Реферат Кредитне бюро в РК

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІКРЕДИТНОГО БЮРО

1.1 Сутність кредитного бюро

1.2 Завдання і функції кредитного бюро

1.3 Правові основи функціонування кредитних бюро на кредитному ринку Республіки Казахстан

2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІКРЕДИТНОГО БЮРО НАПРИМЕРЕ «ПЕРШЕ КРЕДИТНЕ БЮРО»

2.1 Про компанії

2.2 Послуги надані ТОВ «Перше кредитне бюро» фізичним та юридичним особам

2.3 Процедури отримання кредитного звіту

3. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КРЕДИТНИХ БЮРО У КАЗАХСТАНІ

3.1 Переваги й недоліки кредитних бюро Казахстану

3.2 Кредитне бюро як етап розвиткуфинансово-банковского сектору економіки Казахстану

Укладання

Список літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Кредитне бюро як цілісна економічна категорія набула чинності разом із Законом «Про кредитних бюро та формування кредитних історій Республіка Казахстан» від 6 липня 2004 року N 573

Кредитне бюро є казахстанським винаходом, вони широко використовують у у світовій практиці і зарекомендували себе з боку.

Бюро є елемент інфраструктури ринку, насамперед його банківського сектора залежать. Наявність системи кредитних бюро дозволяє кредиторам швидко і ефективно збирати і використовувати інформацію про позичальників, що робить її доступнішим, одночасно знижуючи витрати першого на з'ясування фінансового становища останнього. Особливо це актуально при споживчому кредитуванні. Оскільки інформацію прозаемщике зберігається в бюро кредитних історій тривалий час, існування системи бюро стимулює позичальників до своєчасному та повного виконання своїх зобов'язань, що надає дисциплінуюче вплив.

Саму ідею кредитного бюро – дуже проста: це база даних, у якій зібрано інформацію про позичальників, вірніше, інформація з їхньої кредитних історій. Припустимо, люди починають із кредиту освіту, потім беруть позику купівлю машини, потім для придбання вдома, відкривають адже кредитні картки тощо. І якщо краще кредитна історія в людини хороша, то доступом до запозиченим грошам простий: мінімальні застави, швидка процедуру оформлення. Якщо ж кредитна історія погана, то виправити вже дуже складно. Тим самим було, банківсько системо підвищує доступність і ефективність кредитних коштів на населення.

Завдяки кредитному бюро, можна знизити ризик безповоротності кредиту,т.к. в банку буде досить необхідної інформації прозаемщике. Кредитна історія дозволить прийняти правильне рішення на користь банку.

Це має бути приватна організація, оскільки необхідно забезпечити конфіденційність вкладників та максимальну ефективності роботи структури. І це мусить бути Асоціація, куди однакові правах входять компанії, які працюють із населенням.

Кредитне бюро – це крок у завтрашнє, це сучасний підхід до кредитування, правильні бази даних, сучасні системи електронного аналізу. У остаточному підсумку, це дозволяє розширити доступ населення до кредитним продуктам.

Мету й завдання кредитного бюро – у формуванні інформаційної бази про позичальників і надання звітів кредиторам. З одного боку, кредитне бюро дозволить банкам адекватно, з урахуванням наявну інформацію про потенційномузаемщике, оцінювати свій ризик. З іншого – полегшить доступ й умови отримання позики сумлінним позичальникам, у яких хорошу кредитної історії.

З іншого боку, це має і практичного значення для самих банків, що тепер зможуть зменшити витрати утримання адміністративного апарату, процедури видачі й оформлення кредитів, що, зрештою, призведе до їх зниження відсоткові ставки і зробить доступнішою кредити клієнтам з позитивними кредитними історіями.

Кредитне бюро у Казахстані надаватиме банкам повну інформацію про потенційних клієнтів, що знизить ризики під час видачі позик. Зараз кредитне бюро формує базі даних і кредитні історії всіх позичальників.

Звісно, наявність кредитного бюро не вирішує всіх негараздів при кредитуванні і знімає всіх ризиків з кредиторів. Проте дані з такої виробничої бази даних дозволяють кредиторам точніше оцінювати кредитоспроможність позичальника, отримувати статистичну інформації і адекватно оцінювати кредитні ризики. Об'єктивно цей дозволяє знизити загальний рівень ризиків кредитора і применшити вартість запозичень особам з достатньої кредитоспроможністю.

Мета курсової праці полягає у виявленні сутності бюро кредитних історій, їхньої керівної ролі у процесі кредитування.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

· розглянути сутність кредитного бюро;

· виявити функції і завдання, котрі наважуються з допомогою;

· визначити місце кредитного бюро у процесі кредитування;

· розглянути правове регулювання діяльності кредитного бюро

Відповідно до метою та завданнями курсової роботи, об'єктом дослідження є діяльність бюро кредитних історій


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІКРЕДИТНОГО БЮРО

1.1 Сутність кредитного бюро

Основним документом, регулюючим діяльність Кредитних бюро (КБ) в Республіки Казахстан є закон від 06.07.2004 р. №573"О кредитних бюро та формування кредитних історій Республіка Казахстан". Відповідно до нього, кредитна історія - це сукупність інформації прозаемщике і їм кредитних договорах, що складається з відкритої (титульної) і закритою (конфіденційної) частин 17-ї та що зберігається у бюро кредитних історій; кредитне бюро - комерційна організація, що здійснює формування кредитних історій, надання кредитних звітів і надання інших послуг

Кредитне бюро - організація (зазвичай, приватна), що займається збиранням, обробкою, зберіганням зброї та поширенням відомостей, які стосуються кредитної історії окремих особистостей, зокрема такі відомості, як залишок заборгованості чи кредитні лінії, історію внесення платежів, випадки непогашення кредиту, банкрутства.

Ідея створення структури, яка б зберігати і дозволяють опрацьовувати інформацію про кредитні історії (або про хронології проведення клієнтами операцій), не нова. Попередниками були: каталоги (книжки) кредитних і; банки даних кредитних організацій; бази даних клієнтів; автоматизовані бази даних операцій клієнтів - і ін. Усі повинні були зберігати й накопичувати історії проведення кредитних операцій різними кредитно-фінансовими установами, тобто, власне, виступали першими зачатками сучасних КБ.

Творці кредитних бюро наперед передбачали, що й розвинена система повинна впорядкувати кредитну діяльність банків, зробити його менше ризикованою і більше оперативної. У багатьох країн світу кредитори (банки, фінансові компанії,компании-емитенти кредитних карт, інвестиційні компанії, торгові фірми, надають комерційні кредити) на основі обмінюються інформацією щодо платоспроможності позичальників через КБ, що з проблемою асиметрії інформацією сфері фінансового посередництва.

Недостатність даних про партнері, доступних під час укладання угоди, веде до неефективності розподілу ресурсів. Так, кредитор звичайно може точно оцінити майбутні доходи громадян та ризики, пов'язані з інвестиційними проектами, реалізації яких позичальник бере позичку. Тому банк встановлює однакові відсоткові ставки за кредитами всім, що породжує проблему негативного відбору.

З іншого боку, кредитори який завжди можуть контролювати дії позичальників після одержання позики. Позичальник може здійснювати діяльність, яка збільшить ризик неплатоспроможності чи прагнути укрити доходи від своїх інвестицій, ніж сплачувати борги. Внаслідок цього стають зниження обсягів кредитування встановлення високих відсоткові ставки. Отже, виникають проблеми морального ризику.

У разі асиметрії інформації кращі позичальники платять підвищену премію за ризик, а гірші - занижену. Оскільки ненадійні позичальники сильніше прагнуть отримати кредит, ніж платоспроможні, ефективність розподілу ресурсів знижується. У результаті частину потенційно надійних і прибуткових проектів не реалізується.

При погіршенні положення унефинансовом секторі оцінка ризиків і відбір позичальників ускладнюються, відсоткові ставки підвищуються, що змушує кращих позичальників піти з ринку. У цьому ненадійні позичальники погоджуються на невигідні умови, оскільки знають, що навряд чи повернуть позичку. Внаслідок цього стають або ризикована кредитна політика та загроза фінансову спроможність самих кредиторів, чи їх прагнення максимально обмежити видачу позичок, попри наявність над ринком надійних позичальників.

Світовий досвід показує, що дозволить вирішити ці проблеми лише з допомогою бюро кредитних історій, створених обмінюватись інформацією щодо позичальників між кредиторами. По-перше, КБ забезпечують кращу інформованість банків про потенційних позичальників й дозволяють точніше прогнозувати повернення позичок, що зменшує ризик виникнення проблеми негативного відбору. По-друге, завдяки їм знижується вартість пошуку інформації про клієнтів. Це вирівнюванню інформаційного поля всередині кредитного ринку виробництва і змушує кредиторів встановлювати конкурентні ціни на всі свої фінансові ресурси. По-третє, діяльність КБ дисциплінує позичальників через реальної загрози нанесення істотної шкоди їх репутації у власних очах потенційних кредиторів.

У світі безліч форм організації кредитних бюро. Розрізняють дві основні системи: англо-американську і континентальну (середньоєвропейську).Англо-американская є відкритої: будь-який громадянин чи організація можуть на бюро інформацію про кредитної історії фізичної особи. У континентальної системі бюро надають інформацію лише своїмучастникам-кредиторам чи самим позичальникам.

Кожна з інших національних моделей кредитних бюро має свої особливості. Приміром, мови у Франції бюро створювалося при центральному банку, у Німеччині це недержавна організація, що є об'єднанням восьми регіональних товариствSCHUFA. У Японії більшості країн Європи кредитні бюро, зазвичай, створюють у формі приватних компаній, що належать консорціуму кредиторів. У Фінляндії та Бельгії вони управляються чи ліцензуються урядовими установами.

НаКазахстанском ринку під терміном "бюро кредитних історій" розуміється юридична особа, зареєстрований відповідно до законодавства РК, що є комерційної організацією і що надає в послуги з формування, обробці та зберігання кредитних історій, і навіть з надання кредитних звітів і супутніх послуг. З моменту вступу Закону на силу бюро провели колосальну працювати над створенням програмного забезпечення, технологій, дозволяють досягти належного рівня безпеки переданої інформації, із залученням потенційних клієнтів. Безсумнівно, у процесі внесення змін до реєстр відбудеться таке собі відсівання бюро кредитних історій. Буде визначено коло явних лідерів, володіють основним масивом інформації.

Перше КБ тут прийшли у ринку споживчого кредитування. Як можна і ринок кредитування бізнесу, він характеризується велику кількість потенційних позичальників, які прагнуть одержати позички невеликого обсягу. Тому індивідуальна оцінка кожного їх вимагає додаткових витрат і невигідна кредиторам. Отже, КБ, що акумулюють інформацію, отримані від багатьох кредиторів протягом кілька років, мають базою даних на формування широкого інформаційного поля і побудови статистичних моделей оцінки ризику бракує кредитування.

У Казахстані бюро кредитних історій діють з урахуванням ліцензій, видана Агентством із фінансового нагляду (>АФН), що також виступає контролюючим і наглядовим органом у цій сфері. Функціонування сучасної системи КБ. теоретично має сприяти спрощення схем одержання кредиту, позички і різноманітних супутніх банківських (але тільки) послуг, як-от оформлення кредитних і депозитних карт, овердрафту тощо. буд., що дуже знизить операційні витрати банків. На думку фахівців, система КБ почне повну силу до, як за три-чотири роки [3], а й за цей час повинні прагнути бути виявлено і усунуто всі проблеми.

Хоча масштаби споживчого кредитування у Казахстані істотно відстають від досягнутих в розвинених країн, регулюючі органи посилюють контроль над ринком, зазначаючи зростання кількості поганих боргів.

Важлива особливість функціонування КБ - використання про "міток" в кредитні історії, чи критеріїв ранжирування порушень з погашення своїх фінансових зобов'язань. Існують три основні критерії ("мітки"): не повернення позички у минулому (чи "чорна мітка"); середня прострочення платежів ("сіра мітка"); "нормальна", прийнятна банками прострочення платежу трохи більше 5 днів. Наявність або відсутність подібних "міток" у кредитній історії позичальника може бути вирішальний чинник після ухвалення рішення про видачу йому позички чи кредиту. Передбачається, що й порушень у виплатах з позик і кредитах у позичальника немає, йому надаватимуть пільгові умови і одержання кредиту, і з його погашення.

Кредитна історія позичальника - фізичної особи включає відкриту (чи титульну) частина, що містить персональну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові; ІПН (її наявності); ідентифікатор суб'єкта кредитної історії, присвоєний позичальнику бюро кредитних історій. Вона також включає закриту (чи конфіденційну) частина: паспортні дані позичальника; місце реєстрацію ЗМІ й фактичне місце проживання; інформацію про зобов'язання позичальника (суму зобов'язання на дату укладення кредитної договору, термін повернення кредиту на обсязі, термін сплати відсотків, спосіб забезпечення зобов'язань позичальника по кредитному договору, наявність і змістом додаткових угод щодо нього, змінюють інформацію, що підлягає включенню в кредитної історії, фактичний термін повернення суми кредиту позичальником, фактичний термін сплати відсотків, фактичний термін проміжних (чергових) платежів при частковому виконанні зобов'язання в кредитному договору, інформацію про погашення боргу кредитному договору рахунок надання у разі невиконання чи неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань).

Кредитна історія позичальника - юридичної особи включає відкриту (чи титульну) частина, що містить таку інформацію: цілковите і скорочена найменування юридичної особи (індивідуального підприємця); державний реєстраційний номер записи даних про створенні юридичної особи (реєстрації індивідуального підприємця) у відповідній єдиному державний реєстр; ІПН і ідентифікатор суб'єкта кредитної історії, присвоєний позичальнику - юридичній особі (індивідуальному підприємцю) бюро кредитних історій. Вона містить і закриту (чи конфіденційну) частина: паспортні дані; місце реєстрацію ЗМІ й фактичне місце проживання керівника і головного бухгалтера позичальника - юридичної особи (індивідуального підприємця) й з, здійснюють обов'язки одноосібного чи колегіального органу управління, і навіть котрі мають давати обов'язкові для позичальника - юридичної особи вказівки і підписувати договори; відомостей про афільованих обличчях даного позичальника і етапах процедури банкрутства позичальника; судові акти щодо юридичної особи та ін.

1.2 Завдання і функції кредитного бюро

Кредитне бюро виступають інформаційних посередників, або започаткованих і що належать самим кредиторам, або діючих незалежно і одержують прибуток за своєї діяльності. Кредитори постачають КБ даними своїх клієнтів. Бюро зіставляє його з інформацією, отриманою з інших джерел (суди, державні реєстраційні і податкові органи влади й т. буд.) і формує картотеку кожного позичальника.

При регулярному і достовірному наданні КБ інформації своїх клієнтів кредитори можуть постійно отримувати звіти про кредитних операціях потенційних позичальників. Жорсткість правил зумовлена тим, що бюро кредитних історій, особливо належать самим кредиторам, піддаються конфлікту інтересів: кожен хоче отримувати повну і достовірну інформацію, котрі дають своїх даних. Інакше кажучи, діяльність КБ полягає в принципі відбувається обмін інформацією, який встановлюється угодою останнім і кредиторами.

Важлива особливість казахстанської банківської системи - недостатня правова захищеність банків як кредиторів. Якщо в світі

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація