Реферати українською » Банковское дело » Діяльність ВТБ Банку і проведення міжнародних торговельних розрахунків


Реферат Діяльність ВТБ Банку і проведення міжнародних торговельних розрахунків

Страница 1 из 6 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Керівництво поточної діяльністю ВТБ здійснюється колегіальним виконавчим органом банку – Правлінням, яке підзвітний Загальному зборам акціонерів і Спостережній раді банку.

Процес управління ВТБ Банком передбачає ефективну систему прийняття стратегічних партнерів і тактичних рішень, ввозяться відповідності з міжнародними стандартами чинного законодавства України. Топ-менеджмент банку представлений висококваліфікованими фахівцями з великим управлінським досвідом у фінансовому сфері.

спостережна рада ПАТ «ВТБ Банк» є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку та, не більше компетенції, певної Статутом Банку, контролює і регулює діяльність Правління Банку. До компетенції спостережної ради ставляться такі питання:

· визначення та твердження стратегії діяльності Банку, корпоративних цінностей, бізнес-планів Банку та контроль реалізації, включаючи схвалення річного фінансового плану і бюджету, контроль за їх упорядкуванням;

· обрання і дострокове припинення повноважень Голову і членів Правління Банку та контроль за їхньою діяльністю;

· означення й твердження організаційної структури Банку, створення, реорганізація, і ліквідація філій і представництв Банку;

· забезпечення відповідного публічного розкриття і інформування органів банківського нагляду про політику Банку у сфері конфлікт інтересів;

· забезпечення ефективну систему планування внутрішнього контролю та системи управління ризиками;

· інші питання, передбачені Статутом банку.

спостережна рада ПАТ «ВТБ Банк» обирається загальними зборами акціонерів ПАТ «ВТБ Банк».

Нині в спостережна рада ПАТ «ВТБ Банк» входять 8 людина.

2005 рік – ЗАТ «Зовнішторгбанк (Україна)» одержав ліцензію за проведення банківську діяльність. 2006 рік – ВАТ Банк ВТБ (Росія) придбав 98% АКБ «Мрія». 2007 рік – АКБ «Мрія» перейменований на ВАТ ВТБ Банк. ЗАТ «Зовнішторгбанк (Україна)» приєднано до ВАТ ВТБ Банк на правах філії. 2008 рік – Статутний капітал ВАТ ВТБ Банк збільшений в 3,4 разу до 2,16 млрд. грн. Банк набув статусу принципового члена міжнародних платіжних систем Visa International і MasterCardWorldWide. ВТБ Банк визнаний переміг у міжнародному конкурсі «MasterCard Банк року 2008» у номінації «Найдинамічніше банк року». 2009 рік – ВТБ Банк почав здійснювати операції з банківськими металами. За підсумками року портфель коштів населення банку зріс майже на 100% – у сумі порядку 1,5 млрд. грн. 2010 рік – 29 липня 2010 ВАТ ВТБ Банк перейменований на ПАТ «ВТБ Банк». 08 жовтня 2010 року у центрі Києва відкрився перший офіс ВТБPrivateBanking України.

На 01 січня 2011 року показники діяльності ВТБ Банку склали:

· кредитний портфель – 30,52 млрд. грн.,

· активи – 33,14 млрд. грн.,

· статутний капітал – 5,42 млрд. грн.

Вийти до рівня таких показників ВТБ України дозволили досягнення за всібизнес-направлениям.

ВТБ Банк – один із найбільш динамічно та розвитку фінансових компаній у Україні. За 5 років за величиною активів ВТБ піднялася з 57 на 8 місце у рейтингу Національного банку України. ВТБ Банк займає 6 позицію в розміру статутного капіталу (дані за станом на 01.01.2011).

Сьогодні порядку 160 точок продажів у всіх галузях і великих містах України надають фінансові послуги міжнародного рівня.

ВТБ Банк інвестував у економіці України мільярди доларів. За даними НБУ, на 01.01.2011 ВТБ ввійшов уТОП-4 українських банків за обсягами кредитування юридичних. Серед корпоративних клієнтів банку – підприємства автомобілебудування, залізниці країни, металургійні і хімічні підприємства, енергетичні компанії, майже половину великих торгових мереж.

Приріст портфеля коштів населення ВТБ Банку за 2010 рік становить 50,8%.

ВТБ Банк однією з перших банків країні отримав найвищий із можливих національних довгострокових рейтингів - «>AAA (>ukr)» міжнародного агентства FitchRatings.

Голова Правління ВТБ Банку Вадим Пушкарьов є безумовним лідером авторитетних рейтингів провідних засобів. У тому 2010 року Вадим Пушкарьов названо переможцем загальнонаціональної програми «Людинагода-2009» у номінації «Фінансист року».

Банк є учасником Фонду гарантування внесків фізичних осіб, принциповим членом всесвітніх платіжних систем MasterCardWorldWide і Visa International.

Топ-менеджери банку Україні – це високопрофесійні фахівці фінансового та банківського ринків країни, а топ-менеджмент групи ВТБ – це визнані, авторитетні та впливові професіонали світового рівня.

Цінності ВТБ Банку – цю "довіру клієнтів, надійність, відкритість, універсальність, команда професіоналів. ВТБ Банк розвиває бізнес у інтересах клієнтів, акціонерів й суспільства загалом

Нову стратегію ВТБ – стратегія ефективного зростання, передбачає істотне збільшення доходів і натомість якісного поліпшення структури та підвищення ефективності бізнесу. На відміну від попереднього етапу, коли основним завданням було агресивне нарощування обсягів бізнесу і частка ринку, зараз пріоритетом є збільшення ефективності, досягнення цільового повернення із капіталу, зростання капіталізації Групи.

Ключові мети Групи ВТБ наприкінці 2013 року – прибуток більш ніж 2 разу проти планом на 2010 рік;ROE щонайменше 15% по Групі загалом і більше 20% длявисокомаржинальних видів бізнесу; суттєве зростання ринкової капіталізації; якісну зміну структури доходів населення і підвищення стійкості фінансових результатів Групи.

Група планує продовжити політику диверсифікаціїі бізнесу, у яких буде створено кілька опорних бізнес-напрямів, мають значимий вагу прибутків Групи: корпоративний, інвестиційний і роздрібний бізнес, зарубіжна мережу. У цьому виросте часткависокомаржинальних бізнесів, як-от роздрібний і інвестиційний. Також збільшиться частка комісійних доходів у загальному операційному доході Групи. Поліпшиться структурафондирования, знизиться концентрація бізнесу.

До кожного напрями бізнесу у рамках нової стратегії визначено специфічні мети.

Пріоритетними завданнями в корпоративному бізнесі є:

· розвиток сильноготранзакционного банкінгу і перетворення банку ВТБ в основний розрахунковий банк на свої клієнтів;

· створеннякорпоративно-инвестиционного банку; зростання частки ВТБ в обслуговуванні великих клієнтів з допомогоюкросс-продаж інвестиційних продуктів;

· збільшити кількість активних клієнтів нижньогоподсегмента великого і сегмента середнього бізнесу;

· створення кращих над ринком команд в пріоритетних галузях.

Ключовими пріоритетами у частині інвестиційного бізнесу є:

· побудова платформи продажівИБ-услуг для ключових клієнтських сегментів Групи;

· значне зростання доходів;

· збереження позицій не нижчеТоп-3 по основним продуктам.

Ключова ціль десь у роздрібному бізнесі – суттєве зростання прибутку з допомогою продовження динамічного розвитку бізнесу і підвищення його ефективності, і навіть збільшення частка ринку і частки роздрібного бізнесу у портфелі Групи. У межах розвитку роздрібного бізнесу Група ставить собі такі:

· розвиток сіті й альтернативних каналів продажу та обслуговування;

· перехід досегментно-ориентированному підходу в обслуговуванні клієнтів;

· вдосконаленняИТ-платформи і технологій;

· підвищення якості обслуговування;

Стратегія розвитку дочірніх фінансових компаній на2010-2013гг. передбачає побудова ефективних, диверсифікованих і рентабельніших бізнесів, досягнення й зміцнення компаніями позицій у сегментах з допомогою розвитку продуктового пропозиції, диверсифікації галузевих і клієнтських сегментів, розвитку регіональної торгової мережі та інших каналів продажів.

У плані міжнародного розвитку основним завданням є ефективний розвиток країни бізнесу на ринках, де Група вже присутність. Ключовим регіоном для Групи є СНД, де наша мета – зміцнення позицій над ринком, активний розвиток роздрібу, підвищення ефективності сіті й бізнес-процесів. У Європі, Азії, і Африці Група продовжить фокусуватися на обслуговуванні російських клієнтів - і клієнтів із країн СНД, в такий спосіб сприяючи розвитку міжнародного співробітництва, експансії клієнтів із країн Співдружності на міжнародних ринках і пропонуючи ним унікальна набір послуг на світових фінансові ринки.

Важливе завдання на є забезпечення підтримки зростаючого бізнесу, посилення інфраструктури. ВТБ планує істотно підвищити операційну ефективність з допомогою автоматизації й оптимізації бізнес-процесів, вдосконалення


1. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

ВТБ банк здійснює величезний перелік банківських операцій виходячи з Закону України «Про банки та надійної банківської діяльності» ,«Про Національному банком України», і навіть Інструкцій НБУ «368», «457» і багатьох інших нормативно-правових документів. Найпопулярнішими серед приватних осіб є послуги:

>1.Денежние переклади

>2.Кредитние операції

>3.Операции з чеками

>4.Депозитние операції

ВТБ Банк – центр міжнародних грошових переказів. Нині ВТБ Банк працює із 10 міжнародними системами грошових переказів. Кожна їх має переваги – за тарифами, швидкості проходження грошей, географії, додаткових послуг.

Фахівці Банку допоможуть вибрати найоптимальніший варіант і зробити грошовий переведення у точки обслуговування, перебувають у більшості у містах світу. ВТБ Банк надає неабиякий асортимент грошових переказів, завдяки чому клієнт може вибрати найпридатніший собі переклад.

 - Грошові переклади MoneyGram

- Грошові перекладиANELIK

- Грошові перекладиRIA

- Грошові перекладиБЫСТРАЯПОЧТА

- Грошові перекладиUniStream  

- Грошові перекладиBLIZKO

- Грошові перекладиMigom

- Грошові переклади ЛІДЕР

- Грошові переклади ЗОЛОТАКОРОНА

- Грошові переклади Western Union .[6]

>Профильними напрямами нашої праці є комплексне обслуговування великих корпоративних клієнтів, фінансування та кредитування малого середнього бізнесу, обслуговування фізичних осіб. Більше докладну інформацію з кредитування можна переглянути й інші розділі.

Дорожній чек — цеплатежний документ, являє собою грошове зобов'язання емітента виплатити позначену в чеку суму власнику — конкретному фізичній особі, зразок підписи якого поставлений на чек в останній момент продажу. Щоб скористатися чеком, його власник має обов'язково жити у присутності касира чиоперациониста виставити власну підпис на чеку вкотре. Емітентами чеків комерційні банки, кредитні і фінансові інститути, туристичні компанії.

ВТБ Банк пропонує одне із найбільш зручних і безпечних способів зберігання коштів – дорожні чеки.

Такий спосіб зберігання грошей зручно застосовувати як під час подорожей, так перебуваючи вдома. Дорожні чеки немає обмежень за терміну дії, за потреби можна перевести в готівку або використати бодай як платежу. Однією із визначальних декларованих переваг дорожніх чеків і те, у разі крадіжки, втрати чи пошкодження чеки можна відновити у обсязі, навіть перебувають у іншій країні світу.

Тарифи для операцій з дорожніми чеками

1. Оформлення дорожніх чеків American Express

у доларах США (USD)

0,9% від суми чеків

в ЄВРО (EUR)

0,9% від суми чеків

2. Видача готівкових коштів за дорожнім чекам, купленим в ПАТ «ВТБ Банк»

1% від суми чеків

3. Видача готівкових коштів за дорожнім чекам, купленим за іншими банках

у доларах США (USD)

2% (>min 5 USD)

в ЄВРО (EUR)

2% (>min 5 EUR)

4.Пересилка або на інкасо дорожніх чеків

2% (>min 5 USD чи 5 EUR)

5.Пересилка або на інкасо іменних чеків

2% (>min 5 USD чи 5 EUR) + комісія банків-кореспондентів

 Видача готівки за дорожнім чекам

ВТБ Банк видає готівкові по дорожнім чекам, випущених найбільшими світовими емітентами у двох основних вільно конвертовані валютах: доларах навіть євро:

- American Express (чеки American Express,CitiCorp);

-Travelex (чеки VisaInterpayment, ThomasCook Mastercard).

>Именной чек– це цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку зробити платіж яка вказана у ньому сумичекодержателю.Чекодателем є обличчя, має кошти у банку, яким він вправі розпоряджатися шляхом виставляння чеків,чекодержателем — обличчя, на користь котрої видано чек, платником — банк, де знаходяться кошти чекодавця.

У відділеннях ВТБ Банку отримати наявні кошти по саме чеку можна через процедуру інкасо.Инкассо - посередницька банківська операція з передачі коштів від платника до одержувачу через банк з зарахуванням цих коштів у рахунок одержувача чи видачею готівкових. Поруч із прийняттям чека на інкасо клієнтом вноситься заставу у національній валюті за курсом Національного банку України на день здійснення операції у вигляді 50,00 EUR (п'ятдесят євро) плюс 2% (на два відсотки) від суми чека.

Усі операції з чеками здійснюються лише за умови пред'явлення документа, який засвідчує особистість.

КомпаніяGLOBALBLUE, міжнародної програмою якої є чекиTaxFree, має найбільшої у світі мережею представництв з відшкодування податків, також найбільшою клієнтської базою мандрівників, що будь-коли користувалися її послугами. Основний принцип діяльностіGLOBALBLUE – надання послуг за відшкодуванню податку придбані і вивезені з країни особистому багажі товари. .[3]

>ЧекиTaxFree – дозволяють клієнту – фізичній особі отримувати грошове відшкодування податку додану вартість (ПДВ), входить у вартість купленого там товару.

ЧекTaxFree є іменний платіжний документ, який оформляється у кожному магазині, який входить у системуGLOBALBLUE у Європі, Латинській Америці й азіатських країнах, на придбання товарів іноземцями.ЧекиTaxFree виписуються у валюті країни, біля якою який оформив їх магазин.

Скориставшись програмою, мандрівники можуть повернути до 20 відсотків вартості купівлі, залежно від цього, яка ставка ПДВ встановлена у країні, де була виписаний чек, і величини витрат системиGLOBALBLUE на обробку чеків.

Платіжні карти ВТБ Банку — це сучасний засіб розрахунків, що дозволяє Вам:

- зручне і безпечно отримувати доступом до Вашому банківському рахунку 24 години на добу;

- користуватися міжнародної системою платежів (оплачувати без комісійних зборів товари та, не використовуючи готівкові кошти);

- отримувати готівкові кошти через глобальну мережу пунктів видачі готівкових і банкоматів;

- уникнути необхідності мати при собі дуже багато готівкових коштів;

- оплачувати товари та через Інтернет;

- не декларувати кошти, що перебувають у рахунку банківської карти, при виїзді зарубіжних країн;

- отримувати щомісячний деталізований звіт за витратами. .[11]

У ВТБ Банку можливо:

- оформити одну чи кілька додаткових карт до свого рахунку членам своєї сім'ї;

- оформити послугуGSM-банкинга, що дозволить оперативно одержувати інформацію про проведених транзакціях на мобільного телефона;

- поповнювати свій картковий рахунок самостійно, і через довірених осіб;

- поповнювати свій картковий рахунок через внесення готівкових коштів, і через переклад коштів із рахунків з деяких інших банків.

ВТБ Банк пропонує своїх клієнтів дистанційне обслуговування через мережу банкоматів, що надає можливість вільно використовувати платіжну картку 24 години на добу. З допомогою банкоматів Ви отримуєте можливість здійснювати зручні переклади з картки на картку, поповнювати рахунки операторів мобільного зв'язку, отримуватимини-виписки, знімати наявні кошти, переглядати і роздруковувати баланс карткового рахунки і здійснювати інші операції.

Їдучи у відпустку, тривале відрядження чи навіть оберігаючи схоронність наявних у квартирі цінностей, Можете скористатися депозитарієм ВТБ Банку, обладнаним індивідуальними

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація