Реферати українською » Банковское дело » Споживче кредитування на прикладі ВАТ "Ощадний банк Росії"


Реферат Споживче кредитування на прикладі ВАТ "Ощадний банк Росії"

Страница 1 из 4 | Следующая страница
Запровадження

Актуальність дослідження.

Однією з головних причин банкрутства російських банків є його некваліфіковане управління, ігнорування ступеня ризику під час проведення окремих банківських операцій. У результаті ці чинники безпосередньо впливають на кінцеву ефективності роботи банку і сприяють «розмивання капіталу», і навіть зростанню втрат надходжень у процесі банківську діяльність. Орієнтиром банківську діяльність у ринковому господарстві має стати максимізація прибуток від операцій при зведенні до мінімуму втрат. Прибуток і збитки, отримані банком - це показники,концентрирующие результати різних пасивних і політично активних операцій банку і відбивають вплив всіх згаданих чинників, які впливають з його діяльність. Усе це обумовлює необхідність розробки методики аналізу підвищення ефективності управління акціонерним комерційним банком і через посилення цій основі його фінансової стійкості, яка великою мірою залежить від кінцевих фінансових результатів своєї діяльності.

Мета курсової роботи розглянути принципи розвитку споживчого кредитування прикладі ВАТ «>Сберегательний банк Росії».

Як теоретичної й методологічною основи написання курсової роботи використовуються нормативно-правові акти у сфері банківську діяльність, і навіть роботи різних авторів, як-отБуевичС.Ю. Федоров А.В., Балабанов І.Т., ЩеголєваН.Г.,ЛаврушинО.И. та інших.


Глава 1. Методологічні основи процесу споживчого кредитування

 

1.1 Види споживчого кредитування

 

Споживчий позику невідкладні потреби - це найбільш універсальний вид споживчого кредиту, наданий банками фізичних осіб.

Поняття "невідкладні потреби" можна трактувати потенційними позичальниками досить-таки широко, що дозволяє йому, у принципі, не оголошувати (і вказувати у кредитному договорі) істинні причини даної, що спонукали його до звернення по кредит.

Отже, споживчий позику невідкладні потреби є багатоцільовим, що звільняє позичальника від виробничої необхідності документально підтверджувати, яким чином було витрачено надані банком кошти. Такий кредит може бути наданий практично кожномудееспособному громадянинові, але у межах встановленого банком розміру,рассчитиваемого з урахуванням оцінки платоспроможності позичальника. Можливість надання кредиту, її розмір, і навіть період кредитування істотно збільшуються у разі надання позичальником відповідного забезпечення своїх зобов'язань з погашення кредиту.

У багатьох банків, позику невідкладні потреби надається громадянам терміном до п'яти років у будь-який валюті (рублі, євро або долари США). Розмір такого кредиту звичайно перевищує50-кратной величини середньомісячного "чистого" доходу позичальника, а кредитна ставка близько 20% (для карбованцевих кредитів). З іншого боку, під час видачі кредиту з позичальника зазвичай стягується одноразова фіксована плата.

Видача кредиту на невідкладні потреби може здійснюватися у безготівковій формі, а й готівкою через касу банку.Кредитуемие кошти за бажання позичальника надаються йому одноразово чи частинами.

Погашення кредиту на невідкладні потреби найчастіше проводиться у разіаннуитетной схемою, т. е. рівними щомісячними чи щоквартальними платежами. Відсотки за кредитами погашаються разом із черговий частиною кредиту.

Споживчий одномоментний кредит - вид універсального споживчого кредиту. Як можна і позику невідкладні потреби, даний вид кредиту може бути наданий практично кожномудееспособному громадянинові, але у межах встановленого банком розміру,рассчитиваемого з урахуванням оцінки платоспроможності позичальника.

Зазвичай одномоментний кредит надається громадянам терміном до два роки, переважно у рублях. Розмір такого кредиту звичайно перевищує50-кратной величини середньомісячного "чистого" доходу позичальника. Кредитна ставка близько 20%. Особливістю одноразового споживчого кредиту і те, що він надається і погашається одноразово, а чи не частинами. У цьому відсотки за кредитами сплачуютьсяежемесячно.[1]

Такий спосіб кредитування найзручніша задля забезпечення разових покупок порівняно невеличкий вартості, бо погашення цього виду кредиту відводиться трохи більше півтора-двох років.

Дострокове одноразове (чи часткове) погашення кредиту допускається, але нинішнього разі банк найчастіше утримує з позичальника додаткову комісію.

Споживчий поновлюваний кредит (іноді ще й називають кредитом з відстрочкою наданнякредитуемих коштів) - це універсальний споживчий кредит. Цей вид кредиту може бути наданий практично кожномудееспособному громадянинові, але у межах встановленого банком розміру,рассчитиваемого з урахуванням оцінки в його платоспроможністьзаемщика.[2]

Особливістю цього виду кредиту і те, що він надається визначений термін, але суворо у межах періоду дії так званої кредитної лінії на, тобто періоду, протягом якого позичальник може розраховувати надання кредитних засобів у відповідність до попередньо прийнятим рішенням банку. Інакше кажучи, позичальник заробляє такі гроші не відразу, і може зняти їх з свого рахунки будь-який зручний йому час (всі разом чи частинами) але у певного періоду дії договору.

Такий спосіб кредитування дуже зручний у разі разових покупок, термін скоєння яких немає визначено, але позичальнику потрібно гарантія те, що у разі потреби кредит буде створено йому негайно й напевно.

Інший особливістю є висновок між банком і позичальником загального (попереднього) угоди про відкриття кредитної лінії на й у доповнення щодо нього однієї чи кількох кредитних договорів. Підписання угоди, і договору (договорів) можна одночасно чи з окремішності.

Стандартний термін подання кредиту на межах періоду дії кредитної лінії на може коливатися від року до два роки. Видача кредиту, як у разі з одноразовим кредитом, також провадиться одноразово - в кожному укладеним у межах загального (попереднього) угоди про відкриття кредитної лінії на кредитному договору.

Під час ухвалення рішення про надання поновлюваного кредиту громадянам, ранішевоспользовавшимся послугами по споживчому кредитування, враховується також їхніх благонадійність, тобто наскільки повно і розплатилися вони за попередньому кредиту.

За відкриття кредитної лінії на банком стягується одноразова фіксована плата.Возобновляемий кредит підлягає одночасного погашення, у своїй відсотки за кредитами сплачуються щомісяця.

Споживчий позику нерухомість - це поширений цільової споживчий позику придбання нерухомості. Принципова новизна такого кредиту від іпотечного у тому, що не жадає від позичальника передачі у заставукредитуемой квартири або торговельні доми. Звісно ж, це виключає необхідності надання позичальником забезпечення своїх зобов'язань з погашення кредиту - наприклад, у вигляді поручництва третіх осіб або "під" вже наявну у розпорядженні позичальниканедвижимость.[3]

Кредит нерухомість - це хороша альтернатива для потенційних позичальників, котрі хочуть за тими або іншим суб'єктам причин укладати з банком договір іпотечного кредитування. Понад те, залежно від особистих обставин на купівлю житлового приміщення позичальник може скористатися і нецільовим кредитом (зокрема, кредитом на невідкладні потреби), проте приймати остаточне рішення на користь тієї чи іншої варіанти кредитування, очевидно, слід, керуючись критерієм вигідності, т. е. з конкретних умов надання кредиту. Варто обмовитися - споживчий позику нерухомість, як і іпотека, надається саме з придбання нерухомості, ви можете на отримані кошти прикупити заодно сантехніку чифактурную штукатурку для створення нового житла.

Необхідно окремо згадати порядок визначення максимальної величини кредиту нерухомість. Відповідно до існуючої практикою максимальна величина такого кредиту розраховується з обліку платоспроможності потенційного позичальника, однак може перевищувати 70- 90% загальної вартостікредитуемого житлового приміщення.

Отож потенційний позичальник повинен бути готовий до оплати перший внесок за квартиру або житлової дім у розмірі від 10 до 30% з його загальної вартості. З іншого боку, необхідно документально підтвердити факт оплати перед банком, причому невиконання його запровадження зробить надання кредиту неможливим.

Ще однією характерною рисою споживчого кредиту нерухомість є термін надання проти інші види кредитів. Нині може коливатися від 15 до 27 років, залежно від розмірів суми наданих кредитних коштів.

Кредит нерухомість надається у будь-якій валюті, але одночасно й в безготівковій формі. До чого, під час видачі кредитних коштів із позичальника зазвичай стягується одноразова плата у вигляді 3-5% від суми кредиту. Кредитні кошти зараховуються сучасний рахунок позичальника і далі перераховуються з цього приводу організації, або фізичної особи - продавця житлового приміщення.

Погашення кредиту нерухомість може здійснюватисяаннуитетними щомісячними чи щоквартальними платежами або за індивідуальну схему. Наприклад, допускається варіант, відповідно до яким розмір щомісяцяпогашаемой частини кредиту залишається незмінною протягом усього періоду погашення, тоді як розмір платежів до рахунок погашення відсотків користування кредитом, які розраховуються по залишку неповернених банку кредитних коштів, поступово скорочується.

На прохання позичальника й за наявності поважних причин банк може надати розстрочку погашення частини кредиту терміном до два роки, яка тим щонайменше не звільняє позичальника від щомісячної сплати відсотків. Дострокове погашення частини кредиту нерухомість допускається за узгодженням із банком.

Товарний кредит - це цільової споживчий кредит на придбання в кредит різних товарів . Класичний товарний кредит надається над грошової, а товарноїформе.[4]

Зазвичай, кредитний договір про надання цього виду кредиту полягає громадянами у торгової організації (магазині, торговий центр тощо. п.), реалізує ті чи інші споживчі товари, яка, своєю чергою, попередньо уклала відповідний договір з банком.

Треба мати через, у разі надання цільового кредиту, позичальнику доведеться на вимогу банку підтвердити, що кредитні кошти було використані їм у відповідність до призначенням кредиту. Хоча, практично це запитання дозволяється набагато простіше: зазвичай, після підписання кредитного договору з торговоюорганизацией-посредником та внесення позичальником (якщо потрібно) з так званого "перший внесок", відразу ж видається той самий товар, для закупівлі що йому (у вигляді відстрочки платежу) і було виділено кредитні кошти.

Характерною ознакою товарного кредиту і те, що його максимальна величина визначається лише з урахуванням платоспроможності потенційного позичальника, а й з терміну, який планується надати їй кредитні кошти. У цьому граничний термін подання товарного кредиту звичайно перевищує 5-7 років.

Товарний кредит надається практично кожномудееспособному громадянинові без забезпечення чи із забезпеченням зобов'язань позичальника з погашення кредиту. Видача кредитних коштів виробляється безготівково у будь-якій валюті шляхом зарахування сучасний державний кошт або кредитну карту позичальника.

Споживчий позику платні - це цільової споживчий кредит, які даються позичальникам, бажаючим скористатися платними послугами. Послуги були різні: туристичні, медичні, освітні, або, приміром навіть ремонтні, такі як ремонт вікон. Об'єднує їх або, що позичальник отримує відразу, а оплачує їх поступово, з відстрочкою. Такий вид кредиту і називається - позику платні з відстрочкою платежу, причому спектр таких послуг з кожним роком залучає дедалі більшрасширяется.[5]

Кредитний договір про надання кредиту на платні найчастіше громадянами за посередництва організації, реалізує ті чи інші споживчі послуги, яка, своєю чергою, попередньо уклала відповідний договір з банком.

Оскільки кредит є цільовим, позичальник зобов'язаний на вимогу банку підтвердити, що кредитні кошти було використані їм у відповідність до призначенням кредиту. Це обов'язковий вимогою і при отриманні даного цільового кредиту.

У окремих випадках кредитний договір може полягати лише з позичальником, але йсозаемщиками. Наприклад, якщо кредит береться на навчання неповнолітнього дитини, його виступаютьсозаемщиков і укладають договір на кредитування платних освітніх послуг.

Термін подання такого кредиту звичайно перевищує 10 років, а максимальна величина кредиту визначатиметься з урахуванням платоспроможності потенційного позичальника, та заодно, зазвичай, неспроможна перевищувати 90% загальної вартостікредитуемой послуги. Отже, потенційний позичальник мав відбутися о будь-якому разі готовий піти на оплаті стартового внеску за платну послугу у вигляді від 10% її загальної вартості та, крім того, до документальному підтвердженню факту оплати перед банком. До чого невиконання його запровадження робить надання кредиту неможливим.

Кредит на платні надається без забезпечення чи із забезпеченням зобов'язань позичальника з погашення кредиту. Видача кредитних коштів, зазвичай, виробляється безготівково у будь-якій валюті шляхом зарахування сучасний державний кошт або кредитну карту позичальника - одноразово чи частинами.

Погашення кредиту зазвичай проводиться у разіаннуитетной схемою, яка передбачає щомісячне погашення частини кредиту разом із сплатою відсотків користування їм. Дострокове одноразове (чи часткове) погашення кредиту допускається, однак цьому разі банком стягується з позичальника додаткова комісія. З іншого боку, на прохання позичальника за наявності поважних причин банк може надати розстрочку погашення частини кредиту терміном від 3 до 6 місяців, яка, тим щонайменше, не звільняє позичальника від щомісячної сплати відсотків.

Споживчий довірчий кредит- громадянам, раніше що крутився-обертався до того що чи іншому банку по одержання споживчого кредиту та сумлінно виконав свої зобов'язання з його погашення, можна буде звернутися за повторним кредитом до цього ж банку. Річ у тім, що чимало банки мають через спеціальні програми споживчого кредитування сумлінних позичальників, яким після дотримання мінімальних формальностей надається так званий довірчий кредит, чи кредит для сумліннихзаемщиков.[6]

Вигода від участі у як і програмі очевидна для обох сторін: банк мінімізує ризик неповерненнякредитуемих коштів, оскільки надає їх позичальнику з роботи вже явно благонадійною репутацією, а позичальник отримує кредитні вартість максимально вигідні умови. По-перше, споживчий кредит надається позичальнику за нижчою ставці, порівняно зі ставкою за іншими видами кредитів даного банку. По-друге, при наданні кредитних коштів із позичальника не стягується одноразова фіксована плата. З іншого боку, очевидним плюсом цього виду кредиту і те, що рішення його наданні у випадках приймається банком набагато швидше звичайного (один-два робочі дні замість стандартних однієї-двох тижнів).

Кредит для сумлінних позичальників надається на порівняно невеличкий термін (загалом - від 12 до 18 місяців). Максимальний величина кредиту, зазвичай, обмежується сумою кілька тисячевро/USD (чи його карбованцевих еквівалентом). Беруться кредитні кошти одноразово. Нарешті, істотно, і те, що даний вид кредиту практично завжди надається без забезпечення із боку позичальника.

Відповідно до вищезазначеного, довірчий кредит - це передусім кредит з метою щодо недорогих покупок. Подібним кредитом можна скористатися під час до черговому відпустці чи квартирному ремонту, і навіть при разовому відновленні сезонного гардероба чи домашнього інтер'єру.

Погашення кредити сумлінних позичальників зазвичай проводиться у разіаннуитетной схемою, яка передбачає щомісячне погашення частини кредиту разом із сплатою відсотків користування їм.

Споживчий кредит молодих сімей

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація