Реферати українською » Банковское дело » Міжнародні фондові індекси


Реферат Міжнародні фондові індекси

Страница 1 из 3 | Следующая страница

План

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ФОНДОВИХИНДЕКСОВ

1.1 Сутність, роль і цілі фондових індексів

1.2 Класифікація фондових індексів

1.3 Методи розрахунку фондових індексів

ГЛАВА 2. МІЖНАРОДНІФОНДОВЫЕИНДЕКСЫ     

2.1 Російські фондові індекси та його динаміка

2.2 Фондові індекси інших країн і їх динаміка        

ГЛАВА 3.ВЗАИМНОЕ ВПЛИВ ФОНДОВИХИНДЕКСОВ І ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

3.1 Чинники, що впливають фондовий індекс

3.2 Вплив фондових індексів ринку

3.3 Взаємозв'язок фондового і валютного ринків

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Існує безліч економічних індексів, що використовуються оцінки інтенсивності зміни найважливіших соціально-економічних явищ і процесів, наприклад: ВВП, інвестицій і основний капітал, валютних курсів тощо. Індекси ставляться до найважливішим узагальнюючих показників статистики.

Ця курсова робота присвячена фондовим індексам, що є узагальнюючими показниками динаміки курсів цінних паперів і розраховуються біржовими чи спеціалізованими фірмами.

Актуальність цієї теми поза сумнівами у зв'язку з тим, що фондові індекси грають величезну роль на фондовим ринку. Саме індекси дають можливість проаналізувати стан ринку у минулі періоди часу, виявити певні тенденції, основі яких можна дійти прогнози у майбутнє. За підсумками біржових (фондових) індексів можна судити також економіці країни. Інвесторам ж біржові індекси дозволяють оцінювати стан власного портфеля цінних паперів.

Історія фондових індексів у світі налічує не одне десятиліття. Найперший фондовий індикатор було розроблено й застосований наприкінці ХІХ в. У 1884 р. США Чарлз Доу почав розраховувати середній показник зі зміни курсових вартостей акцій 11 найбільших у той час промислових компаній. З 1928 р. індекс став розраховуватися по тридцяти фірмам, причому кількість складових й методику розрахунку не змінилася у фірмі «Доу Джонс» досі.

Мета моєї роботи залежить від дослідженні світових фондових індексів.

Задля реалізації поставленої мети у роботі поставлені такі:

1. визначити сутність, значення і цілі фондових індексів;

2. розглянути класифікацію та художні засоби розрахунку фондових індексів;

3. дати характеристику російським і закордонних фондовим індексам, і вивчати динаміку їх змін останніми роками;

4. проаналізувати взаємовпливи фондових індексів і економіки нашої країни.

Поставлені у цій роботі мету й завдання визначили структуру курсової роботи, що складається з впровадження, трьох глав, ув'язнення й списку літератури.

У першій главі будуть розібрані сутність, роль і цілі фондових індексів. Також розглянуть їх класифікація, і навіть методи розрахунку, з яких визначаються значення індексів.

У другій главі я дам характеристику основним російським фондовим індексам і індексам інших країнах. Також буде приведено їх динаміка останні кілька років, і з цих даних буде проаналізовано значення індексів.

У третій главі буде досліджувана взаємовпливи фондових індексів і економіки нашої країни. Будуть розкрито запитання, як економіка країни впливає фондові індекси як і фондові індекси впливають на відповідні ринки. Також мені дуже цікава тема взаємозв'язку фондового і валютного ринку. Я опишу кілька закономірностей взаємодії цих ринків.

Інформаційну базу роботи у основному склали матеріали вітчизняної і закордонної періодичної преси та інтернет-ресурси, оскільки тема фондових індексів є дуже динамічною у зв'язку з постійно мінливих ситуацією на світових воєн і регіональних фінансові ринки і безперервним розширенням галузі їх застосування.


глава 1. СУТНІСТЬ і значення ФОНДОВИХИНДЕКСОВ

 

1.1 Сутність, роль і цілі фондових індексів

>Обобщающими показниками динаміки курсів цінних паперів є індекси, які розраховуються біржовими чи спеціалізованими фірмами.

Індекси дають можливість проаналізувати стан ринку у минулі періоди часу, виявити певні тенденції, основі яких можуть бути зроблені прогнози у майбутнє. За підсумками біржових індексів можна судити також економіці країни. Інвесторам ж біржові індекси дозволяють оцінювати стан власного портфеля цінних паперів.

Фондові (біржові) показники - це середні арифметичні зважені чи невиважені чи індекси тієї чи іншої набору акцій, які мають єдиний індикатор стану ринку, що можна легко зобразити в графічному вигляді. Чим менший кількість акцій входить у індекс, проте представницьким якого є, оскільки лідерство над ринком постійно змінюється.

Якщо виникла потреба оцінити поведінка цілої групи акцій (наприклад, окремого конкретного сектора або тільки ринку загалом), використовують біржові індекси, дозволяють оцінити хід глобальних процесів на ринках цінних паперів.

Під фондовим індексом розуміють складовою показник зміни певної групи активів (товарів, цінних паперів чи будь-яких похідних фінансових інструментів).

Особливо важливі динамічні значення індексів, оскільки саме зміна індексу з часом дає підстави з метою оцінки загального напрями руху ринку, навіть тоді як конкретної виділеної групі ціни акцій змінюютьсяразнонаправлено. Обираючи ті чи інші показники, можна розцінювати з допомогою біржових індексів поведінка, як окремої групи активів, і ринку (або його сектора) загалом.

Фондові індексам відводиться особлива роль біржовий статистики й, зокрема, в аналізі стану ринку цінних паперів, й закони використовують у таких цілях:

· визначення цінової динаміки ринку, ринку облігацій у цілому ринку;

· для характеристики макроекономічної ситуації, прогнозні і поточні індикатори що є стан ринку цінних паперів;

· як параметрів ринку на математичних моделях, які рекомендуються керувати інвестиціями фондові цінності.

· під час створення низки виробничих фінансових інструментів, як-от ф'ючерс на індекс, опціон на індекс, опціон на ф'ючерс на індекс;

· при розрахунку низки показників, характеризуючихволатильность чи інші параметри ринку, де базою порівняння є фондові індекси.

 

1.2 Класифікація фондових індексів

Розрізняють такі типи фондових індексів:

· Індекси, що характеризують окремі сегменти ринку цінних паперів, у тому числі можна виділити індекси акцій і індекси облігацій;

· Індекси, які мають фондовий ринок із географічної погляду, у разі виділяються індекси, які стосуються національним фондових ринків (розраховуються національними біржами і інформаційними агентствами, діючими у країні), та укладені міжнародні індекси, формовані міжнародними організаціями та транснаціональними інвестиційними банками і інформаційними агентствами. До першої групи ставляться, наприклад промисловий індекс Доу-Джонса, що характеризує американський фондовий ринок, індекс сімейства Dax, які описують поведінку німецького ринку тощо. До другої групи можна віднести глобальні індекси, наприклад, розроблені з урахуванням єдиної методи і унікальної єдиної бази даних Міжнародною фінансовою корпорацією окремим країнам, груп країн, великих регіонів, усього світу. Згодом цей сімейство індексів перейшов у власність компанії Standard &Poor's і має торгову маркуIFC/S&P.

· Індекси, що характеризують сектору економіки, наприклад, в сімействах індексів виділяються промислові, банківські, зведені (композитні) індекси.

· Щодо статистичних методів, з урахуванням якої розраховуються індекси, можна назвати індикатори,рассчитиваемие з урахуванням середніх величин, і індикатори,рассчитиваемие безпосередньо з допомогою індексного методу.

 

1.3 Методи розрахунку фондових індексів

Загалом вигляді фондові індекси є середнє зміна цін певного набору цінних паперів. Момент чи період, з яким відбувається порівняння, називається базисним. У базисний період ціни акцій, включених на той чи іншого індекс, трансформуються в такий спосіб, щоб у цій даті індекс дорівнював 10, 100 чи 1000 для простоти розрахунків.

Попри розмаїття фондових індикаторів, основу їх розрахунків лежать три принципових методу розрахунків:

- метод середньої арифметичній простий;

- метод середньої геометричній;

- метод середньої арифметичній виваженої.

При методі середньої арифметичній простий ціни акцій всіх емітентів, які входять у індекс, на даний момент закриття торгів розвиваються й сума ділиться кількості складових щоб одержати середнього розміру.

Беремо акцію кожного виду з ринку

 тоді індекс дорівнюватиме

де n- кількість досліджуваних акцій.

Кожна акція має однаковий вагу незалежно від розміру компанії.

Від першого методу є ще одна перевага — простота розрахунку. Слід, щоправда, пам'ятати, що навіть за найпростішому методі розрахунку реальне літочислення фондового індексу відбувається виявляється значно складнішим, оскільки його формула включає у собі різні коефіцієнти, дозволяють гармонійно за необхідності заміняти акції одного емітента вдатися до акцій іншого, враховуватиме й складніші процеси над ринком злиття, поглинання тощо. буд.

Поруч із відносної простотою розрахунків у методу середньої арифметичній простий неабиякі недоліки: не враховує реальний масштаб ринку конкретного емітента; у його структурі однакове місце відведено і найбільш «сильної», і найбільш «слабкої» компанії, у вибірці. За таким методу досі розраховуються індекси з сімейства «Доу Джонс».

Індекс методом середньої геометричній обчислюється множенням цін акцій, складових індекс друг на друга. На цьому твори потім витягається коріньп-й ступеня, де п — число акцій у індексі:


І за використанні методу простий середньої арифметичній не береться до уваги те що, що міра торгівлі з акцій різних компаній не завжди однаковий.

За таким методу розраховується двоє відомих індексу:FT-30 в Англії й The Value line CompositeIndex США.

Метод середньої арифметичній виваженої застосовується щоб відбити в індексі вплив об'ємних показників тобто. використовується методика зважування цін акцій. Найчастіше як ваги використовується ринкова капіталізація компанії. Цей метод найпопулярніший у світі фондових індексів, оскільки вона адекватно враховує вплив тих акцій, якими капіталізація вищою, і що більш ліквідні.

Види акцій:

Ціни:

Кількість акцій (обсяг продажу) :  ;

Метод середньої арифметичній виваженої має й певні варіації: поточний стан ринку може порівнюватимуть із станом ринку в базисний, або у попередньої період.

До найвідоміших індексам,рассчитиваемим у цій методу, можна віднести сімейство індексів S&P, зведений індекс Нью-Йоркської фондової біржі,FT-100.


ГЛАВА 2. МІЖНАРОДНІФОНДОВЫЕИНДЕКСЫ

Методологія розрахунку індексів динамічно відбиває процеси, що відбуваються на фондових ринках, передусім глобалізацію економік і рух капіталів.

У цьому особливу групу індексів займають звані міжнародні індекси. Мета створення міжнародних фондових індексів була необхідність розв'язання проблеми зіставлення динаміки ринків з урахуванням єдиної методології розрахунку індексів, єдиних критеріїв вибору акцій, входять до складу індексу, і навіть реалізація можливості групових зіставлень у разі, коли групові індекси може бути методологічно можна порівняти.

Однією з найважливіших цілей створення міжнародних фондових індексів є формування відповідної інформації до ухвалення інвестиційних рішень міжнародними інвесторами.

 

2.1 Російські фондові індекси та його динаміка

У Росії її нині існують дві основні індексу, визнані індикаторами стану ринку - індекс ВПС, який розраховується фондовій біржею "Російська Торговельна Система" і індексММВБ, розраховуваний Московської Міжбанківської валютної біржею.

Індекс ВПС (>RTSI,RTSIndex) — фондовий індекс, основний індикатор ринку Росії, розрахунок якого почався 1 вересня 1995 року із 100 пунктівФондовой біржі ВПС.

Розрахунок Індексу ВПС виготовляють основі 50 цінних паперів найбільш капіталізованих російських компаній.

Методика розрахунку

Індекс ВПС відбиває поточну сумарну ринкову капіталізацію (виражену у доларах США) акцій деякого списку емітентів у відносних одиницях. За 100 прийнята сумарна капіталізація цих емітентів на 1 вересня 1995 року. Отже, приміром, значення індексу, однакову 2400 (середина 2008 року) означає, що з майже 13 років ринкова капіталізація (з перерахунком у долари США) компаній із списку ВПС зріс у 24 разу.

Кожен робочого дня Індекс ВПС розраховується протягом торгової сесії при кожному зміні ціни інструмента, включеного до списку щодо його розрахунку. Перше значення індексу є значенням відкриття, останнє значення індексу — значенням закриття.

Список акцій до розрахунку індексів переглядається разів у місяці.

Розглянемо динаміку значень Індексу ВПС в 1995 -2009г.г. (мал.1).

Файл:RTS Index graph.png

Мал.1. Графік зміни значення індексу ВПС в 1995 -2009г.г.

Історичний мінімум був відзначений 2 жовтня 1998 року становив 37,74 пункту.

Історичний максимум було встановлено 19 травня 2008 року, коли індекс досяг 2498,10 пунктів.

У 2007 року максимальне значення індексу становило 2360,15 пунктів 12 грудня, мінімальне — 1701,80 пунктів 5 березня.

У 2008 року максимальне значення індексу становило 2498,10 пунктів 19 травня, мінімальне — 549,06 пунктів 28 жовтня.

19 вересня 2008 року зафіксовано максимальне зміна індексу за день його історію +22,39 %.

6 жовтня 2008 року зафіксовано максимальне падіння індексу за день 19,10 %.

У 2009 року максимальне значення індексу становило 1 508,42 пунктів 18 листопада, мінімальне — 492,59 пунктів 23 січня.

Галузеві індекси ВПС:

· Нафта і Газ (>RTSog)

· Телекомунікації (>RTStl)

· Метали і видобуток (>RTSmm)

· Промисловість (>RTSin)

· Споживчі товари та роздрібна торгівля (>RTScr)

· Електроенергетика (>RTSeu)

· Фінанси (>RTSfn)

ІндексММВБ - цінової, зважений за ринковою капіталізацією композитний фондовий індекс, до складу якого 30 найліквідніших акцій російських емітентів які входять у лістингФондовой біржіММВБ (>ФБММВБ). ІндексММВБ одна із основних індикаторів російського ринку і розраховується з 22 вересня 1997 року (базове значення 100 пунктів).

Розглянемо динаміку значень ІндексуММВБ 1998-го -2009г.г. (мал.2).


Файл:MICEX Index graph.png

Рис.2. Графік зміни значення індексуММВБ 1998-го -2009г.г

Методика розрахунку база розрахунку ІндексуММВБ

ІндексММВБ розраховується як ставлення сумарною ринкової капіталізації акцій, включених до бази розрахунку індексу, до сумарною ринкової капіталізації цих акцій на початкову дату, помножена на значення індексу на початкову дату. При розрахунку ринкової капіталізації враховується ціна продажу та кількість відповідних акцій, вільно обертаються на організованому ринку цінних паперів, яким відповідає частка акціонерного капіталу емітента, висловлюване значенням коефіцієнтаfree-float (приблизна частка акцій, що у вільному зверненні.).

Розрахунок індексу виробляється у режимі реального часу у рублях, в такий спосіб, значення індексу перераховується під час проведення кожної угоди наФБММВБ з акціями, включеними до бази розрахунку індексу. У 2009 року до розрахунку індексу щодня використовується понад 450 тис. угод у сумі понад 60 млрд. крб., а сумарна капіталізація акцій, включених до бази розрахунку ІндексуММВБ, становить понад 10 трлн. крб., що він відповідає 80 % сукупної капіталізації емітентів, акції яких перебувають

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація