Реферати українською » Банковское дело » Банківський маркетинг


Реферат Банківський маркетинг

1. Основними умовами зародження маркетингу, зокрема банківського, видаються:

• поява ринкового господарства (економіки), як особливої історичної форми товарного виробництва;

• його присутність серед економічної системі суспільства комерційного типу підприємництва, зокрема банківського;

• технічні й економічні перевороти в продуктивних силах нашого суспільства та виробничих відносинах;

• перетворення інформацією масовий товар, супроводжуване бурхливим зростанням виробництва, потреб та споживання, пов'язаних із цим товаром.

Маркетинг – результат об'єктивного розвитку управління суспільством. Тому виникнення, становлення та розвитку банківського маркетингу це питання наявності або відсутність до об'єктивних (й у із нею суб'єктивних) умов еволюції виробничого і товарно-сбытового менеджменту в споживчий. Узагальнення як дослідження тенденцій банківського менеджменту до дозволяє зробити висновок про зародження банківського маркетингу у низці найпрогресивніших банків. Зарождается він як окремих елементів, є системоутворюючими.

Банківський маркетинг, як і кожної його вид, націлений встановлення взаємозв'язків між особливостями та можливостей певного банки з клієнтами на цільовому ринку й забезпечує досягнення своєю основною комерційної мети через найповніше задоволення виявлених потреб клієнтів. Але специфіка банківського маркетингу обумовлена також особливостями самого банківського товару (продукту і житлово-комунальні послуги) та його відзнаками з інших товарів хороших і видів економічної діяльності.

Банківський продукт - це комплекс послуг за активною і пасивним операціям. При організації маркетингової діяльності необхідно враховувати специфічні характеристики, властиві особливої продукції як послуги:

• невідчутність послуг, їх абстрактний характер;

• мінливість якості послуг і невіддільність послуг від кваліфікації людей, що подають;

• несохраняемость послуг.

Неосязаемость послуг означає неможливість матеріального їх відчуття, побачити їх і оцінювати досі результатів їх надання. Головною й ключове характеристикою банківської послуги є його ефективність, інакше кажучи, конкретна вигода і, одержувані споживачем від банківської послуги. *Непостійність якості і невіддільність послуг від кваліфікації людей вимагає постійної навчання персоналу. Службовці банку мають знати як техніку банківської справи, а й психологію спілкування людей. Важливе значення мають інтер'єр банку, висвітлення, офісна меблі і стиль, квіти та інші зовнішні елементи, створюють додаткове якість які надають банком послуг.

Несохраняемость послуг припускає наявність чинного механізму вирівнювання попиту й пропозиції. Послуги не зберігаються як товари. Тож у періоди пікового попиту важливо заздалегідь планувати заходи банку з запобіганню черг; залучати додаткових працівників з деяких інших відділів; стимулювати звернення до банк інший час; скрашати очікування додатковими послугами тощо. З іншого боку, банківський продукт має низку відмінних рис.

По-перше, надання банківських послуг CSFB пов'язані з використанням грошей до різні форми (готівкові і безготівкові гроші й розрахунки). По-друге, нематеріальні банківські послуги набувають зримі риси у вигляді майнових договірних відносин.

По-третє, більшість банківських послуг CSFB завдовжки у часі: угода, зазвичай, не обмежується однократним актом, встановлюються більш-менш тривалі зв'язку клієнта з банком. Відзначені особливості банківського продукту впливають на маркетинг у банку. У банківському продукті виділяють 3 рівня (за аналогією з товарами):

• основний продукт (послуга);

• реальний продукт;

• розширений продукт. Перший рівень - основний продукт, чи базова номенклатура послуг: кредитування, послуги з вкладенню капіталу і розрахунках, операції з валютою, інші послуги.

Другий рівень - реальний продукт чи поточна номенклатура послуг. Вона змінюється від і розвивається, не чіпаючи основних напрямів діяльності банку. Метою реального продукту є спонукання клієнта придбання найбільшого кількості послуг, переклад випадкового клієнти на статус постійного. Сюди відносяться: підготовка документів, платіжні послуги, контроль, бухгалтерське і аудиторський обслуговування, ведення реєстру акціонерів та інші операції із цінними паперами, поради з оподаткування, інвестиційний консалтинг, довірчі операції і т.п. Можна до послуг додати суміщення споживчого кредиту зі страхуванням життя.

Третій рівень - розширений банківський продукт. Послуги цього рівня формують довірчі дружні стосунки з клієнтом, надання всебічної допомоги: обслуговування зарубіжних зв'язків, допомогу у творчої ідеї на сфері фінансів, менеджменту, використання зв'язків і контактів, фінансових вигод, приятельські зв'язки, нарешті, особисті поради банкіра, неформальне спілкування. Банк може сприяти зростанню капіталу підприємства-клієнта, злиттю, брати участь у капіталі.

Послуги другого і третього рівня щодо умовні, тому частіше зустрічається дворівнева трактування банківського продукту – ядра і периферії послуг.

Маркетинг - це стратегія і філософія банку, потребує ретельної підготовки, глибокого й усебічного аналізу, активної всіх підрозділів банку від керівників до низових ланок.

Специфіка банківського маркетингу пов'язані з особливостями банківського продукту - банківської послуги.

Банківський продукт - це комплекс послуг за активним учасником і пасивним операціям. При організації маркетингової діяльності необхідно враховувати специфічні характеристики, властиві особливої продукції як послуги:

• невідчутність послуг, їх абстрактний характер;

• мінливість якості послуг і невіддільність послуг від кваліфікації людей, що їх подають;

• несохраняемость послуг. *Отже, маркетинг - ринкова концепція управління діяльністю банку, спрямовану вивчення ринку виробництва і економічної кон'юнктури, конкретних запитів клієнтури і орієнтації ними запропонованих послуг.

Основними цілями маркетингу у банку є такі:

Схожі реферати:

Навігація