Реферати українською » Банковское дело » Діяльність банку і його положення в конкурентному середовищі на прикладі ВАТ АКБ "Примор'я"


Реферат Діяльність банку і його положення в конкурентному середовищі на прикладі ВАТ АКБ "Примор'я"

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

Кафедра маркетингу


>ОТЧЕТ

про виробничої практиці на ВАТ АКБ "Примор'я"

Студент грн.

Керівник практики

Керівник практики від підприємства

Владивосток

2010 рік


>Оглавление

Запровадження

1. Вивчення діяльності Банку та йогобизнес-единиц

1.1 Коротка характеристика Банку

1.2 Коротка характеристика господарську діяльність Банку

1.3 Характеристикабизнес-единиц Банку

1.4 Місце, роль і функції відділу залучення клієнтури Банку

2. Вивчення становища Компанії в конкурентному середовищі

2.1Вторичная інформацію про зовнішнього середовища біля р. Владивостока Приморського краю

2.2 Основні конкуренти Банку

2.3 Характеристика конкурентів Банку

3. Кабінетні дослідження

3.1 Діяльність Банку по мінімізації можливого негативного ефекту від впливу загроз довкілля

3.2 SWOT-аналіз діяльності Банку

Висновки


Запровадження

Місцем проходження виробничої практики є Відкрите Акціонерне Суспільство Акціонерний Банк "Примор'я" (далі - Банк). Період проходження виробничої практики з "___" ________ 2010 р. по "___"________ 2010 р.

Основними цілями виробничої практики є:

1. Вивчення практичної діяльності підприємства у галузі використання методів маркетингової роботи і їхнього впливу на фінансові результати.

2. Закріплення теоретичних знань у галузі маркетингу.

3. Одержання практичних навичок у сфері майбутньому професійному діяльності.

4. Інформація для випускний кваліфікаційної роботи.

Задля реалізації поставленої мети, завданнями проходження виробничої практики є:

1. Ознайомлення з основними напрямами діяльності Банку, його статусом.

2. Вивчення організаційно-управлінської структури, місце, роль і функції служби маркетингу.

3. Ознайомлення з нормативними актами, які регламентують діяльність Банку.

4. Вивчення системи функціонування Банку за умов ринкової економіки.

5. Оцінка потенційні можливості Банку.

6. ПроведенняSWOT-анализа.

7. Проведення самостійних маркетингових досліджень.

8. Намітити деякі напрями вдосконалення діяльності Банку у сфері маркетингу.


1. Вивчення діяльності Банку та йогобизнес-единиц 1.1 Коротка характеристика Банку

Банк створений 1994 року і діє підставі Генеральної ліцензії Центрального Банку Росії № 3001.

головний офіс Банку розташовується у Владивостоці, відділення Банку перебувають у містах Приморського краю:Уссурийске, Находці,Артеме,Арсеньеве, соціальній та селищах Врангель і Покровка.

Банк "Примор'я" входить у найбільших регіональних банків країни, одна із найбільш стійких і компетентних фінансових структур Далекого Сходу.

Акціонерами Банку є провідні підприємства регіону, які мають рибну і харчову промисловості, транспорт, будівництво, торгівлю, туризм.

Банк "Примор'я" має репутації надійної фінансового партнера в ділових колах регіону, серед органів державної влади населення Приморського краю. Серед клієнтів Банку - багато підприємств, які мають практично всі галузі приморській економіки.

Таблиця 1 - Реквізити Банку

Реквізит Значення реквізиту
Повне найменування Банку Акціонерний комерційний Банк "Примор'я" (відкрите товариство)Joint-stockcommercialbank “>Primorye”
Скорочений найменування ВАТ АКБ "Примор'я"JSCB “>Primorye”
Номер державної реєстрації речових 1022500000566
Реєстраційний номер, присвоєний Банком Росії і близько внесений у Книгу державної реєстрації речових кредитних організацій (>КГРКО) 3001
>Идентификационний номер платника податків 2536020789
КПП 254001001
Платіжні реквізити >к/с 30101810300000000795 в РКЦ Первомайський р. Владивостока
>БИК 040502795
код галузі зОКВЭД 6512
код галузі з ОКПО 35697262
Юридична адреса 690990, р. Владивосток, вул.Светланская 47
Поштовий адресу 690990, р. Владивосток, вул.Светланская 47
Інформації про керівника Голова Правління ВАТ АКБ "Примор'я" Богдан Сергію Анатолійовичу
  1.2 Коротка характеристика господарську діяльність Банку

>Характеристику діяльності Банку із 01.07.2008 по 01.07.2010 проведемо відповідно до таблицям, регламентованим методичних рекомендацій до визначення звіту по виробничої практиці (далі - Звіт).

Таблиця 2 - Динаміка реалізації послугБанков у звітній періоді

Показники Роки Темп зростання (базовий) Середньорічний темпи зростання Відхилення у структурі (базове)
01.07.2008 01.07.2009 01.07.2010
> задовільно. вагу > задовільно. вагу > задовільно. вагу
Відсоткові доходи всього, тис. крб. 462 158,00 100,00% 461 122,00 100,00% 592 907,00 100,00% 128,29% 114,18% 0,00%
Від розміщення засобів у кредитних організаціях 9 598,00 2,08% 205,00 0,04% 1 291,00 0,22% 13,45% 315,95% -1,86%
Від позичок, наданих клієнтам (не кредитним організаціям) 432 081,00 93,49% 437 078,00 94,79% 505 875,00 85,32% 117,08% 108,45% -8,17%
Від надання послуг за фінансової оренді (лізингу) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Від капіталовкладень у цінних паперів 20 479,00 4,43% 23 839,00 5,17% 85 741,00 14,46% 418,68% 238,04% 10,03%

З таблиці 2 слід, що:

1. Темп зростання доходів, отриманих банків за станом 01.07.2010 тоді як 01.07.2008 збільшився на 128,29 % чи 130 749 тис. крб.

2. У середньому, за звітний період відсоткові доходи Банку росли на 14,18%, що свідчить про позитивну динаміку.

3. У структурі доходів значну частину займають доходи, одержані від позичок, наданих клієнтам (не кредитним організаціям) - за станом 01.07.2008 року частка у структурі доходів становила 93,4 %, за станом 01.07.2010 року частка у структурі доходів становила 85,32%. Зміна частки, пов'язано, мій погляд, з кризової ситуацією у складі економіці. Чимало підприємств ми змогли вчасно розрахуватися за кредитами з банками, які, своєю чергою, не ризикували надавати кредити - у умовах браку ліквідності підприємствам.

4. Зниження частки доходів від позичок, наданих клієнтам (не кредитним організаціям) сталося з допомогою переорієнтації політики Банку убік отримання доходів від капіталовкладень у цінних паперів. Частка цього виду доходів зросла на 10,03% і 01.07.2010 становила 14,46% у сумі доходів.

Таблиця 3 - Поточні витрати Банку за основними елементами витрат у звітному періоді

Статті витрат Компанії 01.07.2008 01.07.2010 Відхилення
>, тис. крб. задовільно. вагу >, тис. крб. задовільно. вагу Сума Рівень
1. Відсоткові витрати всього 158 126,00 31,09% 218 327,00 38,40% 60 201,00 7,31%
1.1 По притягнутим засобам кредитних організацій 19 329,00 3,80% 109,00 0,02% -19 220,00 -3,78%
1.2 По притягнутим засобам клієнтів (не кредитних організацій) 131 716,00 25,90% 216 983,00 38,17% 85 267,00 12,27%
1.3 По випущеними борговим зобов'язанням 7 081,00 1,39% 1 235,00 0,22% -5 846,00 -1,17%
2. Комісійні витрати 42 567,00 8,37% 26 167,00 4,60% -16 400,00 -3,77%
3. Операційні витрати 307 918,00 60,54% 324 010,00 56,99% 16 092,00 -3,55%
Разом 508 611,00 100,00% 568 504,00 100,00% 59 893,00 0,00%

З таблиці 3 слід, що:

1. За звітний період витрати банку зросли на 59 893 тис. крб. і 01.07.2010 р. склали 568 504 тис. крб.

2. Відсоткові витрати Банку за звітний період зросли на 60 201 тис. крб., також зросла їх частка частка у загальній сумі витрат на 7,31 %.

3. Збільшення відсоткових доходів сталося рахунок збільшення витрат за залученими засобам клієнтів (не кредитних) організацій на 85 267 тис. крб. і завдяки скорочення витрат по притягнутим засобам кредитних організацій на 19 220 тис. крб., і 5 846 тис. крб. - витрати на випущеними борговим зобов'язанням.

4. За звітний спостерігається зниження Банком комісійних витрат на 16 400 тис. крб. Також відзначається зниження частки цього виду витрат у загальній сумі витрат на 3,77 %. Отже, Банк скоротив Витрати надання послуг не кредитного характеру, переважно, витрати з оплати послуг посередницьких організацій. Зазвичай плату їхні послуги стягується у вигляді комісії від суми чиненої операції, тому ця група витрат отримав назву комісійних. Хоча комісійні витрати зазвичай становлять не значну частину загалом витрат, вони у значною мірою впливають ціни і культурний рівень дохідності не кредитних послуг банку, як-от розрахункові, конверсійні, гарантійні, депозитарні.

5. За звітний спостерігається збільшення Банком операційних витрат за одночасного зниження частки цього виду витрат у загальній сумі витрат Банку на 3,55%.

Таблиця 4 - Динаміка і джерела формування прибутку Банку за звітний період

Показники Роки

Темп зростання

(зниження)

01.07.2008 01.07.2009 01.07.2010
1. Відсоткові доходи всього, тис. крб. 462 158,00 461 122,00 592 907,00 128,29%
2. Відсоткові витрати всього, тис. крб. 158 126,00 156 055,00 218 327,00 138,07%
3. Чисті відсоткові доходи, тис. крб. 304 032,00 305 067,00 374 580,00 123, 20%
4. Сальдо прибутків і витрат по іншій діяльності, тис. крб. 265 556,00 49 997,00 -2 414,00 -0,91%
5. Чисті доходи (витрати), тис. крб. 569 588,00 355 064,00 372 166,00 65,34%
6. Операційні витрати, тис. крб. 307 918,00 319 681,00 324 010,00 105,23%
7. Балансова прибуток, тис. крб. 261 670,00 35 383,00 48 156,00 18,40%
8.Начисленние податки, тис. крб. 86 460,00 21 120,00 92 740,00 107,26%
9. Торішній чистий прибуток (збиток) після оподаткування, тис. крб. 175 210,00 14 263,00 -44 584,00 -25,45%

З таблиці 4 слід, що:

1. Темп зростання витрат Банку у звітній періоді зріс на 138,07% й за становищем на 01.07.2010 р за абсолютним вираженні склали 218 327 тис. крб.

2. Темп зростання доходів Банку у звітній періоді зросли на 128,29% й за становищем на 01.07.2010 р за абсолютним вираженні склали 592 907 тис. крб.

3. У цьому чисті відсоткові доходи Банку у звітній періоді зросли на 123,2 % й за становищем на 01.07.2010 р. склали 374 580 тис. крб.

4. Зазначається негативна зниження показника сальдо інших прибутків і витрат Банку (комісійні витрати). За звітний період Банк "пішов" на шкоду від втілення комісійних операцій. На 01.07.2010 р. сальдо інших прибутків і витрат становило "мінус" 2 414 тис. крб.

банк конкурентне середовище клієнтура

5. Отже, з допомогою зниження доходів по іншим не кредитних операцій Банк знизив показник "чисті доходи" за звітний період на 197 422 тис. крб. й за становищем на 01.07.2010 р цей показник становив 372 166 тис. крб. (темпи зростання 65,34%).

6. Погіршила ситуацію зростання операційних витрат на 105,23%, що незмінно призвело до зниження прибутку до оподаткування (темпи зростання 18,4%).

7. Витрати Банку за одночасного нарахуванні податків, пені та штрафів, разом із економічну кризу сприяли чистому збитку Банку за станом01.07.2010г. Чисті збитки становив "мінус" 44 584 тис. крб., що свідчить про тому, що дивідендів власники акцій Банку за станом 01.07.2010 р не побачили.

Таблиця 5 - Аналіз показників рентабельності Банку за звітний період

Показники Роки Відхилення Порядок розрахунку
01.07.2008 01.07.2010
Балансова прибуток, тис. крб. 261 670,00 48 156,00 -213 514,00  
Торішній чистий прибуток, тис. крб. 175 210,00 -44 584,00 -219 794,00  
Рентабельність активів до оподаткування, крб. 0,029 0,003 -0,026 Балансоваприбиль/Активи
Рентабельність активів після оподаткування, крб. 0,019 -0,003 -0,022
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація