Реферати українською » Банковское дело » Проблеми кредитування корпоративних позичальників на прикладі ВАТ "МДМ-Банк"


Реферат Проблеми кредитування корпоративних позичальників на прикладі ВАТ "МДМ-Банк"

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Загальна характеристика ВАТ "МДМ - банк"

1.1 Загальна інформацію про банку

1.2 Основні види діяльності ВАТ ">МДМ-Банк"

1.3 Діяльність відділу пластикових карток на ВАТ ">МДМ-Банк"Филиала м.Новокузнецк

2. Аналіз банківського сектора залежать Сибірського ФедеральногоОкруга

2.1 Тенденції розвитку банківської галузі Сибірському Федеральному окрузі

2.2 Місце ВАТ ">МДМ-Банк" банківській секторі Сибірського ФедеральногоОкруга

2.3 Аналіз конкурентного середовища

3. Економічний аналіз діяльності ВАТ ">МДМ-Банк"

3.1 Аналіз балансу ВАТ ">МДМ-Банк"

3.2 Аналіз фінансового становища ВАТ ">МДМ-Банк"

3.3 Аналіз ефективності діяльності банку

4. Аналіз кредитування корпоративних позичальників "МДМ-банком"

4.1 Організаційні аспекти кредитування корпоративних позичальників в ">МДМ-Банке"

4.2 Кредитні продукти для корпоративних позичальників

4.3 Аналіз кредитного портфеля ВАТ ">МДМ-Банк" Філія м.Новокузнецк

Укладання

Додатка


Запровадження

Практика видачі корпоративних кредитів дуже актуальна: обслуговування корпоративних клієнтів як оптових покупців завжди був однією з пріоритетних напрямів банківську діяльність. Сучасна економічна ситуація й здорова конкуренція підштовхують банки до розширення кредитного пропозиції у сфері корпоративного кредитування. Поруч із зниженням відсоткової ставки простота оформлення і швидкість надання кредиту стають чинниками конкурентної боротьби банків за нових клієнтів. Про зростанні корпоративних кредитних портфелів кажуть експерти більшості банків. Активізація російських банків над ринком корпоративного кредитування дозволила призупинити процес їх поступового відтискування зарубіжними кредиторами.

Актуальність обраної теми полягає в необхідності освітлення і рішення основних проблем кредитування корпоративних позичальників, як-от доступність, розвиток виробництва і перспективи кредитування, вдосконалення законодавчої бази для для з'ясування сучасного стану системи та методів кредитування корпоративних клієнтів у Росії.

Справді, важливим моментом у розвитку системи кредитування російських юридичних є вдосконалення законодавчої бази для, що є гарантом, як кредитора, і позичальника.

Основну складність представляє приведення економічної та соціальній боку кредиту міжнародних стандартів.

Мета переддипломної практики - докладно вивчити об'єкт дипломного дослідження, отримати практичну підготовку у сфері організації кредитування юридичних, зібрати всі необхідні матеріали до виконання дипломної роботи.

корпоративний позичальник кредитний портфель

Мета роботи реалізується шляхом порушення й вирішення наступних завдань:

1) зібрати і систематизувати первинні документи;

2) сформувати перелік методичних, інструктивних, нормативних матеріалів, які потрібно вивчити під час переддипломної практики;

3) досліджувати й відбити сучасний стан банківського сектора залежать в Сибірському регіоні;

4) проаналізувати фінансове становище ">МДМ-Банка";

5) проаналізувати склад парламенту й структуру кредитного портфеля.

Об'єктом дослідження є кредитна організація ">МДМ-Банк", предметом дослідження - процес кредитування корпоративних позичальників.

Під час написання звіту використовуються такі джерела: закони та інші нормативні акти Російської Федерації, журнальні статті, навчальні та методичні видання, дані бухгалтерського облік і звітність, інтернет-сайти російських банків.

Методами дослідження є збирання та аналізують інформацію із джерел, метод угруповання, з порівняльного аналізу, метод коефіцієнтів, системний підхід, статистичне опрацювання даних, табличний і графічний методи.


1. Загальна характеристика ВАТ "МДМ - банк"

 

1.1 Загальна інформацію про банку

Акціонерний комерційний банк "Московський Діловий Світ" (ВАТ ">МДМ-Банк") заснований грудні 1993 року. СьогодніМДМ-Банк - це з найбільших приватних фінансових установ з розвиненою філіальною мережею, що включає 172 точки продажу 73 містах. 2000 року філія банку почав своє діяльність у р.Новокузнецке.МДМ-Банк універсальний фінансовим інститутом, працюючи у таких сегментах: роздрібний бізнес, корпоративний бізнес, інвестиційна діяльність й послуги на фінансові ринки, кредитування бізнесу, приватне банківське обслуговування може й управління активами:

7,000 корпоративних клієнтів;

понад 5,000 клієнтів бізнесу;

близько 325,000 роздрібних клієнтів;

>МДМ-Банк є у області корпоративного управління у Росії.МДМ-Банк - єдина у Росії фінансову установу, має публічний рейтинг корпоративного управління від Standard &Poor’s. Рівень рейтингу - третій у Росії після компаній МТС і Вімм-Білль-Данн (що мають лістинг на NYSE). Банк займає лідируючі позиції з російському банківський сектор - Банк займає 4-те місце серед приватних російських банків за величиною капіталу і 5-те місце за величиною активів за станом 31 грудня 2007 р. (відповідно доРПБУ).

Місія МДМ Банку - бути шанованою і успішним універсальним фінансовим інститутом, який завойовує лідерські позиції над ринком, слідуючи світових стандартів надання банківських послуг CSFB та принципами корпоративної етики.

Концепція - МДМ Банк прагне забезпечити стабільно високий прибуток із капіталу акціонерів, цілеспрямовано вирішуючи такі:

надання всім корпоративним і роздрібним клієнтам Банку послуг найвищого гатунку за максимальної ефективності процесів;

пропозицію таких продуктів та надаваних послуг, що відповідають потребам клієнтів кожному етапі їхнього розвитку, сприяючи зростання їх бізнесу і статку;

підвищення значимості бренду на національному рівні через розвиток послуг для малих та середніх підприємств і регіональної інфраструктури;

створення оптимальних можливостей для кар'єрного росту співробітників та підтримка високих стандартів корпоративного управління.

 

1.2 Основні види діяльності ВАТ ">МДМ-Банк"

Відповідно до ФЗ РФ "Про банки та надійної банківської діяльності" ВАТ ">МДМ-Банк" видана генеральна ліцензія ЦБ РФ №2361 від 13 лютого 2003 року, що надає право Банку здійснювати банківські операції з засобами, як і рублях, і у іноземній валюті. Крім даної ліцензії, Банку видано такі ліцензії:

ліцензія біржового посередника, коїть товарні ф'ючерсні і опціонні угоди біржову торгівлю від 24.08.06 № 861, видана Федеральної службою з фінансових ринків 01.11.2006 (термін дії до 24.08.2009);

ліцензія за проведення банківських операцій із дорогоцінними металами від 13.02.2003 № 2361 видана Центральним Банком Російської Федерації (Термін дії невизначений);

ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів (>ФКЦБ) № 177-02956-100000 - брокерська діяльність (без обмеження термін дії);

ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів (>ФКЦБ) № 177-03134-00100 - діяльність із управлінню цінними паперами (без обмеження термін дії);

ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів (>ФКЦБ) від 15.12.2000 № 177-03942-000100 - депозитарна діяльність (без обмеження термін дії);

ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів (>ФКЦБ) від 27.11.2000 № 177-03060-010000 - дилерська діяльність (без обмеження термін дії);

генеральна ліцензія експорту срібла від 05.04.2007 №ЛГ 0270705502934 видана: Міністерством економічного розвитку та торгівлі РФ (діє до 01.03.2008);

генеральна ліцензія експорту золота від 12.10.2007 №>ЛГ0270705513153 видана: Міністерством економічного розвитку та торгівлі РФ (діє до 12.09.2008).

Банку надається декларація про здійснення наступних банківських операцій із коштами рублях і в іноземній валюті:

а) залучення коштів фізичних юридичних осіб у вклади (до запитання і певний строк);

б) розміщення залучених у вклади (до запитання і певний строк) коштів фізичних юридичних осіб від імені і поза свої гроші;

у відкриття і ведення банківських рахунків фізичних юридичних осіб;

р) здійснення розрахунків з дорученням фізичних юридичних осіб, зокрема уповноважених банків-кореспондентів і закордонних банків, з їхньої банківських рахунків;

буд) інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і майже касове обслуговування фізичних юридичних осіб;

е) купівля-продаж іноземної валюти у грошовій і безготівкової формах;

ж) видача банківських гарантій;

із) здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків (крім поштових перекладів).

 

1.3 Діяльність відділу пластикових карток на ВАТ ">МДМ-Банк"Филиала м.Новокузнецк

Важливе місце у діяльності банку займає розвиток роздрібного бізнесу. Банківські карти міжнародні платіжних систем Visa і MasterCard випускаються у рамках зарплатних проектів, реалізованих що з цілу низку підприємств міста, а й просто для фізичних осіб. Про популярність цієї продукту каже постійне зростання кількості емітованих карт. Для обслуговування клієнтів у місті встановлено банкомати, постійно розширюється мережа торговельних підприємств, приймаючих до оплати банківських карти. У торгово-сервісних підприємствах міста встановлено термінали з прийому міжнародних карт, практично всі великі супермаркети міста приймають оплату на картах.

>Преддипломная практика відбувалася відділі пластикових карток, сектор зарплатних проектів. Сектор представлений двома співробітниками: і провідним фахівцем.

Для відкриття рахунку імені клієнта й видачі картиоперационист видає клієнту заповненнязаявление-условие, картку зразків підписів, анкету клієнта, умови про надання міжнародної банківської карти Visa/MasterCard, які потрібно заповнити і підписати, і навіть потрібно надати копію паспорти, яку запевняє фахівець.

Після перевірки документів працівник відділу:

запевняєзаявление-условие підписом;

- у програмі вибирає вид вкладу, яким буде відкрито рахунок клієнта;

- якщо клієнт вперше відкриває рахунок, виконує реєстрацію клієнта підставі даних, зазначених їм у заяві (>Ф.И.О., адресу, телефон, дата народження, дані документа, який засвідчує особистість);

- виконує операцію відкриття рахунку клієнти на відповідність до обраним виглядом вкладу;

- виконує роздруківку на картці особового рахункуФ.И.О., номери рахунки клієнта, дати відкриття рахунку, адреси, даних документа, який засвідчує особистість;

- пропонує клієнту залишити зразок свого підпису на картці особового рахунку;

При зверненні підприємства, хоче отримати корпоративні карти, фахівець знайомить представника підприємства з умовами договору видачу і обслуговування корпоративних мікропроцесорних карток і діючими тарифами банку.

Рахунок клієнта то, можливо закритий підрозділі банку з місцеві його відкриття виходячи з заяви на закриття рахунки клієнта, шляхом видачі готівкових коштів чи шляхом безготівкового перерахування. Закриття рахунки клієнта можна виготовити лише основним власником.

Видача залишку коштів і закриття рахунки клієнта, яким випустили додаткові карти, роблять лише після закриття основний рахунок і додаткових карт.


2. Аналіз банківського сектора залежать Сибірського ФедеральногоОкруга

 

2.1 Тенденції розвитку банківської галузі Сибірському Федеральному окрузі

З погляду перспектив економічного зростанняКемеровская область, безумовно, одна із ключових регіонів Сибірського федерального округу (>СФО). Більшість очевидно, що передусім про її промисловому потенціалі. І ця справді так: за підсумками 2007 року сукупний оборот промисловості у Кемерівській області сягнув майжеполутриллиона рублів (495 млрд, чи більше 23% обороту на всій промисловостіСФО). За масштабами промислового виробництва область поступається лише найбільшому СибіруКрасноярскому краю (29%). Такий стан регіону забезпечує переважно Кузнецький вугільний басейн, яка формує понад 50 відсотків% обороту видобувної промисловості федерального округу. Але й за рівнем обробних виробництв (16,5% обороту обробній промисловості округу)Кемеровская область одна із безумовних фаворитів, міцно утримуючи друге місце вСФО. Одночасно регіон є абсолютною лідером у Сибіру і з обороту роздрібної торгівлі (18% роздрібного торговельного обороту федерального округу), і за обсягами будівельних робіт (понад 19 відсотків% обсягу будівництва уСФО). Слід зазначити, що за підсумками 2007 року сукупний оборот оптової і роздрібної торгівлі (580 млрд рублів) вже перевищив обсяги регіонального промислового виробництва, а, по обсягам будівництва (більш 58 млрд рублів)Кемеровская область, на третину перевершує найближчих "конкурентів" - Іркутську область і Красноярський край.

Банківський сектор Кузбасу багато чому є унікальним: на відміну більшості інших російських регіонів, де кредитні установи зосереджено обласному чи крайовому центрі, в у Кемерівській області банківський сервіс розвинений у всій її території. Передусім це пов'язані зрассредоточением промисловості Кузбасу за цілою низкою великих і малих міст. Варто сказати, що великі місцеві банки розташовані над обласний центр, аНовокузнецке. У цьому багато мережні банки федерального масштабу найчастіше прагнуть мати у області чимало, а через два філії (Банк Москви,МДМ-банк,ТрансКредитБанк, челябінськийУглеметбанк).

За розміром своїх чистих активів банківський сектор у Кемерівській області займає 16-те місце у Росії з змінним успіхом конкурує зКрасноярским краєм за друге місце в Сибірському федеральному окрузі. Наприкінці 2007 року його представлений вісьмома регіональними банками, десятьма відділеннями Сибірського банку Росії, і навіть 35 філіями інших іногородніх банків. Слід визнати і те, що банківсько системо Кузбасу перебуває у фазі пасіонарного зростання. Лише у 2007 рік у у Кемерівській області було відкрито філії Газпромбанку,Русь-Банка, КБ "Кільце Уралу", МБРР,Роспромбанка, Московського заставного банку, ТОВ "Мій банк", АКБ "Абсолют Банк", другий філіяТрансКредитБанка, а в 2008 року -Новокузнецкий філія Новосибірського соціального комерційного банку "Лівобережний".

 

2.2 Місце ВАТ ">МДМ-Банк" банківській секторі Сибірського ФедеральногоОкруга

Сума чистих активів кредитних організацій банківського сектора залежатьCФО представленій у таблиці 1.

Як очевидно з даної таблиці, за сумою чистих активів за станом01.01.08г.Кемеровский іНовокузнецкий філіїМДМ-банка входить у десятку лідируючих банків поруч із регіональними банками і відділеннями Сибірського банку Росії.

Частка філійМДМ-банка у банківській системіСФО становить 2,5% (малюнок 1).

Чисті активи банків Сибірського ФедеральногоОкруга на01.01.2008г.

Місце Назва Чисті активи на01.01.2008г., млн. крб. Частка у банківській системі, % Приріст, млн. крб. Темпи приросту, %
1 РБ РБ РФ (по Кемеровської обл.) 50 382 32,0 10 531 26
2 >УРСА Банк, КФ іНкФ 22 264 14,1 9327 72
3 ВТБ, КФ* >н/д 7,0 >н/д 129
4 >Новокузнецкий муніципальний 8542 5,4 2987 54
5 ВТБ 24, КФ 8503 5,4 3342 65
6 Альфа-Банк, КФ 7879 5,0 3206 69
7 >УРАЛСИБ, КФ 7682 4,9 1192 18
8 Банк Москви, КФ іНкФ 7265 4,6 3381 87
9 >Кузнецкбизнесбанк 4284 2,7 881 26
10 >МДМ-банк, КФ іНкФ 3912 2,5 1309 50
11 >Углеметбанк, КФ іЮКФ 3894 2,5 885 29
12 >Промсвязьбанк, КФ 3088 2,0 600 24
Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація