Реферати українською » Банковское дело » Обслуговування фізичних осіб на прикладі ВАТ "Далькомбанк" м. Біробіджан


Реферат Обслуговування фізичних осіб на прикладі ВАТ "Далькомбанк" м. Біробіджан

Страница 1 из 10 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

1. Значення обслуговування фізичних осіб для

комерційних банків 

>1.1.Сущность банку і що їх їм операції

1.2. Напрями обслуговування клієнтів – фізичних осіб

1.3. Значення обслуговування клієнтів – фізичних осіб, у

діяльності кредитних організацій 

2. Організація банківського обслуговування фізичних осіб, у філії КБДалькомбанк р.Биробиджан

2.1. Характеристика банку

2.2. Організація обслуговування фізичних осіб

3. Напрями вдосконалення банківського обслуговування клієнтів – фізичних осіб

3.1. Російський передовий досвід вдосконалення банківського обслуговування клієнтів – фізичних осіб

3.2. Зарубіжний досвід вдосконалення банківського обслуговування клієнтів – фізичних осіб

Список літератури

Додатка


Запровадження

Банківська система у Росії регулюється такими нормативними актами:Федеральними законами — «Про банки та надійної банківської діяльності» і «Про Центральному банку РРФСР (Банку Росії)» від2-декабря 1990 року зі змінами та доповненнями, внесеними законами РРФСР.

Ці документи містять норми, що дозволяють організаціям, і банкам раціонально організовувати кредитні, розрахункові відносини, захищати своїх прав й інтереси, передбачати взаємні зобов'язання й.

Під банківської системою розуміють сукупність кредитних інститутів у країні з внутрішніми взаємозв'язками міжними.[1]

Двома основними типами банківських інститутів є центральні банки і комерційних банків. У цьому сутність їх різна: центральний банк правомірно розглядати, як установа, а комерційний – як.

У дореволюційної Росії існувала розгалужена банківсько системо, до якої належали: Державний банк («банк банків»), акціонерні комерційних банків, суспільства взаємного кредиту, міські громадські банки, банки іпотечного кредиту та інші кредитні установи (зокрема кредитна організація:ссудно-сберегательние каси і кредитні товариства). Наявні були регульовані кредитні відносини. У водночас кредитне справа був монополією держави, і недержавні кредитні установи, входячи до сфери державного регулювання, мали значної самостійністю. Зберігалася і комерційне кредитування (безпосередні відносини кредитора і позичальника). Отже, існували кредитні відносини третього типу – діалектичний синтез регульованих кредитних відносин із елементами попередніх форм.

Серед перших кроків радянської влади була націоналізація акціонерних комерційних банків. 27 грудня 1917 р. Було видано декрет про націоналізації банків, насип стало державної монополією. Тим самим було були ліквідовані елементи кредитних відносин другого типу. Але тоді як той період надцентралізація в кредитних відносинах спричинило надзвичайними обставинами затяжного перехідного періоду від капіталізму до соціалізму, то подальшому вона тільки була послаблена, а навіть посилилася.

У період кредитної реформи 1930-1932 рр. було скасовано комерційний кредит і здійснено повсюдний перехід до прямому банківському кредитуванню. То існували ліквідовані елементи кредитних відносин першого типу. Отже, кредитний механізм нашій країні виявився зведений одного елементу замість трьох – до механізму централізованого регулювання кредитних відносин. Саме це стало однією з найважливіших причин порушення принципів кредитування, неефективного функціонування кредитного механізму, поступового падіння активної ролі кредиту на економіці.

Конкуренція цих умовах була відсутня, було присутнє ж «банківське кріпосне право», у якому підприємство законодавчоприкреплялось до конкретного банку.

З 1988 р. почалося створення комерційних банків (перший комерційний банк зареєстрували Держбанком СРСР серпні 1988 р.), і сьогодні у Росії сформована дворівнева банківсько системо, поступово наповнюється ринок фінансових послуг, починають розвиватися елементи конкуренції між фінансово-кредитними інститутами.

У процес становлення дворівневої банківської системи у Росії відбувається подолання деформації кредитних відносин, властивій командно-адміністративної системи управління економікою, процес формування регульованих кредитних відносин.

Основними особливостями банківської системи Росії є: досить багато кредитних інститутів, концентрація активів у найбільших банків, нерівномірність територіального розподілу суб'єктів банківського ринку, впровадження на банківський ринокнебанков і локальний характер банківських ринків.

Об'єктом дослідження є – обслуговування фізичних осіб, у комерційних банках.

Предмет – організація банківського обслуговування фізичних осіб.

Мета роботи – розглянути спектр послуг, наданих комерційними банками клієнтам – фізичних осіб, визначити перспективні напрями вдосконалення банківського обслуговування фізичних осіб у Росії.

Перед нами поставлені такі:

> Розгляд різних напрямків роботи банку з обслуговування фізичних осіб;

> Дослідження організації обслуговування фізичних осіб, у філії ВАТ «>Далькомбанк» р.Биробиджан;

> Визначення перспективних напрямів у розвитку банківського обслуговування фізичних осіб.

Дипломна робота складається з запровадження, 3-х глав і укладання.

У “Запровадження” визначено мету й завдання дослідження, його предмет і той, визначено основних напрямів роботи.

У першій главі “Значення обслуговування фізичних осіб для комерційних банків” розглянуті сутність банку і що їх їм операції, напрями обслуговування клієнтів – фізичних осіб.

У другій главі ми провели аналіз послуг за обслуговування фізичних осіб, наданих комерційним банком з прикладу ВАТ «>Далькомбанк» р.Биробиджан.

У третій главі “Напрями вдосконалення банківського обслуговування клієнтів – фізичних осіб” розглянуті перспективи розвитку банківського обслуговування клієнтів – фізичних осіб, у Російської Федерації.

З науково-теоретичного матеріалу, тих нормативних документів, спробуємо якнайглибше розкрити тему “Банківська обслуговування фізичних осіб”.


1. Значення обслуговування фізичних осіб для комерційних банків

 

1.1 Сутність банку і що їх їм операції

Комерційні банки виконують функції, необхідних забезпечення діяльності суб'єктів господарювання. У Росії її нині існує дворівнева структура банку. До першого рівню належить Центральний банк з регіональні управління відповідними суб'єктами Федерації. До другої рівню ставляться комерційних банків та інші кредитні установи. Перехід Росії до ринкової економіки змінює і банківську систему розрахунків. Нині виникла конкурсна середовище у сфері банківських послуг CSFB і комерційний банк повинен запропонувати свого клієнта комплекс банківських послуг CSFB, у своїй отримати дохід, дозволяє забезпечувати останні технологій і технічні засоби з метою банківських послуг CSFB. [2]

Банк - це комерційне установа, що є юридичною особою.

Банк - кредитна організація, має прерогатива здійснювати разом такі банківські операції: залучення у вклади коштів фізичних юридичних осіб, розміщення зазначених від свого імені й власним коштом за умов повернення, платності, терміновості, відкриття музею та ведення банківських рахунків фізичних і юридичинихлиц.[3]

Перерахуємо основні банківськіуслуги.[4]

Валютний обмін. Історія засвідчує, що з перших послуг, запропонованих банками, сталивалютнообменние операції. У сучасному банківську діяльність ці операції величезне значення, оскільки економічні зв'язку господарюючих суб'єктів постійно розширюються.

Облік комерційних векселів і надання кредитів підприємствам. Вже давні часи банкіри почали враховувати комерційні векселі. Цим надавали позики місцевим торговцям, які продавали банку боргові зобов'язання своїх покупців з єдиною метою найшвидкіснішої мобілізацію коштів. Від обліку комерційних векселів лежав недовгий шлях до прямому кредитування ділових підприємств.

Посередництво у кредиті стала однією з важливих функцій комерційного банку. Це посередництво здійснюється шляхом перерозподілу коштів, тимчасово що у процесі кругообігу грошових фондів юридичних осіб і грошових доходів фізичних осіб. Головним критерієм перерозподілу ресурсів виступає прибутковість їх використання позичальником.

Перерозподіл ресурсів здійснюється за горизонталі господарських зв'язків — від кредитора до позичальнику.

Оплата ж віддані й оприлюднювати отримані кошти формується під впливом попиту й пропозиції позикових коштів. Через війну досягається вільне пересування фінансових ресурсів у господарстві, відповідне ринковому укладу відносин.

Кошти можуть переміщатися від кредиторів до позичальникам і посередництва банків, але різко зростають ризики втрати коштів,отдаваемих в позичку, оскільки кредитори і позичальники не обізнані з платоспроможності одне одного, а величину і терміни пропозиції коштів не збігаються з розмірами і термінами потреби у них.

Комерційні банки приваблюють кошти, які можна віддані в позичку відповідно до потребами позичальників, на основі широкої диверсифікації своїх активів знижують сукупні ризики власників грошей, розміщених у банку.

>Стимули до накопичення і заощадження коштів формуються з урахуванням гнучкою депозитної політики комерційних банків. Крім високих відсотків, виплачуваних за депозитними вкладами, кредиторам банку необхідні гарантії надійності приміщення накопичених ресурсів у банк.

Значення посередницької функції комерційних банків для дальшого поступу економіки у тому, що вони своєї діяльністю зменшують рівень ризику та соціальної невизначеності у економічній системі, акумулюючи вільні кошти й перетворюючи на потужний інвестиційний ресурс.

>Сберегательние вклади. Надання позик виявилося настільки вигідним справою, що банки заходилися шукати способи мобілізації (залучення) додаткові засоби. Серед перших таких способів стали ощадні вклади, які банки приймають під відсоток. Цим банк виконує і суспільно важливу функцію — стимулює посередництво в кредит, що він здійснює шляхом перерозподілу грошових фондів юридичних осіб і грошових доходів фізичних осіб.

Збереження цінностей. У період середньовіччя банки почали практикувати зберігання золота, цінних паперів та інших цінностей своїм клієнтам у своїх надійних сховищах. Сьогодні у банках безпечним зберіганням цінностей займаються відділи оренди сейфів, де під замком перебувають цінності клієнтів, поки останнім не знадобиться доступом до своєї власності.

>Расчетно-кассовое обслуговування. Банк приймає він інкасацію платежів і здійснення виплат за операціями клієнта, і навіть здійснює інвестуванняизбитков готівки короткострокові цінні папери кредити.

Фінансове консультування. Банки, де досвідчені фінансисти, можуть дати кваліфікований рада, особливо коли питання про оптимальному використанні кредиту, заощаджень, інвестування коштів.

Лізинг устаткування. Банк може запропонувати свого клієнта придбати устаткування з допомогою лізингового угоди, яким банк купує обладнання та здає їх у оренду клієнту. Відповідно до ув'язненим договором клієнт повинен провадити лізингові платежі, які у кінцевому підсумку повністю покривають вартість купленого банком і зданої у найм устаткування.

Операції із цінними паперами. У зв'язку з формуванням ринку цінних паперів отримує розвиток виробництва і така функція банків, як посередництво у бойових операціях із цінними паперами.

Банки заслуговують в ролі:

* інвестиційних інститутів, які можуть опинитися здійснювати діяльність ринку цінних паперів як посередник; 4 інвестиційного консультанта;

* інвестиційній компанії;

* інвестиційного фонду.

Виступаючи у ролі фінансового брокера, банки виконують посередницькі функції при купівлі-продажу цінних паперів кредитів та за дорученням клієнта виходячи з договору комісії чи доручення.

Як інвестиційний консультант, банк надає консультаційні послуги своїх клієнтів з нагоди випуску та звернення цінних паперів.

Якщо банк перебирає роль інвестиційній компанії, він займається:

* організацією випуску цінних паперів і видачею гарантій з їхньої розміщення на користь третя особа;

* купівлею-продажем цінних паперів від імені і поза свої гроші, зокрема шляхом котирування цінних паперів, т. е. оголошуючи визначені папери «ціни продавця» і «ціни покупця», з яких зобов'язується сьогодні продавати їх й.

Банк виступає як інвестиційного фонду, коли розміщає свої фінансові ресурси в цінних паперів від імені. І тут всі ризики, пов'язані з такою розміщенням, всі доходи і втрати від зміни ринкову вартість придбаних цінних паперів ставляться на фінансовий результат банку.

Необхідною умовою виконання ролі інвестиційного фонду є у штаті банку фахівців із працювати з цінними паперами, мають кваліфікаційний атестат, дає декларація про вчинення операцій із залученням коштів громадян.

>Трастовие (довірчі) послуги. Банк може керувати фінансовими справами й власністю фірм та порожніх приватних осіб за певну платню. Функція управління власністю відома як операції довірчого управління, чи трастової послуги. Через трастові відділи банки управляють портфелями цінних паперів своїм клієнтам, надають агентські послуги корпораціям, який випускає акції та облігації, виступають опікунів за заповітом.

Поруч із економічним поняттям «банківські операції, і послуги» в юридичний оборот уведено поняття «банківські операції, і угоди». У цьому чинне російське законодавство це не дає прямого визначення банківських операцій та угод, хоча користується цією термінологією. У ст. 5 Закону «Про банки та надійної банківськоїдеятельности»[5] говориться про банківських роздрібних операціях і інших угодах, але це поняття не розмежовуються. Спільними особливостями банківських операцій та послуг є: їх що триває характер, довірчі властивості, здійснення за стандартними правилам відповідно до законодавством чи банківськими правилами і звичаями.

На російському законодавству до банківських операціям ставляться:

1. Залучення у вклади коштів фізичних юридичних осіб.

2. Розміщення зазначених від свого імені й власним коштом.

3. Відкриття і ведення банківських рахунків фізичних юридичних осіб.

4. Здійснення розрахунків з дорученням фізичних юридичних осіб, зокрема банків-кореспондентів, з їхньої банківських рахунків.

5.Инкассация коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і майже касове обслуговування фізичних юридичних осіб.

6. Купівля-продаж іноземної валюти у грошовій і безготівкової формах.

7. Залучення у внески, й розміщення дорогоцінних металів.

8. Видача банківських гарантій.

9. Здійснення перекладів коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків (крім поштових перекладів).

Кредитна організація крім переказаних у частини першої цієї статті банківських операцій вправі здійснювати такі угоди:

1. Придбання права вимоги від третіх осіб виконання зобов'язань в грошової форми.

2. Довірче управління коштами й іншим майном за угодою з фізичними і юридичних осіб.

3. Здійснення операцій із дорогоцінними металами і коштовним камінням відповідно до законодавством Російської Федерації.

4. Надання у найм фізичним та юридичним особам спеціальних приміщень та що у них сейфів для зберігання документів і майже цінностей.

5. Лізингові операції.

6. Надання консультаційних та інформаційних послуг.

З іншого боку, відповідно до Бюджетний кодекс відводить РФ кредитні організації можуть залучатися реалізації операцій із надання коштів бюджету на поворотній основі.

Усі банківські операції, і інші угоди здійснюються у рублях, а за наявності відповідної ліцензії Банку Росії - й у іноземній валюті. Правила здійснення банківських операцій, зокрема правила їх матеріально-технічного забезпечення, встановлюються Банком Росії у відповідність до федеральнимизаконами.[6]

Тепер докладніше розглянемо операції комерційного банку що стосуються обслуговування фізичних осіб.

 

1.2. Напрями обслуговування клієнтів – фізичних осіб

Розглядаючи різний спектр послуг наданих російськими банками слід зазначити одна з головних напрямів - обслуговування фізичних осіб. У разі жорсткій конкурентній ринковій конкуренції комерційних банків необхідно спираючись на традиційні методи обслуговування розробляти перспективні напрями у цій галузі. Далі розглянемо такі напрями обслуговування клієнтів комерційними банками як:

- депозитні операції;

- банківське кредитування;

- банківське обслуговування клієнтів вдома і робоче місце;

- трастові операції;

- організація платіжного обороту пластикових карток.

Депозитні операції банків. Депозитні операції —

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація