Реферати українською » Банковское дело » Обов'язкове страхування пасажирів


Реферат Обов'язкове страхування пасажирів

Зміст:

1. Законодавство. 3

1.1. Закон «Про обов'язковому особистому страхуванні пасажирів». 3

1.2. Законодавство на окремі види особистого страхування пасажирів. 4

2. Програма обов'язкового особистого страхування пасажирів, перевезених автомобільним транспортом в міжміському повідомленні. 6

Список літератури. 8


Законодавство.

1.1. Закон «Про обов'язковому особистому страхуванні пасажирів».

Задля захисту національних інтересів громадян ухвалено:

1. Запровадити біля РФ обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків пасажирів повітряного, морського, внутрішнього водного і автомобільного транспорту, і навіть туристів, і екскурсантів, які роблять міжміські екскурсії лінієютуристическо–екскурсионних організацій, тимчасово поїздки (польоту).

Обов'язкове особисте страхування не поширюється на пасажирів:

всіх видів транспорту міжнародних повідомлень;

залізничного, морського, внутрішнього водного і автомобільного транспорту приміського повідомлення;

морського і внутрішнього водного транспорту внутрішньоміського повідомлення й переправ;

автомобільного транспорту на міських маршрутах.

2. Встановити, щодо набрання чинності закону Російської Федерації, регулюючого питання забезпечення страхової захисту пасажирів (туристів, екскурсантів), обов'язкове особисте страхування зазначених осіб здійснюється через укладання гаразд і можна за умов, передбачених законодавством Російської Федерації, договорів між відповідними транспортними,транспортно-експедиторскими підприємствами (далі іменуються перевізники) і страховиками. Ліцензії за проведення цього виду страхування видаються страховикам гаразд, передбачених законодавством.

Страховики зобов'язані забезпечувати доведення до кожного застрахованої ними особи правил проведення обов'язкового особистого страхування пасажирів (туристів, екскурсантів), зокрема про місце, порядку й нестерпні умови отримання виплат в разі настання страхового випадку.

3. Розміри страхового тарифу по обов'язковому особовому страхуванню пасажирів (туристів, екскурсантів) повітряного, залізничного, морського, внутрішнього водного і автомобільного транспорту встановлюються страховиками за погодженням за Міністерством транспорту Російської Федерації, Міністерством шляхів Російської Федерації і затверджуються федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страхової діяльністю.

Сума страхового внеску входить у вартість проїзного документа (путівки) і стягується з пасажира (туриста, екскурсанта) під час продажу проїзного документа (путівки). Пасажири (туристи, екскурсанти), користуються правом безоплатного проїзду Російській Федерації, підлягають обов'язковому особовому страхуванню без сплати ними страхового внеску.

4. Встановити страхову суму по обов'язковому особовому страхуванню пасажирів (туристів, екскурсантів) у вигляді 120 встановлених законом на дату придбання проїзного документа мінімальних розмірів оплати праці.

Пасажиру (туристові,екскурсанту) і при отриманні травми внаслідок від нещасного випадку на транспорті виплачується частина страхової суми, що відповідає рівню тяжку травму. Що стосується смерті застрахованої особи страхова сума виплачується повністю.

Страхова сума по обов'язковому особовому страхуванню пасажирів (туристів, екскурсантів) в разі настання страхового випадку виплачується незалежно сплати застрахованим особам чи його спадкоємцям грошових сум у зв'язку з тим самим подією з інших підставах, передбаченими законодавством Російської Федерації.

Страхова виплата по обов'язковому особовому страхуванню пасажирів (туристів, екскурсантів) виробляється застрахованій тій особі чи його спадкоємцям пізніше 10 днів після отримання страховиком складеного перевізником акта про нещасливий випадок, подію на транспорті з застрахованим обличчям, та інших необхідні документи, передбачених правилами проведення цього виду страхування.

5.Перевозчик зобов'язаний скласти акт про кожен нещасливий випадок, подію на транспорті з застрахованим пасажиром (туристом,екскурсантом), перший примірник якого вручити застрахованій особі, його представнику чи спадкоємцям.Перевозчик також зобов'язаний по письмового запиту страховика направити то перебігу 10 днів із моменту одержання запиту копію зазначеного акта.

6. Встановити, що коли частина страхових внесків, отриманих страховиками під час здійснення обов'язкового особистого страхування пасажирів (туристів, екскурсантів), у передбачений законодавством порядку скеровуються в створення резервів на фінансування заходів із попередження нещасних випадків на транспорті.

7. Порядок взаєморозрахунків по обов'язковому особовому страхуванню пасажирів (туристів, екскурсантів) визначається страховиками разом із Міністерством транспорту Російської Федерації, міністерством шляхів Російської Федерації та інші зацікавленими відомствами і юридичних осіб.

1.2. Законодавство на окремі види особистого страхування пасажирів.

Страхування на залізничному транспорті загального користування.

1. Пасажири на період прямування потягами далекого сполучення підлягають обов'язковому страхуванню.

2. Працівники залізничного транспорту загального користування у виконанні своїх трудових обов'язків підлягають обов'язковому соціального страхування від нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань.

3. Працівники залізничного транспорту загального користування і керівники організацій залізничного транспорту загального користування, стала робота яких має роз'їзний характер, спрямованих в службові відрядження до окремі місцевості, де введено надзвичайний стан, чи котрі здійснюютьконтрольно-инспекционние функції потягами, і навіть працівники залізничного транспорту загального користування, що у випробуваннях на залізничному транспорті транспортних засобів, працівники відомчої охорони на період виконання ними службовими обов'язками підлягають обов'язковому страхуванню.

Обов'язкове страхування відповідальності перевізника перед пасажиром повітряного судна.

1.Перевозчик зобов'язаний страхувати відповідальність за шкода, заподіяний життя і здоров'я пасажира повітряного судна, і навіть за шкода, заподіяний багажу й при пасажирі речам.

2. Страхова сума кожного пасажира повітряного судна, передбачена договором страхування життя і здоров'я пасажира, встановлюється у вигляді щонайменше ніж тисяча мінімальних розмірів оплати праці, встановлених федеральним законом на день продажу квитка.

>3.Страховая сума, передбачена договором страхування багажу, встановлюється у вигляді щонайменше як два наступних мінімальних розміру оплати праці, встановлених федеральним законом, за кілограм ваги багажу.

Страхова сума, передбачена договором страхування речей, що є при пасажирі, встановлюється у вигляді щонайменше ніж десять мінімальних розмірів оплати праці, встановлених федеральним законом.

4. За виконання міжнародних польотів повітряним судном страхування відповідальності перевізника перед пасажирами повітряного судна, зокрема відповідальності за втрату, нестачу чи ушкодження (псування) багажу, і навіть речей, що є при пасажирів, обов'язковий. Розмір страхової суми ні бути менш розміру, передбаченого міжнародними договорами Російської Федерації чи законодавством відповідної іноземної держави.

страхового збору вважаються застрахованими:

Розміри страхового тарифу по обов'язковому страхуванню пасажирів.

З січня 1998 року діють такі розміри страхових тарифів по обов'язковому особовому страхуванню пасажирів:

- перевезених повітряним транспортом – 2 крб.;

- перевезених залізничним транспортом – 2,3 крб.;

- перевезених морським транспортом – 0,1 крб.;

- перевезених внутрішнім водним транспортом – 0,6 крб.;

- перевезених автомобільним транспортом – 1,5 крб.

2. Програма обов'язкового особистого страхування пасажирів, перевезених автомобільним транспортом в міжміському повідомленні.

I. Основні умови

Проведення обов'язкового особистого страхування пасажирів, перевезених автомобільним транспортом в міжміському повідомленні регламентовано Указом президента Російської Федерації від 07.07.92 № 750 " Про обов'язковому особистому страхуванні пасажирів" (із змінами і доповненнями).

Об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з життям і здоров'ям пасажирів, перевезених автомобільним транспортом в міжміському повідомленні.

До міжміським перевезенням ставляться перевезення здійснювані межі риси міста (іншого назви населеного пункту) на відстань понад 50 відсотків км.

Обов'язкове особисте страхування не поширюється на пасажирів автомобільного транспорту міжнародного повідомлення, приміського повідомлення, на міських маршрутах.

>Страхователями є транспортні (>транспортно-експедиторские) підприємства (перевізники), які уклали договори гаразд і можна за умов, передбачених законодавством Російської Федерації зі страховими організаціями, мають відповідні ліцензії для проведення цього виду страхування.

Застраховані особи: пасажири, транспортовані автомобільним транспортом в міжміському повідомленні.

П. Страхові випадки

>Периодом страхування є період із моменту виходу застрахованої пасажира на перон (посадкову майданчик) під садіння в автотранспорт і по моменту залишення їх у пункт призначення.

Страховими випадками є наведені нижче події, якщо вони підтверджені Актом про нещасливий випадок на транспорті:

- смерть застрахованої внаслідок від нещасного випадку на транспорті;

- травми застрахованої обличчя на результаті від нещасного випадку на транспорті.

Ш. Страхова сума і страховий внесок

Страхова сума по обов'язковому особовому страхуванню пасажирів визначена у розмірі 120 встановлених законом на дату придбання проїзного документа мінімальних розмірів оплати праці.

Відповідно до ст.4 Федерального закону Російської Федерації від 19.06.2000 №>82-ФЗ "Про мінімальну величину оплати праці" і ст.3 Федерального закону Російської Федерації від 07.08.2000 №122-ФЗ "Про порядок встановлення розмірів стипендій і соціальних виплат Російській Федерації" виплата стипендій, допомог і інших обов'язкових соціальних виплат здійснюється з 1 січня 2001 року з базової суми рівної 100 рублів.

Страховий внесок по обов'язковому особовому страхуванню пасажирів, перевезених міжміським автомобільним транспортом, встановлений у розмірі 1,5 рублів.

Сума страхового внеску входить у вартість проїзного документа (путівки) і стягується з пасажира (туриста,екскурсанта)при продажу проїзного документа (путівки). Пасажири (туристи, екскурсанти), користуються правом безоплатного проїзду Російській Федерації, підлягають обов'язковому особовому страхуванню без сплати ними страхового внеску.

Структура страхового тарифу. Затверджено листомРосстрахнадзора від25.09.96г. №02-04-08/4 (за узгодженням із Мінтрансом Росії) наступна структура страхового тарифу (у відсотках відбрутто-ставки):

нетто-ставка - 20;

відрахування на резерв запобіжних заходів – 70;

Витрати ведення справи – 10.

IV. Страхові виплати

Страхова виплата виробляєтьсяСтраховщиком протягом десяти днів із дня всіх необхідні документи.

При виникненні страхової події у період страхування Страхувальник зобов'язаний скласти акт про нещасливий випадок, подію з пасажиром, перший примірник якого вручити постраждалому, його представнику чи наступникові.

Для отримання страхової цифру зв'язку з страховим подією постраждалий (представник, спадкоємці) пред'являють такі документи:

- акт про нещасливий випадок на транспорті;

- заяву із зазначенням у ньому місця придбання проїзного документа;

- проїзний квиток чи документ який заміняє його;

- документ медичного закладу: копії лікарняного аркуша, виписка з в історії хвороби чи довідки, що підтверджує факт травми;

- свідчення загсу або його копія, завірена в нотаріальному порядку, про "смерть застрахованої пасажира;

- свідчення нотаріальної контори на право на спадщину.

>Застрахованному особі і при отриманні травми внаслідок від нещасного випадку на транспорті виплачується частина страхової суми, що відповідає рівню тяжку травму.

Розмір страхової виплати і при отриманні травми визначається відповідність доМетодическими вказівками "Про порядок ухвали і виплати страхових сум у зв'язку з страховими подіями" від 03.11.92 р. №21.

Що стосується смерті застрахованої особи страхова сума виплачується його спадкоємцям повністю.

Страхова сума по обов'язковому особовому страхуванню пасажирів в разі настання страхового випадку виплачується незалежно сплати застрахованим особам чи його спадкоємцям грошових сум у зв'язку з тим самим подією з інших підставах, передбачених законодавством Російської Федерації.

>Страховщик проти неї відмовити в виплаті страхового забезпечення у випадках, передбачених Законодавством Російської Федерації.

Список літератури.

1. «Повітряний кодекс РФ» від 19.03.1997 №60-ФЗ

2. «Правила пасажирів, багажу й переробку на повітряних лініях»

3. Наказ Мінфіну РФ від 16.01.1998 №2н «Про величину страхового тарифу по обов'язковому страхуванню пасажирів»

4. указ президента РФ від 07.07.1992 № 750 «Про обов'язковому особистому страхуванні пасажирів»

5. Федеральний закон від 10.01.2003 №17-ФЗ «Про залізничному транспорті до»

  1. Федеральний закон від 10.01.2004 №18-ФЗ «Статут залізничного транспорту РФ»


Схожі реферати:

Навігація