Реферати українською » Банковское дело » Організація і перспективи дистанційного банківського обслуговування юридичних осіб (на прикладі російського банку)


Реферат Організація і перспективи дистанційного банківського обслуговування юридичних осіб (на прикладі російського банку)

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

на задану тему

">ОРГАНИЗАЦИЯ І ПЕРСПЕКТИВИДИСТАНЦИОННОГОБАНКОВСКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯЮРИДИЧЕСКИХЛИЦ (НАПРИМЕРЕ РОСІЙСЬКОГО БАНКУ"


Зміст

Запровадження

Глава 1. Сучасні інформаційні технології у сфері дистанційного банківського обслуговування

1.1 Поняття, суть і основні характеристики дистанційного банківського обслуговування

1.2 Нормативна базу й основні ризики дистанційного банківського обслуговування

1.3 Аналіз тенденцій розвитку банківських послуг CSFB по дистанційному обслуговування у Росії

Глава 2. Сучасні системи дистанційного банківського обслуговування юридичних

2.1 Особливості використання системи ">Банк-Клиент"

2.2 Система ">Интернет-Клиент" як є найоптимальнішою форма дистанційного банківського обслуговування юридичних

2.3 Переваги й недоліки системи ">Телефон-Банк"

Глава 3. Напрями вдосконалення дистанційного банківського обслуговування з прикладу ">Тусарбанк" ЗАТ

3.1 Автоматизована система ">Интернет-Банк"

3.2 Перспективи розвитку дистанційного банківського обслуговування з прикладуТУСАРБАНК ЗАТ

Укладання

>Библиографический список

Запровадження

На початку 21 століття російські банки показують стабільне економічне зростання доходів, клієнтури, конкуренції, та розмаїття надання послуг. Це з зростанням економіки Росії у цілому - переважно через інтенсивних експортних операцій.

Підвищена конкуренція і потенційно високі доходи - це достатні підстави подальшого поширення у регіони як створення безлічі філій і відділень. З розвитком технічних здобутків і традицій технологій конкуренція банківській середовищі набуває специфічний відтінок: створюються нові ринкових ніш й побудувати нові способи на цільову аудиторію; ті банки, зможуть першими зайняти ці ніші або створити нові, мають високі шанси на успіх.

Метою дослідження, у дипломної роботі є виявлення особливостей і перспективи дистанційного обслуговування юридичних, розробка пропозицій з розвитку й удосконаленню каналів віддаленого доступу до послуг у російських умовах.

Досягненню поставленої мети сприяє рішення наступних завдань:

· досліджувати сучасне поняття і сутність дистанційного банківського обслуговування юридичних;

· узагальнити і систематизувати досвід надання віддалених послуг організаціям і у Росії;

· розкрити існуючі канали віддаленого доступу до послуг та його особливості;

· виявити особливості правовим регулюванням цього сегменту банківську діяльність;

· проаналізувати переваги, виявити тенденції й особливо, оцінити перспективи розвитку дистанційного банківського обслуговування у Росії.

Предметом дослідження дипломної праці є різноманітні форми дистанційного банківського обслуговування, запропоновані банками клієнтам - юридичних осіб.

Об'єктом дослідження виступають російські й інші банківські кредитні організації, які дають організаціям дистанційне управління їх своїми рахунками як реального часу.

Дипломна робота виконано для дослідження теоретичних і практичних розробок вітчизняних економістів, вивченні законодавчих актів Російської Федерації і програм дистанційного обслуговування російських банків.


Глава 1. Сучасні інформаційні технології у сфері дистанційного банківського обслуговування 1.1 Поняття, суть і стала основні характеристики дистанційного банківського обслуговування

У разі загострення конкуренції між найбільшими учасниками ринку корпоративних фінансових послуг необхідно застосовувати нові шляхи формування конкурентних переваг і підвищення ефективності діяльності банку.

Однією з важливих чинників успіху російських банків стратегічному періоді був частиною їхнього здатність керувати витратами і можливість знижувати за рахунок упровадження нових технологій і методів обслуговування клієнтів. Найефективнішими технологіями, якими можуть скористатися банки в конкурентної боротьби, є впровадження різної форми дистанційного обслуговування юридичних (>ДБО).

>ДБО дозволяє кредитним організаціям, використовуючи різні канали взаємодії з клієнтами, надавати не лише традиційні банківські послуги, реалізовані у кожному відділенні банку, а й нові продукти, які дозволяють на зовсім іншому рівні якості задовольняти потреби клієнтів.

Поняття "дистанційне банківське обслуговування" трохи ширше від і включає у собі обслуговування як населення, і юридичних, причому як "вдома", а й у будь-якому такого далекого від банківського офісу місці, де є відповідний канал зв'язку.

У основіДБО лежить принцип обміну інформацією між банком і клієнтом із забезпеченням належного рівня безпеки і конфіденційності. Клієнтам дають можливість одержувати інформацію про стан своїх рахунку також управлятимуть, не вдаючись до традиційних візитам до банку, а використовуючи свої б під руками кошти телекомунікації. У наше століття бурхливого розвитку інформаційних технологій, глобалізації та підвищеної тяги споживачів до комфорту надання банком своїх клієнтів таких послуг, стає неодмінною умовою збереження конкурентоспроможності банку.

З поняттям "дистанційне банківське обслуговування" тісно пов'язані також терміни ">е-bank" (електронного банку) і "віртуальний банк". Під електронним, чи віртуальним, банком зазвичай розуміють банк, яка має традиційного офісу, а обслуговуючий клієнтів у вигляді телефону, Інтернету й, за необхідності, пошти. Якщо послуги з дистанційному здійсненню певних банківських операцій може надавати будь-який банк поруч із традиційним обслуговуванням клієнтів у офісах, то віртуальний банк, зазвичай, спеціалізується саме у обслуговуванні віддалених клієнтів, не витрачаючи грошей будівництво і змістом клієнтських приміщень.

У цьому віртуальний банк надає своїх клієнтів практично повний набір послуг, які надають звичайними універсальними банками. Єдиний вид послуг, які можуть самостійно опинятися віртуальним банком - це касове обслуговування. Для видачі готівкових своїх клієнтів віртуальні банки використовують мережу банкоматів і терміналів, що належать іншим баняках і, наприклад, банківському консорціуму, куди входить даний віртуальний банк. У послугах зі здавання готівкових клієнти віртуальних банків звичайно потребують, а за необхідності використовують із зарахування готівкових за свої банківські рахунки інші банки, мають широку мережу відділень.

Широке впровадження системДБО почалося там вже початку 80-х, а окремих і ще раніше. Еволюція системДБО виходила з розвитку засобів телекомунікації і банківських комп'ютерних технологій. Спочатку виникли системи надання банківських послуг CSFB і по модему, а час спостерігається бум у розвитку систем банківського обслуговування через Інтернет. До модифікаціямДБО можна віднести надання банківських послуг CSFB з допомогою телефаксів, пейджерів, стільникових телефонів, і відеотелефонів. У світі вже є системи банківського обслуговування у вигляді інтерактивного телебачення. А корпорацією ">Citi Corp" розроблений домашній банківський термінал, який надає широкий, спектр банківських послуг CSFB, зокрема видачу кредитів. Він нагадує великий телефонний апарат з екраном і клавіатурою і може замінити персонального комп'ютера.

Перші дистанційні банки з'явилися торік у Великобританії. У 1989 р. Midland Bank заснував First Direct, який почав здійснювати поточні банківські операції як дистанційного банку. Нині First Direct є незаперечним лідером над ринком дистанційних банківських послуг CSFB у Європі, обслуговуючи понад 500 тис. клієнтів.

В усіх життєвих західні країни універсальні банки розвивають дистанційні системи обслуговування. Так, мови у Франції першим дистанційним банком став створений 1987 р. банкCortal. У 1994 р. група Paribas заснувала дистанційний банкBanqueDirecte на зразок First Direct. Пізніше з'явилася ще кілька дистанційних банків - CreditduNord,Cetelem,UCB,Cardif та інших. І все-таки мови у Франції система дистанційних банків менше розвинена, ніж у Великобританії. Так, провідний французький дистанційний банкCortal має лише 25 тис. клієнтів.

У нині налічується близько 100Интернет-банков, котрі займаються виключно дистанційним обслуговуванням. Більшість віртуальних банків дуже незначні і звільняють великим банкам в масштабах як звичайного, і електронного банківського бізнесу. Основний двигуном розвитку віртуальних банків є значно знизить собівартість банківських послуг CSFB. За оцінками експертів, США собівартість операції з обробці одного чека знижується з 2 дол. прийому через касу банку до 0,7 дол. під час передачі даних із закритою мережі, до 0,2 дол. під час використання й до 0,05 дол. під час здійснення цієї операції через Інтернет.

У нашій країні справжніх віртуальних банків ми маємо, хоча такі проекти існують. Серед системДБО найбільшого поширення у Росії отримали системи з допомогою комп'ютера, модему і телефонній лінії, відомі як системи "клієнт - банк". Такий сервіс надають своїх клієнтів - юридичних осіб майже всі російські комерційних банків, крім низки дрібних провінційних банків.

Останніми роками провідні столичні і найбільші регіональні банки впроваджують також системи телефонного банкінгу, Інтернет-банкінгу іпейджер-банкинга, починають впроваджуватися системиhomebanking населенню. Далі розглянемо докладніше різноманітні форми дистанційного банківського обслуговування, застосовувані російськими банками.

Дистанційне банківське обслуговування (>ДБО) - загальний термін для технологій надання банківських послуг CSFB виходячи з розпоряджень, переданих клієнтом віддаленим чином (тобто без його до банку), дедалі частіше з використанням комп'ютерних і телефонних мереж. Для описи технологійДБО використовуються різні часом пересічні за значенням терміни: Клієнт-Банк,Банк-Клиент,Интернет-Банк, СистемаДБО, Електронний банк,Интернет-Банкинг, on-linebanking,remotebanking,directbanking,homebanking,internetbanking, PCbanking,phonebanking,mobile-banking,WAP-banking,SMS-banking,GSM-banking,TV-banking.

Розглянемо поняття Клієнт-Банк,Банк-Клиент,Интернет-Банк, СистемаДБО, Електронний банк,Интернет-Банкинг, on-linebanking,remotebanking,directbanking,homebanking,internetbanking, PCbanking,phonebanking,mobile-banking,WAP-banking,SMS-banking,GSM-banking,TV-banking з погляду узвичаєного розуміння:

">Банк-клиент" - під назвою програмного забезпечення, організуючогоудаленное банківське обслуговування може йавтоматизирующее документообіг між банками та його клієнтами. Інакше висловлюючись, банк-клієнт забезпечує клієнтуудаленное управління (без особистого візиту до банк) своїмрасчетним рахунком, наприклад, включає у собі можливість відправлення платежів і перегляд виписок за рахунком. До цього визначенню зазвичай відносять такожdirectbanking,homebanking, Електронний банк. Насправді це поняття трохи складніше, далі він буде викладено на більш грамотної трактуванні, що використовується фахівцями, задіяними під час створення, встановлення і настройки систем дистанційного банківського обслуговування.

">Интернет-Клиент для юридичних" - це система, що дозволяє клієнтам банку дистанційно здійснювати всі види платіжних операцій із своєму рахунку, і навіть оперативно одержувати інформацію, необхідну взаємодії з банком. Працювати і системи можна з точки світу - достатньо лиш мати лише доступ до Інтернету. Найчастіше поняття ">Банк-Клиент", "Клієнт-банк" і ">Интернет-Клиент" сприймає населення як ідентичні, містять те ж значеннєву навантаження.

"Телефоннийбанкинг" - банківський сервіс, заснований на використовуючи можливості телефонів з тональним набором номери щоб одержати цікавій для інформації та здійснення бажаних операцій.

Далі розглянемо ці поняття з погляду фахівців, котрі займаються настроюванням і супроводжує системи дистанційного банківського обслуговування.

Системи "Клієнт-Банк" (>PC-banking,remotebanking,directbanking,homebanking) - системи, доступом до яких здійснюються через персонального комп'ютера. Банк у своїй надає клієнту технічну і методичну підтримку за умови встановлення системи, початкове навчання персоналу клієнта, відновлення програмного забезпечення і супроводження клієнти на процесі подальшої роботи. Системи "Клієнт-Банк" забезпечують повноцінне розрахункове і депозитарне обслуговування може й веденнярублевих і валютних рахунків, ізудаленного робочого місця.

Системи "Клієнт-Банк" дозволяють створювати й відправляти до банку платіжні документи будь-яких типів, і навіть отримувати зі Світового банку виписки за рахунками (інформацію про рухах насчете). З метою безпеки в системах "Клієнт-Банк" використовуються різні системи шифрування. Використання систем "Клієнт-Банк" обслуговування юридичних досі є одним із найпопулярніших технологійДБО у Росії. Системи "Клієнт-Банк" принципово поділяються на 2 типу (товстий клієнт тонку клієнт):

Системи ">Банк-клиент" ("товстийклиент",PC-banking,remotebanking,directbanking,homebanking) - класичний тип системиБанк-Клиент. На робочої станції користувача встановлюється окрема програма-клієнт.Программа-клиент зберігає за комп'ютером всі свої дані, зазвичай, це платіжні документи та витягу за рахунками.Программа-клиент може з'єднуватися з банком різними каналами зв'язку. Найчастіше для з'єднання з банком використовуєтьсяDial-Up з'єднання через модем чи пряме з'єднання мережею Інтернет.

>Интернет-Клиент (тонкий клієнт) (>On-linebanking,Интернет-банкинг (Internetbanking),WEB-banking) - користувач входить до системи через Інтернет браузер. СистемаИнтернет-Клиент розміщається з сайту банку. Усі дані користувача (платіжні документи та витягу за рахунками) зберігаються з сайту банку. За технологієюИнтернет-Клиент будуються також системи для мобільних пристроїв - PDA, смартфони (Мобільнийбанкинг (>mobile-banking). За підсумкамиИнтернет-Клиент можуть надаватися інформаційні сервіси з обмеженою набором функцій (ВипискаOn-Line).

За підсумками порівняння вищевикладених визначень можна дійти висновків тому, що технічна грамотність населення за питанням дистанційного банківського обслуговування ще досягла прийнятною розміру й є сенс її підвищити. З іншого боку, цього необхідно задіяти додаткові ресурси як з боку банків (додатковий персонал, час і грошей навчання), і із боку клієнтів (додаткового часу, що у остаточному підсумку також віддзеркалюється в фінансовому добробуті), тоді як очевидну вигоду ці знання не принесуть.

Керуючись цими міркуваннями, більшість вирішує не на вивчення цього питання зайвого часу й оперувати термінами, отриманих з неспеціалізованих джерел, збільшуючи у своїй ризик можливого недостатнього розуміння і, як наслідок, помилок під час використання системДБО, що зумовлює додатковим затратам за часом на розпізнавання і з'ясування причин несправності як з боку клієнта, і з боку банку.

У таких випадках можливо також поява технічних ризиків (неправильно встановлений програмне забезпечення може бути джерелом помилок під час заповнення і передачі платіжних документів і майже ін.), і навіть ризиків безпеки (принеполной/некорректной установці системаДБО можна використовувати зловмисниками).

1.2 Нормативна базу й основні ризики дистанційного банківського обслуговування

Послуги зДБО регулюються такими положеннями Банку Росії:

· Становище від 26.03.2007 р. №302-П "Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих біля РФ"

· Становище від 03.10.2002 р. №2-П "Про безготівкових розрахунках до".

· Положення від 24.04.2008 р. №318-П "Про порядок ведення касових операцій на кредитних організаціях біля РФ" (>п.2.8 "Організація роботи з готівкою під час використання банкоматів, електронних касирів, автоматичних сейфів та інших програмно-технічних комплексів");

· Положення від 23.06.1998 р. №36-П "Про міжрегіональних електронних розрахунках, здійснюваних через розрахункову мережу Банку Росії";

· Положення від 12.03.1998 р. №20-П "Про правила обміну електронними документами між Банком Росії, кредитними організаціями (філіями) та інші клієнтами Банку Росії під час здійснення розрахунків через розрахункову мережу Банку Росії".

· Тимчасовий становище від 10.02.1998 р. №17-П "Про порядок прийому до виконання доручень власників рахунків, підписаних аналогами власноручного підписи, під час проведення безготівкових розрахунків кредитними організаціями"

З іншого боку, необхідно враховувати вимоги:

· Федерального закону від 10.01.2002 р. №1-ФЗ "Про електронний цифрового електронного підпису";

·Стандарта Банку Росії СТОБРИББС-1.0-2006 "Забезпечення інформаційну безпеку організацій банківської системи Російської Федерації;

· Листи Банку Росії від 03.04.2004 №16-Т "Про рекомендаціях по інформаційному змісту та молодіжні організації web-сайтів кредитних організацій Інтернету"

· Листи Банку Росії від 07.12.2007 №197-Т "Про ризики при дистанційному банківському обслуговуванні"

· Листи Банку Росії від 31.03.2008 №36-Т "Про рекомендаціях з організації управління ризиками, виникаючими під час здійснення кредитними організаціями операцій із застосуванням системинтернет-банкинга"

· Листи Банку Росії від 30.01.2009 №11-Т "Про рекомендаціях для кредитних організацій по додатковим

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація