Реферати українською » Банковское дело » Страхування як спосіб захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб


Реферат Страхування як спосіб захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни ">Страховое право"

на задану тему "Страхування як засіб захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб"

Оренбург - 2009 р.


Зміст

Запровадження

1. Сутність страхування як засобу захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб

1.1 Загальне поняття страхування

1.2 Роль і функції страхування

2. Класифікація за видами страхової діяльності

2.1 Класифікація щодо об'єкта страхування

2.2 Інші види класифікацій

3. Учасники страхових відносин

Укладання

Список літератури


Запровадження

Страхування як система захисту майнових інтересів громадян, організацій корисною і держави є необхідною елементом соціально-економічної системи суспільства.

Страхування надає гарантії відновлення порушених майнових інтересів, у разі непередбачених природних, техногенних та інших явищ, надає позитивний вплив зміцнення фінансів держави. Воно як звільняє бюджет від витрат отримати відшкодування збитків в разі настання страхових випадків, а є однією з стабільних джерел довгострокових інвестицій. Це визначає стратегічну позицію страхування країни з розвиненою ринковою економікою.

Актуальність визначеної проблеми, у час випливає з низки специфічних властивостей нашої країни у процесі які у ній перетворень. Так було в неринковою системи господарювання відшкодування збитків переважно здійснювалося державою, яке виділяла кошти з бюджету На оновлення зруйнованих підприємств, житла, ліквідацію наслідків стихійних лиха й інші аналогічні мети. Система страхування грала допоміжну роль.

Для сучасної Росії прискорене розвиток страхування як захисту майнових інтересів осіб стає особливо значимим. Так було в результаті широкомасштабної приватизації значної частини основних фондів перейшов у власність фізичних осіб і недержавних структур. Це настійно потребував системи фінансових гарантій, які забезпечують відшкодування збитків у разі стихійних лих, аварій, пожеж та інших непередбачених подій, які можуть опинитися негативно спричинити створювані виробничі зв'язку, породити збої в галузях економіки.

страхування захист майновий інтерес

Усе вище сказане свідчить у тому, що страхування грає особливу роль життя. Страхування переконує в завтрашньому дні й стимулює людини до здійснення дій вкладених у поіпшення життя суспільства.

Метою написання даної курсової було розгляд страхування як засобу захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб. І тому було розглянуто поняття страхування, його класифікація, роль і функції страхування, і навіть основні учасники страхових відносин.


1. Сутність страхування як засобу захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб 1.1 Загальне поняття страхування

Страхування - найважливіший елемент ринкової інфраструктури, невід'ємний компонент економічної соціальної сфери. Воно безпосередньо зачіпає інтереси фізичних юридичних осіб, забезпечуючи захист їх майнових інтересів шляхом відшкодування збитків, що у результаті дії різних несприятливих факторів, і при деяких інші обставини.

За час існування людства навряд можна знайти раціональний, економічний і доступний механізм охорони майнові права суб'єктів господарювання і громадян, ніж страхування. За суттю воно полягає в простому принципі: внаслідок розкладання, розподілу збитків, шкоди, втрат в однієї особи між безліччю осіб кожного з них же в окремішності матеріальні втрати ледь відчутні, а становище постраждалого відновлюється досить швидко і повно.

Громадяни і юридичних осіб - страхувальники, беручи страхові відносини, прагнуть отриманню компенсації за заподіяний майну та іншим майновим інтересам збитки, що виник результаті випадкових, непередбачених обставин, сплачуючи за надану страхову послугу певні грошові внески. У деяких видах особистого страхування метою громадянина може бути одержання капіталізованою суми до закінчення терміну страхування або наступові для певних обставин або негативних подій.

Для організацій, котрі займаються страхової діяльністю, - страховиків страхування є певним виглядом підприємницької діяльності, що дозволяє з допомогою вступників внесків формувати фонди для виплат. Та оскільки наступ страхових подій, манливих виплати, відбувається завжди, страхові компанії мають у своєму розпорядженні значні кошти, що вони вправі у порядку впускати їх у оборот, інвестувати у інших сфер економіки, одержуючи відповідний прибуток.

Отже, страхування є відносини з захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб в разі настання певних страхових випадків з допомогою грошових фондів, формованих страховиками з сплачених страхових премій (страхових внесків), і навіть з допомогою інших засобів страховиків. [4]

Для виникнення відносин зі страхування ключовим є поняття майнового інтересу страхувальника чи застрахованої особи, оскільки майнові інтереси, мають різний предмет, відповідно до ст.4 Закону РФ "Про організацію страхової справи Російській Федерації" є об'єкт страхування. [7]

Об'єктами страхування може бути суперечливі законодавству Російської Федерації майнові інтереси:

пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю і пенсійним забезпеченням страхувальника чи застрахованої особи (особисте страхування);

пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням майном (майнове страхування);

пов'язані зі сплатоюстрахователем заподіяної їм шкоди особистості або майну фізичної особи, і навіть шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності). [1]

Страхування протиправних інтересів заборонена. З іншого боку, не підлягають страхової охорони та деякі правомірні інтереси: так і не допускається, відповідно дост.928 ДК, страхування збитків від участі у іграх, лотереях і парі, і навіть страхування витрат, яких обличчя то, можливо примушено з метою звільнення заручників. [7]

Так, за змістом статті 4 Закону РФ "Про організацію страхової справи Російській Федерації", не можна застрахувати будинок, автомобіль, здоров'я, життя, працездатність - застрахувати можна майновий інтерес, пов'язані з зазначеними об'єктами. Укладаючи договір страхування домашнього майна України та сплачуючи страховику страхову премію, страхувальник цим забезпечує свій майновий інтерес щодо домашнього майна, саме у вигляді зобов'язання страховика відкриває можливість отримання страхової виплати за разі наступу конкретних обставин щодо застрахованої майна, наприклад, загибель чи ушкодження частини майна, зникнення, крадіжки тощо.

Об'єкти страхування знаходять конкретне вираження у страхових подіях, які визначають предмет страхування. Так, страховими подіями об'єкта "особисте страхування" може бути хвороба, втрата працездатності, нещасний випадок, смерть (загибель) та інших. До об'єктах "майнове страхування" ставляться особисте майно (багаж) і домашнє (усі поголовно чи окремі предмети), фінансових ризиків тощо. Страховими подіями об'єкта "страхування відповідальності" можуть бути порушення, пов'язані в перевезенні туристів (мандрівників), екскурсантів відповідальністю за збитки екології і забрудненню довкілля, низьку якість продукції (послуг), невиконання зобов'язань, професійна відповідальність. [1]

1.2 Роль і функції страхування

У країнах із розвиненою ринковою економікою страхування відіграє винятково важливу і багатопланову роль. Теоретично вітчизняного страхування існують різноманітні підходи до визначення кількості та змісту функцій страхування. Зокрема, одні автори вважають, що страхуванню притаманні ризикована, попереджувальна, ощадну, контрольна, соціальна, і інвестиційна функції. Інші як функцій страхування виділяють формування спеціалізованого страхового фонду коштів, відшкодування збитків і особисте матеріальне забезпечення громадян, попередження страхового випадку і мінімізацію шкоди. Розглянемо послідовно кожну їх.

1) Функція формування спеціалізованого страхового фонду коштів як і щодо оплати ризики, прийняті на відповідальність страховиками, є одним із найважливіших функцій страхування. Вона реалізується у системі запасних і резервних фондів, які забезпечують стабільність страхування, гарантію виплат і відшкодувань. Фахова страхової фонд може формуватися як і обов'язковому, і добровільному порядку. Через цю функцію здійснюються:

інвестиції тимчасово вільних засобів у банківські та інші комерційні структури;

вкладення коштів у нерухомість;

придбання цінних паперів тощо.;

2) Функція відшкодування збитків і особисте матеріальне забезпечення громадян відбиває сутність страхування як економічної категорії. З допомогою цієї функції отримує реалізацію повнота страхової захисту. Право отримати відшкодування майнової шкоди чи декларація про страхову виплату мають ті фізичні і юридичних осіб, які брали участь у формуванні страхового фонду. Порядок відшкодування збитків визначається страховиками, з умов договорів страхування, і регулює держава системою ліцензування.Страховое відшкодування зазвичай іде На оновлення частково ушкоджених чи цілком втрачених тих матеріальних цінностей.

Вигода осіб,застраховавших свої інтереси, у тому, що за наявності страхової захисту не знадобиться в обмежений час займатися пошуком коштів як компенсація втрат. Уклавши договір страхування і регулярно сплачуючи порівняно невеликі внески, учасники страхування отримують гарантію страхової захисту; [8]

3)Предупредительная функція страхування проявляється у два аспекти.

По-перше, частина одержуваних внесків по укладених договорів страхування страховики направляють формування резервів запобіжних заходів чи Фондпревенций.Аккумулируемие кошти з цих резервів йдуть на фінансування заходів, вкладених у запобігання виникнення страхового випадку (аварій, пожеж, нещасних випадків тощо.). Такі заходи дозволяють знизити ризик наступу страхового випадку чи почасти мінімізувати збитки, що, з одного боку, вигідно страхувальників, які мають знижується ризик виникнення страхового випадку, з другого - страховикам, яких зазнають менше витрат за відшкодування збитків.

По-друге, страхові компанії вимагає від страхувальників здійснення певних заходів, вкладених у зниження ймовірності наступу страхового випадку, від якої застрахований клієнт;

4) Існування ризиковій функції страхування зумовлено наявністю ризику. Саме дії ризиковій функції відбувається перерозподіл грошової форми вартості серед учасників страхування. Ця функція розкриваєвероятностний характер заподіяння шкоди майну внаслідок стихійних лиха й інших непередбачених подій, і навіть загрози заподіяння шкоди життя і здоров'я особистості;

5)Сберегательная функція властива лише довгостроковим видам страхування, саме, особовому страхуванню (страхування життя,рентное страхування тощо.). Вона дозволяє нагромадити має значення укладеного договору страхування заздалегідь зумовлену суму (страхову суму) коштів. Страхова сума формується з допомогою періодичного надходження страхових внесків (премій), сплачуванихстрахователем;

6) Контрольна функція страхування залежить від забезпеченні суворо цільового формування та використання коштів страхового фонду виходячи з законодавства, регулюючого страхову діяльність. Здійснення контрольної функції реалізується через фінансовий контролю над законністю проведення страхових операцій страхові компанії;

7) Соціальна функція страхування проявляється у кілька аспектів.

По-перше, за наявності відповідної страхової захисту страховики виплачують страхового відшкодування застрахованим особам при втрати працездатності, наступі інвалідності внаслідок нещасних випадків і захворювань у вигляді фінансування лікування та профілактики реабілітації потерпілих. У разі пошкодження майна громадян, виплачуючи відшкодування, страховики сприяють збереженню досягнутого ними рівня матеріального статку. Отже, страхування ж виконує функцію стабілізатора рівень життя громадян.

По-друге, останнім часом істотно зростає роль страхування на пенсійному забезпеченні. Договори Пенсійного страхування, укладені за власні кошти громадян або кошти їх роботодавців, з одного боку, можуть підвищити рівень пенсій, з другого - знижують фінансове навантаження на держава.

По-третє, страхові компанії є роботодавцями. У країнах із ринковою економікою сектор страхування забезпечує дуже багато робочих місць;

8) Страховики здійснюють, зазвичай, два виду: власне страхування і інвестиційного розвитку, зумовлену тим, що виникає розрив у часі газу в оплаті укладеного договору ЄС і використанні коштів, виділені на відшкодування збитків або компенясації в договорах особистого страхування. Отже, страхування виконує інвестиційну функцію. [5]


2. Класифікація за видами страхової діяльності 2.1 Класифікація стосовно об'єкта страхування

Класифікація страхування - система розподілу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі й ті види. У основі класифікації страхування лежать відмінності:

в страхувальників і сферу своєї діяльності;

в об'єктах страхування;

у категоріях страхування, обсязі страхової відповідальності держави і формі проведення страхування. [3]

Однією із визначальних класифікаційних ознак, прийнятих у страхуванні, є ознака "зміст об'єкта страхування".

За таким ознакою виділяють такі основні галузі страхування:

особисте страхування;

майнове страхування.

Особисте страхування є сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страховим виплатах під час шкоди майновому інтересу страхувальника, який (майновий інтерес) пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю, пенсійним забезпеченням й іншими подіями у життя самого страхувальника чи застрахованої.

Об'єктом особистого страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з:

1)дожитием громадян до певного віку чи терміну;

2) смертю;

3) заподіянням шкоди життя, здоров'ю громадян;

4) наданням їм медичних послуг;

5) настанням інших подій у житті громадян.

Відповідно до діючої російської класифікацією за видами страхової діяльності особисте страхування включає:

страхування життя у разі смерті,дожития до певного віку чи терміну або наступу іншої події;

пенсійне страхування;

страхування життя з вимогою періодичних виплат (ренти, ануїтету) чи з участю страхувальника в інвестиційному доході страховика;

страхування від нещасних випадків й хвороб;

медичне страхування.

У договорах страхування життя об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані здожитием громадян до певного віку чи терміну, із смертю, із настанням інших подій у житті громадян.

У договорах страхування від нещасних випадків й хвороб об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з здоров'ям як наслідок, якість життя, ні з працездатністю страхувальника чи застрахованої.

У договорах соціального страхування об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані із зверненням застрахованої вмедичне установа за медичними послугами, включеними у програмі соціального страхування.

Майнове страхування є сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страховим виплатах під час шкоди майновому інтересу страхувальника, який (майновий інтерес) пов'язані з:

володінням, користуванням і розпорядженням майном;

обов'язком відшкодувати шкода, заподіяний іншим особам чи його майну;

здійсненням підприємницької діяльності.

Відповідно до російської класифікацією за видами страхової діяльності майнове страхування включає:

страхування майна;

страхування цивільну відповідальність;

страхування підприємницьких ризиків.

Російська класифікація виділяє такі види майнового страхування:

> страхування коштів наземного транспорту (крім коштів залізничного транспорту);

> страхування коштів залізничного транспорту;

> страхування коштів повітряного транспорту;

> страхування коштів водного транспорту;

> страхування вантажів;

> сільськогосподарське страхування (страхування врожаю, сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, тварин);

> страхування майна юридичних, крім транспортних засобів і сільськогосподарського страхування;

> страхування майна громадян, крім транспортних засобів;

> страхування цивільну відповідальність власників автотранспортних коштів;

> страхування цивільну відповідальність власників коштів повітряного транспорту;

> страхування цивільну відповідальність власників коштів водного транспорту;

> страхування цивільну відповідальність власників коштів залізничного транспорту;

> страхування цивільну відповідальність організацій, експлуатують небезпечними об'єктами;

> страхування цивільну відповідальність за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг;

> страхування цивільну відповідальність за заподіяння шкоди третіх осіб;

> страхування цивільну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором;

> страхування підприємницьких ризиків;

> страхування фінансових ризиків.

У практиці страхової справи іноді зустрічаються об'єкти страхування, одночасно які стосуються тим чи іншим видам майнового чи особистого страхування. І тут можливо використання комбінованого страхування, це об'єднання відповідних простих

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація