Реферати українською » Банковское дело » Сутність і основні функції іпотеки


Реферат Сутність і основні функції іпотеки

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Поняття іпотеки

2. Нормативно-правове регулювання іпотеки

3. Основи іпотечного кредитування

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сучасні правовідносини і фінансовий систему неможливо уявити без таких понять як “іпотека” чи “іпотечне кредитування”,заключающих причому у суті масу різноманітних аспектів переважно соціально-економічного характеру. Однак слід зазначити, що для становлення і перетворення даних фінансових установ на сучасні форми відбувалося протягом досить тривалого часу фактично з VI в. до зв. е.., відповідаючи у своїй різним параметрами що змінилися за період суспільно-економічних систем.

Російська правозастосовча практика щодо використання властивостей та зняття функцій іпотечного кредитування і іпотеки зокрема має значно скромнішу історію проти світової, що порівняно недавнім вступом нашої держави до глобальну капіталістичну систему і ринок. Саме недолік досвіду у сфері питань регулювання, ідентифікації і побудови іпотечної системи у Росії, і навіть неоціненна роль самої іпотеки у розвитку й вдосконаленні відновлення всього комплексу нашої фінансової систем визначили актуальність цієї теми.

Об'єктом дослідження, у тому випадку виступає іпотека як структурний елемент іпотечного кредитування. Предметом дослідження є основні чинники функціонування іпотеки згадуючи Росію.

Мета дослідження – виявити суть і стала основні функції іпотеки.

Мета визначила завдання:

- визначити термін “іпотека”;

- розглянути підстави виникнення іпотеки, її нормативно-правове регулювання;

- виявити особливості іпотечного кредитування.

Підставою написання контрольної роботи з'явилися навчальні посібники, правові джерела, і навіть періодичних видань.


1. Поняття іпотеки

Поняття іпотеки нерозривно пов'язане з речовим іобязательственним правом, єподотраслью громадянського права, об'єктами якого є річ і різноманітних зобов'язання. Так відповідно до цивільного законодавства виділяють такі види забезпечення виконання зобов'язань:

-акцессорние:

а) заставу;

б) поручництво;

в) задаток;

р) утримання;

буд) неустойка;

-неакцессорний (банківську гарантію).

У разі нас цікавити заставу як майно й інші цінності, перебувають у власності заставника і службовці частковим чи повним забезпеченням, гарантує погашення позики чи кредиту. Тобто, заставу є якусь форму гарантованого забезпечення чи виконання взятого зобов'язання перед кредитором. Далі визначимо безпосередньо поняття іпотеки.

Іпотека в сучасному розумінні є ще однією форму застави, де нерухомого майна, підлягаєзакладиванию, має залишатися з власності боржника, та заодно у разі невиконання зобов'язання кредитор отримує право задоволення з допомогою реалізації цього майна. Однак цьому слід розмежовувати два схожих поняття – іпотека і іпотечне кредитування, що у насправді є синонімами. При іпотечне кредитування іпотека виступає як інструмент укладення угоди.

>Ипотекой є й заставу вже не існуючого нерухомого майна власника щоб одержати їм кредит або концесію позики, які будуть спрямовані або на: ремонт чи будівництво, або на інших потреб на розсудзаемщика-залогодателя.

Овал: Должник – собственник имуществаЗвертаючись до історії започаткування такого явища як іпотека, то початкові свідчення про даної формі застави можна зустріти ще Стародавню Грецію на початку шостого століття до зв. е. Давні греки так позначали відповідальність боржника перед кредитором своєї землею. На кордоні земельних ділянок позичальника ставили стовп з написом, яка проголошувала, що ця земля забезпечує борг. Такий стовп і називався “іпотекою”, у перекладі давньогрецького - “підпірка”, “підстава”. Як бачимо, цього поняття не зазнало особливих змін залишилися за своєю суттю, але з різних чинників, іпотека і іпотечне кредитування в багатьох джерел, особливо у публіцистиці подається як значення одного явища, що у насправді, з прикладу даного вище розмежування, є явною термінологічної помилкою. Отже, іпотеку у справжньому тлумаченні цього поняття можна сформулювати як наступній схеми:


Блок-схема: решение: право требования 


Блок-схема: магнитний диск: Ипотека
 


>Рис. 1.1 - Основні учасники і об'єкти іпотеки


2. Нормативно-правове регулювання іпотеки

Зародження нашій країні ринкової економіки межі кінця 80-х початку 90-х рр. дозволило до виникнення та розвитку цілого ряду інститутів, передусім, фінансового та скорочення економічної штибу, нормальне функціонування яких неможливо було неможливо при командно-адміністративної системи господарювання, панівною протягом70ти років. Природно, що існування подібних інститутів може бути повноцінним й захищеним і їх законодавчо оформленого й жодного певного статусу. Не стала винятком і іпотека. Протягом останніх двадцяти років законодавцем було пророблено серйозна робота у цьому плані, що у результаті що склалася системунормативно-правого регулювання цій галузі. Така система представлена такими основними джерелами права, які регулюють правовідносини у сфері іпотеки і іпотечного кредитування:

- Федеральний закон “Про іпотеку (заставі нерухомості)” №102-ФЗ від 16.07.1998 р.;

- Федеральний закон “Житлового кодексу Російської Федерації” №188-ФЗ від 29.12.2004 р.;

- Федеральний закон “Про державну реєстрацію прав на нерухомого майна і операцій із ним” №122-ФЗ від 21.07.1997 р.;

- Федеральний закон “Про кредитні історії” №218-ФЗ від 30.12.2004 р.;

- постанову Уряди “Про затвердження Правил надання молодим сім'ям субсидій купівля житла у межах реалізації підпрограми “Забезпечення житлом молодих сімей” федеральної цільової програми “Житло” на 2002-2010 рр. № 285 від 13.05.2006 р.

Наведені вище нормативно-правові акти визначають підстави виникнення іпотеки, які у своє чергу можна розділити на дві засади:


>Рис. 2.1 - Підстави виникнення іпотеки

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 11 Федерального закону “Про державну реєстрацію прав на нерухомого майна і операцій із ним” №122-ФЗ від 21.07.1997 р. державна реєстрація договору, манливого виникнення іпотеки з закону, є необхідною підставою внесення в Єдиний державний реєстр прав на нерухомого майна і операцій із ним записи про виникнення іпотеки з закону. При іпотеку з закону іпотека як обтяження майна виникає з державної реєстрації речових права власності цього майно, якщо інше встановлено договором.

Інакше кажучи, іпотека з закону виникає у разі придбання нерухомого майна рахунок коштів кредиту (позики) у власність позичальника і, можливо, неповнолітнього. Визначальним моментом для іпотеки з закону України є саме отримання коштів із метою придбання об'єкта нерухомості і придбання нерухомості у власність особи, отримує кошти у кредит чи позику.

Іпотека з закону виникає у наступних п'яти основних та поширених випадках:

- придбання житлових будинків, квартир, земельних ділянок з допомогою кредитних коштів банку або інший кредитної організації або коштів цільового позики;

- будівництво житлових будинків, будинків, споруд чи квартир з допомогою кредитних коштів банку або інший кредитної організації або коштів цільового позики;

- продаж в кредит;

- рента;

- заставу майнові права.

Положення законодавства про іпотеку з закону забезпечують пільговим режимом виникнення іпотеки: державна реєстрація іпотеки з закону здійснюється без уявлення окремого заяви і сплати державного мита.

Іншим підставою виникнення іпотеки є іпотека з договору, виникнення якої у випадках, які визначено попереднім підставою. У різних джерелах подібне підставу також називається “договірної іпотеки”. Іпотека з договору – іпотека, що виникає виходячи з договору про іпотеку (заставі нерухомості).

Договір про іпотеку перестав бути самостійним зобов'язанням, а залежить від забезпечення зобов'язання в договору позики, кредитному договору чи іншому зобов'язанню.

У результаті два ужиті підстави є сторонами одному й тому ж правової категорії – іпотеки, причому підстави у силу договору поступово переходять до розряду підстав з закону.

3. Основи іпотечного кредитування

>Понятиям іпотеки і системи іпотечного кредитування супроводжує така категорія як фінансовий ризик, виражений щодо можливості невиконання узятих позичальником зобов'язань. Для запобігання подібних ризиків обов'язковому порядку кредитором здійснюється оцінка платоспроможності клієнта, і навіть визначення максимально можливої суми кредиту. Такий розрахунок виготовляють основі спеціальних коефіцієнтів і показників.

Таблиця 3.1 - Системакоеффициентов-показателей, застосовуваних при розрахунку сум іпотечного кредиту

Коефіцієнт Опис Сутність
>П/Д >Платеж/Доход ставлення платежів з кредиту до прибутку позичальника за період
>О/Д >Обязательства/Доход ставлення обов'язкових витрат позичальника до спільного сукупногоучитиваемому прибутку
>К/З >Кредит/Залог ставлення суми цього кредиту до вартості купованого майна
>К/Л >Кредит/Ликвидационная вартість ставлення суми наданого кредиту до мінімальної ціні продажу нерухомого майна

Ці коефіцієнти розроблялися банками і Федеральним агентством по іпотечному житловому кредитування з урахуванням досвіду іпотечного кредитування навіть країн Європи. Такий набір показників відбиває адекватну картину платоспроможності позичальника й дозволяють стандартизувати процедуру схвалення й видачі іпотечного кредиту. Для кожної банківської іпотечної програми ці коефіцієнти заздалегідь затверджені, але у окремих випадках можуть коригуватися (наприклад, віком, нестандартного об'єкту кредитування, за способом підтвердження прибутку і т. буд.).П/Д,О/Д іК/З можуть варіюватися залежно від суб'єкта РФ, переваг тієї чи іншої банку і середніх розмірів середньої оплати праці.

Така система дозволяє як визначити суму, а є попереднім інструментом зниження банківських ризиків, оскільки вже в початковому етапі знають відтинаються небажані і сумнівні позичальники.

Проаналізувавши кредитні пропозиції провідних російських кредитних організацій в напрямі “іпотека”, можна скласти узагальнений список типових умов надання іпотечного кредиту:

- враховуються різні види доходів, зокрема доходи близьких родичів;

- ставка від 8,75% у доларах навіть євро або від 9% річних в рублях (заставне майно);

- термін кредитування - до 50 років;

- дострокове погашення кредиту через 3 місяці без комісій і штрафів;

- незначні Витрати оформлення угоди.

Умови можуть варіюватися залежно від регіону чи конкретної кредитної організації, проте найчастіше їх характеристики відповідають одна одній.


>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

іпотека нормативний правової регулювання

У ході дослідження теми “Поняття і сутність іпотеки” розглянута історія розвитку цього поняття, визначено підстави виникнення, і навіть нормативно-правове супровід з прикладу російського законодавства. З іншого боку, визначено межі системи іпотечного кредитування у нашій країні. Усе це дозволило зробити заключні висновки з роботі, які виражені наступного:

- стоїть чітко розрізняти поняття “іпотека” і “іпотечне кредитування”, не ототожнюючи їх у своїй;

- іпотека налічує багатовікову історію свого реального застосування практично;

- російським законодавством визначено два підстави виникнення зобов'язань по іпотеку, якими виступають легальна іпотека і договірна іпотека;

- за двадцятилітнє існування сучасної російської держави розроблена діюча законодавчу базу функціонування іпотечних інститутів;

- іпотечне кредитування є комплексну систему, яка поєднуватиме у собі як фінансових ризиків кредитора, і технічні ризики позичальника.

Крім переліченого вище треба сказати, що іпотека сьогодні є ледь ні єдиний спосіб розв'язання житлової проблеми нашим громадян, що, безсумнівно являє у собі основу задля подолання негативних економічних явищ і внутрішніх чинників, властивих як російської економіці, і цілому нашому державі загалом.


СПИСОКИПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Федеральний закон від 21 липня 1997 р. №122-ФЗ “Про державну реєстрацію прав на нерухомого майна і операцій із ним”: [електронний ресурс] //КонсультантПлюс –справочно-правовая система /consultant

2. Федеральний закон від 16 липня 1998 р. №102-ФЗ “Про іпотеку (заставі нерухомості)”: [електронний ресурс] //КонсультантПлюс –справочно-правовая система /consultant

3. Цивільний Кодекс РФ (частина перша) від 30 листопада 1994 р. №51-ФЗ: [електронний ресурс] //КонсультантПлюс –справочно-правовая система /consultant

4. Абрамов В.А. Нерухомість: Огляд практики вирішення суперечок /В.А.Абрамов. - М.:Ось-89, 2008. - 256 з.

5. Бабкін С.А. Про іпотеку. / С.А. Бабкін // Погляд – 2006. – № 12. – З 17-го

6.Багаев А. М. Як придбати житло у кредит по іпотечним програмам? / О.Н.Багаев, М. В.Багаева. - Ростовн/Д.: Фенікс, 2006. - 160 з.

7.Русецкий А.Є. Іпотека: як убезпечити себе за укладанні угод з нерухомістю./ А.Є.Русецкий. - М.:Эксмо, 2007. - 176 з.

8. Лебедєв А. Що таке іпотека? / О.Лебедєв, 2008: [електронний ресурс] // Цивільний адвокат – довідкова система /lawnow

9. Лебедєв А. Що таке “іпотека з закону” і “іпотека з договору”? / А. Лебедєв, 2009: [електронний ресурс] // Цивільний адвокат – довідкова система /lawnow

10.Веб-сайт ВАТ Банк ВТБ: [електронний ресурс] // Інформаційно-аналітична система ВАТ Банк ВТБ /vtb


Схожі реферати:

Навігація