Реферати українською » Банковское дело » Страхування в Російській Федерації


Реферат Страхування в Російській Федерації

Страница 1 из 3 | Следующая страница
Запровадження

У країнах із розвиненою ринковою економікою страхування стратегічне сектором економіки, бо вона забезпечує соціально-економічну стабільність у суспільстві шляхом відшкодування власникам шкоди при ушкодженні чи загибелі їх майна. Страхування дає можливість фізичним та юридичним особам відшкодовувати збитки, який був заподіяно несприятливими подіями випадкового характеру, надає громадянам можливість отримання страхового забезпечення придожитии до деякого віку, наступі тимчасової непрацездатності, інвалідності. Отже, страхування забезпечує сталість всіх видів суспільно корисної діяльності, і навіть підтримку певного рівня життя та доходів у наступі певний подій – страхових випадків.

У сучасному Росії страхування ще стало невід'ємною частиною ринкової системи господарювання. Для успішної підприємницької роботи і забезпечення життєвого добробуту громадянам, і навіть керівникам фахівцям підприємств і закупівельних організацій слід мати необхідні знання від використання страхування як засобу захисту майнових інтересів, що з майном, життям, здоров'ям, працездатністю в разі настання страхових випадків.

Світовий досвід показує, будь-яка послуга сягає найбільшої ефективності для споживача лише за наявності попиту й пропозиції, більш як достатнього щодо його задоволення. Отже, механізм страхового ринку передбачає, з одного боку, процес створення специфічних страхових потреб, з другого – організованою системою пропозицій з їх задоволенню.

Інтерес до страхові послуги є найскладнішим елементом страхового ринку. Нові умови господарювання об'єктивно виділяють нові додаткові потреби підприємств, установ, організацій страхової захисту від різноманітних комерційних, промислових і науково-технічних ризиків, втрати прибутків і т.д., і навіть різноманітних майнових інтересів громадян. Розширення сфери страхових ризиків сприятиме збільшенню попиту страхові послуги.

Мета цієї курсової роботи – визначити суть і стала організацію страхування у Росії для кращого розуміння розглянути підприємство ТОВ «>ЗУМК-Трейд», який має постійний страхової портфель.

Досягнення поставленої мети перетвориться на роботі вирішені такі:

– вивчення ролі й функцій страхування;

– форми і різноманітні види страхування;

– основні терміни й поняття;

– умови фінансової стійкості страхової компанії

У практичній частини розглядатимуться види страхування, використовувані компанією ТОВ «>ЗУМК-Трейд», яка працює р. Пермі. До того ж розглядатимуться проблеми, із якими випадає зіштовхуватися при страхуванні.


1. Організація страхової справи

 

1.1 Економічна сутність, роль і функції, види й форми страхування

Відповідно до Федеральним законом «Про організацію страхової справи Російській Федерації» від 27.11.1992 №4015–1 страхування є відносини з захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб в разі настання певних подій (страхових випадків) з допомогою грошових фондів, формованих з сплачуваних ними страхових внесок (страхової премії).

Страхування – особливий вид економічної діяльності, пов'язані з перерозподілом ризику заподіяння шкоди майновим інтересам серед учасників страхування (страхувальників) і здійснюваний спеціалізованими організаціями (страховиками), забезпечують акумуляцію страхових внесків, освіту страхових резервів і здійснення виплат під час шкоди застрахованим майновим інтересам [1, з. 98].

Страхування – це з найважливіших складових елементів системи ринкових відносин, що робить з себе зав'язуванні фінансових відносин, пов'язані з виконанням специфічних функцій економіки. Особливістю страхової діяльності як виду підприємництва і те, що їй характерний відомий підприємницький ризик, який зумовлено обов'язком страховика компенсувати заздалегідь обумовлений з причин виникнення і розміру шкоди.

Страхування ввозяться випадках, коли можливість настання ризиків можна оцінити і є певні гарантії страховиками компенсувати збитки [1, з. 98]. Через випадковості наступу страхового випадку у складі ризиків, які можна ухвалені страхування, виключаються достовірні події. Разом про те потенційний ризик може бути охарактеризований деякою ймовірністю його початку, що базується на фактичних даних попереднього досвіду. Відсутність таких даних може утруднити або ж зробити неможливою оцінку ймовірності наступу випадку у майбутньому та її можливих фінансових наслідків (шкоди), що, своєю чергою, не дозволить розподілити збитки усім страхувальників, тобто визначити частку кожного їх у формуванні сукупного страхового фонду, створеного для відшкодування збитків.

Стосунки міжстрахователем і страховиком, звані страховими, творяться у через відкликання існуванням у страхувальника страхового інтересу забезпечувати страхової захистом належить йому майна чи інших майнових інтересів [3, з. 64]. Передумовою виникнення страхових відносин служить страхової ризик, в разі настання якої може бути завдано збитків застрахованим майновим інтересам страхувальника.

Страхові відносини можуть бути з урахуванням добровільного волевиявлення сторін чи силу закону, що передбачає обов'язки страхувальника укласти договір страхування певного виду майна, відповідальності чи інших майнових інтересів.

Об'єктом страхування то, можливо майно, і навіть не що суперечить законодавству майновий інтерес (можливий майновий шкода, заподіяний втратою життю або ушкодженням здоров'я, ризик цивільну відповідальність, очікувана прибуток, ризик підприємницької роботи і ін.) [4, з. 116].

Страхування пов'язані з компенсацією шкоди, завданого майновим інтересам страхувальників, в грошової форми. Практика проведення страхування виробила оптимальної форми таких відносин з участю спеціалізованих організацій (страхових організацій), формують страхові фонди із внесків страхувальників і забезпечувальних страхові виплати.

Роль страхування залежить від забезпеченні безперервності, безперебійності і збалансованості громадського відтворення й проявляється у кінцевих результатах, що виявляються в:

· забезпеченні соціальної та його економічної стабільності у суспільстві з допомогою повноти і своєчасності відшкодування збитків;

· участі тимчасово вільних коштів страхового фонду в інвестиційної діяльності страхових організацій;

· показниках розвитку страхових операцій на макроекономічному рівні [2, з. 127].

Роль страхування у системі громадського відтворення припускає наявність сфери страхових послуг, відповідної типу економічного розбудови держави. У разі ринкової економіки поруч із традиційним використанням можливостей страхування від захисту від надзвичайних явищ природного характеру і техногенних ризиків у суб'єктів різко зростає потреба у страхуванні підприємницьких ризиків, тобто. в страховому покритті шкоди, виникає у разі порушення фінансових і кредитних зобов'язань, неплатоспроможності контрагентів і безкомпромісність дій інших економічних чинників, які ведуть втрати прибутків і реальних доходів.

>Страхованию властиво специфічні ознаки, які характеризують його економічного категорію:

· наявність страхового ризику як ймовірності та можливість настання страхового випадку, здатного завдати матеріальним збиткам;

· перерозподіл шкоди у часі;

· задоволенні об'єктивно існуючої потреби фізичних юридичних осіб, і навіть громадян, у покритті можливої шкоди;

· повернення мобілізованих в страхової фонд страхових платежів до формі страхових відшкодувань [3, з. 89].

Економічною сутності страхування відповідають його функції, які виражають громадське призначення цього економічного категорії: ризикована функція, попереджувальна, ощадну і контрольна.

Головна функція – ризикована, оскільки наявність ризику зумовлює існування й розвиток страхування. Саме дії ризиковій функції відбувається перерозподіл грошової форми вартості серед учасників страхування у зв'язку з наслідками випадкових страхових подій. Натомість, розмаїття форм і деяких видів ризиків зумовило виникнення різних деяких галузей і підгалузей страхування.

>Предупредительная функція реалізується через фінансування з допомогою частини коштів страхового фонду локальних заходів із виключенню чи зменшенню ступеня страхового ризику, отже, і відшкодування втрат від цього ризику. Такі заходи у страхуванні називають превентивними заходами [4, з. 134].

>Сберегательная функція – збереження грошових сум з допомогою такого виду особистого страхування, як страхування надолгожитие. Він із потребою громадян, у страхової захисту досягнутого соціального статусу рівня статку.

Контрольна функція страхування залежить від забезпеченні суворо цільового формування та використання коштів страхового фонду виходячи з законодавства, регулюючого страхову діяльність. Здійснення контрольної функції реалізується через фінансовий контролю над законністю проведення страхових операцій страховиками.

Страхові послуги можуть бути надані за умов обов'язковості чи добровільності, й форма проведення страхування то, можливо обов'язкової чи добровільної.

Добровільне страхування проводиться з законом і на добровільних засадах, тобто. складає основі договору міжстрахователем і страховиком [9, з. 96]. Правила добровільного страхування, що визначають умови і Порядок його проведення, встановлюються страховиком самостійно відповідно до законодавством, регулюючим страхову діяльність. У цьому закон визначає умови страхування, а конкретні умови його проведення визначаються договором, що укладаються міжстрахователем і страховиком.

Добровільна форма страхування не носить примусового характеру і дає страхувальників можливість вибору послуг на страховий ринок. Проте добровільне страхування носить вибірковий характер, бо всі потенційні страхувальники бажають або можуть у ньому участь, а окремих категорій осіб законодавством встановлюються обмеження.

Добровільне страхування виходить з ряді принципів:

1. Принцип добровільної участі у страхуванні, проте це принцип повною мірою поширюється лише з страхувальника, оскільки страховик немає права відмовити страхувальникові, якщо його волевиявлення який суперечить умовам страхування. Згаданою принципом гарантується підписання договору страхування від першому вимозі страхувальника.

2. Принцип вибіркового охоплення добровільним страхуванням фізичних юридичних осіб, оскільки все страхувальники виявляють бажання щось у ньому участь. З іншого боку, в умовах страхування можуть діяти обмеження укладення міжнародних договорів (вік страхувальника, стан здоров'я).

3. Принцип обмеження терміну добровільного страхування, що визначається тим, що початок і закінчення терміну страхування окремого обумовлюються у договорі страхування, оскільки страхового відшкодування підлягає виплаті в тому разі, якщо страховому випадку стався у період страхування.

4. Принцип сплати разового чи періодичних страхових внесків встановлює, що з добровільному страхуванні набуття чинності договору страхування зумовлено сплатою страхового внеску. Зазвичай, несплата чергового внеску з довгострокового добровільному страхуванню призводить до припинення дії договору.

Обов'язкове страхування – це страхування, що здійснюється на силу закону, з позицій громадської доцільності [9, з. 102]. Ця форма страхування відрізняється від добровільної наявністю у потенційного страхувальника встановленої законом обов'язки страхувати. Під час проведення страхування діє необмежена у часі страхова відповідальність за встановленими законодавством об'єктах страхування і колу страхувальників, вона настає автоматично у разі виникнення страхового випадку. Обов'язкове страхування здійснюється через укладання договору страхування обличчям, чиє обов'язок такогострахования(страхователем), зі страховиком.

Обов'язкове страхування здійснюється з допомогою страхувальника, крім страхування пасажирів, що у передбачені законами випадках може здійснюватися їхнім коштом.

Однією з критеріїв страхування є його загальність, яка передбачає, що це суб'єкти, вказаних у законі, зобов'язані укладати договори страхування щодо встановлених майнових інтересів на самих певних законом умовах [9, з. 116]. У цьому слід розрізняти обов'язок від укладання договору страхування, встановлену законом, обов'язок страхувати, засновану на договорі.

До сфери страхування Російській Федерації ставляться:

· обов'язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на повітряному, залізничному, морському, внутрішньому водному й автомобільний транспорт;

· обов'язкове державне особисте страхування військових і військовозобов'язаних, громадян, покликаних на військову службу, осіб пересічного і керівного складу органів внутрішніх справ;

· обов'язкове державне особисте страхування співробітників в державній податковій служби;

· обов'язкове особисте державне страхування співробітників міліції та пожежної служби;

· обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб митних органів РФ;

· обов'язкове безплатне державне страхування особи ризику радіаційного шкоди внаслідок Чорнобильської катастрофи;

· обов'язкове державне страхування медичних і науковців у разі інфікування СНІД;

· обов'язкове медичне страхування російських громадян;

· обов'язкове страхування працівників підприємств із особливо небезпечними умовами роботи;

· обов'язкове страхування майна, належить громадянам (вдома, садові будиночки, гаражі) у вигляді 40% їх вартості з державної оцінці;

· обов'язкове страхування майна, і майнових інтересів с/г підприємств;

· обов'язкове екологічне страхування інші види.

Обов'язкове страхування також виходить з ряді принципів:

1. Принцип обов'язковості, тобто. за обов'язкового страхуванні непотрібен попереднього угоди між страховиком істрахователем, оскільки обов'язкове страхування встановлюється законом, за яким страховик зобов'язаний прийняти страхування певні об'єкти, а страхувальник – вносити належні платежі [7, з. 85].

2. Принцип суцільного охоплення обов'язковим страхуванням вказаних у законодавстві об'єктів. Страхувальник повинен застрахувати всі об'єкти, підлягають обов'язковому страхуванню, а страховик – застрахувати їх.

3. Принцип дії страхування, незалежно від внесення страхових внесківстрахователем, передбачає, що, якщо страхувальник не сплатив страховий внесок своєчасно, внесок з нього стягнуто через суд знову. Що стосується загибель чи ушкодження застрахованої майна, не оплаченого страхових внесків, страхового відшкодування підлягає виплаті зі стягненням боргу страховим платежах.

4. Принципбессрочности страхування грунтується, що об'єкт страхування страхується протягом усього терміну служби. При переході такого об'єкта страхування до іншого власника страхування точиться, воно втрачає набирає сили тільки при загибелі застрахованої майна.

5. Принцип нормування страхового забезпечення. З метою спрощення страхової оцінки й порядку виплати страхове відшкодування встановлюються норми страхового забезпечення у відсотках від страхової оцінки чи рублях для даної місцевості однією об'єкт [7, з. 86].

Класифікація страхування є систему розподілу страхування на галузі, види, різновиду, форми, системи страхових відносин. У основі такої розподілу лежать розбіжності у об'єктах страхування, категоріях страхувальників, обсязі страхової відповідальності держави і формі проведення страхування.

Галузь страхування – цієї ланки класифікації страхування, характеризує у сенсі слова страхування життя і здоров'я, тих матеріальних цінностей, зобов'язань страхувальників перед третіми особами [6, з. 73].

З характеру об'єктів, розрізняють три галузі страхування:

· Особисте;

· Майнове;

· Відповідальності.

Вигляд особистого страхування є частина галузі страхування, що характеризується страхуванням однорідних майнових інтересів.

У фундаменті економічної літературі іноді вид особистого страхування неправильно називаютьподотраслью. Вигляд особистого страхування висловлює конкретні інтереси страхувальників, пов'язані з страхової захистом конкретних об'єктів.

Особисте страхування буває:

· Страхування життя;

· Страхування від нещасних випадків й хвороб;

· Медичне страхування.

>Видами майнового страхування є:

· Страхування коштів наземного, повітряного і водного транспорту;

· Страхування вантажів;

· Страхування інших напрямів майна;

· Страхування фінансових ризиків.

Страхування відповідальності – галузь страхування, де об'єктом виступає перед третіми (фізичними і юридичними) особами, котрим може бути заподіяно збитків (шкода) внаслідок будь-якого дії чи бездіяльності страхувальника [6, з. 76]. Через страхування відповідальності реалізується страхова захист економічних інтересів можливихпричинителей шкоди, які у кожному даному страховому нагоді знаходять своє конкретне грошовий вираз.

У страхуванні відповідальності виділяють такі підгалузі:

· страхування у разі відшкодування шкоди, яку називають також страхуванням цивільну відповідальність;

· обов'язкове страхування автогромадянської

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація