредитів. Прибуток до оподаткування нафтопереробки і резервів зросла на 41,6% до 602 млн доларів (на 30 червня 2009 р. — 425 млн доларів), ставлення операційних витрат до доходів становило 40,4%. Торішній чистий прибуток зріс у результаті зростання відсоткових і комісійних доходів одночасно зі зниженням відрахувань до резерви на 57,5% — із 395-го млн доларів на першому півріччі 2009 р. до 168 млн доларів на першому півріччі 2010 р.

Банківська група «Альфа-Банк» приділяє особливу увагу управлінню ризиками ліквідності та політичними ризиками капіталізації, хоча де вони представляли серйозної погрози на першій половині 2010 р. На 30 червня 2010 р. кошти й короткострокові кошти, розміщені кредитних організаціях становили приблизно 18% від сукупних активів. На додачу до цього Альфа-Банк має доступом до інших джерел ліквідності, таких як позики, надані Банком Росії під забезпечення кредитного портфеля чи перехресні гарантії інших російських банків. Висока капіталізація Банковій групи «Альфа-Банк» підтверджується коефіцієнтом достатності капіталу лише на рівні 22,1% відповідно до стандартівБазель-1 за станом 30 червня 2010 р.

У тому 2010 р. Банківська група «Альфа-Банк» розмістила середньострокові облігації у сумі 600 млн доларів під фіксовану відсоткову ставку 8% річних з погашенням в 2015 р. Починаючи з 2008 року, більшість раніше випущених боргових цінних паперів було погашено, і Банківська група планує нові розміщення на ринках позикового капіталу недалекому майбутньому.

Банківська група «Альфа-Банк» є найбільшим російським приватним банком за величиною сукупних активів, сукупного капіталу і розміру депозитів. У першому півріччі 2010 р. група продовжила свій розвиток як універсальний банк за такими основним напрямам: корпоративний і інвестиційний банк (включаючи МСБ), торгове фінансування і лізинг, роздрібний банк (включно з системою банківських філій, авто кредитування і іпотеку). Серед поточних стратегічних пріоритетів Банковій групи «Альфа-Банк» можна назвати ефективне керівництво активами і пасивами з метою підвищення прибутковості, поступове нарощування кредитного портфеля орієнтації на якість позичальника, збільшення комісійних доходів, залучення коштів у ринках позикового капіталу, розвиток розрахункового бізнесу віддалених каналів обслуговування.

У травні 2010 року підтвердила довгостроковий рейтинг Банковій групи «Альфа-Банк» від агентстваMoody’s лише на рівні «>Ba1», прогноз негативний. У червні 2010 р. агентство Standard &Poor’s підвищило прогноз по кредитному рейтингу зі стабільного до позитивного і підтвердило рейтинг лише на рівні «B+». У 2010 р. агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг до «ВР», прогноз стабільний.

Фінансові результати Банковій групи «Альфа-Банк» складено відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності і перевірені аудиторами компанії PriceWaterhouseCoopers.

Підтримка національного мистецтва — одна з пріоритетних напрямів культосвітньої діяльності Альфа-Банку. За сприяння Альфа-Банку Росію відвідали багато всесвітньо відомі зарубіжні музиканти. За підтримки Альфа-Банку у регіонах Росії щорічно проходять театральні фестивалі з участю лауреатів національної премії «Золота Маска», концерти артистів Великого театру, балетної трупи Маріїнського театру, камерного ансамблю «Солісти Москви» під керівництвом Ю. Башмета, кращих джазових колективів країни, численні виставки.

Альфа-Банк дійсних членівКорпоративного клубу WWF Росії, продовжує реалізацію освітньої програми для російських школярів «>Альфа-Шанс», надає фінансової підтримки благодійну програму порятунку тяжкохворих дітей «Лінія життя».

ВАТ «Альфа-Банк» має рейтинги провідних російських та Міжнародних рейтингових агентств. Рейтинг Альфа-Банку одна із найвищих серед російських приватних банків.

Кредитний рейтинг — це оцінка платежі- чи кредитоспроможності позичальника і/або емітента відповідно до встановленої процедурою оцінки ймовірності повернення наданих фінансових коштів. Рейтинги, і навіть супутні їм дослідження допомагають інвесторам проаналізувати кредитні ризики, пов'язані з вкладеннями в цінних паперів з фіксованою дохідністю, надаючи докладну інформацію про спроможність емітентів виконувати свої зобов'язання. Для емітентів цінних паперів з фіксованою дохідністю наявність кредитного рейтингу може забезпечити вищу ліквідність емітованих цінних паперів, і навіть зниження операційних витрат.

За рейтингами ведуть постійне спостереження. Це дозволяє інвесторам постійно оцінювати свій інвестиційний ризик.

>Таблица-1 Рейтинги банку

Нетривалий кредитний рейтинг Довгостроковий кредитний рейтинг Рейтинг із національної шкалою Прогноз Рейтинг фінансової стійкості
Standard &Poor’s B B+ >ruA+ Позитивний
>Moody’sInvestors Service >NP >Ba1 - >Cтабильний D
FitchRatings B >BB >AA- >Cтабильний >C/D
Національне рейтинговеагенство - - ААА - -

Високий професійний рівень керівництва одна із основних чинників, які забезпечують стабільне існування й розвиток будь-якого комерційного проекту. Успіх Альфа-Банку протягом усього терміну існування, його спроможність адекватно реагувати на будь-які нестабільні ситуації у країні, і навіть те що, всі ці роки Альфа-Банк впевнено входить у до першої п'ятірки російських банків, здебільшогоу є заслугами начальницького складу та політики.

Керівництво Альфа-Банку становлять люди, мають великий досвід роботи, як, і там. Чимало їх ми отримали освіту у найавторитетніших зарубіжних і вітчизняних університетах й бізнес школах, мають вчені й є авторами значної частини наукових робіт і статей.

Керівники різних підрозділів банку займали управлінські посади на найбільших російських і зарубіжних фінансових структурах, при Уряді же Росії та суб'єктів Російської Федерації.

Значний внесок у успіхи банку вносять також іноземні спеціа-лісти зі своїми багатим досвідом роботи у західних компаній на міжнародних ринках, застосування і адаптація якого до російських умов є Члени Ради директорів:

>1)ЙоханнЙонах - Голова Ради директорів

>2)ОлегСисуев - Перший заступник Голову Ради директорів

>3)Петр Авен - Член Ради директорів, Президент Альфа-Банку

>4)РушанХвесюк - Член Ради Директорів, Голова Правління

>5)Михаил Фрідман - Член Ради директорів

>6)Ильдар Каримов - Член Ради директорів

>7)АлексКнастер - Член Ради директорів

>8)Николай Косів - Член Ради директорів

>9)АндрейКосогов - Член Ради директорів

>10)Александр Луканов - Член Ради директорів

>11)Петр Шміда - Член Радидиректоровважной складовою стратегію розвитку банку.

Ключовою завданням Альфа-Банку є досягнення високих міжнародних стандартів в корпоративне управління та ділової етики. Процеси і складні процедури управління у Банку структуровані в такий спосіб, щоб забезпечувати виконання всіх законів, і правил, і створити оптимальні умови до ухвалення далекоглядних і відповідальних рішень. У найближчій і у середньостроковому періоді нашими пріоритетами є запровадження незалежних членів у складі Ради директорів, підвищення рівня ефективності корпоративного управління з допомогою комітетів при Раді директорів на додаток до існуючомуАудиторскому комітету, отримання рейтингу корпоративного управління від міжнародного рейтингової агенції й подальше забезпечити прозорість бізнесу Альфа-Банку.

Поруч із підвищенням рівня корпоративного управління життєво важлива роль Банку відводиться розвитку корпоративної культури. Саме корпоративна культура, що задається керівництвом України й підтримувана належним чином усіма співробітниками Банку, визначає корпоративну етику.Неукоснительное дотримання і вірність основним цінностям служать формуванню і збереженню корпоративної культури уАльфа-Банке.

Альфа-Банк прищеплює своїх співробітників культуру відкритості й довіри, у межах якої заохочується здорова боротьба думок. Колектив Альфа-Банку вірний цих принципів, оскільки є запорукою довіри суспільства до нашої організації.

У Хабаровську 2 відділення ВАТ «Альфа-Банку»:

680000, Хабаровськ, вул.Муравьева-Амурского, 36 тіл.: (+7 4212) 45-29-66

680051, Хабаровськ, вул. Суворова, буд. 42 тіл.: (+7 4212) 50-69-73

Банкомати перебувають за адресами:

-Гипермаркет «>Самбери» наТрехгорнойТрехгорная вул., 98

-Гипермаркет «>Самбери» наШкотоваШкотова вул.,15а

-ККО «Амур»Муравьева-Амурского вул., 36

-ККО «Південний Суворова вул., 42

- Магазин «>SuperGood»Краснореченская 110Краснореченская вул., 110

- Магазин «>SuperGood» на 60 років Жовтня 60 років Жовтня проспект, 202

- Магазин «ТриТолстяка» на Леніна Леніна вул., 49

- РАТ ЕС СХОДУ Ленінградська вул., 46

- Салон «>Связной» Леніна вул., 31

- ТЦ «Лотос»Муравьева-Амурского вул., 7

- ТЦ «Магніт» Ленінградська вул., 28

- ТЦ «>НК-Сити» Карлу Марксу вул., 76

- ТЦ «Столичний двір»Тихоокеанская вул., 204

>2.Организация кредитування у ВАТ «>Альфа-Банке»

Здійснення діяльності Відповідно до статтею 56 Федерального закону "Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)" (Відомості З'їзду народних депутатів РСФРР та УСРР Верховної Ради РРФСР, 1990, № 27,ст.356; Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, № 34,ст.1966; Збори законодавства Російської Федерації, 1995, № 18,ст.1593; 1996, № 1, ст.3; 1996, № 1, ст.7; 1996, № 26,ст.3023; 1997, № 9,ст.1028; 1997, № 18,ст.2099; 1998, № 10,ст.1147; 1998, № 31,ст.3829) Банк Росії справжнім Положенням встановлює порядок операцій з надання (розміщення) банками коштів клієнтам, зокрема іншим банкам (тут і текстом - "клієнти банку") - юридичним і фізичних осіб незалежно від цього, мають вони або немає розрахункові, поточні, депозитні, кореспондентські рахунки цьому банку, й поверненню (погашення) клієнтами банків отриманих коштів, і навіть бухгалтерський облік зазначених операцій.

З метою справжнього Положення під розміщенням (наданням) банком коштів розуміється висновок між банком і клієнтом банку договору, складеного з огляду на вимоги Цивільного кодексу Російської Федерації. Відповідно до статтею 1 Федерального закону "Про банки та надійної банківської діяльності" (Відомості З'їзду народних депутатів РСФРР та УСРР Верховної Ради РРФСР, 1990, № 27,ст.357; Відомості з'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації 1992, № 9,ст.391; 1992, № 34,ст.1966; Збори законодавства Російської Федерації, 1996, № 6,ст.492; 1998, № 31,ст.3829) банк передає кошти умовах платності, терміновості і повернення, а клієнт банку здійснює повернення отриманих коштів у відповідність до умовами договору.

Розміщення (надання) коштів може здійснюватися як у національній валюті Російської Федерації, і іноземних валютах з повним дотриманням вимог чинного законодавства.

Банк розробляє й запевняє відповідні внутрішні документи, що визначають його політику щодо розміщення (надання) коштів, і навіть дисконтну політику й підходи до його реалізації, документи що визначають процедура прийняття рішень щодо розміщення банком коштів, документи, що визначають розподіл функцій та обмеження повноважень між підрозділами і посадовими особами банку, які включають внутрішні правила розміщення коштів, зокрема правила кредитування клієнтів банку.

Зміст зазначених документів на повинен суперечити чинного законодавства Російської Федерації, нормативних актів Банку Росії і близько справжньому Положення.

Погашення (повернення) розміщених банком коштів і сплата відсотків за ними виробляється у наступному порядку:

1) шляхом списання коштів банківського рахункиклиента-заемщика з його платіжному дорученням;

2) шляхом списання коштів у порядку

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація