Реферати українською » Банковское дело » Страхування будівельних ризиків


Реферат Страхування будівельних ризиків

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Специфіка страхування у будівництві

2. Об'єкти страхування у будівництві

2.1 Страхування будівельно-монтажні роботи

2.2 Страхування будівельної техніки

2.3 Страхування відповідальності перед третіми особами при будівельно-монтажних роботах

2.4 Страхування схоронності будівельного майданчика

2.5 Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань

3. Договір страхування

Укладання

Список використаної літератури

 


Запровадження

Ринок будівельних підрядів нині зростає рік у рік. Відповідно, зростає кількість “проблемних” правовідносин, створених між учасниками цього ринку. Зростання числа будівельних правовідносин, зазвичай, супроводжує зростання різноманітних ризиків, як будівельних із боку підрядчика, і фінансових із боку замовників. Ці ризики бувають абсолютно різними, але велика частина їх виникає щодо професіоналізму будівельної діяльності підрядній організації. Втрати сторін в разі настання таких ризиків можуть обчислюватися дуже великими сумами, у зв'язку з якій виникає необхідність мати й уміло використовувати відповідний інструмент, який допоміг би відповідно до чинним законодавством ефективно вирішувати такі ситуації. І він є, ім'я йому - страхування.

Загальновідомо, що це будівництво завжди належала до найбільш капіталомістким галузям економіки. У ньому задіяні інститути інвестування, застосовуються дорогі технології, унікальне устаткування, полягають великі договори поставок. Вочевидь, що ризики, характерні для кожного етапу проекту різноманітні і значні, а можливі втрати у процесі її реалізації можуть вимірюватися величезними сумами. Тільки надійну систему страхування може реально забезпечити економічну захист будівельної організації на підводному човні чи якихось інших негативних подіях.

У доповіді міжнародної практиці при реалізації будівельних проектів практично 100 % будівельних ризиків застраховане. На російському ринку цілому цей показник вбирається у 7 %.

Страхування як невід'ємний елемент будівельного інвестиційного процесу дозволяє всіх його стадіях - від розробки ТЕО до пуску об'єкта в експлуатацію - як відшкодовуватиСтрахователю раптові й непередбачувані збитки, які під час будівництві, а й захистити капіталовкладення у житлове будівництво. З іншого боку, страхування дозволяє заощаджувати фінансові ресурси з допомогою відмовитися від створення резервних фондів у разі виникнення шкоди, що дозволяє підрядчику використовувати ці гроші як працюючого капіталу. Що стосується наступу страхового випадку відновлення об'єкта можна виготовити значно швидше з допомогою відшкодуванняСтраховщиком додаткових витрат, пов'язаних із термінової доставкою будматеріалів, техніки, оплатою витрат за розчищення території і що понаднормових робіт. Страхування дозволяє підвищення культури виробництва на будівельної майданчику через заохочення у вигляді зниження ставок страхових внесків підрядчиком для проведення превентивних заходів щодо поліпшення системи протипожежної безпеки, посилення режиму охорони будівельного майданчика, підвищення зацікавленості персоналу в безаварійної роботі.


1. Специфіка страхування у будівництві

Страхування будівельних ризиків характеризується поруч особливостей, істотно які від інших напрямів майнового страхування і які обумовлюють його у ролі відособленого сектора страхового ринку. Однією з головних таких особливостей є специфічний формат страхової захисту, наданої в умовах договору страхування будівельному об'єкту, - страхове покриття «від усіх ризиків». Договір страхуванняСМР зовсім позбавлений перелік ризиків, яких страхується об'єкт і реалізація яких потягне у себе виплату страхове відшкодування. Навпаки, він містить перелік винятків - про застережень - ризиків, збитки від яких страхової компанії відшкодовувати зобов'язана. Власне, перерахування у договорі страхування всіх ризиків будівельного об'єкта навряд було б можливе силу їх множинності. Отже, російська практика страхування будівельних ризиків, як і і міжнародний, передбачає страхове покриття за умовCAR/EAR (>ContractorsAllRisks /ErectoinAllRisks) - від усіх ризиків, які можуть виникнути на будівельної майданчику при будівельних і монтажних роботах. Це єдиний стандарт страхування, дозволяє забезпечити ефективну страхову захист споруджуваного об'єкта. На жаль, нині біля Росії спостерігається практика страхування будівельних об'єктів у межах договорів страхування майна від класичних майнових ризиків - пожежі, стихійних лих, протиправних дій третіх осіб. Проте Договір страхування майна Демшевського не дозволяє зробити мінімізацію ризиків, специфічних кожному за конкретного будівельного об'єкта. Така діяльність страхових компаній може бути оцінена як професійна.

страхування будівельний ризик

Друга специфічна риса страхування будівельних ризиків - високий рівень наукоємностіандеррайтинга (оцінки страхових ризиків) і лише комплексу реалізації страхових послуг у цілому. Це складної природою технічних ризиків, широким розмаїттям що застосовуються у будівництві матеріалів і технологій (багатьма з яких неможливо знайти зібрані статистичні дані, дозволяють здогадатися з вищесказаного про їхнє ризики). Попри наявність загального всім договорів страхуванняСМР страхового покриття «від усіх ризиків», типового договору страхування будівельних ризиків немає. Технічні ризики кожного будівельного об'єкта індивідуальні. Наприклад, для будівництва транспортної автодорожньої розв'язки ризики істотно, і неминуче різнитимуться від ризиків будівництва типового житлового комплексу, а про унікальнихтоннелестроительних проектах. Визначити найоптимальніші умови страхування можна тільки з урахуванням докладного аналізу ймовірності ризиків, якомога більшої збитків та сценарію розвитку аварійних ситуацій на будівельному об'єкті. І тому страхової компанії повинна володіти методикою оцінки ризиків, власної статистичної базою, працювати з науковими центрами, що спеціалізуються на дослідженнях будівельних технологій і матеріалів. Усе це робить страхування будівельних ризиків високопрофесійним інемассовим виглядом страхування, у якому є затребуванимиспециалисти-страховщики, володіють усебічними знаннями у сфері технологій будівництва.

Третя важлива характерна риса - серйозна залежність якості послуг із страхування будівельних ризиків, наданих страхова компанія, від ефективності її взаємодії з перестрахувальними компаніями. Фінансова стійкість страхової компанії при страхуванні значних будівельних об'єктів (наприклад, як-от об'єкти транспортного будівництва), вчасна й повне виконання наявних проблем неї зобов'язань та високий рівень її платоспроможності можуть бути гарантовані лише за умови кваліфікованого перестрахування прийнятих ризиків.

При страхуванні капіталомістких об'єктів будівництва навіть дуже великі російські страхові компанії, у відповідно до вимог і нормативами законодавства вдаються до перестрахування (перерозподілу) частини своїх зобов'язань серед надійних іншомовних слів й російських перестрахувальних компаній, також що спеціалізуються з великих будівельних проектах. Слід зазначити, що зовсім не кожної російської страхової компанії перестрахувальники - лідери зі світовим ім'ям - надають свої послуги. І тому необхідні довгострокові партнерські взаємини спікера та бездоганна репутація страховика. Клієнтові, яка уклала договір страхування, має велике значення сам собою факт, що страховик добровільно перестраховує прийняті ризики в надійних страхових чи перестрахувальних компаніях. Адже за укладанні договору перестрахувальник зазвичай старанно вивчає реальний стан справ страхової компанії. Умови, у яких перестрахувальна компанія погоджується укласти договір перестрахування, можуть істотно позначитися за умов прямого договору страхування, особливо в визначенні суми страхової премії і близько її сплати, соціальній та частини, що стосується обов'язків клієнта.

Перелічені особливості страхування будівельних ризиків дають можливість позначити оптимальні критерії, які повинні стати визначальними під час виборів страхової компанії для будівельного об'єкта. Такими критеріями мають у першу чергу стати: наявність ліцензії значного досвіду у сфері страхування будівельних ризиків (досвід страхування аналогічних об'єктів), присутність у штаті страхової компанії фахівців із будівельним освітою, підтвердження успішного взаємодії з великими перестрахувальними компаніями. Сьогодні у Росії є досить обмежений перелік компаній, які мають необхідним досвідом задля забезпечення страхової захисту будівельних об'єктів, особливо таких складних у реалізації проектів, як об'єкти транспортної інфраструктури: мости, тунелі, дорожні розв'язки.

Будівельний об'єкт відрізняється від інших об'єктів страхування тим, що, крім класичних ризиків, властивих майновому страхуванню (пожежа, вибух, стихійне лихо тощо), є низка специфічних ризиків, що з технологією проведення будівельних робіт і будівництвом об'єктів різних категорій.

При страхуванні будівельно-монтажні роботи немає загальних єдиних тарифів. Це з постійним ускладненням будівельних технологій, більшою розмаїтістю нових будівельних матеріалів, нарешті, з унікальністю окремих проектів, яким притаманні ризики, потребують індивідуального підходу. Страхова сума договорі встановлюється що дорівнює вартості будівельно-монтажні роботи. Страхова премія розраховується весь періодстроительства/монтажа (періоду страхування). Як базові для будівельних об'єктів можна взяти такі тарифи страхової премії:

-строительние/монтажние роботи 0,25-0,80 % від повної контрактної вартості об'єкта;

- машини, механізми, устаткування, будівельна техніка 0,7-1,0 % на рік від своїх вартості;

- перед третіми особами 0,015-0,045 % від контрактної вартості.


2. Об'єкти страхування у будівництві

Об'єктом страхування є майнові інтересиСтрахователя (>Вигодоприобретателя), пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, і навіть майнові інтересиСтрахователя, пов'язані з обов'язком справи до порядку, встановленому цивільного законодавства Російської Федерації, компенсувати збитки, завданий третіх осіб під час виробництва будівельно-монтажних, проектно-дослідницьких і пуско-налагоджувальних робіт.

У межах захисту від будівельних ризиків може бути застраховані:

- будівельні роботи (включаючи будматеріали і конструкції, вартість платні, перевезення, митні збори і стягування мита, також будівельні елементи і матеріалів, що їх замовником);

- монтажні роботи (включаючимонтируемое обладнання й інші витрати);

- устаткування будівельного майданчика (лісу, тимчасові споруди);

- витрати на розчищення території від уламків (після страхового випадку);

- громадянська відповідальність будівельників перед третіми особами;

-послепусковие гарантійні зобов'язання підрядчика;

- будівельні машини та устаткування, закріплені на об'єкті будівництва (за угодою);

- колектив підприємства від нещасних випадків.

 

2.1 Страхування будівельно-монтажні роботи

 

Набір ризиків, пов'язаних із будівельними і монтажними роботами, досить великий. Тому, зазвичай, договори страхування полягають відповідальності на ризики, і страховими подіями із них є будь-які раптові і ненавмисні події на будівельної чи монтажному майданчику, що призвели до збитків страхувальника. Це пожежі, вибухи котлів чи іншого технічних приладів, аварії інженерних мереж (водогін, каналізація, теплопостачання, електропостачання), падіння літальних апаратів, кримінальні дії третіх осіб, помилки під час монтажу, завалення чи пошкодження об'єктів, осідання чи просадка грунтів, обвали, і навіть інші події техногенного чи природного характеру. Відповідно до стандартному полісу комплексного страхуванняСМР, страхові компанії оплачують своїх клієнтів як вартість втрачених внаслідок страхового випадку матеріалів, інструментів, і механізмів, а й відшкодовувати витрати, пов'язані з розчищенням території Польщі і відбудовними роботами. Повноцінний страхового поліса також має покривати відповідальність підрядчика перед третіми особами, у процесі здійснення будівельно-монтажні роботи, і навіть відповідальність, пов'язану зпослепусковими гарантійними зобов'язаннями перед власником будинку.

Страхування будівельно-монтажних ризиків - одне із найбільш складних із технологічної погляду видів страхування. Тут неможливий потоковий чи, кажуть, типовий метод, оскільки звозводимий об'єкт фактично є абсолютно унікальним. Практика показує, звичайні механізми масового страхування тут безсилі. Оцінка ризиків найчастіше переростає на щось більше, аніж простий проходження готовим методикам. Найважливішим моментом у роботі є правильна й достовірна оцінка ризиків.

Отже, страхуванню підлягають:

1. Будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали і конструкції, Витрати зарплатню, витрати на перевезенні, митні збори і стягування мита, і навіть будівельні елементи і матеріалів, що їх замовником;

2.Монтажние роботи, включаючимонтируемое устаткування, Витрати зарплатню, витрати на перевезенні, мита збори, і навіть матеріали, обладнання та послуги, надані замовником;

3. Устаткування будівельного майданчика (тимчасові будівлі і споруди, складські приміщення, риштування, інженерні комунікації тощо.) відповідно доприлагаемому договору страхування списку;

4. Витрати з розчищення території від уламків (залишків) майна, постраждалого внаслідок страхового випадку за умови, що у полісі при цьому передбачена окрема сума.Расходами із розчищення вважаються такі витрати, що їх здійснено після страхового випадку доведення території будівельного майданчики до стану, придатне проведення відновлювальних робіт.

5. Об'єкти, що перебувають у будівельної майданчику чи безпосередній наближеності до неї, належать замовнику чи підрядчику крім об'єктів, обговорених у п. 2. 1. 3.

6. Будівельні машини та устаткування, використовувані дома страхування.

7. По додатковому угоді сторін страхуванню підлягає:

громадянська перед третіми особами (у відповідність ізприлагаемими «Додатковими умовами обов'язкового страхування громадянської відповідальності»).

Уже попередньому етапі страховик, крім вивчення проекту, повинна звернути увагу до аналіз природних ризиків, що з водою (дощ, повінь, затоку тощо.), враховуючи рівень підземних вод. Слід передбачити можливість стихійних лиха й несприятливих природних явищ, притаманних місця проведення будівництва, і навіть оцінити пожежонебезпека будівлі споруди.


2.2 Страхування будівельної техніки

Зазвичай, вихід будівельної техніки з експлуатації належать до групі будівельно-монтажних ризиків. Її страхування деяких випадках здійснюється поза відповідних договорів. Адже техніка - річ недешева, з кожним роком, вона стає більш продуктивної і більш складною та дорогий. Тож питання її схоронності стають дедалі актуальнішими. Вже мало хто має під сумнівом доцільність страхування техніки від випадкової загибелі, ушкоджень чи розкрадання, либонь у будівництві крім якості робіт важливо що й дотримуватися певний час.

>Страховать будівельну техніку можна двома шляхами. Перший передбачає комплексне страхування рамках будівельно-монтажних ризиків конкретного обладнання межах одного будівництва весь період будівництва. Другий підхід залежить від страхуванні всього парку будівельної техніки, належить підрядчику чи лізингової компанії, на річний основі. Як, і другий способи мають якісь переваги та обумовлені особливостями проекту. Так, будівництво великих і специфічних об'єктів може тривати кілька років. За цей період техніка здатна виробити свій ресурс, навіть перебуваючи одному місці. Часто будівельна фірма навмисно закуповує обладнання роботи з подібному об'єкті, й страхуватиме його краще першим способом. У той самий час, якщо підрядчик одночасно обслуговує кілька будівельних майданчиків, постійно перекидаючи техніку, то відстежити її переміщення технічно складно. Це незручно як страхувальникові, і страховику. І тут розумніше страхувати весь наявний машинний парк без згадки конкретної будівництва, обмеживши дію поліса лише тієї територією, де компанія веде роботи. Можна зробити окрему обмовку і застрахувати будівельну техніку тимчасово її пересування з однієї об'єкта в інший. Отже, врахують й ризики, пов'язані з ДТП. Таке умова підвищує вартість поліса, але фактично є вельми істотним, адже, за наявною статистиці, більшість техніки виходить із ладу саме у час транспортування. Страховка поширюватиметься і місце постійної стоянки машин, де їх може бути припарковано

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація