Реферати українською » Банковское дело » Особливості формування та витрачання коштів Пенсійного фонду в Кіровському районі міста Новосибірська


Реферат Особливості формування та витрачання коштів Пенсійного фонду в Кіровському районі міста Новосибірська

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА

на задану тему: Особливості формуванні і витрачання коштів Пенсійного фонду в Кіровському районі міста Новосибірська


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ПЕНСИОННОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ОДНЕ ІЗВАЖНЕЙШИХНАПРАВЛЕНИЙСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

1.1 Принципи і моделі обов'язкового Пенсійного страхування за умов ринкової економіки

1.2 Економічні і соціальні особливості системи обов'язкового Пенсійного страхування у Росії

1.3 Фінансово-економічні основи державного Пенсійного страхування

2. АНАЛІЗ СУЧАСНІЙ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ У РОСІЇ

2.1 Необхідність і основні напрямки реформи пенсійної системи у Росії

2.2 Проблеми формування дохідної та видаткової частин бюджету ВідділенняПФР по НСЗ

2.3 Аналіз діяльності УправлінняПФР в Кіровському районі р. Новосибірська

3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

3.1 Основні засади персоніфікованого обліку за умов затяжного перехідного періоду

3.2 Соціально-економічні умови розвитку накопичувального Пенсійного страхування

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Пенсійне забезпечення є одним із найважливіших соціальних державних гарантій сталого розвитку суспільства.

Пенсійна система надає серйозний вплив на стабільність всієї фінансової систем держави, і навіть на збалансованість федерального бюджету, а про регіональних бюджетних системах.

Однією з головних завдань пенсійної реформи стало забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи і виконання значних фінансових зобов'язань, накопичених перед пенсіонерами за радянський період.

Впровадження нової пенсійної моделі має підвищити доходи Пенсійного Фонду з допомогою виведення прихованої частини зарплат з тіні, створити стимули працюють у повній сплаті страхових внесків з усього обсягу доходів, це забезпечення прозорості пенсійної системи. Саме роки перевіряється ефективність пенсійної моделі, її здатність з одного боку до виконання завдань, завдань, які реформою і з іншого боку не зниження сформованих фінансових гарантій пенсійного забезпечення. Це визначило актуальність роботи.

Мета дипломної роботи оцінку пенсійної реформи, у Російської Федерації розробити і пропозиції з удосконалення діяльностіПФР.

Досягнення зазначеної мети було поставлено такі:

- порівняти різні моделі Пенсійного страхування;

- визначити основні особливості системи обов'язкового Пенсійного страхування у Росії;

- розглянути фінансово-економічні основи державного Пенсійного страхування;

- проаналізувати основних напрямів реформи Пенсійного страхування у Росії;

- виявити проблеми формування дохідної та видаткової частин бюджету ВідділенняПФР по НСЗ;

- проаналізувати діяльність УправлінняПФР в Кіровському районі р. Новосибірська;

- розробити пропозиції з удосконалення діяльностіПФР щодо реалізації пенсійної реформи.

Об'єкт дослідження – УправлінняПФР У Кіровському районі.

Предмет дослідження – діяльністьУПФР із формування дохідної та видаткової частин бюджету.

Структура дипломної роботи включає у собі запровадження, три глави, висновок і список використаної літератури.

У першій главі «Пенсійне забезпечення, як одне з найважливіших напрямів соціальної держави» виявлено особливості системи обов'язкового Пенсійного страхування.

У другій главі «Аналіз сучасної пенсійної реформи, у Росії» проведено аналіз дохідної та видаткової частин бюджету ВідділенняПФР і обласного УправлінняПФР.

У третій главі «Удосконалення діяльностіПФР щодо реалізації пенсійної реформи» розроблено пропозиції з удосконалення діяльностіПФР щодо реалізації пенсійної реформи.


1.ПЕНСИОННОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ОДНЕ ІЗВАЖНЕЙШИХ

>НАПРАВЛЕНИЙСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

1.1 Принципи і моделі обов'язкового Пенсійного страхування в

умовах ринкової економіки

Пенсійне забезпечення сприймається як базова і з найважливіших соціальних державних гарантій сталого розвитку суспільства, оскільки зачіпає безпосередньо інтереси непрацездатного населення, що становить, зазвичай, понад 25-30% жителів країни й побічно всього працездатного населення. Гарантія прав російських громадян пенсійне забезпечення після досягнення відповідного віку забезпечена Конституцією Російської Федерації, у якій зазначено, що у Російської Федерації кожного громадянина гарантується соціальну допомогу віком, у разі хвороби, інвалідності, втрати годувальника й інших випадках, встановлених законом [1,с.122].

З огляду на масштабності державна програма пенсійного забезпечення у умовах країни, і навіть її складності через особливості накопичених за радянський період пенсійних зобов'язань сучасна пенсійна система Росії грає величезну роль у соціальної та суспільній політичного життя держави, а й у фінансово-бюджетної сфері, надаючи значний вплив для формування й перерозподіл грошових ресурсів у регіональному і галузевому аспектах, на стабільність і збалансованість фінансової систем держави.

Проблеми фінансового забезпечення виплати пенсій стають дедалі гостріше в усьому світі. Причин цього кілька. Найбільш визнаної є дедалі більшеподтверждающаяся тенденція до поглиблення демографічної кризи, який проявляється в демографічних зрушеннях, вкладених у швидке збільшення частки населення віком за років. Нашій країни це тенденція ще більше загострюється накладенням негативних демографічних наслідків Другої світової війни. Так було в частковості, за даними від Світового банку, 1990 р. в усьому світі особи віком за років становили 9% від населення світу. Проте їх кількість може підвищитися вже безпосередньо до 2030 р. майже вдвічі більше. У Європейського Союзу (ЄС) підтримку кожного пенсіонера загалом забезпечують четверо працездатного віку, до 2030 р. їх може залишитися двоє.

Більшість існуючих у світі державних пенсійних систем перебуває у передкризовому стані: вони відповідають економічним, соціальним правовою реаліям. У різних країнах є національна і історична специфіка, різні порядки встановлення тарифів страхових внесків, методи їхньої організації збирання й організації пенсійних служб, форми відносин із державою.

Аналіз досвіду зарубіжних країн свідчить, що три базових інституту пенсійного забезпечення, поєднання яких дозволяє їм отримати десятки комбінацій національних пенсійних систем (моделей пенсійних систем).

Перший інститут - це соціальні допомоги. У державах він відіграє роль механізму боротьби з бідністю.

Другий інститут - особисте добровільне страхування пенсії з допомогою накопичення достатніх фінансових коштів на довічної ренти.

Третій інститут - обов'язкове соціальне страхування усіх фізичних осіб найманої праці і більшості самозайнятого населення. Мета - збереження з допомогою колективних (масових) форм страхування соціальних ризиків життєвий рівень, досягнутого протягом працездатного періоду.

Головне завдання, яку треба вирішити при уточненні концепції пенсійної реформи, у Росії, у визначенні оптимальних пропорцій застосування і форм розвитку кожного із трьох вищезгаданих інститутів пенсійного забезпечення. Російська специфіка затяжного перехідного періоду, соціального, економічного і політичного розвитку роблять забезпечення пенсіонерів складнішою [23,с.185].

Пенсійне забезпечення Російській Федерації реалізується системою обов'язкового державного Пенсійного страхування, що є основною частиною системи соціального страхування, це «частина державної пенсійної системи соціального захисту населення, специфікою якої є що здійснюється на відповідність до федеральним законом страхування працюючих громадян можливої зміни матеріального і (чи) соціального становища, зокрема із незалежних від нього обставинам» (Федеральний закон «Про основи обов'язкового соціального страхування» від 16 липня 1999 р. №165-ФЗ).

Обов'язкове соціальне страхування є систему створюваних державою правових, економічних пріоритетів і організаційних заходів, вкладених у компенсацію чи мінімізацію наслідків зміни матеріального і (чи) соціального становища працюючих громадян, а випадках, передбачених законодавством, інших категорій громадян внаслідок визнання їх безробітними, трудового каліцтва чи професійного захворювання, інвалідності, хвороби, травми, вагітності та пологів, втрати годувальника, і навіть наступу старості, необхідності отримання медичної допомоги, санаторно-курортного лікування та профілактики наступу інших встановлених законодавством Російської Федерації соціальних страхових ризиків, які підлягають обов'язковому соціального страхування.

Державне пенсійне страхування має бути орієнтоване, по-перше, задоволення матеріальних потреб непрацездатного населення шляхом забезпечення мінімальних стандартів життя за наступі старість і, по-друге, отримати відшкодування працездатним громадянам доходу, який вони мали до втрати здатність до продуктивної праці після наступу встановленого законодавством віку. Ці дві складові державного Пенсійного страхування мають різне економічний зміст, але спрямовані для досягнення одним і тієї ж соціальних цілей. У першому випадку йдеться про пенсійне забезпечення, розмір якого залежить від трудового вкладу громадянина, у другому щодо обов'язкової вигляді страхування, розмір якого безпосередньо ув'язаний зі стажем і розміром відрахувань від заробітку кожного застрахованої. Окремі фахівці навіть виключають першу функцію з поняття державного страхування, оскільки він відповідає страховим принципам. У разі пенсійне страхування зводиться виключно відшкодуванню втраченого заробітку.

У ринкових економічних умов природа обов'язкового Пенсійного страхування набуває деяку двоїстість: мусить виконувати функції соціального захисту пенсіонерів та одночасно в ролі економічний механізм страхування.

На рівень пенсійного забезпечення у конкретний період рівній мірі впливають соціально-економічне становище країни, демографічна ситуація, система оплати праці та податкового законодавства. Інакше кажучи, величину і умови виплати пенсій відбивають всіх сторін життя сучасного суспільства.

Функціонування державного Пенсійного страхування полягає в реалізації страхових принципів, як загальних для всієї системи обов'язкового соціального страхування, і специфічних, застосовних лише у пенсійному забезпеченню.

Основними принципами здійснення обов'язкового соціального страхування є:

- стійкість фінансової систем обов'язкового соціального страхування, забезпечувана з урахуванням еквівалентності страхового забезпечення і страхових внесків;

- загальний обов'язкового характеру соціального страхування, доступність для застрахованих осіб реалізації своїх соціальних гарантій;

- державна гарантія дотримання прав застрахованих осіб право на захист від соціальних страхових ризиків і виконання зобов'язань по обов'язковому соціального страхування незалежно від фінансового стану страховика;

- регулювання системи обов'язкового соціального страхування;

- паритетності на участь представників суб'єктів обов'язкового соціального страхування органів управління системи обов'язкового соціального страхування;

- обов'язковість сплати страховиками страхових внесків у бюджети фондів конкретних видів обов'язкового соціального страхування;

- відповідальність за цільове використання коштів обов'язкового соціального страхування;

- забезпечення нагляду й суспільного контролю;

- автономність фінансової систем обов'язкового соціального страхування [23,с.188].

Порівняйте розглянемо базові принципи функціонування державної пенсійної системи:

- єдність і федеральний характер державного Пенсійного страхування;

- загальність;

- обов'язковість всім страхувальників сплати страхових внесків до бюджету державного Пенсійного страхування;

- державна гарантія всім застрахованих;

- солідарність матеріальних зобов'язань (між поколіннями, галузями економіки, територіями, окремими організаціями та громадянами);

- федеральний (загальнонаціональний) характер власності на сплачені страхові внески (міжгалузеве і міжрегіональне перерозподіл фінансових ресурсів);

- автономність бюджету пенсійної системи від державної бюджету;

- підтримку рівень життя пенсіонерів (осучаснення пенсій через збереження купівельної спроможності нарахованої пенсії протягом усього періоду життя);

- еквівалентність страхових платежів і пенсійних виплат;

- залежність розміру пенсії від трудового вкладу працівника (тривалості виробничого стажу та розміру зарплати) щодо призначення пенсій (для запобіганняуравнительности пенсій);

- цільове використання страхових внесків на виплати пенсій і допомоги;

- повернення пенсійних платежів;

- індивідуальний облік (персоніфікація) сплачених страхових внесків та інших.

Об'єктивними причинами більшості модерних проблем функціонування пенсійної системи спричинила відсутність низки перелічених принципів в правових засадах пенсійної системи, порушення, пряме чи непряме невиконання практично.

У ринковій моделі Пенсійного страхування необхідно забезпечити поєднання принципу особисту відповідальність кожного застрахованої принципу солідарності застрахованих осіб. Реалізація цієї вимоги передбачає участь усіх суб'єктів страхування у формуванні його фінансової бази. Нині у Росії майже всісамозанятое населення усунулося від внесків -перечисляемие названої категорією зайнятих внесок у Пенсійний фонд Російської Федерації не можна з їх чисельністю і трудовим внеском. Через війну порушений одне із основних принципів - обов'язковість сплати страхових внесків. З цією порушенням здебільшого тісно пов'язані відсутність залежності розмірів страхових посібників від величини сплачених страхових внесків, т. е. розміри виплат слабко або зовсім не пов'язані з розмірами страхових внесків і з трудовим внеском.

Крім обліку які у міжнародній практиці принципів, і норм Пенсійного страхування слід ретельно вивчити використовувані у світі моделі пенсійного забезпечення і зарубіжний досвід функціонування.

З загальних принципів обов'язкового Пенсійного страхування, практика реалізувала у країні унікальну пенсійну модель. Нині у світі переважають дві гіпотетичні моделі побудови пенсійних систем: розподільча (солідарна) і накопичувальна (ощадну).

>Распределительная (солідарна) модель встановлює залежність розміру пенсії від стажу, рівня оплати праці, суми страхових внесків тощо. Сама пенсія утворюється за таким принципом: наступне покоління фінансує попереднє і зібрані страхові внески, сплачувані роботодавцями та громадянами, повністю витрачаються на виплату пенсій в час. Отже, рівень добробуту пенсіонерів цілком і повністю залежить від економічної добробуту саме цього покоління, яким вони уже не можуть. Пенсія у розподільчих системах має соціальну природу, і його виплата обов'язково гарантується державою.

>Накопительная модель є повної протилежністю розподільній. З нею страхові внески поміщаються на пенсійний рахунок у ліцензований фінансову компанію, яка розміщає зазначені вартість фінансовому ринку з метою їхнього збільшення.Накопительная система відрізняється від розподільній тим, що вона менш вразлива щодо проблемам старіння населення. Кожна мисляча людина формує собі пенсію сам. Його внески виходять на оплату пенсії іншому, але в індивідуальний рахунок у спеціалізованої страхової компанії [23,с.193].

За останнє десятиліття очевидність домінування розподільній системи явно поставлена під практично в усіх країнах. У багатьох із них же в більшої або меншою мірою використовується інший принцип побудови пенсійної системи - накопичувальний.

Отже, кожна гілка розглянутих моделей можна використовувати на вирішення конкретних економічних та соціальних питань, але це найбільш ефективним інструментом підтримки фінансової стійкості пенсійного забезпечення вважається їхня спільне функціонування. Оптимальний вирішення завдання пенсійного забезпечення населення не в альтернативному виборі одній з моделей, тоді як у взаємодії основний (домінуючою) та додатковою пенсійних схем. Істотні розбіжності у поглядах з цього приводу залежать зрештою від цілей, визначених у соціальній політики держави.

«Пенсійний Фонд Російської Федерації - це фінансово-кредитна організація, що займається різнопланової діяльністю, що полягає у акумулюванні коштів та його використанні на виплату пенсій і допомоги учасникам. Кожен пенсійний фонд працює відповідно до власним правилам (статуту) і є самостійною юридичною і втрати фінансової організацією, яка пов'язані з державної системою пенсійного забезпечення населення. Пенсійного фонду і не відповідає за зобов'язаннями установ, за яких він створено, і персонал яких обслуговує. Проте правила Пенсійного фонду можуть утримувати становища, за якими що заснувала його організація зобов'язана погасити чи з крайнього заходу скоротити поточний дефіцит фонду. У основу переважаючого більшості пенсійних фондів покладено принцип повного самофінансування (>фондирования) пенсії» [23,с.197].

Діяльність Пенсійного фонду можна видати за інвестиційний процес, який ділиться на два етапу.

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація