Реферати українською » Банковское дело » Впровадження інформаційних технологій в страховій галузі


Реферат Впровадження інформаційних технологій в страховій галузі

Запровадження

Страхова галузь активно використовує інформаційні технології: тим чи іншим способом російськими компаніями вже вирішено (чи вирішуються) питання автоматизованої підтримки дисконтних завдань – збору інформації з договорами страхування й перестрахування, за операціями надходження страхових премій, проведення виплат, бухгалтерського обліку, розрахунку зарплат та інших. Залишивши «за кадром» транзакційні і облікові системи, розглянемо іще одна аспект застосування IT у страхуванні, що сьогодні стає однією з актуальних, - підтримка аналізу та прогнозування, отже, прийняття тактичних і стратегічних рішень щодо розвитку компанії.


Особливості страхової галузі

Специфіка страхового бізнесу визначає характерні шляхів розвитку страхових компаній, і пов'язані з цим завдання, вирішення яких для великої сучасної компанії вимагає застосування інформаційних технологій (>IТ).

Розвиток страхової галузі безпосередньо визначається загальної економічної ситуацією країни, це – «залежна» галузь. На відміну від виробничих, видобувних та інших галузей страхування розвивається «вслід», обслуговуючи підприємства міста і їхніх працівників. Тому провідної ролі з розробки нових продуктів і стратегічних напрямів діяльності грають процеси аналізу історичних даних, економічних, соціальних аспектів й інших чинників подальшого прогнозування ситуації. За словами деяких аналітиків ринку страхування на 70-75 % грунтується на статистиці.

Специфікою галузі час є і те що, що російський ринок страхування почав розвиватися якритейловий, тобто з'явилися масові істандартизованние послуги (>ОСАГО стало у сенсі найяскравішим прикладом), а масовий продаж послуг тягне у себе лавиноподібне збільшення кількості договорів страхування, транзакцій тощо. – інформації, яку треба збирати, обробляти, систематизувати і таки виконувати завдання її аналізу прийняття рішень оперативно керувати і розробки нових продуктів.

Страхова компанія завше залишається, передусім, фінансовим інститутом, тобто. крім власне продажу та обслуговування страхових продуктів компанія вирішує завдання інвестування отримані від страхувальників вільних коштів. Отже, доводиться аналізувати й прогнозувати економічну ситуацію, фондовий ринок, банківські послуги й багато іншого, зокрема прогноз руху коштів поритейловим послуг, побудова якого внаслідок значних операцій вимагає ІТ.

Сучасними тенденціями російського ринку є консолідація, злиття, укрупнення компаній, й у водночас є законодавче поділ страхових операцій між окремими юридичних осіб, наприклад законодавча вимога про розмежування бізнесу страхування життя і ризикових видів страхування. Інформаційні технології дозволяють створити єдиний інформаційний простір і виключити їх вплив організаційних бар'єрів на ефективності роботи компанії холдингу.

Отже, вирішення завдань розвитку компанії, збільшення частка ринку, розробки нових страхових продуктів, підвищення обсягу обігових коштів та прибуток від їх інвестування страхової компанії необхідно аналізувати величезні масиви інформації, створювати моделі і прогнози страхового і ринку, що у сучасної ситуації не залучаючиIТ аж ніяк неможливо.

 

Інформаційні технології підтримка прийняття рішень

страхової облік інформаційна технологія

У сучасної великої страхової компанії, пропонує різноманітний асортимент страхових продуктів та їхнім юридичним, і фізичних осіб, у роботі – мільйони договорів, дані котрих необхідно, по-перше, зберігати і дозволяють опрацьовувати, вести облік грошей, документів, операцій та т.д. Автоматизація завдань обліку переважно російських страхових компаній тому чи іншим чином реалізована (чи розпочато проекти впровадження облікової системи). Другий коло завдань пов'язані з аналізом цих даних: необхідно «прибрати сміття», тобто. очистити дані, розкласти за категоріями (видам страхування, правилам страхування, продуктам, об'єктах та т.д.) і вибрати цінну бізнесу інформацію. Заодно слід пам'ятати, кожен договір зазвичай супроводжують 8-10 дисконтних записів: коли укладено договори, що він набирає чинності, який графік платежів, перестраховується договір (де, коли, як і частці), а разі збитку – записи з врегулювання збитку, виплатах тощо., тобто мільйон договорів породжує набагато більше дисконтних записів у системі (не враховуючи бухгалтерії, де кожна облікова запис породжує кілька проводок). І тому все цю інформацію треба проаналізувати, щоб робити обгрунтовані висновки щодо збитковості, прибутковості тієї чи іншої продукту, клієнта, напрями розвитку. Зрозуміло, що застосування інформаційних технологій таку роботу повноцінно виконати неможливо.

Ще одна аспект аналізу діяльності страхової компанії причетний до планування розвитку компанії, розробкою нових страхових продуктів і договорів, вибором напрямів інвестування засобів і т.д. І тут нагромаджена у системі інформація – це «історичні» дані, які що з комплексом зовнішньої інформації лягають основою прогнозування ситуації та вироблення рішень щодо її зміни з досягнення вищих показників бізнесу (прибутку, обсягів продажу тощо.). Надалі рішення реалізуються, накопичуються нові фактичні дані, які знову аналізуються внесення необхідних коригувальних змін - у діяльність його компанії. Це свого роду цикл (див. малюнок), який ефективно підтримують інформаційно-аналітичні системи та сховища даних. Наприклад, компаніяTopS BusinessIntegrator успішно допомагає страхових компаній вирішувати перелічені завдання з урахуванням продуктів компанії Oracle, що добре зарекомендували себе страховий ринок.


topsbi/images/ris1.gif

Цикл впровадження змін

Інший шлях прогнозування розвитку страхової компанії – побудовапооперационной моделі її бізнесу. Якщо компанія ставить якусь мету, шляху її досягнення можна розцінювати як з урахуванням зовнішніх і управління внутрішніх статистичних даних, а й у базі своєї роду «детермінованою» моделі бізнесу компанії. І тому необхідно врахувати, формалізувати і описати все активності (>activity, чи операції), що виконує компанія: роботу операторівколл-центра (продуктивність щодня, вартість платні тощо.), менеджерів і агентів (кількість зустрічей, потрібно провести для укладання одного договору, їх тривалість, зарплата працівники правоохоронних і ін.), керівників, аналітиків, водіїв тощо. При правильно вибудуваній моделі можна простежити, які операції впливають те що чи інший напрям діяльності, як і їхню вартість, й прогнозувати зміни задля досягнення поставленої мети.

Проте, щоб побудувати таку модель, компанії доведеться, по-перше, провести велику методичну і організаційну роботу, і, по-друге, необхідна буде підтримка такого моделювання автоматизованої системою. Оскільки існуюча організаційну структуру і процеси сучасної великої страхової компанії дуже складні, вручну провестиитерационное моделювання в розумні терміни неможливо, неминуче будуть згаяні багато чинників, і модель годі адекватної.

Застосування ІТ може дуже ефективним та під час вирішення такого ключового для страхової компанії блоку завдань, як управління коштами. Використання інформаційно аналітичної системи в обліку страхових договорів дозволяє обробити величезний обсяг первинної облікової інформації та грамотно спрогнозувати прихід / витрата коштів, виплати страхових відшкодувань, тобто. обсяг вільних коштів, які можна вигідно інвестувати, і оптимальний термін інвестування. Якщо такої роду прогнозування не виконується, то робота страхової компанії вестиметься не так на перспективу, а «фактично»: є у сьогодні залишки у банку чи касі – заплатимо клієнту збиток, замало коштів – будемо в терміновому порядку виводити кошти з інвестиційних інструментів, не рахуючись із упущеної прибутком. І як наслідок як невдоволення клієнтів, яким вчасно не виплатили страхового відшкодування, що врешті-решт може зашкодити погіршенні іміджу, і майбутніх прибутків, а й реальних збитків дострокового повернути інвестиції.

Інформаційно-аналітичні системи під час обліку інвестиційних операцій та прогнозі показників фінансових ринків підсумовують багато чинників і можливість якісно планувати рух коштів й прогнозувати зміни на фінансові ринки, враховуючи зовнішні чинники, приймати виважені рішення із управління фінансами компанії, погоджуючи достатню дохідність інвестицій із необхідною ліквідністю інвестиційних інструментів.

Нарешті, варто відзначити і роль автоматизованих систем в консолідації інформації компанії.Крупной страхової компанії, має великий портфель продуктів, неможливо здійснювати збір цих даних, узагальнення, очищення, консолідацію без інформаційної системи.Усложняется аналіз, наприклад, у межах клієнта. Як оцінити, наскільки прибутковий клієнт – юридична особа, – якщо з нею укладено відразу кількох договорів, причому різними компаніями холдингу: лише у компанії страхується будинок, на другий – автопарк, у третій ведеться страхування життя співробітників тощо. За такого стану облік по клієнту ввозяться системах різних компаній, і фактично може бути, що неприбутковий лише у сфері страхування клієнт в цілому холдингу дуже вигідним замовником з допомогою інших напрямів страхування, і від рівня цього клієнта не можна. Щоб приймати такі рішення, необхідна консолідація максимально повних і достовірних даних.

Інформаційні системи

>Онлайн-системаГЕНПОЛИС

Метаонлайн-системиГЕНПОЛИС

Максимально оптимізувати процес продажу будь-яких страхових продуктів поза офісу страхової компанії, забезпечувати їхню первинний облік й немислимо організувати передачу інформацієюERP-систему.

Коротко

>Онлайн-системаГЕНПОЛИС — унікальне рішення, допомагає автоматизувати продажу страхових продуктів у мережі точок продажів, що є далеке від центрального офісу.

>ГЕНПОЛИС реалізований з допомогою захищеногоWEB-сервера і становить сайт з гнучкою системою розмежування прав доступу. Робота точки продажів потрібні лише комп'ютер із залученням до Інтернету і принтер.

>ГЕНПОЛИС дозволяє побудувати мережу продажів будь-якого розміру й конфігурації в найкоротший термін і з мінімальними витратами, і навіть оптимізує роботу діючої мережі.

>ГЕНПОЛИС перевіряє повноту, коректність і несуперечність введеної інформацією процесі створення страхового поліса і автоматично розраховує страхову премію, зводячи до мінімуму ймовірність помилки чи шахрайства.

Перевагионлайн-системи ГЕН>ПОЛИС

· Робота точки продажів потрібні лише комп'ютер із залученням до Інтернету і принтер. Операційна система може бути будь-яке (Microsoft Windows,MacOS, Linux).

· Можна організувати продажу будь-яких страхових продуктів (КАСКО, страхування від нещасних випадків й хвороб, страхування квартири, дачі, страхування відповідальності, страхуванняВЗР тощо.) і водночас мати кілька кожного їх (наприклад, регіональних).

· У базової поставціонлайн-системиГЕНПОЛИС вже присутній повністю готова до продажам страхової продуктОСАГО.

· Гнучкий механізм автоматичної чи ручний нумерації створюваних полісів.

· Інформації про кожному оформленому страховому полісі відразу потрапляє у центральний офіс компанії.

· Розгортанняонлайн-системиГЕНПОЛИС у новій точці продажів зводиться до передавання кодів доступу, оскільки систему непотрібно встановлювати на кінцеві комп'ютери.

· Тільки актуальні версії ПЗ проведено та страхових продуктів переважають у всіх точках продажів.

· Управління точками продажу та агентами виробляється у центральному офісі компанії.

· Рядові агенти немає доступу до інформації про полісах і клієнтів, із якими безпосередньо ж не працюють.

Техніка

· СистемаГЕНПОЛИС полягає в захищеномуWEB-сервере (MS IIS чиApache,PHP4/PHP5, протоколHTTPS).

· Дані зберігаються у центральноїБД (MSSQLServer 2000/2005/2008). Усябизнес-логика оформлена як зрозумілих збережених процедур.

· Ядро системи повністю побудовано на технологіїAJAX, що прискорює роботи й дозволяє заощаджувати трафік.

Висновок

Упровадивши системуГЕНПОЛИС, Ви істотно збільшите продажу, матимете повний контроль над мережею продажу та помітно скоротіть видатки неї давав.

Континент: Страхування 8»

універсальна програма спеціалізованого призначення для автоматизації бухгалтерського, податкового і страхового обліку в страхових організаціях.

У конкурсній програмі «Континент: Страхування 8» може бути облік діяльність у розрізі кількох організацій. Бухгалтерський, податковий, страхової та оперативний облік з кожної організації може бути в окремої інформаційної базі. У той самий час «>Континент:Страхование 8» дає можливість ведення обліку кількох організацій загальної інформаційної базі (причому, у ролі окремих організацій можуть виступати філії).

«Континент: Страхування 8» можна використовувати й у невеликих організаціях, й у холдингах зі складною організаційної структурою.

У конкурсній програмі «Континент: Страхування 8» можливо отримання консолідованих даних із розрахунку резервів процес формування зведеної бухгалтерської звітності і статистики за всі філіям.

Основні можливості програми:

· облік за договорами страхування й перестрахування (всі види страхування);

· ведення списку страхових програм;

· облік полісівОСАГО;

· ведення журналу укладених угод;

· нарахування й одержання страхових внесків (премій);

· висновок факультативних іоблигаторних договорів перестрахування (вхідних і вихідних);

· ведення журналів непропорційних і пропорційних договорів перестрахування;

· автоматичний розрахунок частки перестрахувальника у збитках для пропорційного і непропорційного перестрахування;

· взаєморозрахунки з агентами і брокери;

· бухгалтерські документи і звіти по не страховим операціям (ОС, НМА);

· розрахунок страхових резервів;

· звітність і вивантаження дляРСА;

· регламентована звітність (бухгалтерська, статистична);

· управлінська звітність;

· робота у режимі розподіленої бази даних;

·многофирменний (>многофилиальний) облік лише у базі.

Програма «Континент: Страхування 8» розрахована ось на підтримку формування всієї звітності, необхідної перевіряючим організаціям, і керівникам фірм.


Схожі реферати:

Навігація