Реферати українською » Банковское дело » Страхування життя: проблеми і перспективи


Реферат Страхування життя: проблеми і перспективи

Заснування освіти федерації профспілок Білорусі

Міжнародний Інститут трудових і соціальних відносин


>Реферат

на задану тему: Страхування життя: проблеми і перспективи

 

Мінськ 2010


Страхування, згідно з Положенням про страхової діяльність у Республіці Білорусь, затвердженого Указом Президента Республіки Білорусь у від 25 серпня 2006р. № 530 є відносини з захисту майнових інтересів суб'єктів громадянського права в разі настання певних подій (страхових випадків) з допомогою грошових фондів (страхових резервів), формованих страховиками з сплачуваних страхових внесків (страхових премій).

Нижче наведені визначення основних термінів, можна зустріти у цій роботі.

Страхування - це спосіб відшкодування збитків, які зазнала фізичне чи юридична особа, у вигляді їх розподілу між багатьма особами (страхової сукупністю). Відшкодування збитків робиться з коштів страхового фонду, що у віданні страхової організації (страховика).

>Страхователи - громадяни Республіки Білорусь у, іноземним громадянам, особи без громадянства, організації, зокрема іноземні і безкоштовні міжнародні, і навіть Республіки Білорусь і його адміністративно-територіальні одиниці, інші держави, які уклали зі страховиками договори страхування або які такими з закону чи акта Президента Республіки Білорусь у.

>Страховщик - комерційні організації, створені реалізації страхової роботи і мають спеціальні дозволу (ліцензії) за проведення страхової діяльності.

Страхова премія (внесок) - сума коштів, підлягаючий сплатістрахователем страховику за страхування. Страхову премію оплачує страхувальник і вносить страховику відповідно до Закону чи договору страхування.

Страховий випадок - передбачену у договорі страхування чи законодавстві подія, в разі настання якої в страховика виникає обов'язок зробити страхову виплату страхувальникові.

Страхова виплата - сума коштів, виплачувана страхувальникові в разі настання страхового випадку. При майновому страхуванні та страхуванні відповідальності страхова виплата здійснюється у вигляді страхове відшкодування, за особистої страхуванні - як страхового забезпечення.

Страховий рис - передбачене подія, що має ознаками ймовірності та випадковості, у разі наступу якого проводиться страхування.

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми. Страховий тариф чи страховий внесок за видами страхування встановлюється Президентом Республіки Білорусь у.

Для білоруського страхового ринку характерні наступні види страхування, закріплені в Положенні про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на страхову і перестрахувальну діяльність у страхуванні, затвердженому Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь у від 16 квітня 2002 р. № 60:

особисте страхування;

майнове страхування;

страхування відповідальності.

Особисте страхування — галузь страхування, де серед об'єктів страхування виступають життя, здоров'я та працездатність громадян. Особисте страхування підрозділяється на групи: страхування життя страхування, не що належить до страхуванню життя.

Майнове страхування — операція, у якій об'єктом страхування виступають суперечливі законодавству Республіки Білорусь у майнові інтереси, пов'язані із втратою (загибеллю) чи ушкодженням майна, який би у володінні, користуванні, розпорядженні.Страхователями виступають як власники майна, а й інші юридичні і особи, які мають відповідальність над його схоронність.

Страхування відповідальності — галузь страхування, де об'єктом виступає перед третіми (фізичними і юридичними) особами, котрим може бути заподіяно збитків (шкода) внаслідок будь-якого дії чи бездіяльності страхувальника. Через страхування відповідальності реалізується страхова захист економічних інтересів можливихпричинителей шкоди.

>Страхователями з особистого страхуванню можуть виступати як фізичні, і юридичних осіб, а застрахованими - лише фізичні особи. Як застрахованих можуть виступати як дієздатні фізичні особи, і недієздатні, і навіть особи віком до 16 і більше 80 років.

Особисте страхування цілому є додаткової формою державного соціального страхування соціального забезпечення воно, зазвичай, добровільне.

Добровільне страхування здійснюється через укладання договору міжстрахователем і страховиком відповідно до законодавством.

Умови, у яких полягає договір добровільного страхування, визначаються правилах відповідного виду страхування, затверджених страховиком або об'єднанням страховиків й погоджених з фінансів.

Страховий тариф за видами добровільного страхування встановлюється страховиками за узгодженням із Міністерство фінансів.

Зупинимося докладніше такому вигляді особистого страхування, як страхування життя.

Основними видами добровільного особистого страхування, що відносяться до страхуванню життя, є:

добровільне страхування життя;

добровільне страхування додаткових пенсій.

Термін дії договорів добровільного страхування життя і додаткових пенсій може бути менше трьох років.

Страхування життя є сукупність різновидів особистого страхування, які передбачають обов'язок страховика із виплати страхового забезпечення у випадках:

>дожития застрахованої особи до закінчення терміна страхування чи певного договором страхування віку;

смерті застрахованої особи.

Страхування додаткової пенсії є сукупність різновидів особистого страхування, які передбачають обов'язок страховика із виплати додаткової пенсії (ренти, ануїтету) застрахованій особі у разі, передбачених договором страхування (закінчення дії договору страхування, досягнення застрахованим певного віку і її ін.).

Відповідно до вищевказаним Положенням про порядок видає ліцензії, у кожному із трьох галузей добровільного страхування (особистого, майнового і страхування відповідальності) існують ризикові і накопичувальні види страхування.

>Рисковое страхування є короткотерміновим (зазвичай, до один рік). Страховий внесок по ризиковим видам страхування сплачується одноразово у відсотках від страхової суми. У окремих випадках допускається сплата страхового внеску частинами (наприклад, при добровільному майновому страхуванні громадян). Обумовлена договором страхування страхова сума виплачується страховиком в разі настання страхового випадку у дії договору страхування.

>Накопительное страхування відрізняється довгостроковістю (понад рік), регулярним (протягом усього терміну страхування) внесеннямстрахователем страхових внесків і забезпеченням виплати страховиком страхувальникові. Головним інвестором на страховий ринок Білорусі є держава, число страхових компаній у країні зростає, а частка приватних компаній у страхових зборах не змінюється. У найрозвиненіших країнах, показники зі страхування життя значно вища показників страхування решти - "не життя". У Білорусі, навпаки, страхування життя розвинене дуже слабко. На 2009 рік, всього над ринком Білорусі працюють 25 страхових компаній, їх 11 створені з участю іноземного капіталу, 2 іноземні. Білоруські компанії діляться втричі категорії залежно від цього, які види страхування вони надають. До першої ставляться державні страхові компанії, які працюють на вільний ринок, вони допущені практично до всіх видів страхування й отримують близько 60% всіх зборів.Друга ж група - це напівдержавні компанії, де понад 50% становить державний капітал. Вона має обмежений доступом до видам страхування. Третю групу приватних компаній 14, і вони забезпечують 16,1% страхових надходжень. Їх частка на не змінюється вже зібрано понад 4 років. Що ж до страхування життя, то тут єдина державна страхової компанії має 72,6% надходжень, а решта 27,4% забезпечують 3 недержавні компанії. Вхід на страховий ринок Білорусі для іноземних інвесторів досить дешеве. 1 млн. EUR до роботи зі страхування "не життя" і 2 млн. EUR у разі надання послуг із страхування життя. Практично всі приватні компанії, які прийшли ринку Білорусі, спочатку цікавилися страхуванням життя, але багато зайнялися страхуванням "не життя". Сукупний капітал страхових компаній у на сьогодні становить близько 600 млн. USD завдяки зростанню капіталу державних організацій. За його величині Білоруська перестрахувальна організація житлом становить аналогічних компаній Центральній і Східній Європи, аБелгосстрах за капіталом вже коштує в одній щаблі з найбільшими російськими компаніями.

страхування особисте життя


Джерела

 

1. Сайт «Білоруський СтраховийСоюз.mht»;

2. Сайт «Страхова компанія СТОВ «>Белгосстрах».mht»;

3. Сайт «>SELEKT.BY»;

4. Положення про страхової діяльність у Республіці Білорусь, затверджене указом Президента Республіки Білорусь у від 25 серпня 2006р. № 530;

5. Положення про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на страхову і перестрахувальну діяльність у страхуванні, затверджене Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь у від 16 квітня 2002 р. № 60.


Схожі реферати:

Навігація