Реферати українською » Банковское дело » Національний банк Республіки Казахстан


Реферат Національний банк Республіки Казахстан

Страница 1 из 4 | Следующая страница

ЗОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

1.1 Історія виникнення, економічна суть і стала значення Національного банку України Республіки Казахстан

1.2 Функції Національного банку України Республіки Казахстан

1.3 Діяльність і функції за Центральний банк США

2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

2.1 Правові основи діяльність Національного банку Республіки Казахстан

2.2 Аналіз діяльність Національного банку Республіки Казахстан у період 2006- 2007 рр.

2.3 Грошово-кредитна політика Національного Банку РК

3. ПРОБЛЕМИ І МЕРОПРИЯТИЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

3.1 Проблеми функціонування діяльність Національного банку Республіки Казахстан

3.2 Заходи з вдосконаленню діяльність Національного Банку Республіки Казахстан у сучасних умовах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

На етапі розвиток банківської системи залежить від діяльність Національного банку, виділених у фінансовому системі країни своєї чільною роллю.

Значимість Національного банку України Республіки Казахстан у тому, що враховуючи своєї діяльності стратегію розвитку Казахстану до 2030 року, економічну політику Уряди та сприяє його реалізації, якщо не суперечить виконання його функцій і здійсненню грошово-кредитної і валютної політики.

Однією із визначальних аспектів діяльність Національного банку Республіки Казахстан є проведення грошово-кредитної політики і ефективність її проведення залежить від правильного курсу і формування заходів із стабілізації економіки .

Національний банк Республіки Казахстан, як державний орган економічного управління має велику впливом геть кредитно-фінансову систему. У цьому його вплив дуже величезна на ефективне функціонування всього кредитно-фінансові установи. Тому актуальними стають питання наближенню функцій Національного банку України Республіки Казахстан функцій центральних банків країн із розвиненою ринковою економікою.

Нині ситуації у банківський сектор можна охарактеризувати як стабільну. Тому політика Національного банку України Республіки Казахстан і за банківським сектором мусить бути орієнтована, передусім, забезпечення фінансової стійкості банківської системи республіки, у зв'язку з ніж, триватиме реалізація політики підвищення вимог до рівня капіталізації банків другого рівня.

Національний банк Республіки Казахстан, він і його центральним банком і являє собою перший рівень банківської системи повинен правильно проводити грошово-кредитну, валютну політику держави, і навіть дієво здійснювати контролю над банківсько-фінансової системою.

Сьогодні однією з важливих аспектів діяльність Національного банку Республіки Казахстан є грошово-кредитна політика, метою котрої є забезпечення стійкості національної валюти Республіки Казахстан: її купівельної спроможності всередині країни та курсу стосовно провідним іноземних валют. Безсумнівно, що і центральний банк Національний банк Республіки Казахстан є основним провідником грошово-кредитного регулювання економіки, що є складовою економічної політики уряду, головними цілями якій служить досягнення стабільного економічного зростання, зниження безробіття і інфляції, вирівнювання платіжного балансу.

Виконуючи завдання забезпечення стабільності функціонування банківської і втрати фінансової систем Національний банк Республіки Казахстан повинен попереджати виникнення фінансової паніки, ймовірність якої у фінансовій системі із широкою набором посередницьких інститутів дуже висока.

Однією з основних напрямів діяльність Національного банку Республіки Казахстан є проведення заходів, вкладених у підвищення довіри населення до банківську систему і залучення тимчасово вільних коштів населення банки другого рівня, яких, передусім, належить розвиток системи обов'язкового колективного гарантування (страхування) вкладів (депозитів) фізичних осіб.

Банківська система, де провідна роль відводиться Національний банк Республіки Казахстан – одну з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Тому розвиток банківської системи, адаптованої до нових економічним умовам відбувається в взаємозв'язку з появою та функціонуванням нових фінансових установ як пенсійні фонди, інвестиційні і страхові компанії, регулювання яких залежить від Національного банку України

У цих вимог актуальність питань діяльність Національного банку Республіки Казахстан як центрального банку стає зрозуміло.

Тому мета курсової праці полягає у тому, щоб вивчити викласти діяльність Національної банку як центрального банку країни.

З метою досягнення поставленого завдання у роботі вирішуватимуться такі аспекти:

-теоретичні й історичні аспекти походження Національного банку України;

- історію виникнення, суть і значення Національного банку України;

-дати й аналіз діяльність Національного банку Республіки Казахстан за 2006 -2007 рр., виявити проблеми, у ефективному функціонуванні Національного банку України Республіки Казахстан та визначити шляхи вдосконалення своєї діяльності.


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

 

1.1 Історія виникнення, економічна суть і значення Національного банку України Республіки Казахстан

Після розвалу СРСР та здобутки Казахстаном 1991 р. статусу суверенної держави виникла потреба реформування банківської системи республіки, створення правової основи, прийняття нових законодавчих актів, регулюючих банківську діяльність. Даним обставиною було продиктоване прийняття 13 квітня 1993 р. Закону Республіки Казахстан "Про Національного банку Республіки Казахстан" і 14 квітня 1993 р. Закону Республіки Казахстан "Про банки Республіка Казахстан". Прийняття зазначених нормативних актів закріпило дворівневу банківську систему й визначив порядок взаємовідносин Національного банку України Республіки Казахстан з банками другого рівня.

З іншого боку, це сприяло створення Казахстані великої кількості (близько двохсот) банків другого рівня, що відповідало спочатку економічних реформ вимогам розвитку ринкових відносин також формування сприятливого конкурентної макроекономічної середовища. Надалі, у зв'язку з посиленням у державі ролі центральних органів виконавчої влади особі президента і Уряди, вимог щодо висновку країни з глибокої економічної кризи і придбанням важливого атрибута суверенності - запровадженням 15 листопада 1993 р. національної валюти - казахстанського тенге, і навіть набранням чинності з 01 березня 1995 р. Цивільного кодексу Республіки Казахстан (Загальна частина), виникла потреба і було ухвалено нове банківське законодавство.

30 березня 1995 р. було прийнято указ президента Республіки Казахстан, чинний Закону, "Про Національного банку Республіки Казахстан", а 31 серпня 1995 р. - указ президента Республіки Казахстан, чинний Закону, "Про банки та надійної банківської діяльність у Республіці Казахстан".

Основною метою прийняття указу "Про Національного банку Республіки Казахстан" стало повніше відбиток ролі Національного банку здійсненні грошово-кредитної політики і адаптація закону міжнародних стандартів. Відсутність законодавчо встановленого механізму підзвітності Національний банк Президентові Казахстану і Вищими представницькими органами республіки породжувало проблеми, у правозастосовчої практиці.

У зв'язку з ніж у Указі "Про Національного банку Республіки Казахстан" чітко й докладно викладено порядок взаємодії Національного банку України з Президент і Парламентом. Зокрема, визначено підзвітність Національного банку України лише Президентові Республіки Казахстан, з дозволу і за дорученням якого не може здійснюватися перевірка діяльність Національного банку.

Становлення Національного банку України безпосередньо з створенням вітчизняній банківській системи. Тому велика роль належить Національний банк, який з часу свого становлення цілеспрямовано приймав ефективних заходів для поліпшення діяльності банківського сектора залежать. Через війну дворівнева банківсько системо полягає в побудові відносин між банками у двох площинах: за вертикаллю і з горизонталі. По вертикалі - відносини підпорядкування між Національного банку як керівним, управляючим центром і низовими ланками - комерційним і спеціалізованими банками; за горизонталлю - ставлення рівноправного партнерства між різними низовими ланками. У цьому відбувається поділ адміністративні функції і операційних, що з обслуговуванням господарства. Центральний банк залишається банком банків цього слова лише двох категорій клієнтів - комерційних і спеціалізованих банків та урядових структур, причому переважати стають функції «банку банків» та управління діяльністю банківських установ у цілях регулювання і місцевого контролю функціонування ринку кредитно-фінансових послуг.

Перехідний період, протягом якого співіснували давні й нові банківські структури, виявився порівняно нетривалим. У результаті Республіці склалася дворівнева банківсько системо, перший рівень якої представляє Національний банк, а другий чи нижній рівень представляють державні, комерційні, спільні й іноземні банки.

Національний банк головне банком Казахстану й у її власності. З одного боку, якого є юридичною особою, що забезпечує певні цивільно-правові операції з комерційним банками й державою. З іншого боку, він також наділений широкими владними повноваженнями із управління грошово-кредитної системою республіки, зафіксованими до закону «Про Національного банку Республіки Казахстан».

Реформування банківської системи Казахстану проходило практично у трьох етапу.

У першому етапі (1988-1991 р.) в умови існування СРСР проведено реорганізація державних галузевих спеціалізованих банків передачею частини функцій центру республіканські підрозділи відповідних банків, розпочато створення перших комерційних банків та зроблено початкові кроки щодо переказам Госбанку окремих функцій центрального банку.

Другий етап з (1992-1993 р.) характеризується поступовим переходом Національний банк до виконання низки функцій центрального банку рамках існування рубльової зони, екстенсивним формуванням та розвитком комерційних банків, початком формування національної банківської нормативно-правової бази на.

На етапі (з 17 листопада 1993) у зв'язку з запровадження національної валюти на Національний банк поклали повна відповідальність за функціонування грошово-кредитної сфери, запровадження класичних принципів його взаємовідносин із бюджетом і банками, зміцнення системи регулювання діяльності банків.

Слід, що спочатку третього етапу стан банківської системи країни з суті не відповідало повною мірою объективно-предъявляемым до них вимогам. Це ставилося Національного банку, який на той час у відсутності традицій й історичного досвіду у виконання функцій центрального банку, і банків другого рівня, неспроможним був у необхідних обсягах здійснювати кредитувати економіку рахунок власних і МОЗ самостійно мобилизуемых фінансових ресурсів немає і виконувати сув'язь банківських послуг CSFB [1, c.90].

У умовах Національного банку було розроблено та затверджена президентом республіки затвердив програму реформування банківської системи у Казахстані на 1995 рік. Програма була скоординована з заходами уряду щодо поглибленню реформування і виходу на економічний просвіток, і навіть враховувала рекомендації міжнародних організацій.

З метою створення умов успішного виконання покладених на Національний банку Республіки Казахстан завдань, наділений повноваженнями вищого органу структурі державної влади у сфері здійснюваної ним діяльності. Національний банк Республіки Казахстан посідає особливе місце серед юридичних, зайнятих управлінням економікою країни. Національний банк своєї діяльності не переслідує мети одержання прибутку. Він конкурує із найкращими комерційними банками та інші кредитними установами на фінансові ринки. Його головна мета – забезпечити безперебійне постачання господарства платіжними засобами чи інакше забезпечити необхідний рівень ліквідності, налагодити систему розрахунків, контролювати роботу рядових банків. Отже, економічна сутність Національного банку України Республіки Казахстан у його призначенні як центрального банку, правової статус якого дозволяє йому координувати, регулювати діяльність кредитно- фінансових установ.

1.2 Функції Національного банку України Республіки Казахстан

Національний банк посідає особливе місце, виконуючи роль координуючого і регулюючого кредитного органу системи. Основна функція Національного банку України:

- емісія кредитних грошей (банкнот);

- надання різноманітних послуг для банків та інших кредитних установ;

- виконання функцій з фінансового агента уряду;

- зберігання централізованого золотого і валютного запасу;

- проведення заходів грошово-кредитної політики.

Задля реалізації покладених на Національний банк Республіки Казахстан завдань, він виконує такі функції:

У сфері грошового звернення у взаємодії з урядом Казахстан розробляє і проводить уже єдину політику, спрямовану право на захист й забезпечення стійкості національної валюти. Національний банк належить прерогатива здійснювати емісії готівки і організовувати їхнє звернення. Отже, Національний банк має монопольне право на випуску банкнот. Банкноти служать єдиним законним платіжним засобом, обов'язковим до прийому як оплата боргів. Банкнотный «фундамент» підтримує величезну надбудову грошей безготівкового обороту, які у вигляді залишків банківських рахунках і які з допомогою чеків, платіжних доручень тощо.

У царині зміцнення та розвитку банківської системи Національний банку Республіки Казахстан є органом банківського регулювання і нагляду над діяльністю комерційних банків. Його наглядові і регулятивні функції виражаються у державної реєстрації речових банків та ліцензуванні банківських послуг CSFB. Він установлює обов'язкові для комерційних банків нормативи, проведення банківських операцій та бухгалтерського обліку, і навіть складання звітності. З іншого боку, здійснює державної реєстрації кредитних організацій; видає і відкликає ліцензії кредитних організацій корисною і організацій, котрі займаються їх аудитом.

У сфері підтримки стійкості банківської системи Національний банк Республіки Казахстан виконує роль «банку банків». Це означає, що комерційних банків, зазвичай, зберігають свої вільні гроші й гроші своїм клієнтам на на кореспондентських рахунках Національного банку України, який, будучи банком банків, виступає кредитором останньої інстанції, і цим є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організує систему рефінансування. У разі, коли комерційний банк вичерпав всі можливості тимчасового своїх ресурсів, він має змогу звернутися у Національний банк Республіки Казахстан. Національний банк встановлює проведення банківських операцій, бухгалтерського облік і звітність для банківської системи, здійснює державної реєстрації. Національний банк здійснює самостійно, чи за дорученням Уряди Республіки Казахстан всі види банківських операцій, необхідні виконання основних цілей Національного банку України.

У сфері розрахунків Національний банк Республіки Казахстан встановлює правила здійснення безготівкових грошових платежів й умови використання готівки. Він установлює правила здійснення розрахунків у Республіці Казахстан, організує системи швидкодіючих электронно-денежных розрахунків й визначає порядок їх експлуатації.

У сфері валютних відносин, коли ці відносини безпосередньо пов'язані зі стійкістю карбованці і обслуговуванням експортно-імпортних операцій, Національний банк Республіки Казахстан виконує валютне регулювання, т. е. визначає офіційний валютний курс; організує купівлю і продаж іноземної валюти на біржах і позабіржовому ринкові; визначає порядок розрахунків із іншими державами; управляє золотовалютними резервами країни; купує і продає золото та інші дорогоцінні метали. Національний банк Республіки Казахстан обслуговує і робить розрахунки, пов'язані з зовнішнім державним боргом; організовує й здійснює валютний контроль як безпосередньо, і через уповноважені банки відповідно до законодавством Республіки Казахстан.

Національний банк бере участь у розробці прогнозу платіжного балансу Республіки Казахстан організовує складання платіжного балансу Республіки Казахстан.

У сфері цінних паперів: реєструє емісію цінних паперів кредитними організаціями відповідно до чинних законів [2, c.29].

З метою здійснення зазначених функцій Національний банк проводить аналіз політики та

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація